Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Venres, 26 de decembro de 2014 Páx. 52558

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2014, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 14 de maio de 2014, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral da Igualdade publicará as subvencións concedidas no Diario Oficial de Galicia, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario, a persoa beneficiaria, a contía e a finalidade.

No caso de axudas cofinanciadas por fondos comunitarios, as persoas beneficiarias están suxeitas ás normas de información e publicidade conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro, que fixa as normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión.

Polo exposto,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación de persoas beneficiarias das axudas concedidas pola Secretaría Xeral da Igualdade ao abeiro da Resolución do 14 de maio de 2014 pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, que figura como anexo.

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2014

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Procedemento: SI440A.

Finalidade da axuda: estas axudas teñen como finalidade fomentar a corresponsabilidade e impulsar así o cambio dos roles diferenciados entre mulleres e homes, implicando estes últimos na atención e coidado dos seus fillos e fillas.

Crédito orzamentario: a contía das axudas é de 440.958 euros, que se imputan á aplicación orzamentaria 05.11.312G.480.0, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 e que cofinancia, ao 80 % o Fondo Social Europeo a través do programa operativo de Galicia 2007-2013, eixo 2, tema prioritario 69.

Apelidos

Nome

DNI

Importe

Acevedo Márquez

Sandra

76909942N

1.600,00 €

Acosta Lara

Marcial

46906710G

1.900,00 €

Albuerne Blanco

Alberto

11443469A

1.900,00 €

Alcalde Lijó

José Daniel

76965562H

1.900,00 €

Alibés Biosca

Joan

44003611B

2.250,00 €

Álvarez López

Yolanda

36122254H

1.900,00 €

Álvarez Rodríguez

Felipe

44473506Q

2.700,00 €

Álvarez Torres

Juan José

18601038H

1.206,00 €

Amado Vázquez

Antonio Luis

76406977B

3.000,00 €

Área Teijeiro

Ricardo

32795132F

2.625,00 €

Ares Mateos

Carlos

09343806X

1.500,00 €

Ávarez Fernández

Manuel

44457119M

3.496,13 €

Balboa Luis

Jesús Óscar

77003838E

2.700,00 €

Balea Varela

Esmeralda

33351962F

3.300,00 €

Barreiro Maroto

Luis Eduardo

32841684F

3.300,00 €

Batallán Cabañas

José Luis

76865505B

495,00 €

Berdasco González

Marcos

32827300K

1.698,63 €

Brañas Soto

Pablo

46906303B

427,50 €

Caamaño Pallas

Estrella

53163018J

1.600,00 €

Campos Gómez

Juan

33296305X

2.700,00 €

Canabal Pérez

Daniel

76829604J

3.000,00 €

Cancelas Tome

Juan

53114938A

2.700,00 €

Caraballo Picos

Rodolfo Damián

47381134F

2.200,00 €

Caridad Moure

Josue Marcelino

32798832G

1.546,00 €

Carou González

José Manuel

76779592A

2.352,38 €

Carracedo Liñares

Celestino

44806261F

948,75 €

Carreira Ramos

Sergio José

79328423C

3.600,00 €

Carreras Portela

Jaime

32831741T

1.900,00 €

Carro García

Manuel Ángel

46906036C

600,00 €

Ceide Martínez

Rubén

34263333A

1.309,75 €

César Ares Oitavén

Julio

77001752Y

2.700,00 €

Chas Sampedro

Juan Manuel

32798612Z

2.700,00 €

Chousa Vázquez

Javier

34984341F

1.600,00 €

Conde Martínez

Adelaida

32830783P

514,25 €

Cores Castro

Rogelio

79332343F

3.000,00 €

Cortés Martínez

Xosé Ramón

32836508Y

2.250,00 €

Costa Macias

Iñigo

35324682V

2.136,75 €

Couto Domínguez

Isaac

32836520H

1.900,00 €

Criado Seijas

Juan Jesús

76412526V

515,38 €

Curros Camino

César

47360521W

798,75 €

De Felipe Ares

Ernesto

32653442C

1.901,25 €

De Lossada Graña

Mercedes

36136158F

1.687,50 €

Díaz Geada

Alejandro

32822513H

1.900,00 €

Diéguez Solla

Ana Mª

12329366D

2.700,00 €

Doce Capeáns

José Félix

33289481V

3.000,00 €

Durán Rey

Antonio

33298305D

2.489,40 €

Eijo Santos

Francisco

36114753S

3.300,00 €

Expósito Mouton

Marcos

36111509Z

3.000,00 €

Facal Collazo

Juan Antonio

79322694H

1.600,00 €

Fariña Tajes

Jorge

34899625T

1.900,00 €

Fernández Fernández

Julio

50170567T

2.062,50 €

Fernández López

Juan Antonio

52459306D

2.700,00 €

Fernández Mirás

José Antonio

32829121W

1.900,00 €

Fernández Pampín

Silvia

36112803C

1.600,00 €

Fernández Riva

José Luis

32795026Q

3.300,00 €

Fernández Rosado

Enrique

32816341X

3.600,00 €

Fernández Tomé

Francisco

34889838B

1.237,50 €

Ferreiros Fernández

José Alberto

32666436L

3.000,00 €

Ferro Ares

José Antonio

76821246G

1.622,13 €

Fonte Seijas

Diego Antonio

32830778A

1.780,00 €

Fraga Piñeiro

Pablo

44081215J

3.300,00 €

Freire Diéguez

Javier

33543785X

3.000,00 €

Freire Fernández

Begoña

76996153L

3.000,00 €

Freire Pouso

Gustavo

09428721D

911,25 €

Fuentes Mosquera

Marcos

32829941V

1.600,00 €

García Domínguez

Eva

32669380L

2.887,50 €

García Lago

Ángel Fabio

78966880Z

3.000,00 €

García Leboran

Verónica

44811024D

1.600,00 €

García López

Pedro Luis

32823857M

1.180,88 €

García Rodríguez

Xosé

33323011J

3.300,00 €

García Silva

Elena

44087421D

1.987,50 €

García Vázquez

José Manuel

32823296L

712,50 €

Giachero Grillo

Juan Pablo

39498478A

2.149,88 €

Giao García

Daniel

44837143T

950,00 €

Gilsanz Martínez

Santiago

79316389S

3.000,00 €

Gómez Martínez

Iván

35570487K

1.600,00 €

González Álvarez

Jaime

34972502J

3.000,00 €

González Marta

Víctor Manuel

34894917F

3.000,00 €

González París

David

78795298N

1.238,63 €

González Rodríguez

Rubén

36130115J

3.229,88 €

González Suárez

Enrique

44812207L

3.000,00 €

Grande Dopozo

Jesús Alberto

34982330C

2.250,00 €

Hernández Pérez

Pablo

10898009B

1.600,00 €

Iglesias González

Óscar

53173987B

2.475,00 €

Juan Pérez

Marcos

76827041A

1.226,25 €

Lage Gantes

Miguel Ángel

32788249R

634,00 €

Lama Rodríguez

Daniel

53162352Z

1.116,25 €

Leboso Rodríguez

Ignacio

32682295P

1.900,00 €

Llamas López

Francisco Javier

47352041D

2.802,38 €

López Esparís

Ángel Fernando

33294400Z

2.700,00 €

López Marcos

Ana

33338613K

2.769,30 €

López Rodríguez

José Luis

34982846F

1.900,00 €

Lorenzo García Seoane

José

32839786H

1.900,00 €

Loureiro Sánchez

Miguel

32818203D

1.337,13 €

Lozano López

Juan

34999187H

2.812,50 €

Lubián Gómez

Abraham

35318342W

1.781,25 €

Marcos Polo

Eduardo Jorge

07012130M

2.700,00 €

Martín Expósito

Eva

34270502L

1.600,00 €

Martínez Díaz

Begoña

32800788M

1.900,00 €

Martínez García

Francisco José

36096515Q

641,25 €

Martínez Martínez

Marcial

36146314C

2.700,00 €

Martínez Rodríguez

Miguel Ángel

33331435L

3.000,00 €

Martínez Suárez

Javier

34897240F

1.600,00 €

Martínez Urruchi

Enrique

30672508F

2.700,00 €

Martínez Vázquez

Juan Fernando

32673026P

165,00 €

Mata Mansilla

Marcos Jaime

44830070B

1.460,00 €

Matos Pereira

Manuel

36110252E

3.300,00 €

Méndez Martínez

Jesús

32687443G

3.000,00 €

Merino Limia

Roberto

36148525T

2.700,00 €

Meseguer Luaces

Iván

36127115A

1.040,21 €

Miguens Iglesias

Sara Eugenia

35468099Y

2.700,00 €

Miguez Camean

Francisco Jesús

52457988W

3.300,00 €

Miranda Bautis

David

44824354E

1.900,00 €

Moledo González

Yolanda

78798778L

2.700,00 €

Montero Burga

Jesús Manuel

44817414M

1.323,75 €

Montero Camino

Gerardo

33290755A

3.300,00 €

Montes Crespo

Roberto

77004500V

1.263,75 €

Mosteiro Varela

Mª Jesús

35472860Y

3.300,00 €

Mouriño Rosende

María Exclavitud

35476622L

3.300,00 €

Nieto González

Pablo

34990045F

3.000,00 €

Noya Fernández

Tamara

45860443F

2.330,10 €

Noya Parente

Santiago

44835209K

3.300,00 €

Otero Arada

Paula

77404988Y

1.900,00 €

Otero Díaz

Alejo Luis

33317823T

3.300,00 €

Otero Pérez

Óscar

46905458V

1.600,00 €

Otero Rosales

Diego David

47353238X

1.600,00 €

Outón Álvarez

Manuel

35322626P

1.226,25 €

Parada Fernández

David

34889586N

1.900,00 €

Paredes Soutullo

Francisco Javier

36094018A

3.300,00 €

Parrondo Reino

Carlos Xabier

53161040J

1.600,00 €

Pazos Otero

Baldomero

44827717G

3.000,00 €

Paz-Trelles Sánchez

Pablo

32808959B

1.361,25 €

Pedreira Carro

Juan Carlos

32828132W

460,00 €

Pena Valencia

María Carmen

34981597T

1.900,00 €

Pereiró Loira

Ana María

32787532C

1.721,25 €

Pérez Bermúdez

Manuel

78789808L

3.300,00 €

Pérez Hermida

David

76620881S

3.000,00 €

Pérez Pereira

Alberto

36137168M

963,75 €

Pérez Quintas

Pilar

32807288L

2.700,00 €

Pilar Lozano Cuba

Mª del

33322634G

1.495,13 €

Piñeiro Herrero

Ramón

32837725G

1.346,00 €

Ponce Novo

Victoria

32671224T

1.600,00 €

Ponce Rodríguez

Anxo Manuel

32692916A

3.000,00 €

Pozo Pérez

Iván

36165492Q

946,00 €

Prado Novo

Patricia

32705290A

3.000,00 €

Prieto Fernández

Raquel Mª

32783336X

1.520,00 €

Quintela Quintela

Susana

32829648T

680,00 €

Raposo Taboada

José David

09434897K

1.600,00 €

Raposo Torres

Juan Carlos

44814383X

1.900,00 €

Regueira Graña

María Oliva

34891353P

3.011,25 €

Rendo Caneda

José Antonio

44831549H

900,00 €

Rey Bello

Roberto

32678451M

2.516,25 €

Rey González

Gonzalo

76927254M

1.376,25 €

Rey González

Humberto José

76896795K

2.362,50 €

Rey Pombo

José Manuel

79311605S

1.900,00 €

Rial Rodríguez

Francisco Javier

52936192J

1.420,00 €

Rivas Castiñeiras

Roberto

44822078T

1.085,38 €

Rivera Pereira

Gerardo

32663531N

396,63 €

Rivera Rivera

José Antonio

76907106M

3.000,00 €

Rodicio Masid

Antonio

34988390P

1.900,00 €

Rodríguez Abad

José Fernando

34888371Q

3.000,00 €

Rodríguez Alejos

Roberto

76725663D

2.700,00 €

Rodríguez Cruz

Miguel Ángel

34982951C

2.700,00 €

Rodríguez Fernández

David

47361419A

1.113,75 €

Rodríguez García

Alejandro

46907019Z

3.000,00 €

Rodríguez Gómez

Mauro

33343196G

141,13 €

Rodríguez Maquieira

Juan

36074352W

1.167,38 €

Rodríguez Rocha

Juan Ramón

76911994V

1.827,38 €

Rodríguez Vázquez

Carlos

44807123H

2.298,75 €

Rodríguez Viale

Damian Eduardo

77547488K

3.300,00 €

Rojo Fernández

Patricia

16060244B

1.361,25 €

Saavedra Nebril

Óscar

47359806T

1.900,00 €

Sabín Díaz

Eduardo

35585064Q

3.000,00 €

Sampedro Suárez

Alejandro

46918818Z

714,00 €

Sánchez Bardanca

Alberto

46913442C

1.600,00 €

Sánchez Galbán

Juan Adolfo

35466865Z

3.000,00 €

Sánchez Gundín

Cibrán

46897635Z

654,00 €

Sánchez Iglesias

Juan Pablo

34268980S

2.700,00 €

Sánchez Pallas

Marcos Antonio

34893749N

1.875,00 €

Sanmartín Martínez

Carlos

32806058P

800,00 €

Sanmiguel Pérez

José Manuel

44458779D

2.700,00 €

Santamarina García

Mª Belén

76729276B

851,25 €

Santás López

Iago

47355351F

588,75 €

Santiago Rei

Aquilino

32654688R

1.167,38 €

Sanz Smith

Francisco Javier

11814342R

1.350,00 €

Sayáns Otero

Paula

44825936V

1.461,38 €

Segovia Sánchez

José Alberto

77421714B

1.187,50 €

Sendón Cedrón

Luis

53168210F

2.088,75 €

Seoane García

Raúl

44836569R

560,00 €

Sierra Villar

César

34997317B

1.600,00 €

Silvariño Pérez

Mª Monserrat

76872189W

1.900,00 €

Somoza Torres

Jesús Luis

33227909Q

675,00 €

Souto Alende

Roberto

76817587W

1.805,00 €

Tarrio Gómez

Francisco

33285645E

1.400,00 €

Teijeiro Negrete

Adolfo Enrique

34893814P

1.900,00 €

Trigo Meira

Carlos

53114894M

911,25 €

Trincado Fernández

Rosa Belén

71505273K

2.700,00 €

Triñanes Lago

Manuel Marcelino

32766842F

2.700,00 €

Vaquero Cervino

Eduardo

36130847D

2.973,75 €

Vázquez Ares

Alejandro

53163216G

1.900,00 €

Vázquez Fernández

Francisco José

32813083H

1.600,00 €

Vázquez Freire

José Antonio

34895555R

3.300,00 €

Vázquez García

María Sonia

32820989N

1.900,00 €

Vázquez Pedreira

Saúl Nemesio

77006339Q

1.800,00 €

Vázquez Rodríguez

César

33337446G

3.300,00 €

Vázquez Vázquez

José

34261163H

1.200,00 €

Veiga Dovao

Manuel José

34895354F

1.600,00 €

Veloso Pardo

Laura

53177211S

2.700,00 €

Verdu Gracia

Francisco Javier

34832370C

825,00 €

Vidal Gude

Juan Andrés

52931208C

3.300,00 €

Vila Fernández

Óscar

35570298Q

2.700,00 €

Villar Rebollo

Óscar

52107541Y

1.802,63 €

Viqueira Villamayor

María Loreto

34896045P

901,72 €

Viro Porto

Ángel Manuel

76905100T

3.000,00 €

Virosta Iglesias

José Antonio

32776861K

3.300,00 €