Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Mércores, 7 de xaneiro de 2015 Páx. 550

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2014 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas pola Orde do 1 de setembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia número 170, do 8 de setembro).

O artigo 10 da Orde do 21 de abril de 2010 pola que se aproban as bases xerais das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, sinala que o tribunal fará públicas e elevará á Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública a relación dos/as aspirantes declarados/as aptos/as, que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia.

Polo exposto, e facendo uso das competencias que me foron concedidas,

RESOLVO:

Primeiro. Facer pública a relación de aspirantes que superaron as probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, que se xunta como anexo a esta resolución.

Segundo. Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar no prazo de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial, xunto co xustificante de ter aboado a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Terceiro. Contra a presente resolución, que non esgota a vía administrativa, poderán os/as interesados/as, interpoñer recurso de alzada, ante o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa publicación, tal e como establecen os artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

A Estrada, 22 de decembro de 2014

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Abalde Costa, Ángel

Abalde Novoa, Edgar

Álvarez Otero, Pablo

Baleiron Pampín, Diego

Baquiano de la Cruz, Bryan

Barrul Jiménez, Manuel Jesús

Bethencourt Roman, Juan Pablo

Blanco Gómez, David

Cabaleiro Fernández, Miguel Ángel

Cabrinetty Abalde, Samuel

Carracedo Ferreiro, Noelia

Castro Martínez, Rubén

Cebollo García, José María

Corredoira Garrido, Diego

Cousillas Castiñeiras, Alberto José

Cuña Rodríguez, Eloy

De Jesús Otero, Ángel

De la Fuente Blanco, Miguel Ángel

Del Río Pazos, Roi

Diez González, Julián Antonio

Djata, Ibraima

Fernández Gómez, Manuel

Fernández Taboada, Diego

García Vázquez, Julián

González Gómez, David

González López, Marcial

González Pérez, Agustín

Lestón Priegue, Jacinto

Longueira Lis, Raimundo

Lorenzo Seco, Juan Pablo

Martínez Rodríguez, Javier

Meiriño Pérez, Eulogio

Mougán Cascallar, Marcos

Niang., Abdou Aziz

Nzouognon, Valery

Oubel Abades, Fernando

Pérez Sanisidro, Santiago

Rey Toja, Miguel Ángel

Roca Barcia, Abraham

Rodríguez Alonso, Carlos

Rodríguez Aris, José Manuel

Rodríguez Aris, Plácido

Rodríguez Borines, Adrian

Rodríguez Montero, Óscar

Rodríguez Pérez, Pablo

Rodríguez Portela, Marcos

Rodríguez Vila, Benjamín

Sabel Vázquez, Alberto

Santos Segade, Manuel

Tineo Morel, Genaro Alberto

Vega Rojas, Cristóbal Pablo