Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Venres, 9 de xaneiro de 2015 Páx. 1026

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2014, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición da autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Toén (expediente IN407A 2014/46-3).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, sobre autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición da autorización e a declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica que se cita:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Ourense.

Denominación: LMT, CT e RBT Torrón-Alongos II.

Situación: Toén.

Descricións técnicas:

LMT subterránea a 20 kV de 667 m de lonxitude con condutor LA 56/54,6 mm2 e orixe na LMT do CAS806 Rairo II 6 e remate no CT proxectado prefabricado Torrón-Alongos II de 160 kVA e R/T 20.000/400-230 V.

RBT aerosubterránea de 100 m en aéreo con condutor RZ e 90 m en subterráneo con condutor XZ1 derivada do CT proxectado.

Orzamento: 121.980,71 euros.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos afectados polo procedemento de expropiación forzosa figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, sita na rúa Curros Enriquez, 1, 3º andar, 32003 Ourense, no prazo de vinte días a partir da última publicación ou notificación individual.

É de significar que esta publicación se realiza igualmente para os efectos determinados polo artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os interesados sexan descoñecidos, se ignore o lugar de notificación, ou ben cando, intentada a notificación, non se puido realizar, e deste xeito dirixir ao Ministerio Fiscal as diligencias que se produzan sobre estes, de conformidade co artigo 5 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa.

Ourense, 12 de decembro de 2014

P.S.L. (Decreto 110/2013, do 4 de xullo)
María Dolores Pérez Ayuso
Xefa do Servizo de Enerxía e Minas

ANEXO
Relación de propietarios, bens e dereitos afectados

Expediente: 2014/46. Concello: Toén. Provincia: Ourense.

LMT, CT e RBT Torrón-Alongos II.

Nº predio

Paraxe

Cultivo

Nome e apelidos/Enderezo

Afeccións

m2 sub

1 (pol.121 predios 342 e 343)

Souteliño

Monte baixo

– Mª Paz Pérez Vidal e Manuel Pérez Vidal

R/ Velázquez, nº 9, 1º dta.,

32002 Ourense (Ourense)

CT

16.0