Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Venres, 9 de xaneiro de 2015 Páx. 1065

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

CÉDULA do 16 de decembro de 2014 de emprazamento para o trámite de audiencia no expediente de reposición da legalidade urbanística OUR/47/2013-RP1, devolta polo servizo de Correos por resultar imposible a súa notificación.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, publícase o emprazamento aos herdeiros de Claudina Valeige Carpintero para o trámite de audiencia ditado no expediente de reposición da legalidade urbanística OUR/47/2013-RP1, en relación coas obras de construción dunha nave industrial, construcións auxiliares e muros de contención que se levan a cabo no lugar de Rabiño, San Bieito, no termo municipal de Cortegada.

O expediente relacionado atópase á disposición dos interesados na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sita no Edificio Witland-Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula. Transcorrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida.

Os interesados disporán dun prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte a aquel en que se producise a notificación desta cédula, para alegaren e presentaren os documentos e informacións que consideren pertinentes.

Para que conste e sirva de notificación aos citados interesados, en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da LRXPAC, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2014

María Martínez Allegue
Directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística