Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Xoves, 29 de xaneiro de 2015 Páx. 4330

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2015, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais do período 2007-2013, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2014.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13, punto 4, da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvenciones concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 19 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais do período 2007-2013, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2014, que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2015

Tomás Fernández-Couto Juanas
Secretario xeral de Medio Rural e Montes

ANEXO

1. Finalidade: axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios realizadas por pemes e empresas intermedias.

– Partida orzamentaria: 12.20.741A.770, cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013.

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Beneficiario/a

Axuda concedida (€)

A Factoría Ecolóxica, S.L.

10.502,77

Aceites Abril, S.L.

1.154.573,61

Agrosoneira, S.L.

51.000,00

Agrupación Cooperativas Lácteas, S.L.

147.654,00

Aira, S.C.G.

180.000,00

Alibos Galicia, S.L.

148.675,29

Almacenes Gamallo, S.L.

118.175,00

Ana Belén Mellado Franco

45.094,53

Ángel Cagiao Purriños

17.605,79

Ángel Lameiro Varela

86.257,50

Artesanos Gallegos de la Carne, S.L.

8.170,00

Atilano Anllo, S.L.

47.436,36

Avega, S.C.G.

170.061,00

Avega, S.C.G.

21.937,50

Avícola Tratante, S.L.

118.475,84

Avipor Silleda, S.L.

28.541,06

Biscuits Galicia, S.L.

150.168,60

Bograo, S.L.

211.537,72

Cárnicas de Feces, S.L.

23.873,20

Cárnicas do Deza, S.L.

93.532,50

Cárnicas Milucho e Hijos, S.L.

47.513,87

Cárnicas Sabelugo, S.L.

13.800,00

Cárnicas Teijeiro, S.L.

16.076,50

Carniceros de La Coruña, S.A.

59.379,35

Cárnicos Río, S.L.

40.000,00

Casa Castelao, S.L.

11.922,89

Casablanca Ale, S.L.

80.257,79

Castanval Servicios Agrícolas y Plantaciones, S.L.

209.662,13

Castañas Rafael, S.L.

492.806,06

Cauru, S.C.G.

6.805,00

Celtaverde, S.L.

39.240,90

Central de Frades, S.C.G.

39.689,25

Cereales Rego, S.L.

40.150,00

Champivil, S.L.

49.604,50

Coba de Vales, S.C.G.

9.315,00

Cofruits Exportadores, S.L.

115.050,00

Comercial Valquín, S.L.

25.340,71

Conservas del Támega, S.L.

31.333,50

Crisanto SAT 1306 XUGA

89.655,22

Cuevas y Cía, S.A.

48.118,82

Cusoviame, S.C.G.

35.140,30

Daniberto SAT 1221 XUGA

11.620,42

Delicias Coruña, S.L.

82.055,18

Distribuidora Alimentaria del Morrazo, S.L.

158.672,47

Distribuciones Cárnicas Lovar, S.L.

27.800,00

Distribuciones O Casal, S.C.

11.028,27

Ecomímate, S.C.G.

41.839,50

El Plantel Comarcal de Betanzos, S.C.G.

77.859,75

Embutidos Lalinense, SAT

116.722,89

Embutidos Montepicato, S.L.

29.595,00

Fábrica de Fariñas A Callobresa, S.L.

60.995,20

Fabricación Recetas Alimentarias, S.L.

200.000,00

Feiraco Lácteos, S.L.

20.450,00

Feiraco Piensos, S.L.U.

12.612,50

Forraxes de Xallas e Barcala, S.C.G.

59.080,00

Francisco Javier Viaño Lara

76.935,50

Frigoríficos del Lea, S.L.

32.494,53

Frutas Sol Vigo, S.L.

119.908,00

Hermanos Picaño, S.L.

14.509,80

Hijos de José Prado Arias, S.L.

21.180,00

Hijos de Rivera, S.A.

200.000,00

Horsal, S.C.G.

133.015,24

Hortalizas R. López, S.L.

5.078,06

Icos, S.C.G.

67.920,03

Ilda Gómez González

3.002,34

Industrias Frigoríficas del Deza, S.L.

468.945,07

Integración Cunícula Gallega, S.L.

681.333,21

Jamón-Es Ramiro, S.L.

13.270,50

Jesús Penas Pérez

69.240,69

José Feijoo Gago

9.971,10

José Guerra España, S.L.

40.935,00

José Luis García Novo

2.002,00

José Ramón Varela Vázquez

100.294,64

Juan Gallego Pol

34.597,76

Juan Manuel Iglesias Pedreira

70.440,16

Kiwi Atlántico, S.A.

157.241,92

Lácteos Lorán, S.L.

120.412,50

Lago Aves Huevos y Caza, S.A.

118.673,80

Lualco, S.L.

122.593,66

M. Prado Mazaira, S.L.

90.367,65

Mafoods, S.L.

48.147,06

Magefrigor, S.L.

29.432,68

Manuel Prieto Cabo

15.362,53

María del Carmen García Roca

15.030,00

María Fe Sixto Pernas

703,33

Matadero Avícola Otres, S.L.

56.336,63

Matadero de Aves Suavi, S.L.U.

347.826,45

Matadero de Orense, S.L.

32.755,80

Melisanto, S.C.G.

42.033,15

Mieles Anta, S.L.

8.775,00

Miguel Areán e Hijos, S.L.

75.447,50

Morgade Negreira José Ángel y Asunción, C.B.

22.227,97

Nuter Feed, S.A.U.

10.662,25

Os Irmandiños, S.C.G.

327.736,75

Pablo González Jove

21.512,97

Panadería Pedro Fernández, S.C.

28.664,00

Panalén, S.C.

54.032,99

Patatas Conde, S.L.

473.305,55

Patatas Fritas Guays, S.L.

4.535,70

Patatas Monte Boian, S.L.

117.237,53

Patatas Puga Verín, S.L.

193.379,97

Piensos Alborés, S.C.G.

45.998,57

Pollos Laíño, S.L.

69.932,37

Postoiro, S.C.G.

11.005,73

Productos y Mixturas para Alimentación Animal, S.L.

2.034.374,48

Progando, S.L.

472.867,73

Queixería Barral, S.L.U.

17.824,68

Queixería Prestes, S.L.

27.957,50

Queizuar, S.L.

52.014,85

Queserías Entrepinares, S.A.U.

617.703,69

Queserías Prado, S.L.

32.211,10

Queserías Sarrianas, S.L.

192.806,32

Rubén Fernández, S.L.

5.280,00

Rubén Pacior, S.L.

277.067,09

SAT Queinaga, 871 XUGA

28.246,24

Selforga, S.L.

4.302,73

Técnica Comercial Agropecuaria Galega, S.L.U.

11.030,80

Técnicas de Nutrición, S.A.

3.903,76

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

175.835,91

Xosé García Freire

85.936,73

Yatecomeré, S.L.

34.537,36

2. Finalidade: axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais realizados por microempresas (serradoiros).

– Partida orzamentaria: 12.20.713D.770, cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013.

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Beneficiario/a

Axuda concedida (€)

Agrupación Lucense de Maderas, S.A.

71.300,00

Aserradero de Tuiriz, S.L.

35.870,01

Besteiro Forestal, S.C.

80.700,00

José Juan Vilela Míguez

17.402,50

Mader Campo, S.L.

200.000,00

Madera Torreira, S.L.

48.000,00

Maderas Feijoo Lorenzo, S.L.

93.407,87

Maderas Fernández Fernández, S.L.

46.118,00

Maderas Hermanos Gayoso, C.B.

9.084,47

Maderas Otero de Oroso, S.L.

41.289,75

Maderas Piñeiro, S.L.

76.500,00

Maderas Raña, S.L.

125.000,00

Maderbar, S.L.

64.000,00

San Martín Forestal, S.L.

81.160,22