Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7296

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 11 de febreiro de 2015, da Delegación de Vigo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Agüera Viñoly, Marcelo Gabriel e oito máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados ou os seus representantes deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación de Vigo da Axencia Tributaria de Galicia, con enderezo na rúa Concepción Arenal, nº 8, 3º andar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Vigo, 11 de febreiro de 2015

José Miguel Rey Lama
Delegado de Vigo

ANEXO

Interesado/a

Órgano tramitador

Procedemento

NIF/CIF

Nome

39458680H

Agüera Viñoly, Marcelo Gabriel

Unidade de Inspección

Acordo de inicio. Proposta de resolución do expediente sancionador por infracción tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2010

Expte.: ESA/2015/54/000/001

39458680H

Agüera Viñoly, Marcelo Gabriel

Unidade de Inspección

Acordo de inicio. Proposta de resolución do expediente sancionador por infracción tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2010

Expte.: ESA/2015/54/000/003

39458680H

Agüera Viñoly, Marcelo Gabriel

Unidade de Inspección

Acordo de confirmación da proposta de liquidación

Resolución da acta de desconformidade A02 20145400018

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2010

Expte.: INS/2014/54/000/54

39458680H

Agüera Viñoly, Marcelo Gabriel

Unidade de Inspección

Acordo de confirmación da proposta de liquidación

Resolución da acta de desconformidade A02 20145400016

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2010

Expte.: INS/2014/54/000/55

39497050R

Pinczak Fraga, Diana Graciela

Unidade de Inspección

Acordo de inicio. Proposta de resolución do expediente sancionador por infracción tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2010

Expte.: ESA/2015/54/000/002

39497050R

Pinczak Fraga, Diana Graciela

Unidade de Inspección

Acordo de inicio. Proposta de resolución do expediente sancionador por infracción tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2010

Expte.: ESA/2015/54/000/004

39497050R

Pinczak Fraga, Diana Graciela

Unidade de Inspección

Acordo de confirmación da proposta de liquidación

Resolución da acta de desconformidade A02 20145400019

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2010

Expte.: INS/2014/54/000/54

39497050R

Pinczak Fraga, Diana Graciela

Unidade de Inspección

Acordo de confirmación da proposta de liquidación

Resolución da acta de desconformidade A02 20145400017

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2010

Expte.: INS/2014/54/000/55

V94039260

Xunta de Compensación do SUNC-7 O Porriño

Unidade de Inspección

Comunicación de inicio de actuacións inspectoras de comprobación e investigación e anexo informativo

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Período: 2011

Expte.: INS/2014/54/000/78