Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7338

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Noia

ANUNCIO do proceso extraordinario de funcionarización.

Mediante Resolución da Alcaldía número 256, do 6 de febreiro, aprobáronse as bases xerais e específicas, así como a convocatoria do concurso-oposición restrinxido para o acceso á función pública do persoal laboral do Concello de Noia, que rexen no proceso extraordinario de funcionarización das seguintes prazas:

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Económica.

Servizo: Intervención.

Denominación: xefe de Xestión Tributaria.

CD: nivel 26.

CE: 12.582,53 €.

Adscrición: Administración local, grupo A1, escala de Administración xeral, subescala técnica.

Titulación académica: titulación superior.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.a) do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Promoción Económica.

Servizo: Promoción Económica.

Denominación: axente de desenvolvemento local.

CD: nivel 26.

CE: 12.582,53 €.

Adscrición: Administración local, grupo A1, escala de Administración xeral, subescala técnica.

Titulación académica: titulación superior.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.a) do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Promoción Económica.

Servizo: Promoción Económica.

Denominación: economista axente de desenvolvemento local.

CD: nivel 26.

CE: 12.582,53 €.

Adscrición: Administración local, grupo A1, escala de Administración xeral, subescala técnica.

Titulación académica: titulación superior.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.a) do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Cultura e Deportes.

Servizo: Cultura.

Denominación: técnico de cultura A1.

CD: nivel 26.

CE: 12.582,53 €.

Adscrición: Administración local, grupo A1, escala de Administración xeral, subescala técnica.

Titulación académica: titulación superior.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.a) do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 2.

Área: Urbanismo.

Servizo: Urbanismo.

Denominación: arquitecto técnico.

CD: nivel 24.

CE: 7.962,29 €.

Adscrición: Administración local, grupo A2, Escala de Administración especial, técnico medio.

Titulación académica: titulación media.

Funcións: as previstas nos artigos 170 e 171 do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Cultura e Deportes.

Denominación: técnico A2.

CD: nivel 24.

CE: 7.962,29 €.

Adscrición: Administración local, grupo A2, escala de Administración xeral, subescala de xestión.

Titulación académica: titulación media.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.b) do TRRL, e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Económica.

Servizo: Intervención.

Denominación: administrativo.

CD: nivel 20.

CE: 7.510,82 €.

Adscrición: Administración local, grupo C1, escala de Administración xeral, subescala administrativa.

Titulación académica: bacharelato-técnico.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.c) do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Secretaría.

Servizo: Secretaría.

Denominación: auxiliar administrativo.

CD: nivel 18.

CE: 7.575,32 €.

Adscrición: Administración local, grupo C2, escala de Administración xeral, subescala auxiliar.

Titulación académica: graduado en ESO.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.d) do TRRL, e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Económica.

Servizo: Intervención.

Denominación: auxiliar nóminas.

CD: nivel 18.

CE: 7.575,32 €.

Adscrición: Administración local, grupo C2, escala de Administración xeral, subescala técnica.

Titulación académica: graduado en ESO.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.d) do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Económica.

Servizo: Tesouraría.

Denominación: auxiliar administrativo.

CD: nivel 18.

CE: 7.575,32 €.

Adscrición: Administración local, grupo C2, escala de Administración xeral, subescala auxiliar.

Titulación académica: graduado en ESO.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.d) do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

Clasificación:

Número de postos: 1.

Área: Servizos Sociais.

Servizo: Servizos Sociais.

Denominación: auxiliar administrativo.

CD: nivel 18.

CE: 7.575,32 €.

Adscrición: Administración local, grupo C2, escala de Administración xeral, subescala auxiliar.

Titulación académica: graduado en ESO.

Funcións: tarefas previstas no artigo 169.1.d) do TRRL e demais previstas na RPT aprobada en sesión plenaria do 28 de novembro de 2014 (BOP núm. 234, do 5 de decembro).

Forma de provisión: posto para funcionarizar. Concurso-oposición segundo a disposición transitoria segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, EBEP, e STS, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, do 12 de febreiro de 2007.

No Boletín Oficial da provincia da Coruña número 32, do 18 de febreiro de 2015, aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria para a provisión das prazas indicadas, mediante sistema de concurso-oposición restrinxido pola funcionarización do persoal laboral do Concello de Noia.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais contados desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da provincia da Coruña e no taboleiro de editos do Concello.

Noia, 18 de febreiro de 2015

Rafael García Guerreiro
Alcalde