Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Luns, 23 de febreiro de 2015 Páx. 7394

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 119, do 25 de xuño).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.322C.480.0 ao abeiro da Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Este programa está cofinanciado polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 por cento, no tema prioritario 69 do eixo 2, a través do Programa operativo de Galicia do Fondo Social Europeo no marco do obxectivo de converxencia, aprobado pola Decisión da Comisión Europea C (2007) 6733, do 18 de decembro de 2007, CCI 2007ES051PO004.

Convocatoria: Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 119, do 25 de xuño).

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2015

Carmen Bouso Montero
Directora xeral de Traballo e Economía Social

ANEXO

TR 340G Programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares ou titulares de explotacións agrarias

Persoa beneficiaria

Concedido (2014)

Aplicación orzamentaria

María Luz López López

3.000,00

11.02.322C.480.0

María Sol Amado García

3.000,00

11.02.322C.480.0

Clarisa Lorena Castro Ordóñez

3.000,00

11.02.322C.480.0

Ana María Francos López

3.000,00

11.02.322C.480.0

María José García Quintela

3.000,00

11.02.322C.480.0

María Aparecida Rosa Campos

3.000,00

11.02.322C.480.0

Sofía Carballido Mugico

3.000,00

11.02.322C.480.0

Juliana Andreea Zaharia

3.000,00

11.02.322C.480.0

Esther Villanueva Fernández

3.000,00

11.02.322C.480.0

Montserrat Yebra González

3.000,00

11.02.322C.480.0

Eva Villar Darriba

3.000,00

11.02.322C.480.0

Marta Benigna Maceda Lebon

3.000,00

11.02.322C.480.0

María José Carballo Vilariño

3.000,00

11.02.322C.480.0

María Carmen Rodríguez Astray

3.000,00

11.02.322C.480.0

María Teresa Bouza Tojeiro

3.000,00

11.02.322C.480.0

Raquel Díaz Barcia

3.000,00

11.02.322C.480.0

María Begoña Míguez Ledo

3.000,00

11.02.322C.480.0

Vanessa Saborida Lois

3.000,00

11.02.322C.480.0

Margarita García Casal

3.000,00

11.02.322C.480.0

Silvia Presas López

3.000,00

11.02.322C.480.0