Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Xoves, 26 de febreiro de 2015 Páx. 8255

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (DSP 586/2014).

Despedimento/cesamentos en xeral 586/2014

Sobre: ordinario

Demandante: Domingo Rivadas Pardo

Avogado: Miguel Blanco Pérez

Susana Varela Amboage, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de despedimento/cesamentos en xeral 586/2014 deste xulgado do social, seguido por instancia de Domingo Rivadas Pardo contra Hermanos Seoane, S.L. e o Fogasa, sobre ordinario, se ditaron varios autos de data 10 de decembro de 2014 no procedemento DSP 586/2014; de data 16 de outubro de 2014 no procedemento DSP 792/2014; e de data 3 de febreiro 2015 no procedemento DSP 41/2015, cuxa parte dispositiva é do teor literal:

«Parte dispositiva.

Acordar a acumulación solicitada do procedemento de despedimento 841/2014 seguido ante o Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela a este procedemento.

Acordar a acumulación do presente procedemento de despedimento 792/2014 ao procedemento de rescisión contractual 586/2014, seguido ante este xulgado, continuar a súa tramitación nun único procedemento e dar de baixa este no libro de asuntos xerais.

Acordar a acumulación deste procedemento de despedimento ao procedemento de rescisión contractual 586/2014 seguido ante este xulgado, continuando a súa tramitación nun único procedemento e dar de baixa o presente no libro de asuntos xerais.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición que se interporá ante este órgano xudicial, no prazo dos tres (3) días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión da infracción cometida na resolución a xuízo do recorrente, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución contra a que se recorre. Se o recorrente non tiver a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social deberá consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, aberta no Banco Español de Crédito, conta número 5076, e deberase indicar no campo concepto “Recurso”, seguida do código “30 Social-reposición”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo, o “código 30 Social-reposición”. Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, con indicación no campo de observacións da data da resolución contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

Así, por esta a miña resolución, pronúncioo, mándoo e asínoo».

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Hermanos Seoane, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia e a súa publicación no taboleiro do xulgado.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2015

A secretaria xudicial