Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Venres, 27 de febreiro de 2015 Páx. 8337

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Facenda

DECRETO 31/2015, do 26 de febreiro, polo que se nomea director xeral de Política Financeira e Tesouro a David Cabañó Fernández.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta do conselleiro de Facenda e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e seis de febreiro de dous mil quince,

Nomeo director xeral de Política Financeira e Tesouro a David Cabañó Fernández.

Santiago de Compostela, vinte e seis de febreiro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda