Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Mércores, 18 de marzo de 2015 Páx. 10962

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 4 de marzo de 2014, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en novembro de 2014, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

Na dita resolución, publicada no DOG número 49, do 12 de marzo de 2015, advertíronse varios erros que cómpre corrixir:

No sumario índice do comezo e na páxina 10058, onde di: «Resolución do 4 de marzo de 2014», debe dicir: «Resolución do 4 de marzo de 2015».

Na páxina 10059, no anexo I, onde di:

Apelidos

Nome

DNI

Federación

7

Bermúdez González

Alex

77484933A

Piragüismo

Debe dicir:

Apelidos

Nome

DNI

Federación

7

Bernárdez González

Alex

77484933A

Piragüismo

Na páxina 10060, no anexo I, «Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en novembro de 2014», o texto que di:

Apelidos

Nome

DNI

Federación

Parada Enríquez

Beatriz

39450786J

Taekwondo

Debe pasar ao anexo II «Deportistas non recoñecidos/as», alínea A:

«A. Por non cumprir o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro».

Apelidos

Nome

DNI

Federación

Parada Enríquez

Beatriz

39450786J

Taekwondo

Nas páxinas 10062, 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070 e 10071 do anexo III, onde di:

Apelidos

Nome

DNI

Federación

Perda da condición de DGAN

5

Agra García

Bruno

78804807E

Loita e D.A.

8.8.2017

17

Álvarez Gil

Andrés

77012638J

Vela

8.8.2017

23

Anido Vázquez

Javier

78786969D

Automobilismo

8.8.2017

27

Ariza Soto

Alfredo

34995338X

Halterofilia

8.8.2017

33

Barcia Pino

José Luis

34877042A

Automobilismo

8.8.2017

38

Bernabeu Avomo

María

48621660M

Judo e D.A.

8.8.2017

59

Candamio García

Adrián

47434463E

Patinaxe

8.8.2017

63

Carballo Penas

Patricia

54130905Z

Atletismo

8.8.2017

64

Cardama Báez

Carmela

53199879M

Atletismo

8.8.2017

79

Cobas López

Miguel

53488170Z

Taekwondo

8.8.2017

94

De Jesús Machado

Juan

77479771Q

Loita e D.A.

8.8.2017

104

Dosil Lago

Laura

53799962H

Taekwondo

8.8.2017

115

Fernández Pereira

Luis

35582766H

Piragüismo

8.8.2017

123

Ferreiro Pérez

Jesús M.

33281051M

Automobilismo

8.8.2017

128

Freijeiro Cruz

Andrés

45141641R

Taekwondo

8.8.2017

140

García Suárez

Noelia

47404290W

Halterofilia

8.8.2017

141

García Suárez

Sara

49200931K

Taekwondo

8.8.2017

166

Illobre Saavedra

Álvaro

32669198K

Deporte adaptado

8.8.2017

187

Losada Fernández

David

44475492R

Halterofilia

8.8.2017

195

Martínez Canosa

Raquel

79340609Q

Salvamento e socorrismo

8.8.2017

198

Martínez Santiago

Sofía

54155366A

Halterofilia

8.8.2017

202

Meira Fernández

Alberto

76992080V

Automobilismo

8.8.2017

207

Montero Gómez

Joaquín

32717792Q

Remo

8.8.2017

261

Rodríguez Fazanes

Sergio

53119437V

Vela

8.8.2017

305

Triana López

Mauro

49207849Q

Atletismo

8.8.2017

315

Vázquez Liste

David

76863476Y

Automobilismo

8.8.2017

Debe dicir:

Apelidos

Nome

DNI

Federación

Perda da condición de DGAN

5

Agra García

Bruno

78804807E

Loita e D.A.

22.8.2017

17

Álvarez Gil

Andrés

77012638J

Vela

22.8.2017

23

Anido Vázquez

Javier

78786969D

Automobilismo

22.8.2017

27

Ariza Soto

Alfredo

34995338X

Halterofilia

22.8.2017

33

Barcia Pino

José Luis

34877042A

Automobilismo

22.8.2017

38

Bernabeu Avomo

María

48621660M

Judo e D.A.

22.8.2017

59

Candamio García

Adrián

47434463E

Patinaxe

22.8.2017

63

Carballo Penas

Patricia

54130905Z

Atletismo

22.8.2017

64

Cardama Báez

Carmela

53199879M

Atletismo

22.8.2017

79

Cobas López

Miguel

53488170Z

Taekwondo

22.8.2017

94

De Jesús Machado

Juan

77479771Q

Loita e D.A.

22.8.2017

104

Dosil Lago

Laura

53799962H

Taekwondo

22.8.2017

115

Fernández Pereira

Luis

35582766H

Piragüismo

22.8.2017

123

Ferreiro Pérez

Jesús M.

33281051M

Automobilismo

22.8.2017

128

Freijeiro Cruz

Andrés

45141641R

Taekwondo

22.8.2017

140

García Suárez

Noelia

47404290W

Halterofilia

22.8.2017

141

García Suárez

Sara

49200931K

Taekwondo

22.8.2017

166

Illobre Saavedra

Álvaro

32669198K

Deporte adaptado

22.8.2017

187

Losada Fernández

David

44475492R

Halterofilia

22.8.2017

195

Martínez Canosa

Raquel

79340609Q

Salvamento e socorrismo

22.8.2017

198

Martínez Santiago

Sofía

54155366A

Halterofilia

22.8.2017

202

Meira Fernández

Alberto

76992080V

Automobilismo

22.8.2017

207

Montero Gómez

Joaquín

32717792Q

Remo

22.8.2017

261

Rodríguez Fazanes

Sergio

53119437V

Vela

22.8.2017

305

Triana López

Mauro

49207849Q

Atletismo

22.8.2017

315

Vázquez Liste

David

76863476Y

Automobilismo

22.8.2017