Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 65 Mércores, 8 de abril de 2015 Páx. 13362

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de maio de 2014 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 95, do 20 de maio).

O artigo 9.6 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.03.322A.481.0, para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro (procedemento TR352B), ao abeiro da Orde do 9 de maio de 2014, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 95, do 20 de maio).

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2015

Ana Mª Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

ANEXO

Núm. expediente

Entidade

Concedido

Aplicación

2014/000001-0

Fundación Érguete-Integración

26.488,08

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000003-0

Asociación Plataforma Polo Emprego

26.730,96

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000008-0

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

26.730,96

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000012-0

Cegasal-Asociacion Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego

26.488,08

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000013-0

Federación Autismo Galicia

52.976,16

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000014-0

Federación Asoc. Familiares e Pers. Enfermidade Mental de Galicia-Feafes Galicia

26.730,96

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000016-0

Asociación Autismo Ourense

26.730,96

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000021-0

Cogami-Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

185.659,44

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000023-0

Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down

52.976,16

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000028-0

Down Galicia-Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down

205.342,92

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000031-0

Fademga Feaps Galicia

52.976,16

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000033-0

Cruz Vermella Española

124.970,52

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000035-0

Fundación Secretariado Gitano

26.730,96

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000038-0

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg)

52.976,16

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000043-0

Fundación Paideia Galiza

44.777,64

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579

2014/000044-0

Baión, Asociación Tratamento do Autismo-Bata

26.488,08

11.03.322A.481.0 - 2014 00 579