Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 20 de abril de 2015 Páx. 15157

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 9 de abril de 2015, da Delegación da Coruña, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Construcciones Ralca, S.L. e trinta e oito máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao no ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, logo dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por medio deste anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os actos foron adoptados polas oficinas liquidadoras do distrito hipotecario que se citan no inicio de cada relación.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas oficinas liquidadoras que se citan, no enderezo que se expresa, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 9 de abril de 2015

Regina Losada Trabada
Delegada da Coruña

ANEXO

Oficina liquidadora de Arzúa

R/ Lugo, 2, 1º esqu.

15810 Arzúa

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Construcciones Ralca, S.L.

CIF: B15783095

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-2087/2011

Trámite de audiencia

García Pelayo, José-Ignacio-Elias

NIF: 33192761N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-1609/2012

Liquidación: 504140001967

Oficina liquidadora de Betanzos

R/ Douctor José Fariña, 3, baixo

15300 Betanzos

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Atzori, Claudio

NIE: Y3145717K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-1484/2014

Trámite de audiencia

Cosimo, Patricia

NIE: Y3145754N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-1484/2014

Trámite de audiencia

Ferreiro Barreiro, Jesús

NIF: 32184724L

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-767/2011

Trámite de audiencia

García García, Guillermo

NIF: 32102916E

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-2703/2011

Trámite de audiencia

García Mosquera, María Gloria

NIF: 30601390M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-793/2014

Trámite de audiencia

Golpe Resina, Lucía Concepción

NIF: 32448497M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-1940/2014

Trámite de audiencia

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

González Ojeda, María del Carmen

NIF: 36923907Y

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-178/2012

Trámite de audiencia

Pardo Rios, Ismael

NIF: 32823144M

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-395/2014

Trámite de audiencia

Paz Freire, Antonio

NIF: 32436834A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-955/2014

Trámite de audiencia

Promochan, S.L.

CIF: B15891765

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-4098/2007

Trámite de audiencia

Rios Rosende, María Carmen

NIF: 76315707M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-1730/2011

Trámite de audiencia

Rodríguez Aparicio, Jesús

NIF: 00215232K

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-838/2011

Trámite de audiencia

Toba Blanco, Joaquín Ramón

NIF: 10567792M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-223/2014

Liquidación: 600131019336

Oficina liquidadora de Carballo

R/ Jacinto Amigo Lera, nº 4, 1º

15100 Carballo

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Lois Cerqueiro, José

NIF: 32402272X

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-2597/2014

Liquidación: 600141028449

Noya Muñiz, Jesús

NIF: 52430415Y

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Vehículos

Exp.: T-1929/2013

Liquidación: 600121092294

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Ordóñez Andrade, Martín

NIF: 47350907W

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-3469/2014

Trámite de audiencia

Sealla Desarrollos, S.L.

CIF: B70000492

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-2492/2011

Trámite de audiencia

Varela Vidal, Basilio

NIF: 79320911Y

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Vehículos

Exp.: T-2400/2011

Liquidación: 600111002001

Vidal Figueiras, Carlos

NIF: 32791516W

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-2342/2013

Trámite de audiencia

Oficina liquidadora de Corcubión

Avenida La Viña, nº 12

15130 Corcubión

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Cives Suárez, Estefanía

NIF: 44842405H

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expt.: T-1302/2014

Trámite de audiencia

Oficina liquidadora de Santiago de Compostela

Praza da Constitución, s/n (Edificio Rexistros)

15702 Santiago de Compostela

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Domínguez Miranda, Aurora

NIF: 33257822Y

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-4467/2014

Liquidación: 600975070806

Ampliable, S.L.

CIF: B98051543

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.:T-5279/2009

Liquidación: 600071121702

Escaríz Pérez, Ángel Albino

NIF: 36025890R

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-6553/2012

Liquidación: 504140000749

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Castiñeiras Pintos, Alba Mª

NIF: 44841960X

Imposto sobre sucesións e doazóns

Requirimento para presentación do imposto de sucesións

Fernández García, Pablo Manuel

NIF: 44811528F

Imposto sobre sucesións e doazóns

Requirimento para presentación do imposto de sucesións

Fernández-Sanjuas García, Francisco Javier

NIF: 44811527Y

Imposto sobre sucesións e doazóns

Requirimento para presentación do imposto de sucesións

Barros de la Peña, Jorge

NIF: 33256265J

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-753/2011

Trámite de audiencia

Perol Ferreira, Víctor

NIF: 44836865K

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-740/2014

Liquidación: 650131001569

Esteban Cristóbal, José Ángel

NIF:33273618R

Imposto sobre sucesións e doazóns

Exp.: S-285/2011

Liquidación: 650725473649

Bernal Bernal, Diego

NIF: 33284407A

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-3257/2013

Liquidación: 600121124985

Cabanas Otero, Severino

NIF: 33246130K

Imposto sobre sucesións e doazóns.

Exp.: S-49/2011

Liquidación: 650091041718

Saavedra Sánchez, Harguindy Fernando

NIF: 33293853L

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-5746/2009

Requirimento documentación

Vázquez Francisco, José Damián

NIF: 34729548P

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-4046/2013

Trámite de audiencia

Soto Meijomence, María Dolores

NIF: 52480596R

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-6480/2011

Liquidación: 600101113608

Letrados Inversiones, S.L.

CIF: B36420412

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-4313/2006

Trámite de audiencia

Suárez Villaverde, Jesús Plácido

NIF: 33211378E

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-7112/2011

Liquidación: 600111078548

Vázquez Novoa, Francisco José

NIF:34970463K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Exp.: T-879/2011

Liquidación: 504140001622