Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 20 de abril de 2015 Páx. 15137

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 6 de abril de 2015, da Delegación de Vigo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Alonso González, Benito José e trinta e dous máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar as notificacións dos procedementos que se relacionan no anexo por causas non imputables á Administración, logo dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación de Vigo da Axencia Tributaria de Galicia, con enderezo na rúa Concepción Arenal, nº 8, 3º andar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse as comparecencias, as notificacións entenderanse producidas desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Vigo, 6 de abril de 2015

José Miguel Rey Lama
Delegado de Vigo

ANEXO

Interesado/a

Órgano tramitador

Procedemento

NIF/CIF

Nome

34957655R

Alonso González, Benito José

DXT

ISD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: S 450/2012

Doc.: 650141016441

Y3035787P

Araújo Martínez, María de la Consolación

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: T 17642/2013

Doc.: 600121083966

B36847069

Asesores Prensa, S.L.

DR

ITPAXD

Proposta devolución ingreso autoliquidación

Doc.: 600725643575

B94000908

Autos Lostrego, S.L.

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: Vh 14197/2013

Doc.: 62011134749

X2363754K

Carneiro dos Anjos, María Irene

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: T 23319/2013

Doc.: 600121097982

B27749431

Ciudad del Salin Servicios Integrales, S.L.

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: Vh 202/2015

Doc.: 620975264885

77002865S

Costas Cerqueira, Jesús

DXT

ISD

Contestación alegacións

Expte.: S 1063/2013

Doc.: 650725304632

35854407Y

Darriba Montes, Balbina

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Expte.: S 2134/2013

36067627Q

Domínguez Barcia, Ana María

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: T 22048/2013

Doc.: 600121135339

35761617K

Domínguez Ferreiro, Miguel

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: T 19726/2013

Doc.: 600121134250

76910271L

Domínguez Martínez, Argentina

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: T 23841/2013

Doc.: 600725608645

35565503M

Ferreira Fernández, Martín

DXT

ITPAXD

Subsanación defecto de solicitude de devolución de ingresos indebidos

Expte.: Vh 12398/2014

Nº dev.: 30/2014

36166030W

Fontán Puga, Noa

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: T 22880/2013

Doc.: 600121135408

36060918T

Giráldez Tiedra, M. Jesús

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: Vh 15948/2014

Doc.: 620111123863

35576624V

González Gimeno, Marta

DXT

ITPAXD

Notificación sucesión en débeda

Expte.: T 1142/2012/36/10

Doc.: 504140002769

35576624V

González Gimeno, Marta

DXT

ITPAXD

Notificación sucesión en débeda

Expte.: T 1142/2012/36/10

Doc.: 504140002766

76994978V

González Rodríguez, Celso

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Expte.: S 1498/2013

36084649H

Guisado Formoso, Antonio

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Expte.: S 3347/2011

X8646513P

Maidana de Sandoval, Lorena Itati

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: Vh 17092/2014

Doc.: 620725262009

39467034T

Mourón Lombardero, María del Carmen

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: T 23679/2013

Doc.: 600725609056

35555666N

Pereira Tejido, Joaquín

DIA

ISD

Requirimento presentación imposto de sucesións

Ano: 2012

53182579R

Pérez Pena, Juan Manuel

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: Vh 15665/2014

Doc.: 620131004629

77008083N

Pérez Táboas, Javier

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Exptes.: S 2780/2013 e S 2781/2013

35986476D

Pérez Tizón, Francisco

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Expte.: S 1611/2012

53182836M

Reiriz González, Roberto

DR

Recurso rexeitado

Nos. prov. constrinx.: 8540093100 e 10540326170

RR nº: NX-10/14

15491331A

Roade Pereira, José

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: Vh 783/2015

Doc.: 620725265321

35790430S

Rodríguez Amil, Rosa

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Expte.: S 1498/2013

36101197Y

Rodríguez Rodríguez, Juan

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Exptes.: S 3195/2010 e S 3196/2010

36040166V

Sarmiento Costas, Mª Rocío

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Expte.: S 1645/2012

76999137J

Sarmiento Costas, Nuria

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Expte.: S 1645/2012

35847023M

Tizón Covelo, Teresa

DXT

ISD

Comunicación comprobación valores

Expte.: S 1611/2012

B27769892

Vazmen Vigo, S.L.

DXT

ITPAXD

Apertura trámite de audiencia

Expte.: T 24261/2013

Doc.: 600725610452

36113081E

Vázquez Iglesias, Viviana Isabel

DIA

ISD

Requirimento presentación documentación

Ano: 2010

Órganos tramitadores:

DXT: Departamento de Xestión Tributaria

DIA: Departamento de Información e Asistencia

DR: Departamento de Recadación

Procedemento:

ITPAXD: imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

ISD: imposto de sucesións e doazóns