Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 20 de abril de 2015 Páx. 15147

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 7 de abril de 2015, da Zona de Recadación de Pontevedra, polo que se relacionan procedementos de constrinximento pendentes de notificar e se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (A Devesa das Rapiñas, S.L. e cento corenta e cinco máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relaciónanse procedementos de constrinximento pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse ante o órgano de tramitación (Zona de Recadación de Pontevedra, rúa A Barca, 10, baixo A, Pontevedra), no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio.

Transcorrido o prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Pontevedra, 7 de abril de 2015

Eusebio Martínez Santamarina
Recadador de zona de Pontevedra

ANEXO

Providencia

Interesado/a

NIF/CIF

Obxecto da débeda

14360848920

A Devesa das Rapiñas, S.L.

B36302610

Exp.: 2014/36/000/00775. Liq.: 500140022529 sanción conservación da natureza Pontevedra, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14150802699

A Parda San Mauro, S.L.

B36306116

Exp.: 2003/15/008/06008. Liq.: 504140001164 actos xurídicos documentados

14790830164

A Sampana Obras e Servicios, S.L.

B36535581

Exp.: 2014/79/520/01149. Liq.: 500140020761 sanción Dirección Xeral Transportes, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14360848986

Alam, Manirul

X4281427T

Exp.: 2014/36/000/00833. Liq.: 500140022788 sanción promoción saúde Pontevedra sanción venda/consumo tabaco. Exp.: 2014075ta-po Consellería de Sanidade

14790853616

Álvarez Bertomeu, Óscar

44088650L

Exp.: 2014/79/630/01588. Liq.: 500140022402 Portos de Galicia Pontevedra: actividade non autorizada 13-35-13-45

13790043400

Arrebola María, Gabriela

X6344689R

Exp.: 2012/79/425/08921. Liq.: 500120038407 Augas de Galicia canon de saneamento impagados

14360849272

Asan Nicoleta

Y0214145Y

Exp.: 2014/36/301/00096. Liq.: 500140022688 Sergas por centro prezo público por prestación servizos sanitarios.

Doc.: 3603201404277

14790830483

Asoc. Deseño Atlántico

G36585727

Exp.: 2014/79/630/01414. Liq.: 500140020934 Portos de Galicia Raxó: ocupación dominio público portuario sen autorización 13-12-14-0

14790829889

Asoc. Xuvenil A Telleira

G36596625

Exp.: 2012/79/000/r-33/2014. Liq.: Reintegro subvención tr352a 2011/108-0 Consellería de Traballo e Benestar

14790829890

Asoc. Xuvenil A Telleira

G36596625

Exp.: 2014/79/000/ir-33/2014. Liq.: Xuros de demora xuros reintegro subvención tr352a 2011/108-0

14360824093

Barreiro Aldir, Florinda

35199181G

Exp.: 2014/36/000/00106. Liq.: 512140000258 imposto de sucesións e doazóns non atender requirimentos (artigo 203 da LXT)

14790830571

Bermúdez Monroy, Carlos

76811769A

Exp.: 2014/79/630/01448. Liq.: 500140020988 Portos de Galicia Bueu: incumprimento orde varada e retirada 13-17-14-94

14360848216

Bernabé Adelaide, Fátima do Ceo

X1490630T

Exp.: 2014/36/000/00650. Liq.: 500140014665 ingresos custas xudiciais

14360846500

Blanco Iglesias, Manuel

76816182T

Exp.: 2014/36/000/00209. Liq.: 512140000410 ITP e AXD concepto: TPO e OS non presentar en prazo autoliquidacións ou declaracións

14540825970

Bra Castro, José Antonio

77400496E

Exp.: 2014/54/000/00689. Liq.: 500140020852 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14540850137

Bra Castro, José Antonio

77400496E

Exp.: 2014/54/000/00770. Liq.: 500140022990 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14790830406

Bueu Ocio, S.L.

B36405553

Exp.: 2014/79/630/01433. Liq.: 500140020969 Portos de Galicia Bueu: instalación terraza sen autorización 13-17-14-08

14540850214

Caamaño García, Casimiro

35440539T

Exp.: 2014/54/000/00792. Liq.: 500140023035 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14540825871

Calvete Taboada, Benjamín

76807908Y

Exp.: 2014/54/000/00685. Liq.: 500140020848 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14790830220

Casal García, Roberto

44080889D

Exp.: 2014/79/520/01179. Liq.: 500140021081 sanción Dirección Xeral Transportes, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14790830307

Casal García, Roberto

44080889D

Exp.: 2014/79/520/01189. Liq.: 500140021421 sanción Dirección Xeral Transportes Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14360846577

Castro Castro, M. José

76820130S

Exp.: 2014/36/000/00820. Liq.: 500140022768 sanción promoción saúde Pontevedra sanción venda/consumo tabaco. Exp.: 2014035ta-po Consellería de Sanidade

14540850071

Clavijo Iglesias, Francisco Jesús

35483546C

Exp.: 2014/54/000/00777. Liq.: 500140023009 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14790853550

Consultoría Casabella, S.L.

B36531481

Exp.: 2014/79/000/00686. Liq.: 500140008464 ingresos custas xudiciais procedemento ordinario 15344/2012

14790830087

Contenedores Omis, S.L.

B36406809

Exp.: 2014/79/701/00261. Liq.: 500140019993 Axencia Protección Legalidade Urbanística sil/24/2013-e1 5ª multa coercitiva APLU

14360832167

Cordeiro Martínez, Magdalena

35274664R

Exp.: 2013/36/000/00071. Aut.:650725444109 adquisicións mortis causa

14790830450

Corral García, Iria Olaia

53116300P

Exp.: 2014/79/630/01436. Liq.: 500140020975 Portos de Galicia Bueu: estacionamento prohibido 13-17-14-59

14360855212

Cortizo Mato, Manuel Ángel

35287945B

Exp.: 2013/36/000/04170. Aut.: 650725511936 adquisicións mortis causa

14150817714

Coserpont, S.L.

B36180958

Exp.: 2014/15/000/03212. Liq.: 500140020096 sanción protección saúde Coruña sanción 2013390al-co Consellería de Sanidade

14790829625

Costa Gilson, Oliveira

X8707278F

Exp.: 2014/79/308/00211. Liq.: 500140020799 Sergas por centro factura Hospital Santiago 1571201200328

14540826146

Crujeiras Piñeiro, Isidro

52490018Q

Exp.: 2014/54/000/00693. Liq.: 500140020856 Sanción pesca Vigo Consellería do Medio Rural e do Mar

14150817681

Cruz Barreiro, Florencio

76333746N

Exp.: 2014/15/000/00170. Liq.: 510140000363 xuros de demora

14360846522

CSC Galicia Soluciones para el Aluminio

B36546141

Exp.: 2014/36/000/00869. Liq.: 500140022905 sanción conservación natureza Pontevedra Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14540850050

D3 Móvil, S.C.

J36592749

Exp.: 2013/54/000/00071. Liq.: 510130000847 xuros de demora

14540826058

Díaz González, Rubén

39453292N

Exp.: 2013/54/000/04241. Liq.: 620111097580 vehículos

14790830329

Distribuciones Cárnicas Rosada, S.L.

B36190445

Exp.: 2014/79/520/01253. Liq.: 500140021790 sanción Dirección Xeral Transportes Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

15150031248

Dourado Teijeiro, María Josefa

33076110V

Exp.: 2015/15/172/00037. Liq.: 500150000174 Concello de Rianxo taxa sobre recollida do lixo 2º cuadrimestre 2014

14360848095

Doval Lorenzo, Gumersindo

35453427P

Exp.: 2014/36/000/00183. Liq.: 512140000356 ITP e AXD concepto: TPO e OS non presentar en prazo autoliquidacións ou declaracións

14360824049

El Kassadi El, Bouchtaouia

X4371758X

Exp.: 2013/36/000/07100. Liq.: 620111133048 vehículos

14540826003

Falcón Pomares, Samuel

35435578F

Exp.: 2014/54/000/00714. Liq.: 500140020878 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14540826036

Fernández Bóveda, José Antonio

35456999S

Exp.: 2013/54/000/00824. Liq.: 600121009197 transmisións patrimoniais

14150817219

Fernández Martínez, Fernando 00066

B36480994

Exp.: 2014/15/111/01841. Liq.: 500140021533 Concello de Boiro urbana 2008 ao 2011

14150817230

Fernández Martínez, Fernando 00066

B36480994

Exp.: 2014/15/111/01840. Liq.: 500140021532 Concello de Boiro urbana 2010-2011

14150817241

Fernández Martínez, Fernando 00066

B36480994

Exp.: 2014/15/111/01842. Liq.: 500140021534 Concello de Boiro urbana 2008

14790830648

Ferradas Soage, Manuel

35273834E

Exp.: 2014/79/701/00258. Liq.: 500140019985 Axencia Protección Legalidade Urbanística iu2/88/2013 multa coecitiva APLU

14150833224

Ver_PDF

Ver_PDF

Exp.: 2014/15/000/02818. Liq.: 500140016799 sanción pesca A Coruña, Consellería do Medio Rural e do Mar

14540854780

Ver_PDF

Ver_PDF

Exp.: 2014/54/000/00519. Liq.: 500140014443 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360823928

Fole Vilar, Pastora

35378386Q

Exp.: 2013/36/000/01474. Liq.: 650725467973 adquisicións mortis causa

14790829988

Fontán Bouzada, Valentín

76814367W

Exp.: 2014/79/630/01425. Liq.: 500140020956 Portos de Galicia Portonovo: instalación terraza sen autorización 13-10-13-06

14790830362

Fontenla Moure, David

76934090X

Exp.: 2014/79/000/01520. Liq.: 500140020643 sanción conservación natureza ani-po-6/2012-v Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14360849261

Franco Muíños, Óscar

76928485V

Exp.: 2014/36/301/00085. Liq.: 500140022674 Sergas por centro prezo públicos por prestación servizos sanitarios.

Doc.: 3603201403457

14790829636

Galego Vázquez, Manuel

76823433Y

Exp.: 2014/79/308/00223. Liq.: 500140020815 Sergas por centro factura Hospital Santiago 1571201203202

14150817252

Galimar Promove, S.A.

A36492668

Exp.: 2014/15/111/01677. Liq.: 500140020613 Concello de Boiro IBI urbana 2011/2012

14150817285

Galimar Promove, S.A.

A36492668

Exp.: 2014/15/111/01844. Liq.: 500140021539 Concello de Boiro urbana 2011 e 2010

14150817296

Galimar Promove S.A.

A36492668

Exp.: 2014/15/111/01843. Liq.: 500140021537 Concello de Boiro urbana 2011 e 2010

14360823796

García Paulos, María Carmen

35432447G

Exp.: 2014/36/000/00198. Liq.: 512140000399 imposto de sucesións e doazóns non presentar en prazo autoliquidacións ou declaracións

14540826025

García Pérez, Óscar

77417579Q

Exp.: 2014/54/300/00010. Liq.: 500140021281 Sergas factura 2743/13 Xerencia Xestión Integrada Vigo (CHUVI)

14540826080

García Sanmartín, Juan Antonio

44078126Y

Exp.: 2014/54/000/00682. Liq.: 500140020832 sanción pesca Vigo Consellería do Medio Rural e do Mar

10150301678

García Teira, Francisco Antonio

52451184Y

Exp.: 2010/15/167/02108. Liq.: 500100019380 Concello da Pobra do Caramiñal IVTM-09/turismo Volkswagen Golf 6528-DGM

11150014612

García Teira, Francisco Antonio

52451184Y

Exp.: 2011/15/167/00162. Liq.: 500110000393 Concello da Pobra do Caramiñal IVTM-10/turismo Volkswagen Golf 6528-DGM

11150220940

García Teira, Francisco Antonio

52451184Y

Exp.: 2011/15/167/01420. Liq.: 500110016977 Concello da Pobra do Caramiñal IVTM-2011/turismo Volkswagen/6528DGM

12150367900

García Teira, Francisco Antonio

52451184Y

Exp.: 2012/15/167/01121. Liq.: 500120026310 Concello da Pobra do Caramiñal IVTM-2012/turismo Volkswagen Golf 6528-DGM

12360298874

García Teira, Francisco Antonio

52451184Y

Exp.: 2008/36/013/04362. Liq.: 600081043006 imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas

14790829603

Géneros de Punto Montoto, S.A.

A36021053

Exp 2014/79/000/rav 11/2014. Liq.: reintegro fondo de garantía de avais reintegro aval IGAPE Consellería de Facenda

14790829614

Géneros de Punto Montoto, S.A.

A36021053

Exp.: 2014/79/000/rav 9/2014. Liq.: reintegro fondo de garantía de avais reintegro aval IGAPE Consellería de Facenda

14360823477

Gil Puente, Víctor Manuel

77410686T

Exp.: 2014/36/000/00296. Liq.: 512140000530 ITP e AXD concepto: AXD non presentar en prazo autoliquidacións ou declaracións

14540826102

González García, Iván

76925737Y

Exp.: 2014/54/000/00691. Liq.: 500140020854 Sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360848480

González Veiga, Dolores

L3613589J

Exp.: 2009/36/009/02562. Liq.: 600091092211 imposto sobre transmisións onerosas

14790830384

Granipec España, S.L.

B36361038

Exp.: 2014/79/000/rav8/2014. Liq.: reintegro aval Igape fondo de garantía de avais, Consellería de Facenda

14360832134

Guimer Arousa, S.L.

B36283042

Exp.: 2011/36/013/04367 aut.: 600725442836 imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas

14360832145

Guimer Arousa, S.L.

B36283042

Exp.: 2011/36/012/03574 aut.: 600725450042 imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas

14360832156

Guimer Arousa, S.L.

B36283042

Exp.: 2011/36/012/03575 aut.: 600725449837 imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas

14150817890

Hermo Santos, Ramón

76968029R

Exp.: 2014/15/167/01791. Liq.: 500140019471 Concello da Pobra do Caramiñal 2014-IBI

14790830263

Hipermarco, S.L.

B36282127

Exp.: 2014/79/520/01198. Liq.: 500140021430 sanción Dirección Xeral Transportes, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14360848051

Inproin Salnés, S.L.

B36527521

Exp.: 2014/36/000/00292. Liq.: 512140000524 ITP e AXD concepto: AXD non presentar en prazo autoliquidacións ou declaracións

14790853451

Izquierdo Ojea, Francisco

77464846H

Exp.: 2014/79/520/01310. Liq.: 500140022869 sanción Dirección Xeral Transportes, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14790830340

Krumova Vaska, Yordanova

X9417515G

Exp.: 2014/79/000/01518. Liq.: 500140020641 sanción conservación natureza anp-po81/2013-v Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14540826135

Landín Rosales, Alfredo

76934160B

Exp.: 2014/54/000/00692. Liq.: 500140020855 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14540826069

Loira Rivas, José Manuel

52492578T

Exp.: 2014/54/000/00688. Liq.: 500140020851 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360823598

López Cadillo, María del Carmen

35445540X

Exp.: 2011/36/012/00264. Liq.: 650101003606 adquisicións mortis causa

14360848744

Lopo Cabanelas, Dalia

35247551M

Exp.: 2013/36/000/18780. Liq.: 600121121122 actos xurídicos documentados

14790829922

Losada Barreiro, S.L.

B36484871

Exp.: 2014/79/520/01245. Liq.: 500140021717 sanción Dirección Xeral Transportes Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14790830395

Maderas Forxán, S.L.

B36502862

Exp.: 2014/79/707/00004. Liq.: 500140020078 sanción Axencia Galega de Infraestruturas sanc/13/13(5/13)

14540850170

Magallanes Torrado, María Jesús

76778570Q

Exp.: 2014/54/000/00772. Liq.: 500140022997 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360832178

Martínez Chapela, Francisco Javier

52490607F

Exp.: 2013/36/000/02444 aut.: 650725480998 adquisicións mortis causa

14360848150

Martínez Morel, Fausta

49474633T

Exp.: 2014/36/000/00832. Liq.: 500140022787 sanción promoción saúde Pontevedra sanción venda/consumo tabaco. Exp.: 2014066ta-po Consellería de Sanidade

14360848172

Martínez Torres, Alberto

35478872S

Exp.: 2014/36/000/00819. Liq.: 500140022765 Servizo Sanidade Animal sanción gandaría, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360846390

Meijueiro Camiña, Pablo

35324749S

Exp.: 2009/36/009/00224. Liq.: 650725130463 adquisicións mortis causa

14540825937

Meire Lazara, Manuel

76825440N

Exp.: 2014/54/000/00699. Liq.: 500140020863 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14150836865

Míguez Candal, José Manuel

35411417L

Exp.: 2013/15/013/00221. Liq.: 620071036079 vehículos

14360848293

Millán Álvarez, Luis Alberto

35466557M

Exp.: 2014/36/301/00095. Liq.: 500140022687 Sergas por centro prezos públicos por prestación servizos sanitarios.

Doc.: 3603201404045

14360849173

Montoya Giménez, Miguel

35294858R

Exp.: 2014/36/000/00790. Liq.: 500140022722 Servizo Incendios Pontevedra sanción incendios.

Exp..: inc-po-0273/2013-lsa Consellería do Medio Rural e do Mar

14540825915

Muñiz Fernandez, Juan Jesús

35479067A

Exp.: 2014/54/000/00700. Liq.: 500140020864 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14540850236

Muñiz Fernández, Juan Jesús

35479067A

Exp.: 2014/54/000/00784. Liq.: 500140023024 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14790853583

Nogueira Rodríguez, M. Pilar

52495183Y

Exp.: 2014/79/630/01582. Liq.: 500140022358 Portos de Galicia Bueu: estacionamento prohibido 13-17-14-71

14540825948

Núñez Paz, José Manuel

35453873V

Exp.: 2014/54/000/00710. Liq.: 500140020874 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360848678

Ospina Cardona, Niny Johana

X7992724V

Exp.: 2013/36/000/08772. Liq.: 620111153087 vehículos

14790830032

Otero Otero, José

35387383C

Exp.: 2014/79/701/00263. Liq.: 500140019997 Axencia Protección Legalidade Urbanística sil/23/2013-d1 4ª multa coercitiva APLU

14540826091

Padín González, Guadalupe

76820620E

Exp.: 2014/54/000/00687. Liq.: 500140020850 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360848140

Padín Otero, Martín

76822626G

Exp.: 2014/36/000/00848. Liq.: 500140022861 sanción Pontevedra sanción venda/consumo tabaco.

Exp.: 2014098ta-po Consellería de Sanidade

14540825860

Padín Sampedro, Jesús

35319446W

Exp.: 2014/54/000/00698. Liq.: 500140020862 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360848975

Paz Collazo, Cristóbal

52495063R

Exp.: 2014/36/000/00825. Liq.: 500140022773 sanción promoción saúde Pontevedra sanción venda/consumo tabaco. Exp.: 2014043ta-po Consellería de Sanidade

14790853198

Paz Rocamonde, José

35382204Q

Exp.: 2014/79/520/01297. Liq.: 500140022427 sanción Dirección Xeral Transportes, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14790853209

Paz Rocamonde, José

35382204Q

Exp.: 2014/79/520/01298. Liq.: 500140022428 sanción Dirección Xeral Transportes Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14790853210

Paz Rocamonde, José

35382204Q

Exp.: 2014/79/520/01299. Liq.: 500140022429 sanción Dirección Xeral Transportes, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14540832207

Pazos Bernárdez, Eduardo

35886338J

Exp.: 2008/54/000/00480. Liq.: 650725224493 adquisicións mortis causa

14790830440

Pombo Dacosta, Pablo

35315275V

Exp.: 2014/79/630/01439. Liq.: 500140020978 Portos de Galicia Pontevedra: estacionamento prohibido 13-35-14-03

14150817197

Pouso Cacabelos, José Ángel

52938787D

Exp.: 2014/15/000/03427. Liq.: 500140020629 sanción pesca A Coruña, Consellería do Medio Rural e do Mar

14150817208

Pouso Cacabelos, José Ángel

52938787D

Exp.: 2014/15/000/03398. Liq.: 500140020586 sanción pesca A Coruña, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360846610

Prieto Morgada, M. Dolores

36063029H

Exp.: 2014/36/000/00856. Liq.: 500140022878 sanción promoción saúde Pontevedra sanción venda/consumo tabaco. Exp.: 2014154ta-po Consellería de Sanidade

14360823444

Productos de Energías Naturales, S.L.

B36508760

Exp.: 2013/36/000/00083. Liq.: 510130000413 xuros de demora

14150836436

Promociones Construcciones Inmobiliarias Seiseme, S.L.

B15957558

Exp.: 2011/15/011/01312. Liq.: 600091016905 actos xurídicos documentados

14150836447

Promociones Construcciones Inmobiliarias Seiseme, S.L.

B15957558

Exp.: 2011/15/011/01312. Liq.: 600091016903 actos xurídicos documentados

14790829955

Promociones Playa Lanzada 2012, S.L.

B94060381

Exp.: 2014/79/630/01441. Liq.: 500140020980 Portos de Galicia Aldán: ocupación non autorizada 13-19-14-01

14270844874

Promociones Sólido y Domínguez, S.L.

B36510212

Exp.: 2013/27/000/00889. Liq.: 512130001887 ITP e AXD concepto: AXD non atender requerimentos (artigo 203 da LXT)

14150835996

Proyectos e Inversiones Bemposta, S.L.

B36521128

Exp.: 2006/15/011/03614. Liq.: 600061042449 imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas

14790853220

Proyectos Umia, S.L.

B36488567

Exp.: 2014/79/520/01290. Liq.: 500140022230 sanción Dirección Xeral Transportes, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14360849239

Ramírez Denegri, Eduardo Humberto

53181519E

Exp.: 2014/36/301/00084. Liq.: 500140022655 Sergas por centro público por prestación servicio sanitario. Doc.: 3603201403456

14790829999

Restaurante O Buraco, S.L.

B36549095

Exp.: 2014/79/630/01453. Liq.: 500140021004 Portos de Galicia Portonovo: instalación terraza sen autorización 13-10-14-01

14540826190

Rial Herbello, José Manuel

73240557R

Exp.: 2014/54/000/00705. Liq.: 500140020869 Sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360848238

Río Sobrino, Paula

35479715F

Exp.: 2014/36/301/00086. Liq.: 500140022675 Sergas por centro prezo público por prestación servicio sanitario.

Doc.: 3603201403510

14150834016

Riobó Pastoriza, Manuel

76834216W

Exp.: 2011/15/003/00380. Liq.: 600091026407 imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas

14360849041

Roa Sandra, Patricia

53860470J

Exp.: 2014/36/000/00828. Liq.: 500140022783 sanción promoción saúde Pontevedra sanción venda/consumo tabaco. Exp.: 2014053ta-po Consellería de Sanidade

14540826278

Rodríguez Ferreira, Vanessa Gabriela

X4098364V

Exp.: 2014/54/300/00054. Liq.: 500140021361 Sergas factura 1000/13 Xerencia Xestión integrada Vigo (Atención Primaria)

14360855245

Rubianes García, Sandra

35491065H

Exp.: 2013/36/000/00257. Liq.: 651061010672 doazóns

14150817318

Salgueiro-Sánchez, S.L.

B36417129

Exp.: 2014/15/167/02093. Liq.: 500140019844 Concello de Pobra do Caramiñal 2014-IBI

14150817330

Salgueiro-Sánchez, S.L.

B36417129

Exp.: 2014/15/167/02090. Liq.: 500140019841 Concello de Pobra do Caramiñal 2014-IBI

14150817340

Salgueiro-Sánchez, S.L.

B36417129

Exp.: 2014/15/167/02091. Liq.: 500140019842 Concello de Pobra do Caramiñal 2014-IBI

15150031303

Santos Tubío, Manuel

76969830P

Exp.: 2015/15/000/00109. Liq.: 500150000545 sanción pesca A Coruña, Consellería do Medio Rural e do Mar

12360402032

Sartal Aboal, José Manuel

77420162T

Exp.: 2012/36/000/00976. Liq.: 500120027602 sanción interior Pontevedra, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

13150449092

Serramito Ferreiros, Emérita

44845814T

Exp.: 2013/15/172/02336. Liq.: 500130033401 Concello de Rianxo, imposto vehículos tracción mecánica exercicio 2013 PO-3350-BP

14360848392

Silva Freitas, Fabiana da

77413428M

Exp.: 2013/36/000/19964. Liq.: 600121148913 transmisións patrimoniais

14540826113

Soliño Barros, Javier

77410023G

Exp.: 2014/54/000/00695. Liq.: 500140020859 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14360849228

Vázquez Piñeiro, Carlos

77415289A

Exp.: 2014/36/301/00080. Liq.: 500140022639 Sergas por centro prezo público por prestación servizos sanitarios.

Doc.: 3603201403288

14790830131

Vázquez Vázquez, Gil

34247993G

Exp.: 2014/79/000/01596. Liq.: 500140021563 sanción xogo OU-9/13, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

14360823763

Vidal Meis, Juan Manuel

35303851R

Exp.: 2013/36/000/00113. Liq.: 510130000669 xuros de demora

14360848304

Vieites Viñas, Manuel

35601189H

Exp.: 2014/36/620/00064. Liq.: 500140022447 Hospital do Salnés prezos públicos por prestación servizos sanitarios. Doc.: 3615201430782

14360823686

Vilanova Agra, Norberto Rogelio

35921301Q

Exp.: 2014/36/000/00729. Liq.: 500140020039 recadación residencias terceira idade prezo púb. estadía en residencia de maiores A Estrada

14360823697

Vilanova Agra, Norberto Rogelio

35921301Q

Exp.: 2014/36/000/00730. Liq.: 500140020040 recadación residencias terceira idade prezo púb. estadía en residencia de maiores A Estrada

14360823708

Vilanova Agra, Norberto Rogelio

35921301Q

Exp.: 2014/36/000/00746. Liq.: 500140021512 recadación residencias terceira idade prezo púb. estadía en residencia de maiores A Estrada, maio 2014

14360823719

Vilanova Agra, Norberto Rogelio

35921301Q

Exp.: 2014/36/000/00747. Liq.: 500140021513 recadación residencias terceira idade prezo púb. estadía en residencia de maiores A Estrada, xullo 2014

14360823720

Vilanova Agra, Norberto Rogelio

35921301Q

Exp.: 2014/36/000/00745. Liq.: 500140021511 recadación residencias terceira idade prezo púb. estadía en residencia de maiores A Estrada, abril 2014

14360823730

Vilanova Agra, Norberto Rogelio

35921301Q

Exp.: 2014/36/000/00744. Liq.: 500140021510 recadación residencias terceira idade prezo púb. estadía en residencia de maiores A Estrada, marzo 2014

14360848018

Vilanova Agra, Norberto Rogelio

35921301Q

Exp.: 2014/36/000/00748. Liq.: 500140021514 recadación residencias terceira idade prezo púb. estadía en residencia de maiores A Estrada, agosto 2014

14540825992

Viñas Leiro, Manuel

35473446V

Exp.: 2014/54/000/00703. Liq.: 500140020867 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar

14540826014

Viñas Leiro, Manuel

35473446V

Exp.: 2014/54/000/00715. Liq.: 500140020880 sanción pesca Vigo, Consellería do Medio Rural e do Mar