Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 20 de abril de 2015 Páx. 15119

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 25 de marzo de 2015, da Delegación de Lugo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Aguiar Saavedra, Daniel Alberico e vinte e sete máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, logo dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince (15) días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación de Lugo da Axencia Tributaria de Galicia, rolda da Muralla, 70, 1ª, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Lugo, 25 de marzo de 2015

Gonzalo Vázquez Rivas
Delegado de Lugo

ANEXO

Interesado/a

Órgano tramitador

Procedemento

Aguiar Saavedra, Daniel Alberico (Y0045038H)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente

núm. 2010/27/R-118/2015 (Z-226/2015); liquidación

núm. 500150003864

Aguilar Lara, Jamile (34281244C)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente R-113/2015; liquidación de xuros núm. 500150003838 (Z-221/2015)

Alberdi Larrañaga, Itziar (72422175M)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente

núm. 182/2013-D; liquidación núm. 503150000022

Albuta Invest, S.L. (B27427186)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512140000943; expediente

núm. 241/2014-ESA

Belmeddah, Bouameur (X6452607A)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente R-111/2015; liquidación de xuros núm. 500150003836 (Z-219/2015)

Belmeddah, Bouameur (X6452607A)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente R-109/2015; liquidación de xuros núm. 500150003834 (Z-217/2015)

Blanco Nogueiro, Ana (33799957P)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 85/2015-ESA

Cachorreiro Golas, Patricia (34278643H)

Departamento de Recadación

Devolución de ingresos núm. 728150000698

La Casa del Marisco, S.L. (B27361310)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente

núm. 2009/27/R-94/2015 (Z-202/2015); liquidación

núm. 500150003808

Machado González, María Ángeles (36232906V)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns (CMGC-61/2015); requirimento para a presentación da declaración

Matei, Marius Ciprián (Y1019468F)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 34/2015-V; notificación de trámite de audiencia

Medina Pena, Daniel (33551669M)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 10816/2014-V; liquidación núm. 620131027431

Migueiz Santín, María del Mar (76576576P)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 119/2015-ESA

Moirón Moirón, Justo (33315144N)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente R-99/2015; liquidación de xuros núm. 500150003824 (Z-207/2015)

Pardo Narro, Alexis (44330865K)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente

núm. 2010/27/R-235/2014 (Z-905/2014); liquidación

núm. 500140026829

Postigo Meza, Luz Rosmery (Y1917410Y)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 1529/2015-V; notificación de trámite de audiencia

Prieto Vale, Francisco (33303117Z)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512140001678; expediente

núm. 625/2014-ESA

Ramos Pernas, María Jesús (33993030L)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; autoliquidación

núm. 620725244548; 2º requirimento para a presentación da declaración

Reciconsumibles, S.L. (B27288422)

Departamento de Recadación

Liquidación de xuros de demora núm. 51015000055

Rodríguez Belón, José Manuel (34274275C)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512150000085; expediente

núm. 43/2015-ESA

Rodríguez Martínez, José Luis (33329145Y)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (606/2014-I); 2º requirimento para a presentación da declaración

Sánchez Cabo, María de los Ángeles (11424500D)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512140002122; expediente

núm. 944/2014-ESA

Savu, Emilian (Y0884482P)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512140000831; expediente

núm. 200/2014-ESA

Soto Martínez, Noelia (09430685H)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512140002090; expediente

núm. 912/2014-ESA

Transportes Elías López Bouzas, S.L. (B27415066)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512140001581; expediente

núm. 545/2014-ESA

Varela López, Camilo (34226353F)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512130002092; expediente

núm. 933/2013-ESA

Vázquez Armesto, Maximino (33549080S)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 9474/2014-V; liquidación núm. 620131024600

Vicente, Leonardo (Y2853128S)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; autoliquidación

núm. 620725254667; 2º requirimento para a presentación da declaración