Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Martes, 21 de abril de 2015 Páx. 15195

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2015, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se amplía o crédito inicial das axudas económicas dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego.

A Resolución do 31 de decembro de 2014, que regula as axudas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego publicada no DOG núm. 17, do 27 de xaneiro de 2015, establece as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión destas subvencións.

O artigo 2 desta resolución establece a contía inicial dos créditos destinados a financiar estas axudas, sen prexuízo de posteriores modificacións orzamentarias. Así, existindo crédito dispoñible na aplicación orzamentaria 04.20.151A.470.0, cómpre ampliar o importe dos créditos inicialmente asignados coa finalidade de manter esta acción de fomento en niveis adecuados.

Polo exposto e tendo en conta as áreas de competencia adscritas funcionalmente á Presidencia da Xunta de Galicia, artigo único, punto 3, e disposición transitoria segunda do Decreto 12/2012, do 4 de xaneiro, polo que se establecen os órganos superiores e de dirección dependentes da Presidencia da Xunta de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único.

Primeiro. Ampliar o importe da contía máxima dos créditos destinados a dar cobertura orzamentaria á Resolución do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego en cento sesenta mil euros (160.000,00 €), con cargo á aplicación orzamentaria 04.20.151A.470.0, de forma que o importe total será de douscentos un mil trescentos corenta e un euros (201.341,00 €).

Segundo. A presente modificación non afecta o prazo establecido na referida resolución para a presentación de solicitudes.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2015

Mª del Mar Sánchez Sierra
Secretaria xeral de Medios