Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Xoves, 23 de abril de 2015 Páx. 15545

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2015, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros/as técnicos/as agrícolas, convocado pola Orde do 16 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 140, do 24 de xullo), pola que se dá publicidade á baremación definitiva da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o día 7 de abril de 2015, o tribunal nomeado pola Orde do 6 de febreiro de 2014 para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros/as técnicos/as agrícolas, de conformidade coa base II.2.6,

ACORDOU:

Primeiro. Unha vez analizadas as alegacións presentadas de conformidade co disposto na base II.2.6, desestimar todas as reclamacións presentadas fronte á baremación provisional da fase de concurso.

Segundo. Realizar os trámites oportunos para a publicación da baremación definitiva da fase de concurso no Diario Oficial de Galicia, no taboleiro de anuncios do Servizo de Rexistro Xeral e Información á Cidadanía da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es).

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13, contra o presente acordo os aspirantes poderán interpor recurso de alzada no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, conforme o previsto no artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións publicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2015

Roberto Suárez Vázquez
Presidente do Tribunal

Anexo
Baremación definitiva concurso promoción interna

NIF

Apelidos e nome

Base II.2.1.1

Base II.2.1.2

Base II.2.1.3

Base II.2.1.4

Base II.2.1.5

Total

35321313Y

Gómez-Ibarlucea Traba, Irene

0,96

1,25

1,86

5

0

9,07

Baremación definitiva concurso base I.1.2.

NIF

Apelidos e nome

Base II.2.2.1

Base II.2.2.2

Total

35321313Y

Perales Arroyo, Xiana María

0

1

1

53168657V

Roel Barbeito, Fabián

0

1,6

1,6

Baremación definitiva concurso acceso libre.

NIF

Apelidos e nome

Base II.2.2.1

Base II.2.2.2

Total

44656529M

Bravo Torres, María

0

0,2

0,2

76572469H

Dorado Vazquez, María del Mar

0

0

0

44480503K

González Fernández, María Diana

0

2

2

32775381J

Jove Vidal, María Teresa

30,24

4,4

34,64

76865649V

Otero Álvarez, Luciano

3,24

5

8,24

07247578W

Pin Fernández, Julio Manuel

25,92

0

25,92

33346837B

Rancaño Freire, Mónica

0

2,6

2,6

78736360T

Rodal Barreiro, Diego

0

1,4

1,4

32657822F

Rodríguez Prieto, María Salomé

23,22

3

26,22

34995019J

Rodríguez Vázquez, Pablo

0

3,8

3,8

33541773E

Toiran López, Francisco

0

0,8

0,8

32831666V

Vázquez Rocha, Paula María

0

1,4

1,4

30624707T

Villares Porto-Domínguez, Amaya

35

4,6

39,6