Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Xoves, 23 de abril de 2015 Páx. 15536

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2015 pola que se convoca un curso básico de auxiliares de policía local.

Dentro das actividades programadas para o ano 2015, e conforme as funcións atribuídas pola Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública, anúnciase a convocatoria dun curso básico de auxiliares de policía local, conforme as seguintes bases:

1. Datos da actividade:

Denominación: básico de auxiliares de policía local.

Tipo: curso.

Horas lectivas: 35.

Modalidade: presencial.

Obxectivos:

Dotar os auxiliares de policía local dunha formación teórico-práctica que os capacite para o posterior desempeño da súa función como auxiliares temporais dos corpos de policía local.

Contido:

– Intervención policial.

– Tráfico e seguridade viaria.

– Policía administrativa.

– Primeiros auxilios.

– Aplicacións policiais básicas do dereito penal e procesual-penal.

– Relacións co cidadán.

2. Desenvolvemento da convocatoria:

Destinatarios/as:

Persoal seleccionado e proposto polos concellos, que poida prestar servizo como auxiliar de policía local de forma temporal, de acordo co previsto nos artigos 47 a 48 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais. Para estes efectos, como se recolle no artigo 48.2 do citado decreto, non terán a obriga de facer o dito curso, as persoas que o superasen nos últimos catro anos, é dicir, a partires do ano 2009.

Prazas ofertadas:

Sen límite.

3. Solicitudes de participación:

Prazo de inscrición e presentación:

O prazo para a inscrición e presentación de solicitudes de participación rematará o día 18 de maio de 2015.

Os concellos que estean nesta situación deberán remitir un escrito asinado polo/a alcalde/esa á Academia Galega de Seguridade Pública (avenida da Cultura, s/n, 36680 A Estrada (fax: 886 20 61 22), en que figure a lista de persoas seleccionadas segundo o artigo 47 do Decreto 243/2008, para efectuar a correspondente reserva de praza para a realización do devandito curso.

Listaxe de solicitudes seleccionadas:

O día 19 de maio de 2015 a Academia Galega de Seguridade publicará no sitio web http://agasp.xunta.es, as solicitudes de participación recibidas que cumpran os requisitos anteriores.

4. Desenvolvemento da actividade.

Presentación: as persoas admitidas a este curso deberán presentarse ás 9.45 horas do día 25 de maio de 2015.

Lugar: sede da Academia Galega de Seguridade Pública.

Horario lectivo: do 25 ao 29 de maio das 10.00 ás 14.00 e das 15.30 ás 19.00 horas e o 29 de maio das 9.00 ás 14.00 horas.

Datas: do 25 ao 29 de maio de 2015.

Certificado de superación do curso:

Ao remate da actividade entregaráselle un certificado de asistencia a aquelas persoas que acrediten a súa participación continuada nela e superen as probas que se determinen, se é o caso.

5. Modificacións e incidencias:

A Academia Galega de Seguridade Pública poderá modificar o desenvolvemento normal da actividade para adaptala ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

A Estrada, 15 de abril de 2015

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública