Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 27 de abril de 2015 Páx. 15936

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE) e a igualdade nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2014.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 21.4 da Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE) e a igualdade nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2014, resólvese proceder á publicación das subvencións concedidas que se indican no anexo a esta resolución.

Finalidade da subvención: as axudas teñen por obxecto a concesión de subvencións ás pequenas e medianas empresas para:

Liña I: axudas para implantar a RSE nas empresas galegas: asistencia a actividades formativas en materia de elaboración de informes de RSE ou memorias de sustentabilidade.

Liña II: axudas para o fomento da igualdade laboral:

– Programa 1: axudas para a implantación de plans de igualdade.

– Programa 2: axudas para investimentos tendentes á eliminación da infrarrepresentación feminina nos eidos laborais ocupados predominantemente por homes.

– Programa 3: axudas para os investimentos tendentes a garantir e mellorar o dereito á conciliación da vida familiar e laboral.

Norma reguladora: Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE) e a igualdade nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 119, do 25 de xuño de 2014).

Aplicación orzamentaria:

Liña I: 11.02.324A 474.0

Liña II: programa 1: 11.02.324A 474.0

Liña II: programa 2: 11.02.324A 771.0

Liña II: programa 3: 11.02.324A 771.0

Crédito orzamentario: 292.031,93 €, que se distribúen en:

Liña I: 125.000,00 €

Liña II: programa 1: 125.000,00 €

Liña II: programa 2: 12.031,93 €

Lila II: programa 3: 30.000,00 €

As axudas da Liña I e do programa 1 da Liña II están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 %, a través do programa operativo do FSE de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004.

Santiago de Compostela, 13 de abril de 2015

Carmen Bouso Montero
Directora xeral de Traballo e Economía Social

ANEXO

Liña I

Entidade

NIF

Contía

Talleres Electromecánicos Vader, S.L.

B15537319

2.400 €

Talleres Mecánicos Galicia, S.L.

B15045859

2.400 €

Insder, S.L.

B15204639

990 €

Galopín Playground, S.L.

B15640469

800 €

Bahia Software, S.L.

B15682594

1.800 €

Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L.

B15958481

1.600 €

Ati Sistemas, S.L.

B15434251

2.400 €

Intermax Technology, S.L.

B70294624

2.400 €

Andaina Sociedad Cooperativa Gallega

F15122294

2.400 €

Empresa Gilsanz, S.A.

A15066814

2.400 €

Natalia Vázquez Rodríguez

78794044T

2.400 €

Cubregal, S.L.

B15493729

2.400 €

Ponte das Donas, S.L.

B36593119

2.400 €

Salica Alimentos Congelados, S.A.

A15670748

2.400 €

Unika Proyectos y Obras, S.A.U.

A15977184

2.400 €

Sagres, S.L.

B36028991

2.400 €

Coruñesa de Etiquetas, S.L.

B15338569

2.400 €

Osmos Sistemas Eléctricos, S.L.

B15804107

2.400 €

Sergonsa Servicios, S.L.

B70372032

2.400 €

Autos Grabanxa, S.L.

B15361355

2.346,24 €

Sarriglass, S.L.

B27229483

1.980 €

Autocares J. Pombo, S.L.

B15398613

2.400 €

Talleres Termi, S.A.

A15040223

1.190 €

Gutiérrez Mazeres y Amorós Oftalmólogos, S.L.

B15376791

2.400 €

Tesis Galicia, S.L.

B36237477

2.400 €

Autocares M. García La Coruña, S.L.

B15368194

1.900 €

Mejuto y Sánchez, S.L.

B70325717

1.600 €

García Forestal, S.L.

B15690696

2.400 €

Mb Jewels Europe, S.L.

B70250683

1.600 €

Bilega Energía, S.L.

B70123203

800 €

Quatro M´S Coruña, S.L.

B70387246

1.600 €

M. Álvarez e Hijos, S.L.

B15247679

800 €

Rodiñas Técnicos, S.L.

B70363908

2.400 €

García Salgado, S.L.

B15488364

2.400 €

A Casa de Meixida, S.L.

B15864366

800 €

Segurpóliza Gestión y Finanzas, S.L.

B15570047

2.400 €

Susavila Correduría de Seguros, S.L.

B15274822

2.400 €

Combustibles Cesáreo Pardal, S.L.

B15518939

800 €

Pousadas de Compostela, S.L.

B15610140

1.600 €

Industrias Alimentarias Rivero, S.L.

B94089505

2.400 €

Perfís 2000 Servicios, S.L.

B36307163

2.400 €

Ana Martínez Vázquez, S.L.

B15526841

2.400 €

Davandoira, S.L.

B36332302

2.400 €

Inversiones Marapa, S.L.

B36186492

1.600 €

Restauración Rías Bajas, S.L.

B36815165

1.600 €

Total contía concedida

90.206,24 €

Liña II-Programa 1

Entidade

NIF

Contía

Metal Ferrol, S.A.L.

A15430572

1.800 €

Andaina S. Coop. Gallega

F15122294

1.725 €

Empresa Gilsanz, S.A.

A15066814

3.725 €

Coruñesa de Etiquetas, S.L.

B15338569

3.725 €

Autos Rico, S.L.

B15157357

3.725 €

Limpiezas Germania, S.L.

B15660541

1.150 €

Autos Cal Pita, S.A.

A15009939

1.725 €

Sagres, S.L.

B36028991

2.000 €

Construcciones Leonardo Miguélez, S.L.

B15289614

3.150 €

Jim Sports Technology, S.L.

B15932304

3.150 €

Doralresidencias Gestión Sociosanitarias, S.L.

B36911196

3.600 €

Tesis Galicia, S.L.

B36237477

1.000 €

San Froilán Galicia, S.L.U.

B27374511

1.168 €

Autocares Salvado, S.A.

A15093412

3.800 €

Carpintería Ramón García, S.L.

B15679103

3.725 €

Estudios e Instalaciones de Galicia, S.L.

B36610327

3.400 €

Autronic Telecomunicaciones, S.L.

B36829208

3.400 €

Industrias Alimentarias Rivero, S.L.

B94089505

3.800 €

Cafés Candelas, S.A.

B27013713

1.364 €

Contía total concedida

51.132 €

Liña II-Programa 2

Entidade

NIF

Contía

Estudios e Instalaciones de Galicia, S.L.

B36610327

6.210 €

Contía total concedida

6.210 €

Liña II-Programa 3

Entidade

NIF

Contía

Visual Microsystems, S.A.

A36333706

10.000 €

Estudios e Instalaciones de Galicia, S.L.

B36610327

8.895,04 €

Contía total concedida

18.895,04 €