Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Martes, 12 de maio de 2015 Páx. 18654

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2015 pola que se resolve a adxudicación de vehículos e motocicletas a concellos de menos de 50.000 habitantes que conten con corpo de policía local, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Mediante a Orde do 6 de febreiro de 2015 (DOG núm. 26, do 9 de febreiro) a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, convocou unha liña de subvencións para o ano 2015 que establecía as bases reguladoras para a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, aos concellos de menos de 50.000 habitantes que conten con corpo de policía local, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Vista a proposta de resolución da comisión avaliadora, en aplicación do artigo 6, números 2 e 3, da referida orde,

RESOLVO:

Primeiro. Adxudicar con cargo á aplicación 05.25.212A.624.0, código de proxecto 2015 00132, programa operativo Feder-Galicia 2007-2013, eixe 3, tema prioritario 53, Protección de riscos, os equipamentos de emerxencia relacionados no anexo.

Segundo. Establecer unha lista de reserva conformada por todos os solicitantes admitidos de cara á posible renuncia dalgún beneficiario. Na repartición deste material terase en conta a puntuación total acadada por cada entidade.

Terceiro. De conformidade co disposto no artigo 8.2.d) da Orde do 6 de febreiro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2015 para a adxudicación de vehículos e motocicletas a concellos de menos de 50.000 habitantes que conten con corpo de policía local, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2007-2013, o/a alcalde/sa do concello ao cal se lle conceda o equipamento solicitado, disporá dun prazo de dez días hábiles, contados a partir da recepción da comunicación individual da resolución favorable para a súa aceptación ou renuncia.

Unha vez manifestada por parte da entidade beneficiaria a aceptación da subvención en especie concedida nesta resolución, a acta de cesión do equipamento concedido realizarase no prazo estimado de tres meses contados desde a data de recepción daquela. Non obstante, este prazo podería verse incrementado en función dos prazos de entrega do equipamento previstos nos correspondentes contratos derivados do procedemento para a contratación da subministración de vehículos e motocicletas destinados aos concellos de menos de 50.000 habitantes que conten con corpo de policía local, número 2014-05-01830 (2015-SUEI 07-08/AMP), por importe de 1.070.000,00 euros, publicado no DOUE do 2.1.2015.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.

Santiago de Compostela, 7 de maio de 2015

P.D. (Disposición derradeira primeira da Orde do 28 de xaneiro de 2015)
Luis Menor Pérez
Director xeral de Emerxencias e Interior

ANEXO
Concellos beneficiarios

CIF

Concello

Equipamento

P3600900I

A Cañiza

Motocicleta tipo trail (5º reserva)

P3601700B

A Estrada

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P1504200E

A Laracha

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P3200200H

Allariz

Vehículo tipo turismo

P1500200I

Ames

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P1500500B

Arteixo

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P3603400G

As Neves

Vehículo tipo turismo e 4º reserva para motocicleta tipo trail

P1507100D

As Pontes de García Rodríguez

Motocicleta tipo trail

P3600300B

Baiona

Motocicleta tipo trail

P3200900C

Barbadás

Vehículo tipo turismo

P1500800F

Bergondo

Vehículo tipo turismo

P1500900D

Betanzos

Vehículo tipo turismo

P1501100J

Boiro

Vehículo tipo turismo

P3600400J

Bueu

Vehículo tipo turismo

P2706800F

Burela

Vehículo tipo turismo

P3600500G

Caldas de Reis

Vehículo tipo turismo

P1501600I

Camariñas

Vehículo tipo turismo

P3600600E

Cambados

Vehículo tipo turismo

P1501700G

Cambre

Vehículo tipo turismo

P3600800A

Cangas

Motocicleta tipo trail

P1509500C

Cariño

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P1502000A

Carnota

Vehículo tipo turismo

P1502200G

Cedeira

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P1502300E

Cee

Vehículo tipo turismo

34980509Q

Celanova

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P1502800D

Corcubión

Vehículo tipo turismo

P1503800C

Fisterra

Vehículo tipo turismo

P3602100D

Gondomar

3º reserva para motocicleta tipo trail

P2702200C

Guitiriz

Vehículo tipo turismo

P3204400J

Maceda

Vehículo tipo turismo

P1504400A

Malpica de Bergantiños

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P3602600C

Marín

Motocicleta tipo trail

P1504700D

Melide

Vehículo tipo turismo

P3602900G

Moaña

Vehículo tipo turismo

P3603000E

Mondariz

Vehículo tipo turismo

P2703100D

Monforte de Lemos

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P3603300I

Mos

Motocicleta tipo trail

P1505400J

Muros

Vehículo tipo turismo

P1505800A

Noia

Motocicleta tipo trail

P3603900F

O Porriño

Vehículo tipo turismo

P1505900I

Oleiros

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P1506000G

Ordes

Vehículo tipo turismo

P1506100E

Oroso

Vehículo tipo turismo

P3604100B

Poio

Vehículo tipo turismo

P3604300H

Ponte Caldelas

Motocicleta tipo trail

P3604200J

Ponteareas

Motocicleta tipo trail

P1507200B

Porto do Son

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P2705100B

Ribadeo

Vehículo tipo turismo

P1507400H

Ribeira

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P3604900E

Salceda de Caselas

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P3605000C

Salvaterra de Miño

Vehículo tipo turismo

P2705700I

Sarria

Vehículo tipo turismo

P3605300G

Soutomaior

Vehículo tipo turismo

P1508300I

Teo

Vehículo tipo turismo e 1º reserva para motocicleta tipo trail

P3605400E

Tomiño

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P3605500B

Tui

Motocicleta tipo trail

P1508800H

Valdoviño

Motocicleta tipo trail

P3605900D

Vila de Cruces

Vehículo tipo turismo

P3606000B

Vilagarcía de Arousa

Vehículo tipo turismo e motocicleta tipo trail

P2706500B

Vilalba

Vehículo tipo turismo

P3606100J

Vilanova de Arousa

Motocicleta tipo trail

P1509300H

Vimianzo

2º reserva para motocicleta tipo trail