Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 89 Mércores, 13 de maio de 2015 Páx. 18865

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2015 pola que se fai pública a formalización do contrato de servizos consistente no desenvolvemento da campaña publicitaria O programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (o importe do obxecto de contratación está cofinanciado polo programa operativo Feder de Galicia 2007-2013, nun 80 %, no eixe 7, asistencia técnica do programa operativo Feder, tema prioritario 86).

1. Poder adxudicador.

a) Organismo: Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.

c) Número de expediente: FA25/2014.

d) Perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=21567 .

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizo.

b) Descrición do obxecto: o servizo consistente no desenvolvemento da campaña publicitaria O programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

c) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 235, do 9 de decembro de 2015.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria, documentalmente simplificada e anticipado de gasto.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación.

a) Prezo: cento oitenta e cinco mil novecentos cincuenta euros con corenta e un céntimos (185.950,41 €), IVE excluído.

b) IVE: trinta e nove mil corenta e nove euros con cincuenta e nove céntimos (39.049,59 €).

5. Formalización.

a) Data de adxudicación: 8 de abril de 2015.

b) Data de formalización: 9 de abril de 2015.

c) Entidade adxudicataria: Quattro Industria Destiladora de Creatividad Publicitaria, S.L.U. con NIF B15688013.

d) Importe de adxudicación: 185.950,41 euros (IVE excluído).

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015

P.D. (Orde 9.1.2012)
María del Socorro Martín Hierro
Secretaria xeral técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda