Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Xoves, 28 de maio de 2015 Páx. 20968

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

CÉDULA do 8 de maio de 2015, da Secretaría Xeral do Mar, pola que se notifica una resolución do recurso de reposición contra unha resolución declarativa do procedemento de reintegro parcial da axuda de paralización temporal costeira do bocarte concedida a Manuel Baúlo Carballo, propietario do buque Moropa.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), notifícaselle a:

– Manuel Baulo Carballo a resolución do recurso de reposición da axuda de paralización temporal costeira do bocarte ao abeiro da Orde do 9 de outubro de 2009 (DOG núm. 204, do 19 de outubro).

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a sala do contencioso-admistrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia competente da dita orde xurisdicional no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa recepción, segundo se dispón no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contecioso-administrativa.

O expediente que a seguir se relaciona e que está á disposición do interesado atópase na Secretaría Xeral do Mar, Edificio Administrativo San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela.

Número de expediente: PE105H.

Nome: Manuel Baúlo Carballo.

Enderezo: rúa Hospital, nº 30, 36630 Cambados.

NIF: 35441767D.

Embarcación: Moropa.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2015

Juan Carlos Maneiro Cadillo
Secretario xeral do Mar