Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Luns, 1 de xuño de 2015 Páx. 21363

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo).

En cumprimento do sinalado na Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo) pola que se convoca proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

resolve:

Primeiro. Nomear os tribunais que figuran no anexo, ante os que deberán actuar os aspirantes admitidos/as á realización das probas do proceso selectivo.

Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de quince (15) días, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

As/os presidentas/es tomarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, tendo dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente. Os medios de locomoción utilizables serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo) debendo entenderse que queda expresamente autorizada a utilización de vehículos propios, de acordo co citado decreto.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2015

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

510600-Xeralista

Tribunal 1 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33761572X

del Pozo Andrés, Fernándo José

Vogal titular 1

35225435S

Pereiró Rodríguez, José Ramón

Vogal titular 2

36040761Z

Amoedo Barciela, Elisa Isabel

Vogal titular 3

76796063Y

Fentanes Rodríguez, Gerardo José

Vogal titular 4

32748966W

Gens Autrán, Patricia Elena

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34900636E

Vázquez Fernández, José Luis

Vogal suplente 1

34986343P

Novoa Santos, Amancio

Vogal suplente 2

32421715H

Estrada Arias, Berta María

Vogal suplente 3

42177320N

Lorenzo Prozzo, Gustavo

Vogal suplente 4

05112032Y

Serna Masía, Isabel

597031-Educación infantil

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32437085R

Barreiro Carujo, Rosa Mª

Vogal titular 1

32798611J

Illanes Mellid, María José

Vogal titular 2

76409694Z

Pérez Yáñez, Juan Manuel

Vogal titular 3

34899085N

Naveira Freire, Susana

Vogal titular 4

76405727A

Díaz Rivera, María Elena

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

79338874Y

Lamas Sánchez, Mª Lorena

Vogal suplente 1

32652186Y

Bellón Navarro, María Belén

Vogal suplente 2

79313708W

Pérez Amor, Álvaro

Vogal suplente 3

32837328K

Gómez Barrio, Caterina

Vogal suplente 4

32688354H

Pantín Fernández, María Cecilia

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32773763M

Lema Barca, Mª Susana

Vogal titular 1

76322116C

Beiroa Fraga, Consuelo

Vogal titular 2

32835131D

Castro Lago, Álvaro

Vogal titular 3

32661856Q

Ríos Grueiro, Ana María

Vogal titular 4

32690685A

Mayoral Míguez, María Elvira

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

32621395N

Montero Teijido, Feliciano

Vogal suplente 1

76572519E

García Novo, María Luisa

Vogal suplente 2

34893333X

Meijide Cao, Manuel Ángel

Vogal suplente 3

79332584H

Sierra Guerreiro, Vanesa

Vogal suplente 4

32433803P

Sánchez González, Yolanda

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

53160032V

Álvarez Fernández, Inés

Vogal titular 1

47356511V

Pintor Fuentes, Tatiana

Vogal titular 2

33343910M

Seijas Franco, Basilio

Vogal titular 3

32820606C

Fernández de Sanmamed Maneiro, María José

Vogal titular 4

32685406Z

Rico Suárez, Emma

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

79314873V

Trigo Fernández, Mª Ángeles

Vogal suplente 1

32747850J

Quiroga Fraga, Aida

Vogal suplente 2

53162798T

Pardo Costa, Gutier

Vogal suplente 3

32675240Z

Brea Santiago, Ana María

Vogal suplente 4

53162279X

Fernández Blanco, Miriam

Tribunal 4 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33822872S

Peña Vázquez, Josefa

Vogal titular 1

77596708K

Rodríguez Paz, Raquel

Vogal titular 2

34268268Q

Gallardo Amiama, Óscar

Vogal titular 3

33841754Z

Marcos Mejía, María Asunción

Vogal titular 4

33308255T

Veiga Cando, Consuelo

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33307812V

Barreiro Carral, Ana Mª

Vogal suplente 1

76564007C

Pernas Cociña, María Jesús

Vogal suplente 2

33851908W

Carreira López, Manuel

Vogal suplente 3

73241982T

Ocaña Lagoa, Marta

Vogal suplente 4

33845205S

Souto Souto, María Isabel

Tribunal 5 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

12730684T

Vidal Vegas, Mª Teresa

Vogal titular 1

33311448L

Darriba Núñez, María Aurora

Vogal titular 2

09786360K

Suárez Becerra, Adrián

Vogal titular 3

33339672E

Díaz García, Lina

Vogal titular 4

33319026F

Agromartín Busto, María Inés

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

3335190W

Silva González, Idalia

Vogal suplente 1

76620557J

Fernández López, María Elena

Vogal suplente 2

33305899J

Villarino Fernández, Francisco Javier

Vogal suplente 3

33342785F

López Blanco, María Dolores

Vogal suplente 4

34246160B

López Otero, María Dolores

Tribunal 6 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

76574630V

Domínguez Felpeto, Alejandra

Vogal titular 1

30559170J

Cortón Rico, Begoña

Vogal titular 2

33994328Y

Riveira Cabaleiro, José Ángel

Vogal titular 3

77593013Y

Rodríguez González, Amelia

Vogal titular 4

33306175J

Gómez Neira, Eva

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33859305Q

Ferreiro Maseda, Carmen

Vogal suplente 1

33328721L

Carreira López, María José

Vogal suplente 2

33857395S

García Lorenzo, Xoán Bieito

Vogal suplente 3

76565560D

Barcia Villalba, María Teresa

Vogal suplente 4

33855414N

Mosquera Sánchez, Mª Guillermina

Tribunal 7 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33510673H

Prieto Blanco, Mª Esther

Vogal titular 1

76713495P

García Segura, María Pilar

Vogal titular 2

34941145M

Gómez Rodríguez, Antón

Vogal titular 3

76718705C

Quintela Álvarez, Sonia Marina

Vogal titular 4

34263273N

Pérez Rodríguez, María Isabel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34945740T

Campos Santás, Casilda

Vogal suplente 1

34962369T

Rodríguez Zorelle, María Belén

Vogal suplente 2

34966625R

Vázquez Somoza, Julio

Vogal suplente 3

34985929P

Losada Prol, Josefa

Vogal suplente 4

34966772X

Vázquez Santos, María Rosa

Tribunal 8 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34991323C

Armada Villar, Manuel

Vogal titular 1

76702844Y

Figueiral Mira, Lourdes

Vogal titular 2

44456967Z

Iglesias Pérez, Francisco Javier

Vogal titular 3

38063796S

Gallego Blanco, María Dolores

Vogal titular 4

34975786P

Doval Gestal, Luz María

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34956905X

Gamallo Bouzo, Mª Luisa

Vogal suplente 1

34950476K

Martínez López, Carmen

Vogal suplente 2

47355351F

Santás López, Iago

Vogal suplente 3

34909202D

Iglesias Rodríguez, Celsa Lina

Vogal suplente 4

76721985B

Fernández Novoa, María Begoña

Tribunal 9 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34990987Y

González Rodríguez, Ana

Vogal titular 1

34626444J

Losada Alonso, Inés

Vogal titular 2

34940257Z

Vázquez Rodríguez, Modesto

Vogal titular 3

46654822N

Rodríguez Rodríguez, Mónica

Vogal titular 4

34931185G

Arias Freijedo, Teresa

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

52471031G

Otero Andión, Montserrat

Vogal suplente 1

34927578P

Fernández Núñez, María Esther

Vogal suplente 2

44458852J

Rego García, José Manuel

Vogal suplente 3

34934716Q

Dalama Blanco, Socorro

Vogal suplente 4

44447429K

Domínguez Rodríguez, Mª Nieves

Tribunal 10 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33160440Y

García Lobato, Mª Margarita

Vogal titular 1

52470295G

Saborido Castro, María Jesús

Vogal titular 2

35287778M

Laredo Rivas, Juan Carlos

Vogal titular 3

35473868W

Troáns Portas, Mercedes

Vogal titular 4

76721455X

Rolán Núñez, Delfina Natividad

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35282428Z

Jorge Campos, Mª Elena

Vogal suplente 1

44085708K

Costas Solla, Silvia

Vogal suplente 2

35279342X

Santiago Vidal, Senén Jorge

Vogal suplente 3

34265681M

Iglesias González, María del Carmen

Vogal suplente 4

44461517X

Pereña Carnero, Cristina

Tribunal 11 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

50734707L

Álvarez Calvo, Begoña

Vogal titular 1

77403850H

Aguín Castro, María dos Anxos

Vogal titular 2

76928254Q

Abilleira Muñiz, Óscar

Vogal titular 3

45860528T

Fontela Turnes, Berena

Vogal titular 4

35315889X

Pintos González, María José

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35292069H

Fernández Paz, Mª Jesús

Vogal suplente 1

44084547X

Fontenla Sanmartín, Patricia

Vogal suplente 2

76861229J

Blanco Lois, Manuel

Vogal suplente 3

35459587G

Santos Pérez, Inmaculada Concepción

Vogal suplente 4

35450247W

Feijóo Buceta, María Rosa

Tribunal 12 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

78790096P

Bustelo Miguéns, María

Vogal titular 1

44816108X

Baliñas López, María del Pilar

Vogal titular 2

44826598N

del Río Bolón, Rafael

Vogal titular 3

33281025W

Peña Novas, María Elena

Vogal titular 4

33850875G

Legaspi Díaz, María Ángeles

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33288939G

Torres Folgar, Elena

Vogal suplente 1

44824699E

Sanmartín Castro, Silvia

Vogal suplente 2

44809745H

Domínguez Valcárcel, José Carlos

Vogal suplente 3

76498021K

Fernández Rodríguez, María Carmen

Vogal suplente 4

53164569T

Arcay Candal, Patricia

Tribunal 13 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33245356Y

Villar Suárez, Concepción

Vogal titular 1

33285696G

Rodríguez Rodríguez, Rosa María

Vogal titular 2

33316004K

Piñeiro Arias, Julio

Vogal titular 3

76506540F

González Agrelo, María Teresa

Vogal titular 4

33343627K

Morado Rois, Rocío

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

76519326M

Casal Montero, Mª del Carmen

Vogal suplente 1

33279076P

Casal Pernas, María Belén

Vogal suplente 2

33280128W

González López, José Ramón

Vogal suplente 3

76500342L

Mosteiro López, María del Carmen

Vogal suplente 4

32798146P

Fariñas Pérez, Ana María

Tribunal 14 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

35245157A

Raposeiras Correa, José

Vogal titular 1

34993048C

Méndez Lamas, Fátima

Vogal titular 2

36146450H

Troncoso Blanco, Jacobo

Vogal titular 3

47360592G

Antón Vilariño, Laura

Vogal titular 4

44465837Y

Formoso Martínez, María de los Ángeles

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35321196G

Carral Pol, Margarita

Vogal suplente 1

44448796P

Varela Varela, Sabela

Vogal suplente 2

44455614H

Soto Cougil, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

36087120M

Cao Pérez, Begoña

Vogal suplente 4

36130974K

Pérez Vázquez, Montserrat

Tribunal 15 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

35315415L

Gómez Villaverde, José Mª

Vogal titular 1

46896469K

Conde Soutiño, Natalia

Vogal titular 2

44475017D

Gil Castro, Santiago

Vogal titular 3

34984044D

Suárez Pérez, Marta

Vogal titular 4

33346501C

Flores Fernández, Silvia

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

44083778T

Ojea Caneda, Ester

Vogal suplente 1

36160040S

Amo Lacorzana, Marina

Vogal suplente 2

53170198V

Molinero Malvido, Rubén

Vogal suplente 3

35561747K

Suárez Souto, María Jesús

Vogal suplente 4

76991969K

Araújo Díaz, María Nazaret

597032-Idioma estranxeiro: inglés

Tribunal 1 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34973176C

Gómez Fernández, Mª del Mar

Vogal titular 1

76818174Z

Prado Ramilo, José Luis

Vogal titular 2

36091007M

Rey Dacosta, Luz María

Vogal titular 3

52494486E

Dacosta Fernández, José Ángel

Vogal titular 4

36067366P

Iglesias Bueno, Elena

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

36128529Z

Fernández Bello, Pablo

Vogal suplente 1

36066201Q

Tenorio Pastoriza, Jaime

Vogal suplente 2

44456122C

Pérez Prieto, Laura Olga

Vogal suplente 3

36042864R

Collazo Laranxeira, José María

Vogal suplente 4

32424788D

Lamas Caramés, Paz

Tribunal 2 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33861304Z

Cillero García, Gema

Vogal titular 1

33992308X

Vizoso Veiga, Xoán Antón

Vogal titular 2

34255555E

García Rodríguez, María Dolores

Vogal titular 3

30550555T

Iglesias Vázquez, José Enrique

Vogal titular 4

21462462N

García Vázquez, Isabel Bárbara

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33318508H

García García, David Jorge

Vogal suplente 1

76616473T

Rodríguez López, Pedro

Vogal suplente 2

09738380L

de Paz Urueña, María Victoria

Vogal suplente 3

33307075Q

Bouza Rodil, Antón Xosé

Vogal suplente 4

53516942J

Álvarez Fernández, Nuria

Tribunal 3 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34977524K

García Lorenzo, José Manuel

Vogal titular 1

34994789J

González López, Emilio Manuel

Vogal titular 2

76827284Q

Bazaco Budiño, María

Vogal titular 3

34919980T

Rodríguez Fernández, José Antonio

Vogal titular 4

34958735T

Pérez Martínez, María Teresa

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34996253M

Prol Vázquez, Isabel Mª

Vogal suplente 1

34944878N

Novoa Pardo, Francisco J.

Vogal suplente 2

10035966P

Correa Alonso, Carmen

Vogal suplente 3

44445762X

Febrero Quintairos, Rubén

Vogal suplente 4

44478612Q

Montecelo Feijoo, Esther

597034-Educación física

Tribunal 1 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33304139R

Suárez Fernández, José Javier

Vogal titular 1

33994014Z

García Menéndez, María Teresa

Vogal titular 2

33554889M

Arias Couso, Julio Alberto

Vogal titular 3

33853420L

Chao Lolo, Celsa

Vogal titular 4

33333291N

Murado Goyos, Jesús

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33835954X

Pérez Fernández, José Casimiro

Vogal suplente 1

33319812B

Tallón Pérez, Noemi de la Merced

Vogal suplente 2

33310490G

Pardo Regueiro, José Antonio

Vogal suplente 3

33996441A

Rodríguez Novo, Cristina

Vogal suplente 4

33308262F

Cuba Alonso, Juan José

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32626252Q

Rodríguez Campos, José Antonio

Vogal titular 1

32822396Q

López Gabín, Raquel

Vogal titular 2

32831093L

Barja Flores, Francisco Javier

Vogal titular 3

71938926D

Reol Pesquera, Lorena

Vogal titular 4

76367884H

Fraga Varela, Antonio

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

42815117L

Cubeiro París, Marta N.

Vogal suplente 1

47350331R

Abuín Cartamil, Lydia

Vogal suplente 2

09370167J

Méndez Trelles Tejo, Hugo

Vogal suplente 3

32662719M

Díaz Soñara, Pilar

Vogal suplente 4

32785736H

Ventura Lozano, Antonio

Tribunal 3 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

76701694Y

Romero Rodríguez, Miguel Ángel

Vogal titular 1

10894400J

Leal Doval, Noemí

Vogal titular 2

35469707G

Arines Santamaría, Fermín

Vogal titular 3

35438748A

Rodríguez Padín, María Primitiva

Vogal titular 4

36063852J

Avilés Diz, José Manuel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

52496078G

Iglesias Bueno, Mª Jesús

Vogal suplente 1

52470801G

Andújar Abeledo, María Teresa

Vogal suplente 2

33317617R

López Marín, Ramón

Vogal suplente 3

35471088M

Santiago Rodríguez, Nuria

Vogal suplente 4

35257133L

Fontán Teso, Francisco J.

Tribunal 4 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33853345J

Liz Marzán, Fernando

Vogal titular 1

36124657Y

Alonso Teijeira, Isabel

Vogal titular 2

35300864G

Alonso López, Manuel Amador

Vogal titular 3

35546781M

Otero Estévez, Paz

Vogal titular 4

36016790D

Villar Deaño, Francisco

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

32826188J

Domínguez Cuña, Abraham Ignacio

Vogal suplente 1

76812313H

Chorén Belay, María Luz

Vogal suplente 2

36049442R

Novas Fernández, Jesús

Vogal suplente 3

36102603D

Rodríguez Gameiro, María Lourdes

Vogal suplente 4

36065540E

Abalde Rivas, Roberto

597035-Música

Tribunal 1 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33850088E

Coira Cruz, Elena

Vogal titular 1

44847324S

Paz Torres, María

Vogal titular 2

53161219P

Ledo Lema, Víctor Manuel

Vogal titular 3

32640634T

Sanmartín Alonso, María Carmen

Vogal titular 4

32626722A

Vázquez Carballido, Emilio

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

32774658A

Graña Pérez, Mª Begoña

Vogal suplente 1

44906312P

Valcuende Loma, Lara María

Vogal suplente 2

76713105D

Barge Carrete, Pablo

Vogal suplente 3

34248305V

Fernández Fernández, María Aurora

Vogal suplente 4

32407958S

Montes Area, Jorge

Tribunal 2 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

35442838E

Cabanas Fernández, Eladia

Vogal titular 1

44811729R

García Precedo, Beatriz Veneranda

Vogal titular 2

76966900E

Castro Tubío, José Ignacio

Vogal titular 3

44816503Z

Pazos Saavedra, María Teresa

Vogal titular 4

78787127Y

Ponte Somoza, Xosé Manuel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33306340V

Lamela Pérez, Ana Mª

Vogal suplente 1

32653394H

Salorio Fernández, Mª de los Ángeles

Vogal suplente 2

09762572S

Álvarez Mata, Francisco Javier

Vogal suplente 3

79328054L

Pazos Pintor, Laura

Vogal suplente 4

52930696Z

Alonso Paz, Francisco José

Tribunal 3 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

76816255G

Otero Rodríguez, Manuel

Vogal titular 1

35451372T

González Neira, Ana

Vogal titular 2

76871240L

Costa Pillado, Antonio María

Vogal titular 3

52492259A

Muíños Sedano, María Alicia

Vogal titular 4

76802489S

Soto Fernández, Sinesio

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

71551869L

Álvarez Ojeda, María

Vogal suplente 1

35296635F

Favorecido Domínguez, Claudina

Vogal suplente 2

44809926S

Giadanes Abel, Alberto

Vogal suplente 3

77405020S

Barreiro Pérez, María Luisa

Vogal suplente 4

44088613M

Guimil Álvarez, Juan

597036-Educación especial: pedagoxía terapéutica

Tribunal 1 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

76706159D

Rodríguez Serrano, Mª Francisca

Vogal titular 1

34943031M

Barata Quintas, Rosa María

Vogal titular 2

34949739C

López González, Manuel

Vogal titular 3

34990417B

Álvarez Gómez, María Teresa

Vogal titular 4

34946511N

Folgoso Rodríguez, José Manuel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34926600L

García Rodríguez, Mª Jesús

Vogal suplente 1

76818052F

Vázquez Rivadulla, Marisa

Vogal suplente 2

34979532M

Rodríguez Batista, Diego

Vogal suplente 3

44465684Z

Vicente Gago, María de los Ángeles

Vogal suplente 4

34946790S

López Sánchez, Miguel Ángel

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32426649F

Duarte Blanco, Mª Magdalena

Vogal titular 1

34255241F

Corujo Rodríguez, Pilar

Vogal titular 2

76331130H

Rey Dopico, Antonio María

Vogal titular 3

32444902K

Macenlle García, María Dolores

Vogal titular 4

46913013M

Seoane Vázquez, Juan José

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

76515710T

Casal Vázquez, Mª Purificación

Vogal suplente 1

32841352C

Borrazás Rodríguez, Ana

Vogal suplente 2

34897420A

Mouriz López, Carlos Alberto

Vogal suplente 3

53161482H

Fuerte Dacal, Marta

Vogal suplente 4

32624319S

Casteleiro Souto, Miguel Anxo

Tribunal 3 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32769426S

Barreiro Garea, Mª Luz

Vogal titular 1

32805886C

Sequera Casanova, Carolina

Vogal titular 2

33257565W

Otero Vilas, Francisco Ramón

Vogal titular 3

44820673K

Fernández Botana, Patricia

Vogal titular 4

11934049Q

Bobillo García, Gerardo

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35456108K

Canto Caamaño, Mª Dolores

Vogal suplente 1

76367650Z

Cives Agulleiro, Mar

Vogal suplente 2

44842560N

Pazos Lago, David

Vogal suplente 3

33243921C

García Álvarez, María Soledad

Vogal suplente 4

44822798F

Siaba Lestón, Manuel Jesús

Tribunal 4 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

34553245T

Fernández Fernández, Gonzalo

Vogal titular 1

36069028Z

Álvarez Vázquez, Ana Isabel

Vogal titular 2

33258745D

Domínguez Carballo, Manuel

Vogal titular 3

76931298R

Sobral Boga, Sonia

Vogal titular 4

44807866W

Barreiro Iglesias, Borja

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

36041346R

Carrasco Mera, José Fernando

Vogal suplente 1

44450533C

Seoane Lorenzo, Sabela

Vogal suplente 2

35285773R

Meijón Couselo, Miguel Ángel

Vogal suplente 3

34258107K

Rodríguez Rodríguez, Felisa

Vogal suplente 4

09410504P

Álvarez Álvarez, Víctor Manuel

597037-Educación especial: audición e linguaxe

Tribunal 1 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

36035972D

Rivas Lago, Mª Teresa

Vogal titular 1

34910340C

Rodríguez Fernández, Enrique

Vogal titular 2

76903366Z

Alonso Álvarez, Ana

Vogal titular 3

35308400L

Garrido Eirín, Amando

Vogal titular 4

35986176P

Rial Fernández, María Dolores

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35251183A

Ferro Fontenla, José Eladio

Vogal suplente 1

35568590X

Gallego Salgado, Pablo

Vogal suplente 2

78737515M

Corbacho Cortegoso, Romina

Vogal suplente 3

32798169P

Rivera Miragaya, José

Vogal suplente 4

76816694Y

Lareo Rodríguez, Raquel

Tribunal 2 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32685715R

Vilela Mouriz, Alba

Vogal titular 1

32635244S

Blandino Bruzos, Julio Emilio

Vogal titular 2

32791362D

Arrebola Méndez, Sofía

Vogal titular 3

32619389F

Santiago Bouza, José A.

Vogal titular 4

47357981S

Rivas Vázquez, María Esther

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34898568R

Culebras Yañez, Cristina

Vogal suplente 1

32840021T

Fontal Alonso, Eugenio José

Vogal suplente 2

33264984S

Dosil Caamaño, Rosa

Vogal suplente 3

35999365H

Arias Miño, Juan Jesús

Vogal suplente 4

47351854Y

Pico Areosa, Cristina

Tribunal 3 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32842077D

Santos Santos, Salomé

Vogal titular 1

44458214L

Bailón Fernández, José

Vogal titular 2

76717893J

García Arias, Patricia

Vogal titular 3

44459637Q

Pascual Feijóo, Daniel

Vogal titular 4

34941865N

Rodríguez Gómez, Isaura

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

52480479E

Silva Baldonedo, Mª Lidia

Vogal suplente 1

34923459Y

Sequeiros Nogueira, José L.

Vogal suplente 2

34954680Q

Pérez García, María del Pilar

Vogal suplente 3

34638297K

Seijo Cao, Adela

Vogal suplente 4

34958995F

Armada Bande, Eulalia

597038-Primaria

Tribunal 1 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

35311859M

Cañizares Malagón, Mª Aurora

Vogal titular 1

35285669N

Conles Ruibal, Fco. Javier

Vogal titular 2

76999242A

Amoedo González, Margarita

Vogal titular 3

34907664N

Casasnovas Calvo, María Carmen

Vogal titular 4

36055739L

Antón Castro, Isabel

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35284841N

Alonso Salgueiro, Placer

Vogal suplente 1

76718198L

Devesa Fernández, Roberto

Vogal suplente 2

36014720D

Ayude Val, María José

Vogal suplente 3

76566697L

Vidal Conde, Marina

Vogal suplente 4

35290633P

Peña Arias, Blandina

Tribunal 2 Vigo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

35308287K

Rodríguez Braga, Ángel Luis

Vogal titular 1

76723296B

Costa Blanco, José Luis

Vogal titular 2

76986523A

Docampo Viruleg, Herminia

Vogal titular 3

33831757E

Vázquez Calviño, Eva

Vogal titular 4

35996937M

Castro Cabaleiro, Margarita

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35299983C

Muiños García, José

Vogal suplente 1

76805959N

Durán Gallego, José Carlos

Vogal suplente 2

34914319C

Fernández Justo, Olga

Vogal suplente 3

36050585V

Blanco Rodríguez, María Julia

Vogal suplente 4

36009109X

Lahuerta Mouriño, María Isabel

Tribunal 3 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

32433864T

García Juárez, Mª Soledad

Vogal titular 1

32758576K

Garea Vidal, Fernando

Vogal titular 2

33835866Z

Ferreiro Franco, María Sara

Vogal titular 3

30558828Q

Rodríguez Veiga, María Carmen

Vogal titular 4

32801581Q

Rodríguez Vázquez, Silvia

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34248068X

Díaz López, Javier

Vogal suplente 1

34918141R

Dalama Darriba, José Francisco

Vogal suplente 2

32395015K

Gómez Álvarez, Áurea M. Fernanda

Vogal suplente 3

32424654J

Iglesias Sánchez, María Luz

Vogal suplente 4

32424313V

Prada Fuentes, Emilia María

Tribunal 4 A Coruña

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

11917832Z

Urtiaga Estévez, Mª Elena

Vogal titular 1

32414854B

Espiñeira Riveiros, Salvador José

Vogal titular 2

76352860J

Lagares Carnota, María Teresa

Vogal titular 3

32431570Y

Morales Gayoso, María Consuelo

Vogal titular 4

76326780S

Insua Insua, Carmen

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35316656H

Barros Castro, Teresa

Vogal suplente 1

33822209L

Pisón Villapol, Jesús Emilio

Vogal suplente 2

76403072Q

Piñón García, María del Carmen

Vogal suplente 3

34637684Y

Corral Ladra, Sonia

Vogal suplente 4

32403852A

Rivas Vega, Celia

Tribunal 5 Lugo

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

36029166B

Núñez García, Ana María

Vogal titular 1

33835604M

Núñez Liz, José Luis

Vogal titular 2

33307974H

Racamonde Fraga, María del Pilar

Vogal titular 3

33853180D

Gato Roca, María Pilar

Vogal titular 4

33343245F

Bernedo Álvarez, María del Carmen

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33801698R

Casás Ruiz, Manuel

Vogal suplente 1

32414107T

Pereira Barral, Domingo

Vogal suplente 2

34245641K

Luaces Leizán, Carmen

Vogal suplente 3

33836308L

García Vila, Sara

Vogal suplente 4

33992089K

Rodil Gasalla, Lucía

Tribunal 6 Ourense

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

76747568H

Quintas Vázquez, Sandra

Vogal titular 1

34927271T

Cibeira González, Xosé L.

Vogal titular 2

34904550A

Álvarez Casado, Raquel

Vogal titular 3

34269380R

Caperán Rodríguez, Lorena

Vogal titular 4

44467682B

Soto Vázquez, Lara

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

34935531A

Domínguez López, Jesús

Vogal suplente 1

34929731E

Regal Vázquez, José Antonio

Vogal suplente 2

34934411X

Romero Novoa, Aurora Clara

Vogal suplente 3

44449492Z

Barandela Prieto, Lorena

Vogal suplente 4

34945865X

Ojea Rúa, Rosa

Tribunal 7 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

76822752S

Vidueiros Sánchez, José Antonio

Vogal titular 1

33237708V

Blanco González, Jorge Modesto

Vogal titular 2

35296400W

Carballo Carballo, María Reyes

Vogal titular 3

76718526W

García Vázquez, Mónica

Vogal titular 4

44083433T

Gómez Barba, María

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35295378S

Portela García, J. Alberto

Vogal suplente 1

36047714K

Sierra Abrain, Francisco

Vogal suplente 2

35462983L

Barreiro Núñez, María

Vogal suplente 3

32401105Q

Abelairas Carballo, Celsa

Vogal suplente 4

35256875Z

Sieiro Bértolo, María Esther

Tribunal 8 Pontevedra

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

77002893C

Tamaño Rubianes, Cayetano

Vogal titular 1

33282242T

Rodeiro Mougán, José Manuel

Vogal titular 2

33245460H

Gil Turnes, María del Carmen

Vogal titular 3

35463990Z

del Oro Cores, Raquel

Vogal titular 4

33237262P

Villar Rosende, Helena

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

35305142G

Ruibal Silva, Purificación Esperanza

Vogal suplente 1

32830931H

Rey Sucunza, Javier Luis

Vogal suplente 2

34264295E

Sánchez Vázquez, Sandra María

Vogal suplente 3

35457360P

Iglesia Villamel, Fátima

Vogal suplente 4

35469567W

Martínez Vázquez, Raquel

Tribunal 9 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

36973336P

Barreira López, Mª Mercedes

Vogal titular 1

35295857B

Meijide Méndez, Pedro

Vogal titular 2

46907406X

Abad Brañas, María Carmen

Vogal titular 3

33241413L

Martínez Vidal, María Luisa

Vogal titular 4

33281526C

Blanco Barreiro, Dolores

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

33269415F

Palacios Martínez, Victorino

Vogal suplente 1

76368679P

Abelleira Lobelos, Jorge

Vogal suplente 2

33250752C

Castro Zahera, María Dolores

Vogal suplente 3

35544980K

Fernández Lorenzo, María Teresa

Vogal suplente 4

33233002A

Esmoris Ordóñez, Margarita

Tribunal 10 Santiago de Compostela

Titulares

Posto

NIF

Nome

Presidente/a titular

33296375B

Ferreira Costa, Mónica

Vogal titular 1

33220251V

Susavila Cajaraville, Francisco Antonio

Vogal titular 2

76516465L

Hermo Pérez, María Isabel

Vogal titular 3

34888960F

Salgueiro Martínez, María Purificación

Vogal titular 4

33229921G

Riveiro Fornís, Ángeles Teresa

Suplentes

Posto

NIF

Nome

Presidente/a suplente

32793855H

Baña Rial, Mª del Carmen

Vogal suplente 1

33327350M

Seca Vijande, José Carlos

Vogal suplente 2

33255966J

Paredes Villaronga, María Ángeles

Vogal suplente 3

32450487V

Toubes Vilariño, María Pilar

Vogal suplente 4

33241430J

Blanco Vázquez, Inés