Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Venres, 5 de xuño de 2015 Páx. 22033

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Troitas, S. Coop. Galega

ANUNCIO de disolución e liquidación con designación de liquidadores de Troitas, Sociedade Cooperativa Galega.

Ourense, 28 de febreiro de 2015, Benito Villarino Cid, en calidade de secretario da Sociedade Cooperativa Troitas, Soc. Coop. Galega, con domicilio en Río Conxo, 6, 2 D, Ourense, certifica que:

En data 30 de abril de 2013, a asemblea xeral extraordinaria de Troitas, Sociedade Cooperativa Galega acordou a extinción e disolución de Troitas, Sociedade Cooperativa Galega e a designación como liquidadores dos seus socios Benito Villarino Cid e Dionisio Carid López. Ambos os dous procederon á elaboración de balance de liquidación e á adxudicación das partidas conforme os artigos 89 a 93 da Lei de cooperativas de Galicia.

Achega reservas formación

3.964,14 €

(Dotación xa realizada)

Activo corrente en data 31.12.2014

00,00 €

Saldo no banco

00,00 €

Publicación no DOG

216,80 €

Publicación en La Voz de Galicia

268,62 €

Escritura pública de extinción

180,00 €

Inscrición no Rexistro de Cooperativas

4,87 €

Gestión Asesoría Castro y Martínez, S.L.

980,80 €

Saldo final

-1.651,09 €

Así pois, os socios deberán contactar co secretario e tesoureiro da comisión liquidadora, Benito Villarino Cid (contados a partir da publicación deste documento no DOG), co obxecto de que lles fagan efectivas as cantidades que a cada un correspondan.

Así mesmo, calquera persoa ou entidade poderá no dito prazo de dous meses presentar as reclamacións ou impugnacións que considere oportunas. Transcorrido este prazo e resoltas, de ser o caso, as reclamacións, considerarase aprobado todo o exposto anteriormente.

Na data e lugar indicados no encabezamento.

Dionisio Carid López

Benito Villarino Cid

DNI 34570296P

DNI 34593772R