Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 22 de xuño de 2015 Páx. 24795

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN de erros. Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertido erro na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 113, do 17 de xuño de 2015, cómpre realizar a oportuna corrección:

Na páxina 24098, o anexo III debe substituírse polo seguinte:

ANEXO III

Resumo do calendario de actividades de xuño. Curso 2015/16

O/A director/a da Escola Oficial de Idiomas .................................................................................................................... pon no seu coñecemento que o calendario de actividades docentes programadas para o final de curso, aprobado polo Claustro, recolle o seguinte:

O último día de clase será o

As datas das probas da convocatoria ordinaria de xuño serán do ao

................................, ...... de .................. de 2016

O/A director/a,

Asdo.: ...........................................................

Inspector/a de Educación