Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 29 de xuño de 2015 Páx. 27129

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN de erros. Orde do 3 de xuño de 2015 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

Advertidos erros na orde publicada no Diario Oficial de Galicia nº 111, do luns 15 de xuño de 2015, cómpre facer as oportunas correccións:

Na páxina 23379, no artigo 6, parágrafo 1, onde di: «… será como máximo de vinte e dous alumnos/as por proxecto», debe dicir: «… será como máximo de trinta alumnos/as por proxecto».

Na páxina 23390, no punto 2, onde di:

«2. Ciclo formativo de grao medio de construción.

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0995

Construción

MP0996

Interpretación de planos de construción

MP0997

Fábricas

MP1006

Formación e orientación laboral

Curso 2016/17.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0998

Revestimentos

MP0999

Encofrados

MP1000

Formigón armado

MP1001

Organización de traballos de construción

MP1002

Obras de urbanización»

Debe dicir:

«2. Ciclo formativo de grao medio de construción.

Curso 2015/16

Código do módulo

Nome do módulo

MP0995

Construción

MP0996

Interpretación de planos de construción

MP0997

Fábricas

MP1006

Formación e orientación laboral

Curso 2016/17

Código do módulo

Nome do módulo

MP0998

Revestimentos

MP0999

Encofrados

MP1000

Formigón armado

MP1001

Organización de traballos de construción

MP1002

Obras de urbanización

Curso 2017/18

Código do módulo

Nome do módulo

MP1003

Solados, azulexados e chapados

MP1004

Cubricións

MP1005

Impermeabilizacións e illamentos

MP1343

Empresa e iniciativa emprendedora»