Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Mércores, 15 de xullo de 2015 Páx. 29437

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería do Medio Rural e do Mar

DECRETO 97/2015, do 2 de xullo, polo que se dispón o cesamento de vogais do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia.

O Consello de Administración é o órgano superior colexiado de dirección do ente público Portos de Galicia, tal e como se dispón no artigo 10 do Regulamento do ente aprobado polo Decreto 227/1995, do 20 de xullo. No citado artigo sinálase a composición do Consello de Administración, así como a forma de nomeamento e cesamento dos seus vogais, sendo todos eles nomeados por proposta do presidente do ente público Portos de Galicia, agás os representantes da Administración autonómica, que serán nomeados por proposta dos respectivos conselleiros.

O artigo 10 do regulamento no seu número 6 sinala que o vogal representante do persoal deberá formar parte deste e será nomeado polo Consello da Xunta por proposta do presidente do ente público de entre a terna proposta polo órgano ou órganos representantes do persoal. Así mesmo, o citado artigo 10 dispón no seu número 8 que os vogais representantes dos sectores económicos relacionados coas actividades portuarias, das administracións locais e do persoal representante do ente publico, agás as causas de cesamento que nel se consignan, desempeñarán o seu cargo durante catro anos.

Considerando que os vogais (titular e suplente) representantes do persoal do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia esgotaron o seu mandato, e recibida proposta de cesamento e novo nomeamento de vogal titular e suplente do Comité de Empresa de Portos de Galicia, por proposta do presidente do ente público Portos de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dous de xullo de dous mil quince,

DISPOÑO:

Artigo 1

O cesamento como vogal titular do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia, en representación do seu persoal, agradecéndolle os servizos prestados, de Concepción Maceira Mirás.

Artigo 2

O cesamento como vogal suplente do Consello de Administración do ente público Portos de Galicia, en representación do seu persoal, agradecéndolle os servizos prestados, de Eva Enjo Mallou.

Santiago de Compostela, dous de xullo de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar