Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Martes, 11 de agosto de 2015 Páx. 32924

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, conxunta da Secretaría Xeral de Política Social e da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2014 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 64 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento (DOG núm. 63, do 30 de marzo), publícanse as contías das transferencias finalistas efectuadas a cada corporación local no exercicio 2014 ao abeiro do mencionado Decreto 99/2012, do 16 de marzo.

O importe destinado ao financiamento destas transferencias finalistas correspondentes ao exercicio 2014 ascendeu a 49.228.211,51 euros, repartidos nas seguintes aplicacións dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014:

37.934.371,74 euros con cargo á aplicación orzamentaria 11.04.312D.460.0 - proxecto 2006 00435.

11.293.839,77 euros con cargo á aplicación orzamentaria 11.05.313C.460.2 - proxecto 2014 00495.

Ás contías anteriores hai que sumarlles, ademais, o importe correspondente aos remanentes que, procedentes do exercicio anterior, foron incorporados para o financiamento destes servizos no exercicio 2014. O importe total dos ditos remanentes incorporados a 2014 ascendeu a 1.229.166,10 euros. Non obstante, cómpre ter en conta que destes 1.229.166,10 euros 760.302,81 xa foron obxecto de desconto nos pagamentos librados con cargo á aplicación 11.04.312D.460.0 –proxecto 2006 00435–, polo que a contía que hai que sumarlle aos 49.228.211,51 euros consignados na aplicación 11.04.312D.460.0 –proxecto 2006 00435– e na aplicación 11.05.313C.460.2 –proxecto 2014 00495– para obter o importe total destinado ao financiamento destas transferencias finalistas no exercicio 2014 non é o total dos remanentes incorporados (1.229.166,10 euros), senón a da diferenza entre estes e os remanentes xa descontados no exercicio 2014 (760.302,81 euros), diferenza que ascende a 468.863,29 euros e que, sumada aos 49.228.211,51 euros consignados na aplicación 11.04.312D.460.0 –proxecto 2006 00435– e na aplicación 11.05.313C.460.2 –proxecto 2014 00495–, totaliza 49.697.074,80 euros, que constitúe o importe total destinado ao financiamento das transferencias finalistas para o cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais no exercicio 2014.

As transferencias finalistas destinadas a financiar os gastos correntes para o mantemento e realización de programas de servizos sociais comunitarios municipais correspondentes ao exercicio 2014 foron cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade), nunha contía de 2.276.428,51 euros, a través do denominado Plan concertado de prestacións básicas de servizos sociais de corporacións locais. A xestión destas transferencias finalistas correspóndelle á Dirección Xeral de Familia e Inclusión, de conformidade co previsto no artigo 29 e seguintes do Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar.

Así mesmo, as transferencias finalistas destinadas a financiar a axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes tamén foron parcialmente cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade-Imserso) nunha contía de 12.993.400,00 euros con cargo aos fondos estatais destinados á atención de persoas en situación de dependencia. A xestión destas transferencias finalistas correspóndelle á Secretaría Xeral de Política Social, de conformidade co previsto no artigo 23 e seguintes do Decreto 42/2013, do 21 de febreiro.

Por todo o anterior, de acordo coas competencias que lles atribúe o Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, e tendo en conta o establecido no artigo 2.3 da Orde do 19 de agosto de 2009, sobre delegación de competencias nos órganos superiores e nos/nas xefes/as dos departamentos territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, e mais na disposición adicional novena do Decreto 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Familia e Inclusión e a Secretaría Xeral de Política Social acordan publicar as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2014 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo.

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2015

A conselleira de Traballo e Benestar
P.D. (Orde do 19 de agosto de 2009)
D.A. 9ª do Decreto 235/2012, do 5 de decembro

Coro Piñeiro Vázquez
Secretaria xeral de Política Social

María Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia e Inclusión

ANEXO

Transferencias finalistas destinadas ao cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

Provincia

Corporación local beneficiaria

Finalidade da transferencia finalista

Financiamento total 2014

A Coruña

Concello de Abegondo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Ames

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

98.204,40 €

A Coruña

Concello de Aranga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Ares

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Arteixo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

119.451,99 €

A Coruña

Concello de Arzúa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello da Baña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Bergondo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

A Coruña

Concello de Betanzos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Boimorto

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Boiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Boqueixón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Brión

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Cabana de Bergantiños

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Cabanas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Camariñas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Cambre

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

109.047,79 €

A Coruña

Concello da Capela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Carballo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

81.722,35 €

A Coruña

Concello de Cariño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Carnota

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Carral

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Cedeira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

A Coruña

Concello de Cee

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Cerceda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Cerdido

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Coirós

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Corcubión

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Coristanco

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello da Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

627.907,66 €

A Coruña

Concello de Culleredo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

145.156,56 €

A Coruña

Concello de Curtis

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Dodro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Dumbría

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Fene

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

A Coruña

Concello de Ferrol (Casa de Acollida)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.550,00 €

A Coruña

Concello de Ferrol (Css)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

212.784,08 €

A Coruña

Concello de Fisterra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

A Coruña

Concello de Irixoa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello da Laracha

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Laxe

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Lousame

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Malpica de Bergantiños

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Mañón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Mazaricos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Melide

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Mesía

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Miño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Moeche

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Monfero

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Mugardos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

A Coruña

Concello de Muros

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Muxía

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Narón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

103.328,68 €

A Coruña

Concello de Neda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Negreira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Noia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Oleiros

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

104.117,89 €

A Coruña

Concello de Outes

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Oza-Cesuras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Paderne

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Padrón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello do Pino

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello da Pobra do Caramiñal

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Ponteceso

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

A Coruña

Concello de Pontedeume

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

A Coruña

Concello das Pontes de García Rodríguez

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Porto do Son

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Rianxo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Ribeira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

78.527,98 €

A Coruña

Concello de Rois

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

A Coruña

Concello de Sada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

A Coruña

Concello de San Sadurniño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Santa Comba

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Santiago de Compostela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

219.872,17 €

A Coruña

Concello de Santiso

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Sobrado

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello das Somozas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Teo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

A Coruña

Concello de Toques (Agrupación Toques, Santiso

e Sobrado)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Tordoia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Touro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Trazo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Val do Dubra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Valdoviño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

A Coruña

Concello de Vedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Vilarmaior

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Vilasantar

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Vimianzo (Css)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Zas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Mancomunidade de Ordes

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

150.449,40 €

Lugo

Concello de Abadín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

7.506,50 €

Lugo

Concello de Alfoz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Antas de Ulla

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Baleira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Baralla

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Barreiros

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Becerreá

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Begonte

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Bóveda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Burela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Lugo

Concello de Carballedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Castroverde

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Cervantes

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Cervo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Lugo

Concello de Chantada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello do Corgo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

Lugo

Concello de Folgoso do Courel

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello da Fonsagrada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Foz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Friol (Agrupación Friol e Guntín)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Guitiriz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello do Incio

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Láncara (Agrupación Láncara

e O Páramo)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Lourenzá

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Lugo (Albergue)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

69.751,00 €

Lugo

Concello de Lugo (Css)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

291.489,72 €

Lugo

Concello de Meira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Mondoñedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

Lugo

Concello de Monforte de Lemos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

Lugo

Concello de Monterroso

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Muras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

7.506,50 €

Lugo

Concello de Navia de Suarna

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Negueira de Muñiz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

7.506,50 €

Lugo

Concello das Nogais

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Ourol

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Palas de Rei

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Pantón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Paradela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello da Pobra do Brollón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Pol

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello da Pontenova

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Portomarín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Quiroga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Rábade

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Ribadeo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Lugo

Concello de Ribas de Sil

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Ribeira de Piquín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

7.506,50 €

Lugo

Concello de Riotorto

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Sarria

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Lugo

Concello do Saviñao

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Sober

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Taboada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Trabada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Triacastela (Agrupación Triacastela, Samos e O Incio)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello do Valadouro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello do Vicedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Vilalba

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

Lugo

Concello de Viveiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

Lugo

Concello de Xermade

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Concello de Xove

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Lugo

Mancomunidade da Terra Chá

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.558,50 €

Ourense

Concello de Allariz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Avión

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Bande (Agrupación Bande, Lobeira e Entrimo)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Ourense

Concello de Baños de Molgas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Barbadás

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Ourense

Concello do Barco de Valdeorras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Ourense

Concello da Bola

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello do Bolo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Calvos de Randín (Agrupación Calvos de Randín, Baltar e Os Blancos)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Carballeda de Avia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello do Carballiño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Ourense

Concello de Castrelo de Miño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Castro Caldelas (Agrupación Castro Caldelas, Parada de Sil e A Teixeira)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Chandrexa de Queixa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Esgos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Maceda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Manzaneda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Maside

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Melón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

7.506,50 €

Ourense

Concello da Mezquita

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Montederramo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Muíños (Agrupación Muíños e Lobios)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Nogueira de Ramuín (Css)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Ourense

Concello de Ourense (Albergue)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

48.677,00 €

Ourense

Concello de Ourense (Css)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

398.869,05 €

Ourense

Concello de Paderne de Allariz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Padrenda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello do Pereiro de Aguiar

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Petín (Agrupación Petín e Larouco)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Piñor

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello da Pobra de Trives (Agrupación A Pobra de Trives e San Xoán de Río)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Ourense

Concello de Porqueira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Rairiz de Veiga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Ribadavia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

37.532,50 €

Ourense

Concello da Rúa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Ourense

Concello de Rubiá (Agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de San Cibrao das Viñas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de San Cristovo de Cea

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Taboadela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Toén

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Trasmiras (Agrupación Trasmiras e Sarreaus)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello da Veiga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Verín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Ourense

Concello de Viana do Bolo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Vilar de Barrio

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Vilar de Santos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Xinzo de Limia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

Ourense

Concello de Xunqueira de Ambía

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Ourense

Mancomunidade do Carballiño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

Ourense

Mancomunidade de Conso-Frieiras

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

Ourense

Mancomunidade do Ribeiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

52.545,50 €

Ourense

Mancomunidade Santa Águeda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

60.052,00 €

Ourense

Mancomunidade Terras de Celanova

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

75.065,00 €

Ourense

Mancomunidade de Verín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

132.300,00 €

Pontevedra

Concello de Agolada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Arbo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Baiona

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

Pontevedra

Concello de Barro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Bueu

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Caldas de Reis

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Cambados

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Campo Lameiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Cangas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

114.347,32 €

Pontevedra

Concello da Cañiza

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Catoira

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Cerdedo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Cotobade

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Covelo (Agrupación Covelo

e Mondariz-Balneario)

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Crecente

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Cuntis

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Dozón

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello da Estrada

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

104.370,91 €

Pontevedra

Concello de Forcarei

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Fornelos de Montes

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Gondomar

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello do Grove

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello da Guarda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello da Illa de Arousa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Lalín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

76.546,04 €

Pontevedra

Concello da Lama

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Marín

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

54.003,34 €

Pontevedra

Concello de Meaño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Meis

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Moaña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Mondariz

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

22.519,50 €

Pontevedra

Concello de Moraña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Mos

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

Pontevedra

Concello das Neves

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Nigrán

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Oia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Pazos de Borbén

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Poio

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Ponte Caldelas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

54.201,09 €

Pontevedra

Concello de Ponteareas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Pontecesures

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

216.045,98 €

Pontevedra

Concello do Porriño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

45.039,00 €

Pontevedra

Concello de Portas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Redondela

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

79.976,39 €

Pontevedra

Concello de Ribadumia

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Rodeiro

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello do Rosal

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Salceda de Caselas

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Salvaterra de Miño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Sanxenxo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Silleda

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Soutomaior

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Tomiño

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Tui

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.202,47 €

Pontevedra

Concello de Valga

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

30.026,00 €

Pontevedra

Concello de Vigo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

454.644,35 €

Pontevedra

Concello de Vila de Cruces

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Vilaboa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

Pontevedra

Concello de Vilagarcía de Arousa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

81.281,98 €

Pontevedra

Concello de Vilanova de Arousa

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

15.013,00 €

A Coruña

Concello de Abegondo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.527,90 €

A Coruña

Concello de Ames

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

110.451,60 €

A Coruña

Concello de Arteixo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

31.681,94 €

A Coruña

Concello de Bergondo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

19.488,78 €

A Coruña

Concello de Betanzos

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

30.237,12 €

A Coruña

Concello de Boimorto

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.107,60 €

A Coruña

Concello de Boqueixón

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

30.237,12 €

A Coruña

Concello de Brión

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

41.576,06 €

A Coruña

Concello de Cabana de Bergantiños

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

12.992,52 €

A Coruña

Concello de Cabanas

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

7.874,26 €

A Coruña

Concello de Cerceda

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

A Coruña

Concello de Corcubión

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

5.630,10 €

A Coruña

Concello de Lousame

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

A Coruña

Concello de Melide

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

33.780,55 €

A Coruña

Concello de Miño

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

26.038,78 €

A Coruña

Concello de Mugardos

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

A Coruña

Concello de Narón

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

128.860,20 €

A Coruña

Concello de Ordes

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

33.071,86 €

A Coruña

Concello de Oroso

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

26.457,48 €

A Coruña

Concello de Outes

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

A Coruña

Concello de Padrón

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

33.071,86 €

A Coruña

Concello de Pontedeume

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

A Coruña

Concello das Pontes de García Rodríguez

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

33.071,86 €

A Coruña

Concello de Ribeira

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

53.180,40 €

A Coruña

Concello de Sada

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

55.277,25 €

A Coruña

Concello de Santiago de Compostela

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

57.271,20 €

A Coruña

Concello de Teo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

80.789,80 €

A Coruña

Concello de Touro

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

A Coruña

Concello de Trazo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

A Coruña

Concello de Val do Dubra

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

15.231,62 €

A Coruña

Concello de Vedra

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

26.301,69 €

Lugo

Concello de Abadín

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

7.658,77 €

Lugo

Concello de Barreiros

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

24.095,21 €

Lugo

Concello de Becerreá

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Lugo

Concello de Bóveda

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Lugo

Concello de Castro de Rei

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Lugo

Concello de Cervo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

Lugo

Concello de Cospeito

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.173,66 €

Lugo

Concello de Friol

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Lugo

Concello de Guitiriz

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

Lugo

Concello de Lourenzá

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

Lugo

Concello de Lugo (Css)

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

59.998,40 €

Lugo

Concello de Meira

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

Lugo

Concello de Monforte de Lemos

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Lugo

Concello de Outeiro de Rei

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

24.095,21 €

Lugo

Concello de Palas de Rei

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

12.283,84 €

Lugo

Concello da Pastoriza

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Lugo

Concello de Pol

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Lugo

Concello da Pontenova

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Lugo

Concello do Saviñao

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Lugo

Concello de Sober

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Lugo

Concello do Vicedo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

Lugo

Concello de Viveiro

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

23.819,62 €

Lugo

Concello de Xove

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

11.260,18 €

Ourense

Concello de Barbadás

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.991,70 €

Ourense

Concello do Barco de Valdeorras

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

30.237,12 €

Ourense

Concello de Boborás

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Ourense

Concello de Carballeda de Valdeorras

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

Ourense

Concello de Celanova

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

20.000,00 €

Ourense

Concello de Maceda

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Ourense

Concello da Peroxa

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Ourense

Concello de Ramirás

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

Ourense

Concello de Riós

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Ourense

Concello de San Cibrao das Viñas

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

36.379,06 €

Ourense

Concello de Sandiás

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Ourense

Concello de Vilariño de Conso

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Pontevedra

Concello de Arbo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

8.661,68 €

Pontevedra

Concello de Caldas de Reis

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Pontevedra

Concello de Cambados

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

53.214,69 €

Pontevedra

Concello da Cañiza

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

18.424,00 €

Pontevedra

Concello de Catoira

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

15.591,02 €

Pontevedra

Concello da Estrada

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

46.532,85 €

Pontevedra

Concello da Guarda

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Pontevedra

Concello de Meaño

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

24.567,66 €

Pontevedra

Concello de Meis

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Pontevedra

Concello de Mondariz Balneario

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

18.425,75 €

Pontevedra

Concello de Ponteareas

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

49.089,60 €

Pontevedra

Concello de Pontecesures

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

26.457,48 €

Pontevedra

Concello de Ribadumia

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.993,42 €

Pontevedra

Concello de Rodeiro

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.449,11 €

Pontevedra

Concello de Salvaterra de Miño

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Pontevedra

Concello de Sanxenxo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

24.095,21 €

Pontevedra

Concello de Valga

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.260,48 €

Pontevedra

Concello de Vigo

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

84.372,76 €

Pontevedra

Concello de Vilagarcía de Arousa

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

79.770,60 €

Pontevedra

Concello de Vilanova de Arousa

Específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

39.684,65 €

A Coruña

Concello de Noia

Específico de apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá

35.000,00 €

A Coruña

Concello das Pontes de García Rodríguez

Específico de apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá

10.000,00 €

Lugo

Concello de Burela

Específico de apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá

36.124,00 €

Ourense

Mancomunidade do Carballiño

Específico de apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá

18.062,00 €

Pontevedra

Concello de Ponteareas

Específico de apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá

41.643,38 €

A Coruña

Concello de Abegondo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.178,87 €

A Coruña

Concello de Ames

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

165.541,95 €

A Coruña

Concello de Aranga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.790,47 €

A Coruña

Concello de Ares

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

279.837,84 €

A Coruña

Concello de Arteixo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

254.769,76 €

A Coruña

Concello de Arzúa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

111.182,96 €

A Coruña

Concello da Baña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

49.010,03 €

A Coruña

Concello de Bergondo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

187.832,50 €

A Coruña

Concello de Betanzos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

249.088,32 €

A Coruña

Concello de Boimorto

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.970,42 €

A Coruña

Concello de Boiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

174.930,12 €

A Coruña

Concello de Boqueixón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

138.115,90 €

A Coruña

Concello de Brión

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

75.669,61 €

A Coruña

Concello de Cabana de Bergantiños

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

84.665,40 €

A Coruña

Concello de Cabanas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

110.137,21 €

A Coruña

Concello de Camariñas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

96.941,04 €

A Coruña

Concello de Cambre

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

186.648,57 €

A Coruña

Concello da Capela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

64.260,95 €

A Coruña

Concello de Carballo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

204.101,69 €

A Coruña

Concello de Cariño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

193.200,75 €

A Coruña

Concello de Carnota

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.062,13 €

A Coruña

Concello de Carral

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

62.292,81 €

A Coruña

Concello de Cedeira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

256.167,90 €

A Coruña

Concello de Cee

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

40.592,18 €

A Coruña

Concello de Cerceda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

162.212,06 €

A Coruña

Concello de Cerdido

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

81.936,59 €

A Coruña

Concello de Coirós

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

54.148,20 €

A Coruña

Concello de Corcubión

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

39.845,27 €

A Coruña

Concello de Coristanco

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

68.808,12 €

A Coruña

Concello da Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

2.096.799,47 €

A Coruña

Concello de Culleredo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.906,45 €

A Coruña

Concello de Curtis

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

126.560,17 €

A Coruña

Concello de Dodro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.863,36 €

A Coruña

Concello de Dumbría

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

27.134,20 €

A Coruña

Concello de Fene

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

325.600,10 €

A Coruña

Concello de Ferrol

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.545.524,80 €

A Coruña

Concello de Fisterra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

43.068,49 €

A Coruña

Concello de Irixoa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.726,07 €

A Coruña

Concello da Laracha

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

112.959,31 €

A Coruña

Concello de Laxe

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

90.996,60 €

A Coruña

Concello de Lousame

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

27.581,18 €

A Coruña

Concello de Malpica de Bergantiños

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

126.554,25 €

A Coruña

Concello de Mañón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

86.590,31 €

A Coruña

Concello de Mazaricos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

54.069,94 €

A Coruña

Concello de Melide

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

145.333,27 €

A Coruña

Concello de Mesía

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.599,06 €

A Coruña

Concello de Miño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

92.566,63 €

A Coruña

Concello de Moeche

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

19.426,20 €

A Coruña

Concello de Monfero

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.248,85 €

A Coruña

Concello de Mugardos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

120.887,64 €

A Coruña

Concello de Muros

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

115.350,75 €

A Coruña

Concello de Muxía

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

15.853,59 €

A Coruña

Concello de Narón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

582.715,50 €

A Coruña

Concello de Neda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

191.185,08 €

A Coruña

Concello de Negreira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

42.288,11 €

A Coruña

Concello de Noia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

110.128,54 €

A Coruña

Concello de Oleiros

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

156.879,75 €

A Coruña

Concello de Ortigueira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

235.635,12 €

A Coruña

Concello de Outes

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.457,31 €

A Coruña

Concello de Oza dos Ríos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

254.977,88 €

A Coruña

Concello de Paderne

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

64.360,87 €

A Coruña

Concello de Padrón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

111.056,28 €

A Coruña

Concello do Pino

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

37.019,66 €

A Coruña

Concello da Pobra do Caramiñal

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

126.622,75 €

A Coruña

Concello de Ponteceso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.135,71 €

A Coruña

Concello de Pontedeume

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

195.429,32 €

A Coruña

Concello das Pontes de García Rodríguez

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

291.028,80 €

A Coruña

Concello de Porto do Son

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.265,40 €

A Coruña

Concello de Rianxo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

125.758,08 €

A Coruña

Concello de Ribeira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

193.226,91 €

A Coruña

Concello de Rois

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

57.580,36 €

A Coruña

Concello de Sada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

173.135,01 €

A Coruña

Concello de San Sadurniño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

142.000,92 €

A Coruña

Concello de Santa Comba

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

118.357,36 €

A Coruña

Concello de Santiago de Compostela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

347.282,95 €

A Coruña

Concello de Santiso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

96.230,79 €

A Coruña

Concello de Sobrado

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

77.657,81 €

A Coruña

Concello de Somozas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

29.100,00 €

A Coruña

Concello de Teo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

138.303,98 €

A Coruña

Concello de Toques

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.375,35 €

A Coruña

Concello de Tordoia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.659,49 €

A Coruña

Concello de Touro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

89.603,28 €

A Coruña

Concello de Trazo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

71.280,45 €

A Coruña

Concello de Val do Dubra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.150,32 €

A Coruña

Concello de Valdoviño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

319.426,64 €

A Coruña

Concello de Vedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

103.299,10 €

A Coruña

Concello de Vilarmaior

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.515,72 €

A Coruña

Concello de Vilasantar

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

84.292,63 €

A Coruña

Concello de Vimianzo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

38.331,00 €

A Coruña

Concello de Zas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

95.923,16 €

A Coruña

Mancomunidade de Ordes

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

209.681,12 €

Lugo

Concello de Abadín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

203.483,80 €

Lugo

Concello de Alfoz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

129.635,38 €

Lugo

Concello de Antas de Ulla

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

199.100,47 €

Lugo

Concello de Baleira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.905,63 €

Lugo

Concello de Baralla

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

132.765,02 €

Lugo

Concello de Barreiros

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.277,62 €

Lugo

Concello de Becerreá

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

126.349,09 €

Lugo

Concello de Begonte

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

160.398,73 €

Lugo

Concello de Bóveda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.206,22 €

Lugo

Concello de Burela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

160.078,26 €

Lugo

Concello de Carballedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.210,29 €

Lugo

Concello de Castro de Rei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

115.804,14 €

Lugo

Concello de Castroverde

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

174.373,03 €

Lugo

Concello de Cervantes

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.055,86 €

Lugo

Concello de Cervo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

103.319,18 €

Lugo

Concello de Chantada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.306,04 €

Lugo

Concello do Corgo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

222.690,60 €

Lugo

Concello de Cospeito

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

153.388,26 €

Lugo

Concello de Folgoso do Courel

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

69.194,28 €

Lugo

Concello da Fonsagrada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

224.385,59 €

Lugo

Concello de Foz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

266.643,71 €

Lugo

Concello de Friol

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

122.629,73 €

Lugo

Concello de Guitiriz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

280.817,14 €

Lugo

Concello de Guntín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.878,16 €

Lugo

Concello do Incio

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

58.283,82 €

Lugo

Concello de Láncara

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

87.692,78 €

Lugo

Concello de Lourenzá

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.035,08 €

Lugo

Concello de Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

711.707,28 €

Lugo

Concello de Meira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

43.158,21 €

Lugo

Concello de Mondoñedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

70.460,32 €

Lugo

Concello de Monforte de Lemos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

398.736,07 €

Lugo

Concello de Monterroso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

55.768,12 €

Lugo

Concello de Muras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

118.836,65 €

Lugo

Concello de Navia de Suarna

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

131.492,06 €

Lugo

Concello de Negueira de Muñiz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

8.062,64 €

Lugo

Concello das Nogais

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.121,36 €

Lugo

Concello de Ourol

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

65.006,10 €

Lugo

Concello de Outeiro de Rei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.534,14 €

Lugo

Concello de Palas de Rei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

127.850,85 €

Lugo

Concello de Pantón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.924,30 €

Lugo

Concello de Paradela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.756,21 €

Lugo

Concello do Páramo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.558,65 €

Lugo

Concello da Pastoriza

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

117.223,04 €

Lugo

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.118,44 €

Lugo

Concello da Pobra do Brollón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.550,20 €

Lugo

Concello de Pol

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

105.133,89 €

Lugo

Concello da Pontenova

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.805,06 €

Lugo

Concello de Portomarín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

66.959,39 €

Lugo

Concello de Quiroga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

103.602,89 €

Lugo

Concello de Rábade

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

63.766,74 €

Lugo

Concello de Ribadeo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

155.405,83 €

Lugo

Concello de Ribas de Sil

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

42.225,75 €

Lugo

Concello de Ribeira de Piquín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

42.466,11 €

Lugo

Concello de Riotorto

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.443,73 €

Lugo

Concello de Samos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

74.677,59 €

Lugo

Concello de Sarria

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

205.150,66 €

Lugo

Concello do Saviñao

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

180.936,23 €

Lugo

Concello de Sober

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

126.978,56 €

Lugo

Concello de Taboada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.007,18 €

Lugo

Concello de Trabada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

65.210,38 €

Lugo

Concello de Triacastela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

39.443,11 €

Lugo

Concello do Valadouro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

108.493,14 €

Lugo

Concello do Vicedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

49.131,00 €

Lugo

Concello de Vilalba

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

468.290,88 €

Lugo

Concello de Viveiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

299.335,80 €

Lugo

Concello de Xermade

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

257.134,80 €

Lugo

Concello de Xove

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

141.831,55 €

Ourense

Concello de Allariz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

31.439,07 €

Ourense

Concello de Amoeiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.458,73 €

Ourense

Concello de Avión

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

41.317,05 €

Ourense

Concello de Baltar

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

20.730,65 €

Ourense

Concello de Bande

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

39.721,79 €

Ourense

Concello de Baños de Molgas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

70.030,81 €

Ourense

Concello de Barbadás

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

56.264,95 €

Ourense

Concello do Barco de Valdeorras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

211.060,17 €

Ourense

Concello dos Blancos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

38.501,53 €

Ourense

Concello da Bola

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

62.465,93 €

Ourense

Concello do Bolo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

70.478,75 €

Ourense

Concello de Calvos de Randín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

11.621,47 €

Ourense

Concello de Carballeda de Avia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

127.865,60 €

Ourense

Concello do Carballiño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

146.509,68 €

Ourense

Concello de Castrelo de Miño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

81.852,75 €

Ourense

Concello de Castrelo do Val

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

114.642,18 €

Ourense

Concello de Castro Caldelas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

37.961,07 €

Ourense

Concello de Chandrexa de Queixa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

10.765,25 €

Ourense

Concello de Coles

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

57.902,02 €

Ourense

Concello de Cualedro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

112.979,12 €

Ourense

Concello de Entrimo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

102.584,18 €

Ourense

Concello de Esgos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

44.118,80 €

Ourense

Concello da Gudiña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

58.222,21 €

Ourense

Concello de Laza

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

120.327,18 €

Ourense

Concello de Lobeira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

32.172,68 €

Ourense

Concello de Lobios

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

45.098,30 €

Ourense

Concello de Maceda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

96.341,30 €

Ourense

Concello de Manzaneda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

34.811,91 €

Ourense

Concello de Maside

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

71.141,30 €

Ourense

Concello de Melón

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

41.703,22 €

Ourense

Concello da Mezquita

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

46.854,68 €

Ourense

Concello de Montederramo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

25.913,88 €

Ourense

Concello de Monterrei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

119.940,41 €

Ourense

Concello de Muíños

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

81.131,09 €

Ourense

Concello de Nogueira de Ramuín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

88.024,99 €

Ourense

Concello de Oímbra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

119.529,04 €

Ourense

Concello de Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

721.134,72 €

Ourense

Concello de Paderne de Allariz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

87.150,72 €

Ourense

Concello de Padrenda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

61.006,89 €

Ourense

Concello de Parada de Sil

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

19.599,53 €

Ourense

Concello do Pereiro de Aguiar

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

123.107,76 €

Ourense

Concello da Peroxa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.617,48 €

Ourense

Concello de Petín (Agrupación Petín e Larouco)

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

43.423,66 €

Ourense

Concello de Piñor

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.458,76 €

Ourense

Concello da Pobra de Trives

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.696,04 €

Ourense

Concello de Porqueira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

21.992,03 €

Ourense

Concello de Punxín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

40.815,32 €

Ourense

Concello de Rairiz de Veiga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.543,47 €

Ourense

Concello de Ribadavia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

188.878,79 €

Ourense

Concello de Riós

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.326,72 €

Ourense

Concello da Rúa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

98.084,32 €

Ourense

Concello de Rubiá (Agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

35.807,26 €

Ourense

Concello de San Cibrao das Viñas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.604,22 €

Ourense

Concello de San Cristovo de Cea

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

80.433,76 €

Ourense

Concello de San Xoán de Río

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

28.584,85 €

Ourense

Concello de Sandiás

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

55.622,51 €

Ourense

Concello de Sarreaus

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

69.698,44 €

Ourense

Concello de Taboadela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

65.594,70 €

Ourense

Concello de Teixeira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

11.734,84 €

Ourense

Concello de Toén

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

75.883,60 €

Ourense

Concello de Trasmiras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

11.267,33 €

Ourense

Concello da Veiga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

58.300,31 €

Ourense

Concello de Verín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

182.530,53 €

Ourense

Concello de Viana do Bolo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

65.639,32 €

Ourense

Concello de Vilamarín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

91.115,32 €

Ourense

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

65.436,00 €

Ourense

Concello de Vilar de Barrio

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.232,13 €

Ourense

Concello de Vilar de Santos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

30.949,41 €

Ourense

Concello de Vilardevós

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

63.452,86 €

Ourense

Concello de Vilariño de Conso

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.694,64 €

Ourense

Concello de Xinzo de Limia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

111.102,84 €

Ourense

Concello de Xunqueira de Ambía

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

55.714,65 €

Ourense

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

22.586,06 €

Ourense

Mancomunidade do Carballiño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

245.129,66 €

Ourense

Mancomunidade do Ribeiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

165.595,72 €

Ourense

Mancomunidade Terras de Celanova

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

237.434,01 €

Pontevedra

Concello de Agolada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

111.998,56 €

Pontevedra

Concello de Arbo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

75.862,73 €

Pontevedra

Concello de Baiona

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.984,30 €

Pontevedra

Concello de Barro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

124.089,29 €

Pontevedra

Concello de Bueu

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

95.989,37 €

Pontevedra

Concello de Caldas de Reis

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

117.888,29 €

Pontevedra

Concello de Cambados

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

109.722,52 €

Pontevedra

Concello de Campo Lameiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

45.357,98 €

Pontevedra

Concello de Cangas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

185.618,83 €

Pontevedra

Concello da Cañiza

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

42.507,54 €

Pontevedra

Concello de Catoira

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

64.655,65 €

Pontevedra

Concello de Cerdedo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

45.414,04 €

Pontevedra

Concello de Cotobade

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

69.653,37 €

Pontevedra

Concello de Covelo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

48.597,78 €

Pontevedra

Concello de Crecente

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

92.077,35 €

Pontevedra

Concello de Cuntis

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

124.494,19 €

Pontevedra

Concello da Estrada

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

338.532,73 €

Pontevedra

Concello de Forcarei

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

76.326,68 €

Pontevedra

Concello de Fornelos de Montes

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

50.952,55 €

Pontevedra

Concello de Gondomar

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

66.829,54 €

Pontevedra

Concello do Grove

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

175.367,09 €

Pontevedra

Concello da Guarda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

99.464,31 €

Pontevedra

Concello da Illa de Arousa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

59.333,84 €

Pontevedra

Concello de Lalín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

348.448,52 €

Pontevedra

Concello da Lama

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

42.437,60 €

Pontevedra

Concello de Marín

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

103.451,18 €

Pontevedra

Concello de Meaño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

54.401,37 €

Pontevedra

Concello de Meis

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

42.950,15 €

Pontevedra

Concello de Moaña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

183.881,07 €

Pontevedra

Concello de Mondariz

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

101.053,76 €

Pontevedra

Concello de Mondariz-Balneario

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

7.359,78 €

Pontevedra

Concello de Moraña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

31.929,21 €

Pontevedra

Concello de Mos

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

203.320,56 €

Pontevedra

Concello das Neves

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

63.984,40 €

Pontevedra

Concello de Nigrán

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

103.647,70 €

Pontevedra

Concello de Oia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.552,54 €

Pontevedra

Concello de Pazos de Borbén

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

66.212,87 €

Pontevedra

Concello de Poio

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

66.933,00 €

Pontevedra

Concello de Ponte Caldelas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

211.252,50 €

Pontevedra

Concello de Ponteareas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.268,51 €

Pontevedra

Concello de Pontecesures

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

20.980,24 €

Pontevedra

Concello de Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

289.543,32 €

Pontevedra

Concello do Porriño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

142.533,48 €

Pontevedra

Concello de Portas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

33.866,30 €

Pontevedra

Concello de Redondela

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

175.438,57 €

Pontevedra

Concello de Ribadumia

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

90.334,36 €

Pontevedra

Concello de Rodeiro

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

139.901,20 €

Pontevedra

Concello do Rosal

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.341,77 €

Pontevedra

Concello de Salceda de Caselas

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.353,19 €

Pontevedra

Concello de Salvaterra de Miño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

169.394,12 €

Pontevedra

Concello de Sanxenxo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

162.794,42 €

Pontevedra

Concello de Silleda

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

213.922,17 €

Pontevedra

Concello de Soutomaior

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

97.515,36 €

Pontevedra

Concello de Tomiño

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

134.589,82 €

Pontevedra

Concello de Tui

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

105.557,34 €

Pontevedra

Concello de Valga

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

134.041,87 €

Pontevedra

Concello de Vigo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.323.880,10 €

Pontevedra

Concello de Vila de Cruces

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

154.705,54 €

Pontevedra

Concello de Vilaboa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

79.590,72 €

Pontevedra

Concello de Vilagarcía de Arousa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

275.918,44 €

Pontevedra

Concello de Vilanova de Arousa

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

75.308,19 €