Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Mércores, 12 de agosto de 2015 Páx. 33082

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2015-2016.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 punto 4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Produción Agropecuaria,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2015-2016, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 2015

Patricia Ulloa Alonso
Directora de Produción Agropecuaria

ANEXO

Sección primeira.

Convocatoria:

Orde do 7 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2015-2016.

Aplicación orzamentaria:

a) Para o ano 2015: 12.22.713E.470.0 dotada para esta finalidade con 899.982 euros.

b) Para o ano 2016: 12.22.713E.470.0 dotada para esta finalidade con 1.200.018 euros.

Finalidade: Programas de planificación zoosanitaria.

Beneficiarios/as e subvención:

Expediente

NIF

Nome ADSG

Axuda

2015/132533

G27441278

A Lagoa

28.500,00

2015/114896

G27427384

A Mariña

16.400,00

2015/115287

G27300953

A Pastoriza

40.600,00

2015/131816

G32360018

Acivo

51.201,45

2015/138643

G32368219

Agamo

6.892,97

2015/122814

G15084601

Agavi

8.200,00

2015/110606

F27300821

Agris, Soc. Coop. Galega

20.300,00

2015/139108

G32291668

Asociación Agrogandeira A Veiga

15.700,00

2015/108166

V36366060

Avicultura de Recría e Posta

8.200,00

2015/136839

V32362154

Baixa Limia

8.200,00

2015/111106

G27290774

Becerreá

20.300,00

2015/112661

G27315084

Bubela

26.361,27

2015/114427

G27301704

Castelo Verde

40.600,00

2015/136179

G27314947

Castro de Rei

53.350,00

2015/107019

F70305032

Coreber, S.C.G.

16.750,97

2015/138571

V15469034

Coruña Centro

20.300,00

2015/116821

G15477284

Coruña Costa

20.300,00

2015/132872

G15961956

Coruña Oeste

4.457,97

2015/114434

G15524945

Coruña Sur

20.300,00

2015/119046

G70172085

Costa da Morte

65.730,65

2015/111841

G15914708

Curtis

40.600,00

2015/134479

G32285579

Avicultores de Ourense

20.300,00

2015/137622

G32285561

Cunicultores de Ourense

996,08

2015/108543

V36037851

Gando Porcino de Silleda

40.600,00

2015/110734

V36219582

Ganado Porcino del Deza

20.300,00

2015/112487

G15932379

Gando Vacún de Boimorto

20.300,00

2015/130600

G15920739

Gando Vacún de Mesía

20.300,00

2015/116169

G15941669

Gando Vacún de Touro

20.300,00

2015/111284

G15932387

Gando Vacún Terras do Queixo

20.300,00

2015/139637

G15972714

Encoro do Eume

14.040,00

2015/135889

G27302835

Fonsega

20.300,00

2015/109663

G27414465

Galicia Centro

130.719,81

2015/109223

G27317569

Gandeiros de Pol

20.300,00

2015/125609

G27302728

Gandeiros do Corgo

20.300,00

2015/112377

G70391206

Gando Vacún de Frades

20.300,00

2015/117367

G15927163

Gandosan

8.885,82

2015/115339

G36483279

Leiras

20.300,00

2015/115418

F27007608

Leite de Vaca Certificado de Coop. Os Irmandiños, S.C.G.

20.300,00

2015/139509

F27013739

Lemos, S.C.G.

57.600,00

2015/117123

G32347015

Macizo Central Ourensán

21.831,87

2015/108246

G15975220

Mandeume

8.200,00

2015/129164

G15975238

Mazaricos

64.000,00

2015/125994

F15033798

Melisanto, S.C.G.

8.200,00

2015/128648

G27430354

Miño Eo

20.300,00

2015/112593

G27426394

Montaña Lucense

77.191,46

2015/115168

G15970023

Nicraria Barcalesa

33.737,09

2015/125178

G70323282

O Cruceiro

36.700,00

2015/124911

G27302439

O Páramo

20.800,00

2015/132316

G27295393

Ourol

4.974,67

2015/121801

G27301936

Paradela

20.300,00

2015/121411

G70210778

Pel Galega

2.539,50

2015/129228

G70024401

Pico Sacro Ulla

20.300,00

2015/109997

V27282938

Porcino Lugo Centro Norte

39.400,00

2015/117659

G27283043

Porcino Lugo Sur

19.000,00

2015/137682

G32285595

Productores de Pavos de Ourense e Lugo

8.200,00

2015/134358

G32308843

Productores de Porcino Ourense

89.700,00

2015/112415

G27355304

Río Narla

37.304,94

2015/136736

G27442748

Rio Neira

45.800,00

2015/127751

G32332819

San Mamede de Maceda

17.597,64

2015/134459

G70320759

Sandogan

79.800,00

2015/136181

G15966617

Santa Comba

19.834,71

2015/119823

G27286855

Santa Isabel

17.798,40

2015/127145

F36559003

Servicios de Gestión Cunícula-Sercuni, S. Coop. Galega

18.281,61

2015/121125

G27383777

Suarna

5.556,12

2015/117070

G27465459

Terras da Ulloa-Pallares

65.200,00

2015/138790

G27290170

Trimaz

28.406,79

2015/117044

G27293406

Vacasan

60.900,00

2015/127821

G27371954

Vilam

36.358,21

2015/109927

V36455921

Xundeva

142.100,00