Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Xoves, 20 de agosto de 2015 Páx. 34198

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 28 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co disposto na base décimo cuarta.4 da referida Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo), os tribunais confeccionaron e publicaron a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición ata o número máximo de prazas que lle foron asignadas a cada un deles, ordenadas de acordo co establecido na dita orde.

O número 7 da base décimo cuarta prescribe que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará as listas únicas de aprobados por especialidade.

Na súa virtude, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública, no anexo I, por corpo, especialidade e número de orde nesa especialidade, as listas únicas de aprobados.

Segundo. Facer pública, no anexo II, por especialidade, a relación de aspirantes funcionarios de carreira do corpo de mestres que acadaron unha nova especialidade.

Terceiro. Os destinos que obteñan os opositores que se relacionan no anexo I desta orde terán carácter provisional e estarán obrigados a participar, no seu momento, nos concursos de traslados que se convoquen ata obter destino definitivo dentro do ámbito de xestión directa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Cuarto. Os que, por causa xustificada e que, ao xuízo da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, necesiten aprazamento da súa incorporación á fase de prácticas, unha vez que sexan chamados, deberán solicitalo por escrito ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos xuntando os documentos xustificativos.

Quinto. O persoal opositor seleccionado, relacionado no anexo I, deberá presentar ante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a documentación que se relaciona na base décimo quinta da Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo), no prazo de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación.

Sexto. Entenderase que renuncia ao procedemento selectivo o persoal opositor seleccionado que non se incorpore ao destino no prazo de cinco (5) días.

Sétimo. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer de forma potestativa recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Oitavo. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará todas as medidas precisas para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

510600 - Xeneralista

Quendas F e M

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76809874V

Jar Pereira, Luis

Quenda M

2

33857133Y

Ferreiro Pumariño, Genoveva Carmen

Quenda M

3

32445857X

Trigas Verdini, Manuel

Quenda M

4

34986896D

Fernández Álvarez, Marcos Antonio

Quenda M

5

36041964K

Hernández Montes, Miguel Ángel

Quenda M

6

36093100M

Areal Alonso, Pedro Alberto

Quenda M

7

12363769G

Martín González, Faustino

Quenda M

8

36066845Q

Gómez Fuentes, Raquel

Quenda M

9

35312726K

Barros Pardo, José Carlos

Quenda M

10

36120636X

González Comesaña, María Antonia

Quenda M

11

11428228B

Fernández Martín, Adrián

Quenda M

12

34988266E

Pérez Seara, Laura

Quenda M

13

53172186G

Rodríguez Pérez, Ruth

Quenda M

14

76414586F

Vázquez Rodríguez, Rubén

Quenda M

597031 - Educación Infantil

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33350764M

Gómez Méndez, Rocío

Quenda L

2

36164344H

Mallo Serrano, Olalla

Quenda L

3

44458457D

Cabano Galán, Raquel

Quenda L

4

76823732Y

Sueiro Leal, Susana

Quenda L

5

44805574X

Noya Blanco, Lucía María

Quenda L

6

34272102D

Rodríguez Rodríguez, Sonia

Quenda L

7

35470292Z

Domínguez Cores, Andrea

Quenda L

8

34270662H

López Maldonado, Antía

Quenda L

9

76576096B

Conde Rodríguez, María Jesús

Quenda L

10

32684532Z

Sánchez Amor, María Carmen

Quenda L

11

53164474C

Solla Pena, Ledicia

Quenda L

12

35319001V

López Maceiras, Marcos Luis

Quenda L

13

44468076Z

Freire Rodríguez, Cristina

Quenda L

14

36107627L

Seixo Vázquez, Antía

Quenda L

15

76900283J

González Lomba, María Elena

Quenda L

16

76724618E

Paz Pérez, Rosa

Quenda L

17

76718415Y

Rúa Sotelo, Miriam

Quenda L

18

76730201Q

Villar Álvarez, Carolina

Quenda L

19

36163360T

Amoedo Pereira, Raquel

Quenda L

20

34978354T

Garrido Dapena, Begoña

Quenda L

21

76733021F

Gallego Fernández, Lucía

Quenda L

22

36121362T

Rodríguez Álvarez, Ángela

Quenda L

23

33334266K

Tejeda Pérez, María Josefa

Quenda L

24

76817655R

Froiz Peña, María José

Quenda L

25

32659072S

Seijas Morandeira, María Isabel

Quenda L

26

44499275W

Madarnás Rodríguez, Eva María

Quenda L

27

76727562E

Estévez Diéguez, Eduardo

Quenda L

28

32844724B

Rodríguez Rodríguez, Olga

Quenda L

29

44456738S

Bermello Pérez, Jennifer

Quenda L

30

35463234V

Camiña Fernández, María Dolores

Quenda L

31

72582221V

López Rodríguez, Yolanda

Quenda L

32

39450287C

Barciela Carrera, Karina

Quenda L

33

76725621J

Vispo Seoane, Cristina

Quenda L

34

44454832H

Fernández González, Nuria

Quenda L

35

76732910B

Valeiras Rivera, Diana

Quenda L

36

77001419H

Rodríguez Fernández, Abraham

Quenda L

37

33537185B

Pérez Novo, María Vanesa

Quenda L

38

44477371V

Rodríguez Álvarez, Begoña

Quenda L

39

44471636D

González Álvarez, Paula

Quenda L

40

44465156S

González González, Fátima

Quenda L

41

77008228L

Obelleiro Hermida, Olalla

Quenda L

42

47353749S

Vidal González, Sonia

Quenda L

43

44087859X

Meis Vallejo, Elena

Quenda L

44

34985326A

Pernas Nogueiras, Natalia

Quenda L

45

44842886Q

Casuso Castro, Ana

Quenda L

46

76913531J

Gil Rodríguez, Lucía

Quenda L

47

44846203K

Piñeiro Otero, Antía Raquel

Quenda L

48

32688131W

Prieto Blasco, María Teresa

Quenda L

49

53173788L

Pérez Martínez, Ana Belén

Quenda L

50

44494887F

Domínguez González, Noelia

Quenda L

51

46897412K

Abeledo Álvarez, Laura

Quenda L

52

33543808X

Domínguez Vila, Cristina

Quenda L

53

53190573Z

Lite Junco, María

Quenda L

54

44078712V

Vidal Penela, Clara

Quenda L

55

33540683J

López Vidal, Inara

Quenda L

56

45908822V

Balsa Bello, Ana

Quenda L

57

36119800W

Pedrido Anca, Beatriz

Quenda L

58

44465936J

Álvarez López, Rubén

Quenda L

59

50227535C

Feito Mera, María Victoria

Quenda L

60

34998742X

Álvarez Pereira, Beatriz

Quenda L

61

77419731Y

Castro Maquieira, María

Quenda L

62

76748226D

Álvarez Pérez, Silvia

Quenda L

63

77595855L

López Iglesias, Carmen

Quenda L

64

77009039W

Barreiro Lusquiños, Diana

Quenda L

65

76572388Y

Novo Díaz, Emma

Quenda L

66

54127107B

Prieto Félix, Eugenia

Quenda L

67

32668929M

Agulló López, José Daniel

Quenda L

68

33538997Y

Vila Pardellas, Vanesa

Quenda L

69

53165324L

Fraga Romero, Lucía

Quenda L

70

32815673D

De la Fuente Cenamor, Antía

Quenda L

71

46714724E

Esteras Casanova, María José

Quenda L

72

44084586A

Sotelo Cal, Adrián

Quenda L

73

33546664Z

Batán López, Eva

Quenda L

74

52934149V

González Novo, María

Quenda L

75

53485651W

Santos González, Susana

Quenda L

76

53118037C

Portela Gandón, Elsa

Quenda L

77

76906634Q

Rodríguez Regueira, Nerea

Quenda L

78

33998570Q

Gil Basanta, Mónica

Quenda L

79

76927654Z

Cancela Piñón, Lucía

Quenda L

80

77417653K

Jorge García, María José

Quenda L

81

35574475F

Calviño Carballo, Vanessa

Quenda L

82

53301491A

Gómez Blanco, Verónica

Quenda L

83

77420964C

Nevado Osuna, Celeste

Quenda L

84

35487069R

Martínez Caeiro, Mireya

Quenda L

85

76908968G

González González, Begoña

Quenda L

86

33552462Q

España Casares, Noelia

Quenda L

87

33550195A

Branduas Dosil, Alma María

Quenda L

88

35485372Y

Blanco Antón, Laura

Quenda L

89

36146979H

Rodríguez Bastos, Lidia

Quenda L

90

53191263Z

Fontenla Bastero, Sara

Quenda L

91

79326065P

Suárez Moreira, Vanessa

Quenda L

92

77408381H

Abascal Uriarte, Bárbara

Quenda L

93

36172456B

Darwich Sobrino, Nour

Quenda L

94

78807461P

Santabaya Carreira, Virginia

Quenda L

95

45848044M

Neira Gulías, Yolanda

Quenda L

96

77005469C

Giráldez Rodríguez, Laura

Quenda L

97

77409780Z

Peixoto Álvarez, Rocío

Quenda L

98

44810038N

Sevio Barrio, Lucía

Quenda L

99

44827777H

Feijoo Domarco, Áurea

Quenda L

100

33550770A

López Dorado, Mireya

Quenda L

101

44820445T

Grela Veiras, María Begoña

Quenda L

102

47371095L

López Amado, María

Quenda L

103

79328624Z

Sordo Ferreiro, Javier

Quenda L

104

53485747Y

Oliveira Paz, Yolanda

Quenda L

105

33543488N

Veiga Barreiro, Natalia

Quenda L

106

77400711F

Casariego Torres, Montserrat

Quenda L

107

39462560B

Reboreda Rivera, Antía

Quenda L

108

77009408A

Díaz Otero, María del Pilar

Quenda L

109

34895520N

Astray Iglesias, Ana María

Quenda L

110

45848153E

Antelo López, Silvia

Quenda L

111

33549712A

Serén Pájaro, Silvia

Quenda L

112

44838805Y

Puga Espasandín, Marina

Quenda L

113

36119199E

Alonso Sobral, María Celeste

Quenda L

114

47361925A

Corrales Ferreiro, Lis María

Quenda L

115

78806251V

Túñez Lema, Patricia

Quenda L

116

53301462C

López Jul, Mónica

Quenda L

117

33997922N

Lestegas Pacheco, Beatriz

Quenda L

118

35471827P

González Nieves, Begoña

Quenda L

119

33551933Q

Armesto López, María

Quenda L

120

47357199S

Añón Pena, Inés Margarita

Quenda L

121

34883472Q

Muíña Veiga, Patricia

Quenda L

122

76905174M

Táboas Pazo, Vanessa

Quenda L

123

76900631Q

González Martínez, Araceli

Quenda L

124

79339600L

Sedes Yáñez, Uxía

Quenda L

125

45870497X

Alfonso Espiño, María Dolores

Quenda L

126

53612871D

Torres Ferradás, Tanya

Quenda L

127

79336283Z

Alvarellos Souto, Rocío

Quenda L

128

44476414A

Casado Álvarez, Sandra

Quenda L

129

77419028Q

Sueiro Gens, Cristina

Quenda L

130

32703969Q

Casal Prieto, Lidia

Quenda L

131

78805217H

Bouzas Rey, Patricia

Quenda L

132

53480105E

Crujeiras Sampedro, Ángela María

Quenda L

133

35472848V

Cancela Luna, Sonia

Quenda L

134

34884498F

Fernández Iglesias, Rebeca

Quenda L

135

45860256G

Docampo Mosquera, María

Quenda L

136

"VER PDF"

"VER PDF"

Quenda L

137

47403532A

Vázquez Níñez, Jacqueline

Quenda L

138

45847261G

Rodríguez Nieto, Noelia

Quenda L

139

34272036N

Núñez Chao, María

Quenda D

140

33343753D

García Vázquez, Yanira

Quenda L

141

35460621A

Marcos Gómez, Ana Belén

Quenda L

142

79328130A

Blanco Hermida, Laura

Quenda L

143

53308024G

Rivas Iglesias, Alba

Quenda L

144

47359517X

Mato Vázquez, Tania

Quenda L

145

79326429G

López Parapar, Eva

Quenda L

146

34890861E

Castro Casas, Iván

Quenda L

147

44814588P

Arnejo Berdullas, Patricia

Quenda L

148

34635667J

Rodríguez Vila, David

Quenda L

149

33310032Y

Álvarez Vázquez, José Ángel

Quenda L

150

34637400K

Abel Flores, Ángela

Quenda L

151

53112853B

Sotelo Otero, Francisco

Quenda D

152

53117488T

Madriñán Val, Rocío

Quenda L

153

53167197Y

Prado Castro, Lucía

Quenda L

154

34272469P

Fernández Diéguez, Tania

Quenda L

155

53168924P

Fuentes Teijo, Antía

Quenda L

156

44838914T

Villar Ledo, Raquel

Quenda L

157

33539077V

Teijeiro Teijeiro, María

Quenda L

158

53482821R

Saborido Rial, Cristina

Quenda L

159

32711219K

Muíños Rodríguez, Fátima María

Quenda L

160

33538025T

Sánchez Castro, Marta

Quenda L

161

47369182S

Presedo Arnoso, Alba

Quenda L

162

44840681L

Villar Ouzande, Eva María

Quenda L

163

32814669V

Varela Esmorís, Rocío

Quenda L

164

33349823F

Seijas Barrera, Silvia María

Quenda L

165

45870780V

Enríquez Martínez, Ana

Quenda D

166

33552855H

Ónega Tellado, Tamara

Quenda L

167

79325715A

García Castro, Bibiana

Quenda L

168

77596244V

Veiga Alonso, Sara

Quenda L

169

53306205W

Pastoriza Amado, Nerea

Quenda L

170

53301677M

Fernández Pérez, Lara

Quenda L

171

45845510R

Tuñas Nieto, Cristina

Quenda D

172

53308500C

García Silveira, María Raquel

Quenda L

173

47354400E

Lantes Rivera, Noelia

Quenda L

174

47368258B

García López, Nuria

Quenda L

175

33541893G

Pacín Trevín, Marta

Quenda D

597032 - Idioma estranxeiro: Inglés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

71898887J

Martínez Rodríguez, Alba

Quenda L

2

71555208T

De las Matas Fernández, Diego

Quenda L

3

33327009D

Vázquez Vázquez, Cristina

Quenda L

4

36088764Q

García Reigosa, Daniel

Quenda L

5

44467493Y

Gallego Otero, Bernardo

Quenda L

6

79337529H

Otero Desentre, María

Quenda L

7

33554320B

Sánchez Lamas, A. Patricia

Quenda L

8

45860660V

Filloy López, Gonzalo

Quenda L

9

33547148S

Arias Fernández, Pablo

Quenda L

10

36111563E

Fernández Vázquez, María Sol

Quenda L

11

78789837W

Lorenzo Miguens, María

Quenda L

12

76711479Q

Santa Cruz Rodríguez, Alba

Quenda L

13

71030465W

Rodríguez Méndez, Silvia

Quenda L

14

03446156C

Sánchez Tejedor, José Javier

Quenda L

15

22729834S

Morales Ferreiro, Gumersinda

Quenda L

16

44820744T

Cruces García, José Fernando

Quenda L

17

76717867X

Obenza Casas, Estefanía

Quenda L

18

53309560E

González Iglesias, Manuel

Quenda L

19

44823556Y

Fernández Valcárcel, Celso Manuel

Quenda L

20

33345585R

Carballeira Cillero, Cristina

Quenda L

21

46910318R

Castro Leis, Rebeca

Quenda L

22

76581441C

García Gómez, Lucía

Quenda L

23

44369558M

Vioque Rocha, Rocío

Quenda L

24

76573525Q

Graña Iglesias, Rocío

Quenda L

25

44469597V

Vázquez Rodríguez, Silvia

Quenda L

26

53163308G

Díaz García, Silvia

Quenda L

27

76723290M

Chousal Ferreira, Víctor

Quenda L

28

47402269M

Ortiz Deive, Bibiana

Quenda L

29

44478823C

Novoa Domínguez, Breixo

Quenda L

30

76716377S

Pérez Míguez, Uxía

Quenda L

31

76582694P

Blanco Fernández, Antía

Quenda L

32

35472947R

Pernas Temes, Arancha

Quenda L

33

76723701W

Andrade Andrade, María Esther

Quenda L

34

44806785W

Bóveda Suárez, José Luis

Quenda L

35

33544267D

Ventura Rozas, Marcos

Quenda L

36

44841796F

Varela Couselo, María José

Quenda L

37

77008074A

Guerrero Feijóo, Tamara

Quenda L

38

33347647Q

Lorigados Freire, Ana María

Quenda L

39

53167465K

Bello Mantiñán, Amanda

Quenda L

40

44487701C

Carrera Rivero, Tamara

Quenda L

41

33544002C

Abel Cabarcos, David

Quenda L

42

53305565Y

Campello Fraga, Laura

Quenda L

43

53194894B

Pérez Alonso, Denís

Quenda L

44

36161782D

D’Agostino Pérez, María del Carmen

Quenda L

45

76969303X

Iglesias Fraga, Olga

Quenda L

46

36159397Q

Vázquez Santos, Raquel

Quenda L

47

79312684J

Martínez Vázquez, Pedro Jesús

Quenda L

48

53187915R

Laborda Folgueras, Rubén

Quenda L

49

44821113R

Sánchez Ribadas, Olalla

Quenda L

50

39456640W

Vega Bastero, Cristina

Quenda L

597034 - Educación Física

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76906531M

Portas Rocha, Miguel

Quenda L

2

33537869M

González Arias, Diego

Quenda L

3

36167029N

Piñeiro Pérez, Noelia

Quenda L

4

36130125T

Troitiño Márquez, Rita

Quenda L

5

44832904Q

Mareque Martínez, María

Quenda L

6

34273354L

Rodríguez Castro, Alba

Quenda L

7

44810159H

Vázquez González, José Ricardo

Quenda L

8

34270329F

Suárez García, Diego

Quenda L

9

53480177W

Domínguez Lijó, Ramón

Quenda L

10

46904981T

Lamata Precedo, Juan Manuel

Quenda L

11

32684714N

Fernández Álvarez, Ana

Quenda L

12

36130867Y

Domínguez Sobral, Fernando

Quenda L

13

47376277A

Varela Magariños, Antonio

Quenda L

14

52932045Y

Vilar Rey, Juan Andrés

Quenda L

15

36146799E

Lastra Val, Tamara

Quenda L

16

34889245Q

Hortas Valeiro, María Dolores

Quenda L

17

33343094V

Carral Suárez, Marcos

Quenda L

18

44834526M

Ramas Rey, Sonia

Quenda L

19

33343996E

Otero Iglesias, Eva María

Quenda L

20

44833269J

Mata Vidal, Ana Belén

Quenda L

21

47350509H

Cortes Candal, Paulo

Quenda L

22

33331365H

Sanjiao Anido, Rodrigo

Quenda L

23

78904080G

Linaje Álvarez, Yaiza

Quenda L

24

53300630Q

Ramos Rodríguez, María del Pilar

Quenda L

25

44464921X

Bóveda González, Marcos

Quenda L

26

33554872B

Sánchez González, Pablo

Quenda L

27

46910709R

López Louro, Adrián

Quenda L

28

46917970V

Blanco Díaz, Carlos Jose

Quenda L

29

44841968H

García Liñeira, Jesús

Quenda L

30

76727451A

Diz Díaz, Rubén

Quenda L

31

44493001F

Guede Estévez, Raquel

Quenda L

32

76720072F

Fernández Martínez, Roberto

Quenda L

33

44495346Y

Rodríguez Vázquez, María Teresa

Quenda L

34

45845069C

Roibas Taboada, Miguel

Quenda L

35

33537484B

Carballo Vázquez, José Luis

Quenda D

597035 - Música

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

53168162M

Carballido Ponte, José Luis

Quenda L

2

78787458S

Fernández Vidal, María del Carmen

Quenda L

3

33540985Q

Diéguez Valladares, Susana

Quenda L

4

77418454V

Filgueira Gesteira, Elisabet

Quenda L

5

53303463C

Álvarez Ferro, Nerea

Quenda L

6

44842930Z

González Buján, Víctor

Quenda L

7

36138674Q

Covelo Soto, Ángela Lucía

Quenda L

8

71641420P

García Nicolás, Nuria

Quenda D

9

76872513G

Porto Mato, Andrea

Quenda L

10

33346226K

Vázquez Noche, Alejandra

Quenda L

11

32703987B

Martínez Rico, María

Quenda L

12

53482822W

Saborido Rial, Martín

Quenda L

13

77400541K

Bouzada Laredo, Rita María

Quenda L

14

47377026Q

Aldao Morgade, Patricia

Quenda L

15

33997298D

Bouza Orosa, Roberto

Quenda L

16

33546753B

López Barrio, José Manuel

Quenda L

17

33349990J

Pardo Rodríguez, Pablo

Quenda L

18

76902264Q

Otero Represas, Antía

Quenda L

19

32704728Q

Hermida Leonardo, Antonio

Quenda L

20

45861118S

Souto Louzao, Sandra

Quenda L

21

78799952C

Comojo Ordóñez, Alba

Quenda L

22

35479075B

Reboredo Paz, Olalla

Quenda L

23

44817796L

Rodríguez Gándara, Daniel

Quenda L

24

76902666G

Boente Lago, Rosana

Quenda L

25

44817253M

Campos Espiño, Margarita

Quenda L

26

35574940N

Carballido Balado, Noelia

Quenda L

27

44076957X

García Fernández, Andrea

Quenda L

28

53118556X

Juncal Gestido, Sandra

Quenda L

29

45861119Q

Souto Louzao, Rocío

Quenda L

30

77407814A

Chedas Redondo, Lorenzo

Quenda L

31

44469416C

Salgado Sabariz, Lucía

Quenda L

32

35488720L

Meis Diz, Brenda

Quenda L

33

76414373R

Cribeiro Galego, Guadalupe

Quenda L

34

78736987Y

Vázquez Santos, Tara María

Quenda L

35

44086572B

Muras Pazos, María

Quenda L

36

32708915V

Picos Pérez, Kelly

Quenda L

37

35482268F

Ríos Santiago, Martín

Quenda L

597036 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

44499751H

Vázquez Ulloa, Cristina

Quenda L

2

53168389W

Díaz Folgueira, Carolina

Quenda L

3

36116291N

Aballe Rodríguez, Sara

Quenda L

4

33540487R

Maradona Rodríguez, Susana

Quenda L

5

44479533V

Guinarte Varela, Adela

Quenda L

6

44827457C

Lestón Mayo, Susana

Quenda L

7

78806757V

Vaamonde Quinteiro, María José

Quenda L

8

33348033B

Abelleira Sánchez, Paula

Quenda L

9

35562766M

Bento López, Ana Marina

Quenda L

10

44091086V

Pérez Taboada, Cristina

Quenda L

11

32706075Y

Rodríguez Filgueiras, Francisco José

Quenda L

12

47401500H

Villar Núñez, Lara

Quenda L

13

53171586W

Pampín Moares, María del Carmen

Quenda D

14

35479834B

Búa Nieto, Lorena

Quenda L

15

76580699Z

López Villarmea, Rocío

Quenda L

16

39467624S

Fermín Susana, Heidy Isabel

Quenda L

17

45845889N

Antelo Canoura, Ana

Quenda L

18

76363703T

Casal Muíño, Lucía

Quenda L

19

76822442G

Piñeiro Otero, María Dos Anxos

Quenda L

20

33560681R

Rubianes Rodríguez, Hugo

Quenda L

21

53110322X

Fazanes Souto, Sofía

Quenda L

22

34988594M

Sueiro Lema, María Dolores

Quenda L

23

53486501R

Vázquez de la Iglesia, María

Quenda L

24

53115827H

Recamán Payo, Adriana

Quenda L

25

33542616Z

Pensado Paz, Elena

Quenda L

26

32690379L

Cabanas Porto, Raquel

Quenda L

27

47378587J

Pereira Vergara, Lorena

Quenda L

28

45848774E

Rodríguez Pérez, Alba

Quenda L

29

36131393A

Rodríguez Fernández, Iria

Quenda L

30

44087091R

Pedrosa Vázquez, Ruth

Quenda L

31

44479129G

González López, Silvia

Quenda L

32

36172250N

Fernández Soto, Gala

Quenda L

33

33560115X

Méndez Rodríguez, Alba

Quenda L

34

36166007W

López Covelo, Ángela

Quenda L

35

44451502T

Fernández López, Marta

Quenda L

36

47365131N

Bermúdez Fernández, Paula

Quenda L

37

45861168L

Torres Rodríguez, Estefanía

Quenda L

38

33545996J

Teijeiro Rodríguez, Beatriz

Quenda L

39

44822174G

Varela Martínez, Verónica

Quenda L

40

76934815E

Prieto Álvarez, Beatriz

Quenda L

41

44828833Q

Otero Calvo, Cristina

Quenda L

42

39466489F

Touriño Silveira, Marta

Quenda L

43

45862542J

Sánchez de la Fuente, Estefanía

Quenda L

44

44496018B

Nogueiras del Río, Sonia

Quenda L

45

36170507V

Rodríguez García, María

Quenda L

46

77408752K

Varela Fernández, Susana

Quenda L

47

33349972H

Ramudo Pérez, Almudena

Quenda L

48

45847067V

Saa Rouco, Tania

Quenda L

49

34999595N

Rodríguez Quevedo, Alba

Quenda L

50

53481237G

Basavilbaso González, María

Quenda L

597037 - Educación especial: Audición e Linguaxe

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

36169194S

Paz Souto, Verónica

Quenda L

2

34877433A

Fernández Tornavacas, Verónica

Quenda L

3

53188474P

Alonso Saa, Ana

Quenda L

4

76731623N

López Rodríguez, Paula

Quenda L

5

44455440M

Alonso Pérez, Sandra

Quenda L

6

53166898Y

Bodega Pedreira, María

Quenda L

7

32691426P

Naya Téllez, María Emilia

Quenda L

8

79314845N

Pacoret Rodríguez, Claudina María

Quenda L

9

36108287N

Cabezas Gómez, Montserrat

Quenda L

10

44453218Z

Iglesias Cid, María Sonia

Quenda L

11

33346972P

Vázquez López, José Manuel

Quenda L

12

34998381V

Novoa Romero, María Consuelo

Quenda L

13

34273085A

Taboada Arias, Tania

Quenda L

14

79328421H

Vilela Silva, Patricia

Quenda L

15

44818123R

Conde Vázquez, Lorena

Quenda L

16

33349944J

Fernández Ferreiro, Marta

Quenda L

17

36108905D

Costa Osorio, Susana

Quenda L

18

53480824M

Deira Mougán, Paula María

Quenda L

19

36141267X

Garín Silva, Ana

Quenda L

20

35487324A

Esperón Touceda, Pablo

Quenda D

21

33351574X

González Pin, Paloma

Quenda L

22

44449302P

Álvarez Parada, Elena

Quenda L

23

72393056G

Currás Barreiro, Begoña

Quenda L

24

32706451Z

López Calvo, Lucía

Quenda L

25

33535804X

Louzao Copa, Zaida María

Quenda L

26

79332264C

Vieites Lema, Ana

Quenda L

27

47354138J

Fandiño Blanco, María Concepción

Quenda L

28

32711508B

Pérez Piñeiro, Area

Quenda L

29

44849042P

Blanco Rodríguez, Miriam

Quenda L

30

47368778W

Pedreira Díaz, Noelia

Quenda L

31

53190448G

Diéguez Leal, Cristina

Quenda L

32

32706597E

Breijo Calvo, Gemma

Quenda L

33

32714660N

Casal Sánchez, Sabela

Quenda L

34

53306959C

Martínez Vázquez, Dessirée

Quenda L

35

32841485S

Viñas Cagigao, María Belén

Quenda L

36

34882357M

Bermúdez García, Miriam

Quenda L

37

53357071S

Lozano Muñoz, Beatriz

Quenda L

38

79331301T

Ordóñez Pardo, Erica

Quenda L

39

47356314G

Gómez Pérez, Alicia Elena

Quenda L

40

53302578D

Vázquez Martínez, José Antonio

Quenda L

41

52936434W

Campaña Parada, José Luis

Quenda L

42

44090437N

López García, Marta

Quenda L

43

32712413L

López Rodríguez, Laura

Quenda L

44

76727380R

González Rivas, Raquel

Quenda L

45

44464070X

Vázquez Fernández, Ibianka

Quenda L

46

53181398Q

Salgado Rúa, Lara

Quenda L

47

44831436C

Silva Castro, Diana

Quenda L

48

32694192Z

Fernández Rivera, Mercedes

Quenda L

49

46918678N

De la Iglesia Ares, Patricia

Quenda L

50

47376581P

Fagil Barral, Sara

Quenda L

51

47373446R

Noguerol Coira, Silvia

Quenda L

52

47367090Q

Rodríguez Fariña, Laura

Quenda L

53

44842534D

Sánchez Crespo, Julio

Quenda L

54

47356328H

Caamaño Louro, Beatriz

Quenda L

55

77415023J

Domínguez Búa, Andrea

Quenda L

597038 - Primaria

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

36172940N

Álvarez del Campo, Noemia

Quenda L

2

44488426D

Rodicio Vila, Ana

Quenda L

3

53177566W

Rey Silva, Paula

Quenda L

4

33550363X

Gómez Fernández, Álvaro

Quenda L

5

53185320M

Taboada Iglesias, María

Quenda L

6

33553918T

Rego Neira, Lucía

Quenda L

7

44492773D

Martínez Alonso, Manuel

Quenda L

8

76581010A

Rouco López, Silvia

Quenda L

9

53167640N

Ferrero Silveira, Patricia

Quenda L

10

44086496G

Castillo Mosquera, Marta

Quenda L

11

44082450Y

Vidal Rivas, María Elena

Quenda L

12

78789019N

Rodríguez Martínez, Lucía

Quenda L

13

44093072W

Fernández Paz, Alba

Quenda L

14

44493662R

Vicente Pérez, Cristina

Quenda L

15

45874086B

Casas Vidal, Ánxela

Quenda L

16

36121680L

Díaz Congil, Manuel

Quenda L

17

76873258J

Iglesias Cascallar, Ángel

Quenda L

18

34883035Q

Villarino Salgueiro, Cintia

Quenda L

19

77419192L

Abalo Ferreiro, Lidia

Quenda L

20

36170302L

Eijo Díaz, Fernando

Quenda L

21

79334103L

Lorenzo Diz, Laura

Quenda L

22

53483564P

Sobradelo Castro, Cristina

Quenda L

23

44656876F

Vázquez Vázquez, Jessica María

Quenda D

24

20494408M

Valero Iglesias, Vanessa

Quenda L

25

10899288W

Braña Menéndez, Sonia María

Quenda L

26

44485652H

Álvarez Rivas, Pablo

Quenda D

27

53484470V

Ordóñez Hermo, Carla

Quenda L

28

32711156G

Navarro Naveiras, Iria

Quenda L

29

33549136W

Pérez Prado, Alejandro

Quenda L

30

33555507W

López Eiras, Rubén

Quenda L

ANEXO II
Adquisición de nova especialidade

597031 - Educación infantil

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

1

33549962T

Sardá Miragaya, Alba

2

33330478M

Verge Abelairas, Marta María

3

33332109A

Abeledo Becerra, Sonia

4

53300657C

Añón Montes, Marta María

5

45845677F

Boo Martínez, Verónica

6

53161376G

Castro Sanjurjo, Xaila

7

44454874Z

Diéguez Rodríguez, Nerea

8

79331325R

Domínguez Domínguez, Leticia

9

52931941V

Fernández García, Beatriz

10

46900566R

Iglesias Herrero, Isabel María

11

78797062M

Lens Pérez, Adriana

12

46905489W

León Martínez, Francisco

13

33541273M

López Pereira, Tania

14

47350632A

Martín López, Iria

15

33998054Y

Rodríguez Calderón, Laura

16

52392961L

Rodríguez Ruiz, Lidia

597034 - Educación Física

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

1

34971400S

Sousa Rodríguez, José Víctor

2

32823337Z

Pardo Basto, Antonio

597036 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

1

47374028P

Abrodos Insua, Silvia

2

46914653N

González Llera, Inés

3

34954766X

Peña Rodríguez, Eva

597037 - Educación especial: Audición e Linguaxe

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

1

33540486T

Maradona Rodríguez, Milagros