Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Luns, 24 de agosto de 2015 Páx. 34440

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2015/16 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal opositor do ano 2015, ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo.

En aplicación do disposto na base vixésimo segunda da Orde do 9 de xuño de 2015 (DOG do 18 de xuño), pola que se dictan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso 2015/16 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda una comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familar e laboral, ao persoal opositor do ano 2015 ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública no anexo a esta resolución a adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2015/16 polos mestres participantes na convocatoria feita pola Orde do 9 de xuño de 2015.

Segundo. O profesorado tomará posesión no centro educativo.

Os efectos da toma de posesión dos destinos adxudicados serán do 1 de setembro de 2015.

Tercero. Os nomeamentos serán remitidos ao seu enderezo de correo electrónico.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de resposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedmento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015

P.S. (Resolución do 21.7.15)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria

ANEXO
Adxudicación definitiva

Pr

Colectivo

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

It.

Af.

Bil.

Centros It.

32

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

36065807J

Abadía Carnero, Juan Enrique

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

32015232

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36116291N

Aballe Rodríguez, Sara

36057-Vigo

36014799-EEI Vila Laura

597039-Orientación

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

77419192L

Abalo Ferreiro, Lidia

36038-Pontevedra

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35480961B

Abalo Nogueira, Beatriz

36025-A Lama

36014611-CEIP A Lama

597039-Orientación

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77408381H

Abascal Uriarte, Bárbara

36057-Vigo

36017697-CEIP Escultor Acuña

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

79329553T

Abeijón Arnejo, María Carmen

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33544002C

Abel Cabarcos, David

32009-O Barco de Valdeorras

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34637400K

Abel Flores, Ángela

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33348419Y

Abelairas Sarceda, María

27016-Chantada

27013697-CEIP Eloísa Rivadulla

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

46897412K

Abeledo Álvarez, Laura

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76931143F

Abeledo Iglesias, Yago

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597038-Primaria

N

N

S

15

Suprimido

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33847384D

Abeledo Martínez, María Jesús

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34258625X

Abella Fernández, Celia

36003-Baiona

36000302-CEP de Sabarís

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36039620T

Abellán Ruiz, María Lourdes

36057-Vigo

36017697-CEIP Escultor Acuña

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44824360M

Abelleira Castro, Lino

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15026731

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33348033B

Abelleira Sánchez, Paula

27065-Vilalba

27015724-CEIP Monseivane

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36135889Z

Abelleira Villanueva, Ana

36057-Vigo

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36024173

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

36116672W

Abril Guldrís, Diego

36057-Vigo

36009974-CEIP de Coutada-Beade

597034-Educación Física

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

45847861Y

Abucide Castelao, Lucía

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597031-Educación infantil

N

S

S

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

53164233D

Agilda Pedreira, Diego Gabriel

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32689974M

Agrafojo Ferreiro, Ángela

15036-Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52457187Y

Agrafojo Filgueira, María del Carmen

15073-Ribeira

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

77403850H

Aguín Castro, María dos Anxos

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP A Florida

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78800567Z

Aguión Sandá, Marta

15032-Curtis

15005877-CEIP de Teixeiro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

32668929M

Agulló López, José Daniel

15054-Narón

15026111-CRA de Narón

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

50196343Q

Ahijado Gómez, Luis

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33254199V

Alamancos Couso, José Luis

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

45908297K

Albertelli López, Christina

15078-Santiago de Compostela

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

597038-Primaria

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

36155887W

Albores Cabaniña, Pablo

36033-Mos

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

597039-Orientación

S

N

N

36019441

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47377026Q

Aldao Morgade, Patricia

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44807786Z

Aldrey Viño, Susana

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

34970602E

Alén Barja, Noelia

36024-Lalín

36004095-CEIP Manuel Rivero

597039-Orientación

S

N

N

36004174 36013916

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

78472973D

Alfaro Cambres, Aurora

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

78736511J

Alfaro Mora, Xosé María

36008-Cangas

36001057-CEIP do Hío

597034-Educación Física

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

45870497X

Alfonso Espiño, María Dolores

15012-Boqueixón

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53610050V

Alján Seijo, Andrea

36008-Cangas

36000879-CEIP Nazaret

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44471382P

Aller González, Laura

36031-Mondariz-Balneario

36005087-CEIP Nosa Señora de Lourdes

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36099797D

Aller Longueira, María Jesús

36057-Vigo

36014799-EEI Vila Laura

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

33339709J

Aller Souto, Saínza

32039-Laza

32015165-CEIP O Castiñeiro

597035-Música

N

S

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33345455D

Allo Rodríguez, Sandra

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Suprimido

Ordinaria

36109820G

Alonso Alonso, María Rosa

36039-O Porriño

36017685-CPI da Ribeira

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36016401 36017570

32

Interino

Ordinaria

53171215E

Alonso Álvarez, David

32042-Lobios

32006358-CEIP do Xurés

597035-Música

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

77597415S

Alonso Ben, Ana

27902-Burela

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

76725328L

Alonso Brito, Ana Belén

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35481035Q

Alonso Broullón, Adriana

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47367675A

Alonso Castro, Rocío

15007-A Baña

15019301-CPI de San Vicente

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15020994

36

Interino

Ordinaria

76995047V

Alonso Domínguez, Ana María

36021-Gondomar

36003662-CEIP Chano Piñeiro

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76995392V

Alonso González, Ana Belén

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34638666E

Alonso González, Bibiana

27066-Viveiro

27013387-CEIP Antonio Pedrosa Latas

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33859484B

Alonso López, María Enriqueta

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44455440M

Alonso Pérez, Sandra

32089-Vilar de Barrio

32014151-CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

32011032 32012425

32

Suprimido

Ordinaria

44488750B

Alonso Pérez, Silvia

32024-Celanova

32003771-CEIP Curros Enríquez

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

53307284T

Alonso Pose, Ángela

32042-Lobios

32006358-CEIP do Xurés

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

39456666M

Alonso Priegue, Iris María

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36009494

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53188474P

Alonso Saa, Ana

36057-Vigo

36015068-CEIP Balaídos

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36119199E

Alonso Sobral, María Celeste

36045-Redondela

36014726-EEI A Marisma

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44474791J

Alvar Blanco, Lorena

36057-Vigo

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33337689V

Alvar López, Pablo

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597039-Orientación

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

46962398D

Alvar Vázquez, Luisa Fernanda

32048-A Mezquita

32007272-CEIP Augusto Assía

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32015256

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

79336283Z

Alvarellos Souto, Rocío

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53181340G

Álvarez Alonso, Faustino

36021-Gondomar

36017703-CEIP Souto-Donas

597034-Educación Física

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

44464292W

Álvarez Areas, Santiago

32034-A Gudiña

32005305-CPI Laureano Prieto

597035-Música

N

N

N

32

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44455015V

Álvarez Campos, Miguel Ángel

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

76726038Q

Álvarez Carnero, Sabrina

32009-O Barco de Valdeorras

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

597034-Educación Física

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34988652V

Álvarez Conde, Rosa María

32042-Lobios

32006358-CEIP do Xurés

597034-Educación Física

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

36172940N

Álvarez del Campo, Noemia

36057-Vigo

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33541611K

Álvarez Díaz, Belén

27007-Begonte

27000897-CEIP Virxe do Corpiño

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33537700C

Álvarez Díaz, Mónica

36004-Bueu

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

597031-Educación infantil

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

34950175L

Álvarez Fernández, Concepción

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33542327R

Álvarez Fernández, Eva

27014-O Corgo

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53516942J

Álvarez Fernández, Nuria

27005-Barreiros

27016224-CEIP de San Cosme

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53303463C

Álvarez Ferro, Nerea

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597035-Música

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76938084W

Álvarez González, Manuela

27902-Burela

27002584-CEIP Virxe do Carme

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34636938L

Álvarez Iglesias, Elena

15092-Vimianzo

15021299-EEI de Carnés

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44452260E

Álvarez Iglesias, Noelia

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35565958T

Álvarez Lagarón, María

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597038-Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

71506627H

Álvarez Lana, Manuela

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33349585E

Álvarez López, Natalia

15092-Vimianzo

15019372-CEIP San Vicenzo

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44465936J

Álvarez López, Rubén

27016-Chantada

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36141226S

Álvarez Ocampo, Marta

36039-O Porriño

36016401-EEI de Pontellas

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34872068C

Álvarez Ocampo, Rubén

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597035-Música

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44449302P

Álvarez Parada, Elena

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

597061-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

76799698F

Álvarez Paz, María

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44465889N

Álvarez Paz, Mary Trini

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34998742X

Álvarez Pereira, Beatriz

36057-Vigo

36010423-CEIP Valle-Inclán

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36114778V

Álvarez Pérez, Margarita

36058-Vilaboa

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76716055S

Álvarez Pérez, Sandra

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

S

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76748226D

Álvarez Pérez, Silvia

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33332036E

Álvarez Ramos, Cristina

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

27014094

36

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

44485652H

Álvarez Rivas, Pablo

36038-Pontevedra

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

597038-Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34993645L

Álvarez Rodríguez, Cristal

32035-O Irixo

32005408-CEIP Virxe da Pena da Sela

597038-Primaria

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

76912698P

Álvarez Rodríguez, María Goreti

36057-Vigo

36014325-EEI Rúa Aragón

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44448021S

Álvarez Rodríguez, Montserrat

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53177536H

Álvarez Sestelo, Ánxela

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597038-Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44462796R

Álvarez Silva, Ana María

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33310032Y

Álvarez Vázquez, José Ángel

27024-O Incio

27005469-CEIP Ricardo Gasset

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52938359H

Álvarez Vidal, María José

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

79337127F

Amado Ceán, María del Carmen

27023-Guntín

27014008-CPI Tino Grandío

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

27005263

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32649678M

Amado Piñeiro, María José

15036-Ferrol

15021834-CEIP Manuel Masdías

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

32617175R

Ameijeiras Gradaille, José Carlos

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44808798Z

Amenedo Bermúdez, Ana María

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32707522G

Amenedo Rodeiro, Thais

15006-Arzúa

15000612-CEIP de Arzúa

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36163360T

Amoedo Pereira, Raquel

36057-Vigo

36015366-CEIP O Pombal

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

36041416W

Amores Olea, María Dolores

36057-Vigo

36015366-CEIP O Pombal

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33327301W

Andión Novo, Edita

27028-Lugo

27006292-CEIP Virxe da Soidade

597038-Primaria

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76723701W

Andrade Andrade, María Esther

32050-Monterrei

32015657-CEIP de Medeiros

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76865491C

Andrade Baliño, José

36057-Vigo

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46916066E

Andrade Calvo, Carmen

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33267936T

Andrade Vallo, Mercedes

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

03448714W

Andrés Rubio, Ana Catalina

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597039-Orientación

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33336360E

Ansuar García, Paula

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32440159Q

Anta Díaz, Liliana Rosa

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

S

N

15023077

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34962194D

Anta Prada, María del Puy

36038-Pontevedra

36006420-CEP Campolongo

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44825389E

Antelo Calo, Susana

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

45845889N

Antelo Canoura, Ana

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597039-Orientación

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

45848153E

Antelo López, Silvia

15082-Teo

15017107-CEIP da Ramallosa

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32662898T

Antón Gregorio, Cristina

15070-As Pontes de García Rodríguez

15023429-CPI Monte Caxado

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15013643

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53300657C

Añón Montes, Marta María

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47357199S

Añón Pena, Inés Margarita

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35462892C

Aragunde Dieste, José Antonio

36022-O Grove

36018100-CEIP As Bizocas

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

S

N

36015123

36

Interino

Ordinaria

76865982M

Aragunde Soutullo, Jacobo

36061-Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76925724Q

Arán Bernal, Carolina

36038-Pontevedra

36006833-CEIP San Martiño

597039-Orientación

S

N

N

36006778

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53527849H

Arango Fernández, Yago

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597034-Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35563472K

Areal González, María del Carmen

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78792696D

Ares Diz, Santiago José

15032-Curtis

15005932-CEIP de Curtis

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53164428C

Ares García, Lorena

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78792526T

Ares González, María Yolanda

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15020672 15020714 15020775

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

46907056M

Ares Ois, Inés

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

597038-Primaria

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

33289919H

Ares Prado, Ana María

15032-Curtis

15005932-CEIP de Curtis

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76363817E

Ares Sánchez, María Jesús

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35317013F

Argibay Castro, María Esther

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35322794S

Argibay García, Magdalena

36041-Poio

36007199-CEIP Isidora Riestra

597038-Primaria

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

34945718R

Arias Casares, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36012742-CEIP de Vilaxoán

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33547148S

Arias Fernández, Pablo

27032-Monterroso

27020823-EPAPU de Monterroso

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33343475F

Arias García, María del Pilar

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597038-Primaria

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33347782J

Arias López, Estefanía

27047-A Pobra do Brollón

27010155-CEIP da Pobra de Brollón

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

33347717V

Arias Penín, Vanesa

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

12400609K

Arias Quintanilla, Alicia

27013-Cervo

27020859-CEIP de Cervo nº 1

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44457191P

Arias Rodríguez, Ana

36057-Vigo

36015068-CEIP Balaídos

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76725820M

Arias Rodríguez, Eva

15071-Porto do Son

15013989-CEIP de Queiruga

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

15013783 15013898 15024756 15025062

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34958995F

Armada Bande, Eulalia

32081-Toén

32012711-CEIP Saco e Arce

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44814749P

Armada Ferreiro, María Teresa

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33551933Q

Armesto López, María

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

36074725F

Arnaiz Méndez, Carmen

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44814588P

Arnejo Berdullas, Patricia

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33295514R

Arnejo Rey, María Belén

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44841128Y

Arnoso Moure, Lydia

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

45847275H

Arteaga Vilas, Ana

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597038-Primaria

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

36154144F

Arza López, María Alicia

15031-Culleredo

15027708-CEIP Ría do Burgo

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15026029

15

Interino

Ordinaria

32829909P

Asensio Juiz, Carolina

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32826088M

Asorey Trigo, María

15029-Coristanco

15026480-CRA Novo Mencer

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

11431046T

Asteinza Sánchez, Luis Ramón

32051-Muíños

32007739-CEIP Valle-Inclán

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32001002 32014902

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34895520N

Astray Iglesias, Ana María

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32715898P

Avendaño Fraga, Ana

15036-Ferrol

15021834-CEIP Manuel Masdías

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15025645

15

Interino

Ordinaria

32397635L

Babío Rodríguez, María Dolores

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44458214L

Bailón Fernández, José

32054-Ourense

32015220-CEIP Vistahermosa

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

32016455

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52432256F

Balado Carballo, María del Carmen

15035-Fene

15022981-CEIP de Centieiras

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15006365

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

76865820G

Balado Ferreiro, María de la Luz

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46906737P

Balay Hermida, Verónica

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

79323059S

Baldomir Varela, Carmen María

15068-Ponteceso

15013230-CEIP As Forcadas

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

27

Interino

Ordinaria

33323932Z

Ballón Marey, Ana María

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

27014586

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

45908822V

Balsa Bello, Ana

15002-Ames

15032649-EEI do Milladoiro

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76412047K

Balseiro Díaz, Raquel María

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597039-Orientación

S

N

N

15013230 15027848

15

Interino

Ordinaria

53164529Y

Balseiro Rodríguez, Xulia

15065-Padrón

15023090-IES Macías O Namorado

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15012626 15020362 15020374 15021056 15022322 15022851 15028002

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44486491Y

Baños Gándara, María Isaura

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77411257L

Bao Aldao, Ana María

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46919912G

Bao Saiz, Viviana Mercedes

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597039-Orientación

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44457653X

Barandela Vila, Beatriz

32052-Nogueira de Ramuín

32008033-CEIP Plurilingüe de Luíntra

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47358362M

Barbeito Cacheiro, Yelina

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038-Primaria

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

70883392Z

Barbero Muñoz, Yolanda

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34938866A

Barbosa Álvarez, José Manuel

32047-A Merca

32015189-CEIP Joaquina Gallego Jorreto

597034-Educación Física

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36117625N

Barbosa Díaz, Ángela María

36057-Vigo

36009998-CEIP de Mosteiro-Bembrive

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36019441

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44848655N

Barcala Sanmarco, Vanesa

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597035-Música

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

39450287C

Barciela Carrera, Karina

36033-Mos

36013564-CEIP Pena de Francia

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

34264463Y

Bardelás Hermida, María Aida

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597038-Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

76721234L

Barge Carrete, Paula

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597035-Música

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76726003G

Barge Valencia, Eva

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

76902926B

Bargiela Araújo, Noelia

32015-O Bolo

32015098-CEIP do Bolo

597035-Música

N

S

N

32

Suprimido

Ordinaria

76580475C

Bargos Fernández, Tamara

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597038-Primaria

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33329058B

Barja Cabana, Sonia

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44485642P

Barreal Requejo, Diego

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77001096V

Barreiro Álvarez, María Aránzazu

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35278549E

Barreiro Camaño, Luis

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36172643Z

Barreiro Camiña, Ana

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53115432Z

Barreiro Cancelas, Agustín

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597034-Educación Física

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36114938Q

Barreiro Fernández, Pablo

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

79324446E

Barreiro Gómez, María Belén

15902-Oza-Cesuras

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

597038-Primaria

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44807866W

Barreiro Iglesias, Borja

36041-Poio

36015202-CEIP de Lourido

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77009039W

Barreiro Lusquiños, Diana

36045-Redondela

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33341144E

Barreiro Pérez, Livia

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

27004635

36

Interino

Ordinaria

44082326C

Barreiro Sabajanes, María de los Ángeles

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597035-Música

N

N

N

15

Desprazado

Ordinaria

76514629T

Barreiros Formoso, Serafín

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

78798094W

Barrio Cabado, Susana

36021-Gondomar

36020453-EEI de Moreira

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76932877Q

Barrio Carramal, Noelia

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36146125S

Barros Alfonso, Vanesa

36057-Vigo

36009998-CEIP de Mosteiro-Bembrive

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53166541V

Barros Álvarez, Iván

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36126487L

Barros Dapena, María del Pilar

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36151772G

Barros Rodríguez, María del Mar

36039-O Porriño

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597038-Primaria

N

N

S

27

Interino

Ordinaria

34987269Z

Barros Rodríguez, María José

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP de Monforte de Lemos

597039-Orientación

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76732041Q

Basalo González, Sandra

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP de Castrelo do Val

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33840837V

Basanta Fanego, María José

27066-Viveiro

27016674-CEP Luís Tobío

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76576014K

Basanta Melgarejo, Marta

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15027228

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53481237G

Basavilbaso González, María

15011-Boiro

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

597039-Orientación

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44846993Y

Bascoy Cao, Belén

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76717229Q

Basteiro Estévez, Cristina

36041-Poio

36015895-CEIP de Espedregada

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36002972Z

Bastero Magdalena, María Carmen

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

34967573Y

Bastos Rodríguez, María Margarita

36057-Vigo

36015366-CEIP O Pombal

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33546664Z

Batán López, Eva

15008-Bergondo

15032561-CRA de Bergondo

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44448944H

Bautista Lejo, Rosa Mari

32008-Barbadás

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76827285V

Bazaco Budiño, Lidia

36060-Vilagarcía de Arousa

36012869-EEI de Solobeira

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76827284Q

Bazaco Budiño, María

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

35299257F

Bellido Fonseca, Lourdes

36038-Pontevedra

36006377-CEIP Álvarez Limeses

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33293755J

Bello Bello, María do Carme

15056-Negreira

15010575-CEIP O Coto

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

76416456Z

Bello Couselo, Blanca Sofía

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53167465K

Bello Mantiñán, Amanda

15054-Narón

15023508-CEIP Virxe do Mar

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76827207P

Beloso Chaves, Olalla

36060-Vilagarcía de Arousa

36012419-CEIP Arealonga

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36161554B

Bemposta Lusquiños, María

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

34880226J

Ben Valle, Alba

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33287898K

Bendaña López, María Teresa

15011-Boiro

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

597038-Primaria

N

N

S

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35562766M

Bento López, Ana Marina

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597039-Orientación

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44839808C

Berdullas Rodríguez, Yolanda

36005-Caldas de Reis

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

S

N

36013151 36013175 36013886 36013931

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47381284L

Bericochea Álvarez, Diana

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44456738S

Bermello Pérez, Jennifer

32011-Beariz

32001920-CEIP de Beariz

597031-Educación infantil

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

73240523J

Bermúdez Casás, Susana

36008-Cangas

36000879-CEIP Nazaret

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47365131N

Bermúdez Fernández, Paula

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

46916129Q

Bermúdez García, María Luisa

36051-Sanxenxo

36008805-CEIP de Portonovo

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34882357M

Bermúdez García, Miriam

27066-Viveiro

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33997742Q

Bermúdez Gómez, Ana

15057-Noia

15010848-CEIP Felipe de Castro

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

77403000L

Bernal Agulla, Jésica

36051-Sanxenxo

36008805-CEIP de Portonovo

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33343245F

Bernedo Álvarez, María del Carmen

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33337251Q

Bernedo Álvarez, Marta

27032-Monterroso

27020801-CEIP de Monterroso

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32799557Q

Bertoa Aldao, María José

15016-Camariñas

15002086-CEIP de Ponte do Porto

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34281095D

Bettinelli Campagnale, Andrea Norma

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35485372Y

Blanco Antón, Laura

36051-Sanxenxo

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53480261V

Blanco Ares, Laura

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15027851

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53480942P

Blanco Bernárdez, Sandra

36038-Pontevedra

36019611-CEP Marcos da Portela

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44461354P

Blanco Campo, María

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597039-Orientación

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33855148E

Blanco Cao, María Rosa

27064-O Vicedo

27012887-CEIP do Vicedo

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

79337932F

Blanco Carpente, Daniel

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597039-Orientación

S

N

N

15015688

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76898669D

Blanco Collazos, María Montserrat

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35309063S

Blanco Cortizo, David

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33318733J

Blanco de la Fuente, Vanessa María

36057-Vigo

36010204-CEIP Párroco Don Camilo

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32699304C

Blanco de la Piñera, Berta

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

46917970V

Blanco Díaz, Carlos José

15030-A Coruña

15021792-CEIP Salgado Torres

597034-Educación Física

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76582694P

Blanco Fernández, Antía

27005-Barreiros

27000541-CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

76621785E

Blanco Fernández, Carmen María

27028-Lugo

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53162549G

Blanco Fernández, Eva

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32816874Z

Blanco Fernández, Jorge

15019-Carballo

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33856182K

Blanco Fernández, María José

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33326650H

Blanco García, María Fe

27028-Lugo

27006401-CEIP Sagrado Corazón

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76722734R

Blanco González, Carolina

32013-Boborás

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

79328130A

Blanco Hermida, Laura

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76747472Z

Blanco Iglesias, Orlando

36029-Moaña

36004711-CEIP Domaio

597038-Primaria

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

77597304L

Blanco Iglesias, Victoria E.

27065-Vilalba

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

597034-Educación Física

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44459158C

Blanco Lage, María

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

53169213K

Blanco Lagos, Jorge

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33294875Y

Blanco Nieto, María Mercedes

36048-O Rosal

36024173-CRA María Zambrano

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33993805N

Blanco Pernas, María Luisa

15043-Malpica de Bergantiños

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36057750Y

Blanco Prieto, Ángeles

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76729753M

Blanco Rodríguez, María

32009-O Barco de Valdeorras

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44849042P

Blanco Rodríguez, Miriam

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide nº 1

597039-Orientación

S

N

N

15016450 15017314

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34880491W

Blanco Rodríguez, Yolanda

27063-O Valadouro

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44833278E

Blanco Sánchez, Lorena

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32842471N

Blanco Varela, Raquel

15075-Sada

15022565-EEI de Carnoedo

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

15013357 15013412 15022152 15024215

15

Interino

Ordinaria

32844081N

Blanco Vázquez, Patricia

15011-Boiro

15001616-CEIP de Escarabote

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15022085

15

Suprimido

Ordinaria

76557651N

Blas Fontán, Rafael

15061-Ortigueira

15011981-CEIP José María Lage

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33548265M

Blas Mourín, Ana

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34270430Q

Boado Casas, Diana

15045-Mazaricos

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53166898Y

Bodega Pedreira, María

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36019049

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46904880Z

Boedo Naya, Patricia Raquel

15005-Arteixo

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35557580V

Boente Costal, María Nieves

36029-Moaña

36016814-EEI do Con

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36004733

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76902666G

Boente Lago, Rosana

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597035-Música

S

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32836006X

Bolaño Veiras, Ana María

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

73240209K

Bon Bon, Dolores

36045-Redondela

36007710-CEP Santa Mariña

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33294442X

Boo Ferro, Inés

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

597061-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

45845677F

Boo Martínez, Verónica

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597038-Primaria

N

S

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

71128457Z

Bordel López, Verónica

27010-Castro de Rei

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

597034-Educación Física

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

35766821G

Borines Ferreira, Elvira

36042-Ponteareas

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36007370

36

Interino

Ordinaria

35466380N

Borrageiros Mariño, Ana Belén

36006-Cambados

36016103-CEIP de Corvillón

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

71649903G

Botella Nicolás, Luis

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597035-Música

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33539671J

Bouso Gallo, Alba

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597038-Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33539672Z

Bouso Gallo, Rubén

27005-Barreiros

27000541-CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

597038-Primaria

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33997298D

Bouza Orosa, Roberto

27030-Mondoñedo

27006954-CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

597035-Música

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77400541K

Bouzada Laredo, Rita María

36051-Sanxenxo

36008805-CEIP de Portonovo

597035-Música

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44459990R

Bouzada Rodríguez, María José

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76416813A

Bouzamayor Bustabad, María Cristina

15022-Cedeira

15003054-CEIP Nicolás del Río

597038-Primaria

N

S

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

78805217H

Bouzas Rey, Patricia

15072-Rianxo

15027551-CRA de Rianxo

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34892185N

Bouzas Seoane, Mari Carmen

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44464921X

Bóveda González, Marcos

15030-A Coruña

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

597034-Educación Física

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44806785W

Bóveda Suárez, José Luis

15072-Rianxo

15023430-CEP Xosé María Brea Segade

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35459198Y

Branco Otero, Rosa María

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53300324D

Brandariz Castro, Sandra

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34987329M

Brandín Pérez, Nuria

32077-Sandiás

32016042-CEIP de Sandiás

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76367899X

Brandón Caamaño, Begoña

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33550195A

Branduas Dosil, Alma María

15082-Teo

15025724-CEIP Os Tilos

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

10899288W

Braña Menéndez, Sonia María

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32822770E

Braña Regueiro, José Ramón

15030-A Coruña

15021721-CEIP de Zalaeta

597038-Primaria

N

S

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76577939Z

Brao Gómez, Concepción

27026-Láncara

27005913-CPI Ramón Piñeiro

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

32706597E

Breijo Calvo, Gemma

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Condesa de Fenosa

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

78790825R

Broz Fidalgo, Diego

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35479834B

Búa Nieto, Lorena

36005-Caldas de Reis

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

52499958C

Buceta Pérez, Mirta

36026-Marín

36004496-CEP de Sequelo-Marín

597038-Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34950393F

Bugallo Castiñeiras, María Teresa

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36115131W

Bugarín Pumar, Ana Cristina

36039-O Porriño

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76410416T

Bustabad Pérez, Crisanta

15901-Cariño

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47360264K

Busto Carro, Natalia

15073-Ribeira

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15014571

36

Interino

Ordinaria

35456508F

Busto Díaz, María

36006-Cambados

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36012407 36016103

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52937074K

Caamaño Agrafojo, María Vanesa

15071-Porto do Son

15013977-CEIP Santa Irene

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76967397J

Caamaño Gómez, María José

36022-O Grove

36003832-CEIP Valle-Inclán

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47356328H

Caamaño Louro, Beatriz

15055-Neda

15010307-CEIP San Isidro

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15020969

15

Interino

Ordinaria

76779526Y

Caamaño Núñez, María Teresa

15071-Porto do Son

15013977-CEIP Santa Irene

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32838288S

Caamaño Sánchez, Noa

15030-A Coruña

15021536-CEIP Víctor López Seoane

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44460980W

Caballero Cid, Nila Isabel

36018-Forcarei

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

32690379L

Cabanas Porto, Raquel

15036-Ferrol

15006845-CEIP Isaac Peral

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15025268

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44494324L

Cabanelas Riveiro, Almudena

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44458457D

Cabano Galán, Raquel

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

30942471L

Cabello Gálvez, Clara

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36108287N

Cabezas Gómez, Montserrat

36057-Vigo

36010009-CEIP Virxe do Rocío

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36009949

27

Suprimido

Ordinaria

17870366X

Cabezudo Moreno, José Manuel

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46913906R

Cabo Benedeti, Carlos

15040-Laxe

15021160-EEI de Traba

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33279938L

Cabo Pérez, Marta

36061-Vilanova de Arousa

36013096-CEIP de San Bartolomé

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36012985 36016589

15

Interino

Ordinaria

34637017Y

Cabo Pérez, Marta

15020-Carnota

15002761-CEIP de Carnota

597034-Educación Física

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

76417822T

Cáceres Romero, Blanca Isabel

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34990580J

Cachaldora Sánchez, Cristina

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44831897K

Cacheda Cajaraville, Luis

15073-Ribeira

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

597038-Primaria

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

76999868P

Cacheda Pérez, Marta Elena

36029-Moaña

36013552-CEIP de Seara

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44468282J

Cadavid Menor, Luis Miguel

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76896849Y

Cadilla Lomba, Montserrat

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76906551W

Cadilla Pérez, Ana

36048-O Rosal

36024173-CRA María Zambrano

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32633314V

Caínzos Fernández, María José

15036-Ferrol

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47358755F

Caínzos Justo, Miguel

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

597061-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15007621

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44807041M

Cajaraville Dapena, María Mirella

15059-Ordes

15011300-CEIP Merelle

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76417666M

Calaza González, Laura

15035-Fene

15020982-CEIP O Ramo

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77415657A

Calvar Martínez, Patricia

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35311209E

Calvar Riobó, María Inés

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35574475F

Calviño Carballo, Vanessa

36039-O Porriño

36007023-CEIP Xosé Fernández López

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44079213N

Calvo Costal, Cristina

36022-O Grove

36015123-EEI Monte da Vila

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53164932H

Calvo Domínguez, Tamara

15043-Malpica de Bergantiños

15026765-CEIP Milladoiro

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78799360A

Calvo Moreiras, Paula

15072-Rianxo

15027401-CEIP Ana María Diéguez

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34899149F

Calvo Ponte, Patricia

27065-Vilalba

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33255794W

Calvo Rios, María Concepción

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52433061F

Calvo Varela, Joaquín

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35480616B

Camba Vidal, María Esther

36061-Vilanova de Arousa

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32649394C

Cambeiro Vázquez, Judith María

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597039-Orientación

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33347562T

Cambiazo Ascariz, Mónica

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

10886949Z

Camblor Quirós, Miguel

15030-A Coruña

15024902-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597038-Primaria

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36146933H

Cameselle Pazo, Eva

36042-Ponteareas

36024069-CRA A Picaraña

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47365974G

Camino Marta, María José

15030-A Coruña

15021792-CEIP Salgado Torres

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

45874157J

Caminos Teperino, Mirta Noemi

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35463234V

Camiña Fernández, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36019451-CEIP A Escardia

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

36110797S

Camiña Salgado, Susana

36057-Vigo

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33347956A

Camiño Castro, María Gloria

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

52936434W

Campaña Parada, José Luis

15073-Ribeira

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15014271

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53305565Y

Campello Fraga, Laura

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP de Monforte de Lemos

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

34995009A

Campelo Ledo, Marta

32017-Carballeda de Valdeorras

32015025-CEIP de Casaio

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46898127T

Campo Fernández, Carmen María

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77002076P

Campos Alonso, Cristina

36033-Mos

36013564-CEIP Pena de Francia

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77002074Y

Campos Alonso, Jorge

36033-Mos

36013564-CEIP Pena de Francia

597034-Educación Física

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44817253M

Campos Espiño, Margarita

15056-Negreira

15010575-CEIP O Coto

597035-Música

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76721192T

Campos Pérez, Josefa

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597038-Primaria

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76818817J

Campos Trabazo, Pilar

36024-Lalín

36004095-CEIP Manuel Rivero

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

79336119B

Campos Varela, Sandra

15043-Malpica de Bergantiños

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

53164683E

Campos Vázquez, Alexandra

15030-A Coruña

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33314305R

Campoy Vázquez, Ariel

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casas

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

35463751M

Canay Pérez, María del Pilar

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597038-Primaria

N

N

S

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35472848V

Cancela Luna, Sonia

36061-Vilanova de Arousa

36013023-CEIP de San Roque

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76927654Z

Cancela Piñón, Lucía

36038-Pontevedra

36015172-CEIP A Xunqueira nº 2

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

78737151D

Cancelas Álvarez, Montserrat

36008-Cangas

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76575775N

Cancio Rego, José Ramón

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

597039-Orientación

S

N

N

15013643

36

Interino

Ordinaria

46899292S

Candal García, Natalia

36029-Moaña

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36004733

15

Interino

Ordinaria

79322392S

Candal Mosquera, Cristina

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

597034-Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53307203B

Candal Otero, Alejandra

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76413019G

Candales Romeo, María Rocío

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33854684H

Candía Bouso, Irene

15030-A Coruña

15021721-CEIP de Zalaeta

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

46913496M

Canedo Monasterio, Iria

15023-Cee

15003248-CEIP Eugenio López

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32653474Y

Caneiro del Pulgar, Aurora Sandra

15036-Ferrol

15006699-CEIP Recimil

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76871161D

Canicoba Prado, Óscar

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76367658E

Canosa Castiñeira, Ramón

15028-Corcubión

15003789-CEIP Praia de Quenxe

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15021810

27

Interino

Ordinaria

33335854E

Cansino Devesa, Vanesa María

27059-Sober

27012474-CEIP Virxe do Carme

597034-Educación Física

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35456108K

Canto Caamaño, María Dolores

36061-Vilanova de Arousa

36013096-CEIP de San Bartolomé

597039-Orientación

S

N

N

36012985 36016589

36

Interino

Ordinaria

32395547R

Cañas Pan, Amparo Consuelo

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44086848B

Cañizo Castro, María Isabel

36027-Meaño

36017636-EEI de Xil-Meaño

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36172235C

Capelo Graña, Juan Carlos

36029-Moaña

36016796-EEI de Verducedo

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34269380R

Caperán Rodríguez, Lorena

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44091318L

Caramés Fondevila, Rocío

36059-Vila de Cruces

36012377-CEIP de Cerdeiriñas

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33267316R

Caramés Hermo, Agustina

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33278976T

Carballal López, María Mercedes

15071-Porto do Son

15013977-CEIP Santa Irene

597039-Orientación

S

N

N

15013928 15025062

36

Interino

Ordinaria

36173013Q

Carballal Mariño, Fátima

36021-Gondomar

36003662-CEIP Chano Piñeiro

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33345585R

Carballeira Cillero, Cristina

27016-Chantada

27003126-CEIP Xoán de Requeixo

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33307051S

Carballeira González, María Luisa

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32778037R

Carballeira Maceiras, Ana María

36017-A Estrada

36014866-CEIP Manuel Villar Paramá

597039-Orientación

S

N

N

36002220

15

Interino

Ordinaria

32695392H

Carballeira Pernas, Sandra

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597039-Orientación

S

N

N

15003017

27

Suprimido

Ordinaria

76574903Z

Carballeira Rivas, Elba

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597038-Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33550317X

Carballeira Seoane, María

27048-A Pontenova

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35574940N

Carballido Balado, Noelia

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597035-Música

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53168162M

Carballido Ponte, José Luis

15030-A Coruña

15021792-CEIP Salgado Torres

597035-Música

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32691197D

Carballido Román, Olalla

15081-As Somozas

15025074-CEIP da Igrexa

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33331728J

Carballo Besteiro, María Beatriz

27064-O Vicedo

27012887-CEIP do Vicedo

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33229487F

Carballo Blanco, María Esther

15065-Padrón

15012717-CEIP Rosalía de Castro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36163796E

Carballo Blanco, Susana

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33546407X

Carballo Cervela, Beatriz

27049-Portomarín

27010520-CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76621661J

Carballo Fernández, María Olga

27016-Chantada

27013697-CEIP Eloísa Rivadulla

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44467643H

Carballo Leal, María Vanesa

32008-Barbadás

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76623181S

Carballo Moure, María Jesús

36016-Dozón

36001975-CEIP Pío Cabanillas Gallas

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77402692X

Carballo Touriño, Paula

36022-O Grove

36014878-CEIP de Conmeniño

597038-Primaria

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33537484B

Carballo Vázquez, José Luis

27057-Sarria

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

597034-Educación Física

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32645792Y

Carbón Vila, María Magdalena

15018-A Capela

15020969-CEIP Mosteiro de Caaveiro

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34994349X

Caride Delgado, Ana Belén

36042-Ponteareas

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

597039-Orientación

S

N

N

36007370

32

Interino

Ordinaria

32797477Y

Carnota Fernández, Ana María

32063-A Pobra de Trives

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

597034-Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

79338921F

Carpente Freire, Elena

36008-Cangas

36015950-CEIP da Espiñeira-Aldán

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

36000934

36

Interino

Ordinaria

44445701H

Carpintero Atrio, Marta

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76928471A

Carral Nailor, Javier

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

S

N

36004095 36013916

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33343094V

Carral Suárez, Marcos

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597034-Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44081213B

Carramal Martínez, María Andrea

36038-Pontevedra

36019517-CEIP Santo André de Xeve

597039-Orientación

S

N

N

36000685

15

Interino

Ordinaria

44823798H

Carredano Silva, Ramón

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32605575Q

Carregado Acción, Inés

15056-Negreira

15010575-CEIP O Coto

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33346931J

Carreira Sierra, Verónica

15036-Ferrol

15006845-CEIP Isaac Peral

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

15019438

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

36156430Q

Carreiro Prieto, Paula

32054-Ourense

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

597039-Orientación

S

N

N

32012711

32

Interino

Ordinaria

77595536E

Carreja López, Orlando

32009-O Barco de Valdeorras

32001671-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35469620D

Carrera Cores, María Rocío

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

36130215K

Carrera Herrero, Iván

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

S

N

15023740

36

Interino

Ordinaria

36156961H

Carrera Muíños, María

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44487701C

Carrera Rivero, Tamara

36045-Redondela

36007709-CEIP de Santo Paio de Abaixo

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34264690A

Carrero de Oliveira, María del Carmen

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

32015921

15

Interino

Ordinaria

32836315C

Carrillo Bermúdez, María Dolores

15005-Arteixo

15023041-CEIP de Galán

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Suprimido

Ordinaria

34899800Z

Carro Ramos, Sandra

15058-Oleiros

15032911-CEIP de Oleiros

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76337012N

Carro Yáñez, Concepción

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32658854G

Caruncho Prado, María Carmen

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597038-Primaria

N

N

S

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44476414A

Casado Álvarez, Sandra

15012-Boqueixón

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46905920L

Casado Portillo, Vanessa

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44427520F

Casal Álvarez, Raúl

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Barrié de la Maza

597035-Música

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33998376Y

Casal Berdeal, Laura

15017-Cambre

15025554-CEIP Emilio González López

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36150831Y

Casal Bugallo, Pilar

36057-Vigo

36010137-CEIP da Igrexa-Candeán

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44076098W

Casal Fernández, Francisco Javier

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76363703T

Casal Muíño, Lucía

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33330155G

Casal Pena, María José

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76862156C

Casal Pérez, María del Carmen

36022-O Grove

36003832-CEIP Valle-Inclán

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

32703969Q

Casal Prieto, Lidia

15049-Moeche

15009081-CEIP de San Ramón

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78790002Y

Casal Rodríguez, Marisol

15065-Padrón

15012717-CEIP Rosalía de Castro

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

32714660N

Casal Sánchez, Sabela

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

35301358S

Casalderrey Iglesias, María Begoña

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36177044E

Casales González, Ester

36057-Vigo

36010484-CEIP Eduardo Pondal

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

36010678

15

Suprimido

Ordinaria

76365998H

Casanova Caínzos, María del Carmen

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76928298Z

Casares Porral, Manuel

36020-Agolada

36003480-CEIP de Agolada

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36001975 36014970

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77400711F

Casariego Torres, Montserrat

36028-Meis

36024604-CRA de Meis

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44479041P

Casas Vázquez, Lucas

32069-Ribadavia

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

32696723S

Casas Vázquez, Lucía

15011-Boiro

15027149-CEIP de Cespón

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

45874086B

Casas Vidal, Ánxela

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76416393C

Cases de Orozco, Miguel

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597034-Educación Física

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33294085K

Casillas Álvarez, Patricia

15062-Outes

15012262-CEIP Plurilingüe da Serra de Outes

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33283600R

Castaño Castaño, Pablo

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

76720840Q

Castaño García, Rosa

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35571886V

Castillo García, Ana María

36054-Tomiño

36015238-CEIP de Sobrada

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

44086496G

Castillo Mosquera, Marta

36057-Vigo

36015366-CEIP O Pombal

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32440674W

Castiñeira Chouza, María Teresa

15036-Ferrol

15006845-CEIP Isaac Peral

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

46900390D

Castiñeira Cousillas, Santiago

36035-Nigrán

36005956-CEIP Carlos Casares

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33336344Y

Castiñeira López, Leticia

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597038-Primaria

N

N

S

27

Suprimido

Ordinaria

33303585E

Castiñeira Losada, María Jesús

27010-Castro de Rei

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

34255590B

Castiñeira Mourenza, Eva

27057-Sarria

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33546189E

Castosa López, Ana Belén

15088-Val do Dubra

15018343-CEIP Xacinto Amigo Lera

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36132207N

Castro Álvarez, Raquel

36033-Mos

36013564-CEIP Pena de Francia

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

36004927 36015810

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33351756P

Castro Arias, Rocío

27043-O Páramo

27016492-CEIP do Páramo

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76411581S

Castro Blanco, Eva

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

79322006C

Castro Calvo, Óscar Manuel

15030-A Coruña

15021548-CEIP Sal Lence

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34890861E

Castro Casas, Iván

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76332875S

Castro Castro, Manuela

15020-Carnota

15002852-CEIP do Pindo

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32677374D

Castro Castro, Sara

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

52496437H

Castro Cerqueiro, Mirian

36051-Sanxenxo

36008829-CEIP Magaláns-Dorrón

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44837171M

Castro Chenel, Rocío

15037-Fisterra

15007242-CEIP Mar de Fóra

597039-Orientación

S

N

N

15007266

36

Interino

Ordinaria

32646624X

Castro Cruz, Eva Belén

36029-Moaña

36004711-CEIP Domaio

597038-Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76996048Y

Castro Davila, María Inés

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

15397802S

Castro Devesa, Daniel

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34937829R

Castro Diéguez, María Rosa

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33341882R

Castro Diez, Eva

15013-Brión

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

47371673E

Castro Fernández, Iria

36028-Meis

36018446-CEIP da Armenteira

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33340670P

Castro García, Elisa

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76861932A

Castro García, Inés

15074-Rois

15014775-EEI de Sorribas

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47362185X

Castro Gómez, María Antonia

15092-Vimianzo

15019372-CEIP San Vicenzo

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32843023N

Castro González, María Esther

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597039-Orientación

S

N

N

15023375

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32643964H

Castro González, María Yolanda

15054-Narón

15023508-CEIP Virxe do Mar

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35474339J

Castro Hierro, Iria

36006-Cambados

36016103-CEIP de Corvillón

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

46910318R

Castro Leis, Rebeca

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

15003017 15019608 15023582

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33341650E

Castro López, María José

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34990377V

Castro Losada, Lourdes

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77419731Y

Castro Maquieira, María

15031-Culleredo

15027708-CEIP Ría do Burgo

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33339829H

Castro Otero, Olga

27028-Lugo

27006048-CEIP Manuel Mallo Mallo

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44832709M

Castro Pajares, Jesús Javier

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77400599X

Castro Pazos, Angélica María

36027-Meaño

36015871-CEIP de Meaño-As Covas

597038-Primaria

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33540213A

Castro Prieto, Milagros

27031-Monforte de Lemos

27015360-CEE Infanta Elena

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36091701D

Castro Roa, Mónica

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33348156L

Castro Rodríguez, Ana Isabel

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Barrié de la Maza

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32671344M

Castro Romero, Natalia

15013-Brión

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

597039-Orientación

S

N

N

15001744 15001811 15019554

27

Interino

Ordinaria

33994361Q

Castro Ruiz, Eva María

27902-Burela

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

597038-Primaria

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

76404130Q

Castro Sánchez, Isabel

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53161376G

Castro Sanjurjo, Xaila

15030-A Coruña

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33318190E

Castro Seijas, Manuela

36008-Cangas

36000879-CEIP Nazaret

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33351990N

Castro Sobrado, Lorena María

27043-O Páramo

27016492-CEIP do Páramo

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52935431B

Castro Suárez, María de los Ángeles

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

78786903N

Castro Tieles, María Adelaida

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32667377V

Castro Vázquez, Cintia

15055-Neda

15010307-CEIP San Isidro

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32824006Q

Castro-Rial Bobillo, Arturo

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597034-Educación Física

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44842886Q

Casuso Castro, Ana

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33549670F

Cavero Clemente, Eva

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

78785730N

Cea Vázquez, Mª Socorro

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide nº 1

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

15027526

27

Interino

Ordinaria

44813041W

Cebeiro Fernández, María del Pilar

27013-Cervo

27015301-CEIP de Cervo

597039-Orientación

S

N

N

27020859

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

09740737F

Cebreiro Balboa, Inés

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33861716N

Cendán Janeiro, María Raquel

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

10883072R

Ceñal Gutiérrez, María Teresa

27019-Foz

27020562-IES de Foz

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32822957W

Cepeda Losada, Raquel

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53164751K

Cereijo Pardo, Leticia

15058-Oleiros

15011026-CEIP da Rabadeira

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76868089L

Cerneira Montes, Estrela

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44664440G

Cerqueira Oliveira, Carla Sandrina

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597039-Orientación

S

N

N

36014945

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

X1592207D

Cerqueira Pereira, Clara Margarida

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

597061-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44486816D

Chamborro Gómez, Pamela

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34925992D

Chana Rodríguez, Josefa

36003-Baiona

36000302-CEP de Sabarís

597038-Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76718088R

Chao Castro, Milagros

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

32010121 32010775

15

Interino

Ordinaria

76415669D

Chao Miño, Cristina

15015-Cabanas

15002025-CEIP Eladia Mariño

597039-Orientación

S

N

N

15024963

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

46905650W

Chao Valle, Pilar

15030-A Coruña

15004991-CEIP Montel Touzet

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15005038

36

Interino

Ordinaria

73241017R

Chapela Rouco, María Yobana

36008-Cangas

36001057-CEIP do Hío

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77407814A

Chedas Redondo, Lorenzo

15011-Boiro

15023341-CEIP Santa María do Castro

597035-Música

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32825061J

Chouciño Tuset, María Begoña

36060-Vilagarcía de Arousa

36012742-CEIP de Vilaxoán

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76723290M

Chousal Ferreira, Víctor

36057-Vigo

36016061-CEIP A Doblada

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34939557G

Cid Doval, Margarita

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77596897A

Cid Fraga, Alba

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34989531E

Cid Montero, Manuela

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44481595D

Cid Núñez, Estela

32050-Monterrei

32020801-CRA de Monterrei

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44448645H

Cid Rodríguez, Tania

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76713849V

Cid Salgado, Belén

36006-Cambados

36000508-CEIP de Castrelo

597039-Orientación

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44475402A

Cid Sánchez, Daniel

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597038-Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44480513P

Cid Vázquez, Laura

32043-Maceda

32006553-CEIP de Maceda

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

44460776M

Cid Vilachá, Marta

36055-Tui

36024112-CRA Mestra Clara Torres

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44089347A

Cimadevila Duarte, Iván José

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32709159P

Cives Negreira, Sara

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597039-Orientación

S

N

N

15009597 15009676

32

Interino

Ordinaria

47356796A

Cives Valdomar, Ana Rosa

32085-Verín

32015797-CEIP Amaro Refojo

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36103535K

Cobas González, Susana

36057-Vigo

36009949-CEIP Javier Sensat

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76723485Q

Cobelas Sobrino, Jorge

36038-Pontevedra

36006407-CEIP Plurilingüe Froebel

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

46899405J

Coedo Lodeiro, Patricia

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44431639D

Coedo Pérez, Melania

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casas

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34997318N

Coello Carballo, Ana Isabel

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36094987Y

Coello Cid, María Isabel

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76992676S

Coira Ríos, Beatriz

36057-Vigo

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36140651S

Collazo Carusone, Cristina

36057-Vigo

36015366-CEIP O Pombal

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36082146E

Collazo Fidalgo, María de los Ángeles

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52938246C

Collazo Queiruga, Angharad María

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

15001380 15014295 15014571 15022085

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53300153E

Collazo Varela, Fátima

15084-Tordoia

15021317-CPI Pecalama

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15020970

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33857903V

Comba Vales, María Inés

27042-Paradela

27009347-CEIP San Miguel

597035-Música

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

36172809L

Comesaña Gato, Marta

27005-Barreiros

27000541-CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36118661J

Comesaña Rodríguez, María del Carmen

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

78799952C

Comojo Ordóñez, Alba

15036-Ferrol

15006699-CEIP Recimil

597035-Música

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46898879Q

Conchado Castro, Noelia

15036-Ferrol

15021834-CEIP Manuel Masdías

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34991320V

Conde Casas, Emilio

36057-Vigo

36010666-CEIP San Salvador

597039-Orientación

S

N

N

36014556 36014787

32

Suprimido

Ordinaria

44449742B

Conde Cid, Patricia

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34271631K

Conde Fernández, Noelia María

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casas

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33292668F

Conde García, Rosa María

15059-Ordes

15025487-CEIP Campomaior

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76934971V

Conde Herrezuelo, Teba

15020-Carnota

15002761-CEIP de Carnota

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53181936W

Conde Martínez, Gema

36055-Tui

36024112-CRA Mestra Clara Torres

597035-Música

S

N

N

32

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34994297G

Conde Rodríguez, Begoña

32069-Ribadavia

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76576096B

Conde Rodríguez, María Jesús

27040-Palas de Rei

27014070-CEIP de Palas de Rei

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44818123R

Conde Vázquez, Lorena

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15014775

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36147971K

Corbacho Quintela, Noela

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44456487V

Corbal López, María del Carmen

36057-Vigo

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44483758X

Corderí Fernández, Patricia

15030-A Coruña

15021792-CEIP Salgado Torres

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44078865D

Córdoba Otero, José Antonio

15072-Rianxo

15027401-CEIP Ana María Diéguez

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

32685606F

Corral Almeida, María Sonia

15049-Moeche

15009081-CEIP de San Ramón

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34895901W

Corral Vázquez, Ana María

15031-Culleredo

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47361925A

Corrales Ferreiro, Lis María

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44450670L

Corrales Valencia, Mónica

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36137563D

Correa González, Alicia

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36151106M

Correa Insua, Lourdes

36045-Redondela

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47350509H

Cortes Candal, Paulo

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597034-Educación Física

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32813589H

Cortes Méndez, Clara

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36108905D

Costa Osorio, Susana

36008-Cangas

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36000879

36

Interino

Ordinaria

73241492Q

Costa Polo, María Soledad

36029-Moaña

36013552-CEIP de Seara

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

53165443T

Costa Sánchez, Patricia

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15022565

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53176022E

Costas Muñoz, María

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

36116654F

Cota Camiña, Amalia Pilar

36057-Vigo

36015251-CEIP Frián-Teis

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32764727P

Cotón Rodríguez, María del Pilar

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76990753R

Couñago Álvarez, Ana

36045-Redondela

36015548-EEI de Ventosela

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77400346X

Cousido Martínez, Roberto

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597039-Orientación

S

N

N

36015536

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47372352B

Cousillas Dourado, Sandra

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53303560W

Cousillas García, Raquel

15040-Laxe

15007621-CPI Cabo da Area

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47369251S

Couso Domínguez, Iria

15058-Oleiros

15032911-CEIP de Oleiros

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77400680E

Couso Rodríguez, Ubaldo

36022-O Grove

36003832-CEIP Valle-Inclán

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76932869P

Couto Couso, Paula Isabel

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

597039-Orientación

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33998959Z

Couto Rodríguez, Laura

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32661376L

Couto Sanmartín, Sesé

15051-Mugardos

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

15006365

36

Interino

Ordinaria

53173926L

Covelo Fernández, Karina Mariel

36055-Tui

36009846-CEIP Plurilingüe nº 1

597039-Orientación

S

N

N

36018471

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36138674Q

Covelo Soto, Ángela Lucía

36057-Vigo

36010137-CEIP da Igrexa-Candeán

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76808719N

Crespo García, Manuel

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

597039-Orientación

S

N

N

36012377 36015937

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

79322886A

Crespo Naveira, Silvia Vanessa

15031-Culleredo

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

32450663D

Crespo Pérez, María Francisca

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35469900J

Crespo Rico, Fátima

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597038-Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

53308476L

Crespo Vilas, Raquel

32088-Vilamartín de Valdeorras

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32001725

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76414373R

Cribeiro Galego, Guadalupe

15036-Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

597035-Música

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

53180171P

Cruces Estévez, Lucía

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15024771

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44820744T

Cruces García, José Fernando

36021-Gondomar

36003662-CEIP Chano Piñeiro

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53174931N

Cruces Giráldez, Ángeles

36057-Vigo

36017697-CEIP Escultor Acuña

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53480105E

Crujeiras Sampedro, Ángela María

15012-Boqueixón

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76928046S

Cruz García, Juan José

36024-Lalín

36014970-CEIP Varela Buxán

597035-Música

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

09422077N

Cuervo Fernández, Noelia

27066-Viveiro

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

76722959L

Cuiñas Otero, Iván

36042-Ponteareas

36024069-CRA A Picaraña

597034-Educación Física

S

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77401671R

Cuñarro Mosteiro, Patricia

36024-Lalín

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76573986V

Cupeiro Barja, María José

15050-Monfero

15009241-CPI Virxe da Cela

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44453093G

Cuquejo José, Flores

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Suprimido

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44454996K

Cuquejo Santos, Noemi

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

72393056G

Currás Barreiro, Begoña

15041-A Laracha

15025256-CEIP Alfredo Brañas

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44837284A

Cutrín Carbia, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33283108S

Da Costa Grobas, María Montserrat

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597031-Educación infantil

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

35564469Y

Da Silva Diego, Ana Belén

36055-Tui

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53483650W

Da Silva Sánchez, Fátima

36022-O Grove

36003807-CEIP Rosalía de Castro

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44463846Q

Dacal Pavón, Cristina

36051-Sanxenxo

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77401169M

Dacosta Salgado, Rafael

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597034-Educación Física

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36161782D

D’Agostino Pérez, María del Carmen

36036-Oia

36006067-CEIP Mestre Manuel García

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

76708591A

Damota Bermúdez, Dunia

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597038-Primaria

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76929167D

Dapena Veiga, Cristina Blanca

36038-Pontevedra

36019608-CEIP de Marcón

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76900945P

Darriba Acuña, Vanesa

36037-Pazos de Borbén

36006079-CPI Curros Enríquez

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36105199Y

Darriba López, Berta

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33350709L

Darriba Rodríguez, Begoña

27028-Lugo

27006401-CEIP Sagrado Corazón

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36172456B

Darwich Sobrino, Nour

36057-Vigo

36015627-CEIP García Barbón

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36137351G

Davila González, Giovanna

36039-O Porriño

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36131222Q

De Andrés Costa, Marta

36057-Vigo

36010071-CEIP Santa Mariña

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

32815673D

De la Fuente Cenamor, Antía

15051-Mugardos

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34273238H

De la Fuente Vila, María Patricia

32015-O Bolo

32015098-CEIP do Bolo

597034-Educación Física

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

46918678N

De la Iglesia Ares, Patricia

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44814672T

De la Riva Iglesias, Flora

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

71555208T

De las Matas Fernández, Diego

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

53116034H

De los Santos Gago, Andrea

36038-Pontevedra

36006420-CEP Campolongo

597035-Música

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

44082991H

Deán Castelo, Noa

36051-Sanxenxo

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53480824M

Deira Mougán, Paula María

15072-Rianxo

15027551-CRA de Rianxo

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

35481078J

Del Campo Palacín, Estefanía

36021-Gondomar

36014672-CEIP Serra-Vincios

597039-Orientación

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

78483176T

Delgado Estévez, Diana

36057-Vigo

36015068-CEIP Balaídos

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32657163S

Díaz Abeijón, Mónica

15030-A Coruña

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33836961M

Díaz Acevedo, José Manuel

15037-Fisterra

15007242-CEIP Mar de Fóra

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15007266

15

Interino

Ordinaria

33329803C

Díaz Armesto, María Jesús

15003-Aranga

15021779-CEIP da Castellana

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

36121680L

Díaz Congil, Manuel

36045-Redondela

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

597038-Primaria

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33341834E

Díaz Fernández, Alba

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

34268755C

Díaz Fernández, Cristina

15011-Boiro

15023341-CEIP Santa María do Castro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53168389W

Díaz Folgueira, Carolina

15030-A Coruña

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15021548

32

Interino

Ordinaria

44467468G

Díaz Freire, Patricia

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597038-Primaria

N

S

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53163308G

Díaz García, Silvia

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33543353S

Díaz López, Laura

27010-Castro de Rei

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

27001609

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77596787P

Díaz Montero, Sandra

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32845349S

Díaz Novoa, Cristina

36061-Vilanova de Arousa

36013023-CEIP de San Roque

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36008829 36013059

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77009408A

Díaz Otero, María del Pilar

36057-Vigo

36010265-EEI Cristo da Victoria

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

79327718M

Díaz Paradela, Genma

15041-A Laracha

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44445735Y

Díaz Pereira, Ruth

32043-Maceda

32006553-CEIP de Maceda

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32669372B

Díaz Porto, Susana

15029-Coristanco

15002670-CEIP Canosa-Rus

597035-Música

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77005663F

Díaz Prada, María Mónica

36057-Vigo

36010228-CEIP A Paz

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76577962Z

Díaz Queizán, Óscar

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597039-Orientación

N

N

N

27

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

33331582M

Díaz Rodríguez, Belén

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33350268S

Díaz Sanjurjo, Eva

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597034-Educación Física

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32712430J

Díaz Santano, Alba

15067-A Pobra do Caramiñal

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15013059 15013072 15026236

36

Interino

Ordinaria

47361761T

Díaz Urbieta, María Paz

36006-Cambados

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34992364A

Díaz-Caneja Castro, Alba

32073-Rubiá

32011901-CEIP Virxe do Camiño

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

46915690Z

Diego Durán, Vanessa Dolores

36041-Poio

36013710-EEI do Vao

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

36013357 36013369 36017582

27

Interino

Ordinaria

34261350K

Diéguez Fernández, Josefina

27016-Chantada

27013697-CEIP Eloísa Rivadulla

597034-Educación Física

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44655291D

Diéguez Fernández, Paula

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53190448G

Diéguez Leal, Cristina

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33331143A

Diéguez Paz, Marina

15016-Camariñas

15002050-CEIP O Areal

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44447840H

Diéguez Requejo, María del Carmen

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44454874Z

Diéguez Rodríguez, Nerea

32044-Manzaneda

32006747-CEIP de Manzaneda

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

44832716N

Diéguez Sánchez, Diego

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597038-Primaria

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33540985Q

Diéguez Valladares, Susana

27007-Begonte

27014586-CEIP de Baamonde

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44449498C

Díez Alonso, Paula

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Nosa Señora dos Remedios

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

35313103F

Dios Abilleira, Montserrat

36022-O Grove

36014878-CEIP de Conmeniño

597039-Orientación

S

N

N

36015123 36018100

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52458410X

Dios Fernández, María del Carmen

15073-Ribeira

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76717218M

Diz Carballo, María José

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597038-Primaria

N

N

S

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76727451A

Diz Díaz, Rubén

32002-Amoeiro

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

597034-Educación Física

N

N

N

15

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77402836Q

Diz Iglesias, Mónica

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76723224P

Diz Rodríguez, Patricia

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76414697A

Docal Rubido, José Manuel

15901-Cariño

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44476445B

Docampo Gómez, Noelia

32054-Ourense

32008835-CEIP Curros Enríquez

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

45860256G

Docampo Mosquera, María

15030-A Coruña

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

76717838G

Domínguez Álvarez, Ana María

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77415023J

Domínguez Búa, Andrea

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35470292Z

Domínguez Cores, Andrea

36006-Cambados

36019773-EEI da Pastora

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

38136804K

Domínguez Cortiñas, Eva

36023-A Guarda

36003959-CEIP Manuel Rodríguez Sinde

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44468665M

Domínguez Dapía, Fernando

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

32016327

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

79331325R

Domínguez Domínguez, Leticia

15023-Cee

15003248-CEIP Eugenio López

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15022127

36

Interino

Ordinaria

76929325Y

Domínguez Fernández, María Jesús

36038-Pontevedra

36017661-CEIP Praza de Barcelos

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36006420

32

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76719526J

Domínguez Gómez, María

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP de Castrelo do Val

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53481822Z

Domínguez González, Estefanía

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597038-Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44494886Y

Domínguez González, Lucía

32024-Celanova

32003771-CEIP Curros Enríquez

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44494887F

Domínguez González, Noelia

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33350850E

Domínguez Lama, Antonio Luis

36060-Vilagarcía de Arousa

36012742-CEIP de Vilaxoán

597034-Educación Física

N

S

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53480177W

Domínguez Lijó, Ramón

15065-Padrón

15012717-CEIP Rosalía de Castro

597034-Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76896982R

Domínguez Pereira, Elías

36036-Oia

36006067-CEIP Mestre Manuel García

597035-Música

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33296230G

Domínguez Rodríguez, María del Pilar

15011-Boiro

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

597038-Primaria

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36081140M

Domínguez Senlle, Ana María

36045-Redondela

36016644-CEIP de Laredo

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36130867Y

Domínguez Sobral, Fernando

36055-Tui

36009755-CEIP de Pazos de Reis

597034-Educación Física

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44460039G

Domínguez Sousa, María José

32053-Oímbra

32008173-CEIP de Oímbra

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34270742Y

Domínguez Vázquez, María Isabel

36055-Tui

36009846-CEIP Plurilingüe nº 1

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33543808X

Domínguez Vila, Cristina

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

78793218W

Dopazo Cajaraville, Tamara

15033-Dodro

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32706429S

Dopazo Couto, Natalia

15004-Ares

15000338-CPI Conde de Fenosa

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

76617254E

Doval Fernández, Rosa María

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44836026X

Doviso Ferreiro, Guillermo

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44480732C

Dukart Aranzadi, Graciela Beatriz

36024-Lalín

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

597039-Orientación

S

N

N

36001975 36014970

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36144908V

Durán Coello, Antonio

36054-Tomiño

36009524-CEP Pedro Caselles Beltrán

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

09287179D

Durán López, María del Mar

15067-A Pobra do Caramiñal

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

597039-Orientación

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

76579200X

Durán Martínez, Ana Belén

27030-Mondoñedo

27006954-CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

27006000

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76578650N

Edrosa Muinelo, María Pilar

27065-Vilalba

27015827-CEIP Terra Chá

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

50836577E

Eguino Miguélez, Fernando

36003-Baiona

36018963-CEIP de Belesar

597039-Orientación

S

S

N

36000247

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32702535P

Eimil Gacio, Leticia

15054-Narón

15022310-CEIP A Gándara

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

35454077Z

Eiras García, María José

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36125862S

Eiras Tojo, Francisco Javier

36021-Gondomar

36017703-CEIP Souto-Donas

597038-Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33335713L

Eiravella Barreira, Verónica

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casas

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

79314156J

Eirís Guillín, María José

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76895310P

Eiró Rodríguez, Cristina

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

32699823X

Eiroa Breijo, Catherine

36007-Campo Lameiro

36000685-CEIP Pedro Antonio Cerviño

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36000181 36015381

32

Interino

Ordinaria

79334287L

Eiroa Núñez, Alba

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

597061-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

45870780V

Enríquez Martínez, Ana

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597031-Educación infantil

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

52493619Y

Entenza Vidal, María del Carmen

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36006079 36014684 36014763

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

74499311B

Escribano Gómez, María Dolores

36038-Pontevedra

36006134-CEIP San Benito de Lérez

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33548782Q

Escudero Barahona, Mirta

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

36165835Z

Escudero Pereira, Laura

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44466225A

Escuredo Sabín, María Dolores

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

40595537P

Esmorís Fernández, Susana

15005-Arteixo

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33552462Q

España Casares, Noelia

36055-Tui

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

34899887D

Espasandín López, Jesús

15029-Coristanco

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52492861F

Esperón Rodríguez, Graciela Mónica

36026-Marín

36004472-CEIP do Carballal

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

35487324A

Esperón Touceda, Pablo

36005-Caldas de Reis

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36013151 36013175 36013886 36013931

36

Suprimido

Ordinaria

35255014Q

Espiña Fernández, Celia Carmen

36018-Forcarei

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44841803Z

Espiñeira Otero, Vanesa

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide nº 1

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15023910

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

46714724E

Esteras Casanova, María José

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76727562E

Estévez Diéguez, Eduardo

36057-Vigo

36015627-CEIP García Barbón

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36076133N

Estévez Durán, Beatriz

36021-Gondomar

36003662-CEIP Chano Piñeiro

597038-Primaria

N

N

N

32

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44462980R

Estévez González, Josefina

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

33855488V

Estévez López, María Teresa

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

597022-Ciencias da natureza

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

36128428M

Estévez Sanromán, Paula

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44077482Y

Expósito Astor, María Sonsoles

36038-Pontevedra

36019611-CEP Marcos da Portela

597039-Orientación

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33998891S

Expósito Enes, Nadia Mercedes

15023-Cee

15003248-CEIP Eugenio López

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

78793032T

Fábregas Martínez, Benigno

36051-Sanxenxo

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

597034-Educación Física

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

34269914Y

Fafián Lemos, Manuel Ángel

27049-Portomarín

27010520-CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

597035-Música

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47376581P

Fagil Barral, Sara

15029-Coristanco

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15024598

36

Interino

Ordinaria

77001045N

Fajo González, Ana María

36003-Baiona

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36014362

36

Interino

Ordinaria

35449646E

Falcón Chaves, María Dolores

36048-O Rosal

36024173-CRA María Zambrano

597039-Orientación

S

N

N

36016735

27

Interino

Ordinaria

53304609Q

Fandiño Blanco, Jessica

27003-Antas de Ulla

27000198-CEIP de Antas de Ulla

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

27020801

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47354138J

Fandiño Blanco, María Concepción

36004-Bueu

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36000326

15

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44814859A

Fandiño López, María Isabel

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44815130K

Fariña Barreiro, Santiago

15030-A Coruña

15025037-CEIP Sagrada Familia

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

71512606V

Fariñas Vázquez, Patricia María

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53110322X

Fazanes Souto, Sofía

36038-Pontevedra

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

44820503N

Federico Cotón, María

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44827777H

Feijoo Domarco, Áurea

15074-Rois

15014751-EEI de Seira

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34999993L

Feijoo Fernández, Nuria

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36110946A

Feijoo Míguez, Lucía

36039-O Porriño

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

597039-Orientación

S

N

N

36018422

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

50227535C

Feito Mera, María Victoria

27063-O Valadouro

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

39467624S

Fermín Susana, Heidy Isabel

36003-Baiona

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

35575157E

Fernandes Correa, Patricia

32004-Avión

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32001920 32015906

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33848294E

Fernández Abel, Estrella

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

46900287K

Fernández Aguado, María da Barca

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53116047P

Fernández Alfaya, Sara

36029-Moaña

36016796-EEI de Verducedo

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

34636503K

Fernández Alonso, Begoña

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597035-Música

N

S

N

27

Interino

Ordinaria

76573560M

Fernández Alonso, Guadalupe

27063-O Valadouro

27012826-CEIP Santa María do Valadouro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

32684714N

Fernández Álvarez, Ana

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597034-Educación Física

S

N

N

32

Interino

Ordinaria

44456544M

Fernández Balado, José Carlos

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP de Castrelo do Val

597034-Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77408159A

Fernández Balboa, Sonia

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36139576K

Fernández Bello, Patricia

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44475329E

Fernández Blanco, Marcos

36041-Poio

36013357-EEI do Sartal

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44456812C

Fernández Blanco, Rocío

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44484919K

Fernández Buján, Naiara

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46897243J

Fernández Caamaño, Guillermina

15036-Ferrol

15006729-CEE Terra de Ferrol

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76362624W

Fernández Cacho, Carmen

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34995592B

Fernández Calleja, Silvia

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34962127B

Fernández Campos, María Josefa

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76623082P

Fernández Carballo, María del Carmen Pilar

36060-Vilagarcía de Arousa

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36101169R

Fernández Carrera, María

36057-Vigo

36015251-CEIP Frián-Teis

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizo por concelleiro

79327873E

Fernández Carril, David

15046-Melide

15027526-CEIP Mestre Pastor Barral

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36081977Z

Fernández Casasnovas, Ángel Javier

36021-Gondomar

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

597038-Primaria

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

77596474V

Fernández Cendoya, Concepción

27010-Castro de Rei

27001609-CEIP Ramón Falcón

597034-Educación Física

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44449049P

Fernández Cid, Nancy

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597034-Educación Física

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44456376K

Fernández Conde, Ana

15030-A Coruña

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34998862S

Fernández del Río, Ana Belén

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76579886Y

Fernández Díaz, María Vanesa

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

34990303N

Fernández Diéguez, Fernando

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34272469P

Fernández Diéguez, Tania

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597031-Educación infantil

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

52930016R

Fernández Dios, Eva

15073-Ribeira

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

597038-Primaria

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

71524671F

Fernández Dobarro, María Nieves

27047-A Pobra do Brollón

27010155-CEIP da Pobra de Brollón

597039-Orientación

S

N

N

27001087 27009050 27012474

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77003710D

Fernández Domínguez, Monserrat

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36017648

36

Interino

Ordinaria

76719543F

Fernández Enríquez, María Jesús

36029-Moaña

36004711-CEIP Domaio

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36148939T

Fernández Estévez, Isabel

36057-Vigo

36015627-CEIP García Barbón

597038-Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76726558F

Fernández Fernández, María de los Ángeles

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44470796C

Fernández Fernández, María Dolores

32067-Rairiz de Veiga

32011032-CEIP Carlos Cid Arregui

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32666153N

Fernández Fernández, María Teresa

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44467421A

Fernández Fernández, Xiana

36055-Tui

36024112-CRA Mestra Clara Torres

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33349944J

Fernández Ferreiro, Marta

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

597061-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44090798M

Fernández Ferreiro, Patricia

36047-Rodeiro

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33846435A

Fernández Fraga, María Fernanda

27019-Foz

27004428-CEIP de Foz nº 1

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33810192P

Fernández Freire, María del Carmen

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44493804M

Fernández Freire, Nerea

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36014817

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

45848521E

Fernández Fuentes, Víctor Manuel

15065-Padrón

15012717-CEIP Rosalía de Castro

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34992042A

Fernández Garabatos, Ruth María

32009-O Barco de Valdeorras

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

79324088D

Fernández García, María Victoria

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33345020B

Fernández García, Patricia

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597038-Primaria

N

N

N

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76574895Y

Fernández Gómez, María Yolanda

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33244478W

Fernández González, Carmen Emma

15078-Santiago de Compostela

15027745-CEE A Barcia

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34935137T

Fernández González, Criselda

36021-Gondomar

36003662-CEIP Chano Piñeiro

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

33541487N

Fernández González, Iria

32009-O Barco de Valdeorras

32001658-CEIP Julio Gurriarán Canalejas

597034-Educación Física

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

34999570X

Fernández González, Lorena

36055-Tui

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44454832H

Fernández González, Nuria

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34998166D

Fernández Hermida, María José

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34884498F

Fernández Iglesias, Rebeca

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597031-Educación infantil

N

S

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34976885A

Fernández Jácome, Rosa Ana

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34890503D

Fernández Lodeiro, María del Mar

15047-Mesía

15008982-EEI de Olas

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77401783K

Fernández López, Inmaculada

36042-Ponteareas

36024069-CRA A Picaraña

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33319145B

Fernández López, María Nelly

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44451502T

Fernández López, Marta

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33342328X

Fernández López, Yrma

27029-Meira

27006735-CEIP de Meira

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76904600Y

Fernández Maceira, Ana Laura

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36136603S

Fernández Mariño, Jorge

36057-Vigo

36015366-CEIP O Pombal

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52458412N

Fernández Martínez, Eva María

15073-Ribeira

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

597038-Primaria

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

46898283H

Fernández Martínez, Itziar Amaya

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76720072F

Fernández Martínez, Roberto

36003-Baiona

36000302-CEP de Sabarís

597034-Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

52452935D

Fernández Méndez, María Mercedes

36057-Vigo

36010228-CEIP A Paz

597039-Orientación

S

N

N

36010472

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76823676L

Fernández Miniño, José Antonio

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76713680D

Fernández Montes, Montserrat

32085-Verín

32015797-CEIP Amaro Refojo

597038-Primaria

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

78737896H

Fernández Moreira, Roi

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597035-Música

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46900204F

Fernández Mosquera, Raquel

15054-Narón

15010162-CEIP Ponte de Xubia

597034-Educación Física

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44446045V

Fernández Muñoz, María Dolores

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34636812P

Fernández Naray, Sofía

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597038-Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44461851E

Fernández Nieto, Ana Isabel

32077-Sandiás

32016042-CEIP de Sandiás

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32016339

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33997755Y

Fernández Otero, María Dolores

27902-Burela

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32832076J

Fernández Pardiñas, María del Carmen

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597038-Primaria

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33326493E

Fernández Pardo, Marcos

27007-Begonte

27000897-CEIP Virxe do Corpiño

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

27005056

36

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

44093072W

Fernández Paz, Alba

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Nosa Señora da Piedade

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53301677M

Fernández Pérez, Lara

15017-Cambre

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

36109589A

Fernández Pérez, Teresa

15065-Padrón

15012717-CEIP Rosalía de Castro

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33548763C

Fernández Peteiro, Estefanía

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

47369001H

Fernández Pinillos, Silvestre

15030-A Coruña

15021536-CEIP Víctor López Seoane

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44455532M

Fernández Quintas, Susana

36042-Ponteareas

36007370-CEIP Feliciano Barrera

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

S

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76619263F

Fernández Recarey, María Jesús

27016-Chantada

27013697-CEIP Eloísa Rivadulla

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44829483E

Fernández Riádigos, Vicente Eliseo

15080-Sobrado

15016784-CEIP Virxe do Portal

597035-Música

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

32694192Z

Fernández Rivera, Mercedes

27015-Cospeito

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

27016388

32

Interino

Ordinaria

44456598J

Fernández Rodríguez, Ana Isabel

32071-Riós

32015256-CEIP das Vendas da Barreira

597039-Orientación

S

N

N

32014501 32015165 32015682

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33291605W

Fernández Rodríguez, Beatriz

15092-Vimianzo

15019372-CEIP San Vicenzo

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44465029A

Fernández Rodríguez, Lorena

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36134888W

Fernández Rodríguez, Natalia

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34637287T

Fernández Rodríguez, Roberto

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44448545X

Fernández Rubín, Paula

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32800030Y

Fernández Sánchez, Ana María

15075-Sada

15014881-CEIP Sada y sus Contornos

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76995372C

Fernández Serrano, Elena

36045-Redondela

36007631-CEIP de Porto Cabeiro

597039-Orientación

S

N

N

36018410

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

04190924W

Fernández Sestelo, María del Mar

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36172250N

Fernández Soto, Gala

15036-Ferrol

15006699-CEIP Recimil

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44475420K

Fernández Tella, María

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34877433A

Fernández Tornavacas, Verónica

36042-Ponteareas

36024069-CRA A Picaraña

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44091044K

Fernández Valcárcel, Ana

36024-Lalín

36004095-CEIP Manuel Rivero

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44823556Y

Fernández Valcárcel, Celso Manuel

15060-Oroso

15011567-CEIP de Sigüeiro

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

46913521F

Fernández Vázquez, Beatriz

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36111563E

Fernández Vázquez, María Sol

36039-O Porriño

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

44448658P

Fernández Vázquez, Mónica

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597039-Orientación

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47382890S

Fernández Vázquez, Vanesa

15071-Porto do Son

15025062-CEIP de Portosín

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15013928

27

Interino

Ordinaria

33346124B

Fernández Vázquez, Verónica

27031-Monforte de Lemos

27015360-CEE Infanta Elena

597039-Orientación

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36136342F

Fernández Vega, Tamara

36057-Vigo

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

597039-Orientación

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

78801390D

Fernández Veiga, Natalia

15047-Mesía

15009007-EEI Visantoña

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

78787458S

Fernández Vidal, María del Carmen

15011-Boiro

15001616-CEIP de Escarabote

597035-Música

N

S

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44461498Z

Fernández de la Fuente, María del Carmen

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32696565H

Ferreira Fernández, Bibiana

15004-Ares

15000338-CPI Conde de Fenosa

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36021042Y

Ferreira Marino, María Lourdes

36057-Vigo

36015251-CEIP Frián-Teis

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

34638017V

Ferreira Martínez, María Remedios

15006-Arzúa

15000612-CEIP de Arzúa

597034-Educación Física

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34975429L

Ferreira Rodríguez, Paula

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Ben-Cho-Shey

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76725796G

Ferreiro Abelenda, Ana Belén

36060-Vilagarcía de Arousa

36019451-CEIP A Escardia

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33810716A

Ferreiro Arias, Balbina

27011-Castroverde

27002249-CPI de Castroverde

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33332331H

Ferreiro Bello, Ana Belén

27065-Vilalba

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44807338A

Ferreiro Blanco, Francisco

15089-Vedra

15018471-CEIP Ortigueira

597034-Educación Física

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

47357443Y

Ferreiro Negreira, Águeda María

15052-Muxía

15009597-CEIP de Vilarmide

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33345845P

Ferreiro Pena, María

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

33543796K

Ferreiro Santos, Lorena

36006-Cambados

36000648-CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

S

N

36018859

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76815501D

Ferreiroa Granja, Ada

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44085419P

Ferrer Alonso, Judit

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44458563T

Ferrer Gómez, Montserrat

32054-Ourense

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

597039-Orientación

S

N

N

32012711

15

Funcionario en prácticas de primaria

Ordinaria

53167640N

Ferrero Silveira, Patricia

15031-Culleredo

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

597038-Primaria

N

N

N

32

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34999996E

Ferrero Vázquez, María

32069-Ribadavia

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35464484W

Ferro Dios, Manuel

36005-Caldas de Reis

36015861-CEIP San Clemente de Cesar

597034-Educación Física

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44456923Q

Ferrón Gómez, Santiago

32004-Avión

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

597034-Educación Física

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

44468474K

Fidalgo Atanes, Rosa Mary

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

32009301

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33345097L

Fidalgo Corrales, Taida

27028-Lugo

27014665-CEIP Luís Pimentel

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35477722S

Figueiras Vázquez, Cristina

36051-Sanxenxo

36008805-CEIP de Portonovo

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

45664849M

Figueiredo Beceiro, Beatriz

36055-Tui

36024112-CRA Mestra Clara Torres

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77418454V

Filgueira Gesteira, Elisabet

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597035-Música

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

77407513R

Filgueira Moreira, Rocío

36012-Cotobade

36001665-CEIP de Tenorio

597039-Orientación

S

N

N

36001550

15

Interino

Ordinaria

76968668L

Filgueira Viturro, María Selina

15071-Porto do Son

15025062-CEIP de Portosín

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36051070L

Filgueiras Moure, María Isabel

36057-Vigo

36019153-EEI Rúa Hernán Cortés

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36010629

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

45860660V

Filloy López, Gonzalo

36059-Vila de Cruces

36015937-CEIP de Merza

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

34969795C

Fioretti González, María Dolores

32044-Manzaneda

32006747-CEIP de Manzaneda

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33348921W

Fole López, Ana Belén

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038-Primaria

N

N

N

15

Desprazado

Ordinaria

53162550M

Folgar Castelo, María Aránzazu

15030-A Coruña

15004991-CEIP Montel Touzet

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44810465W

Folgar Ribadas, Ramón

15072-Rianxo

15023430-CEP Xosé María Brea Segade

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76926884A

Fondevila Blanco, María Beatriz

36045-Redondela

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36010666

15

Interino

Ordinaria

79331023K

Fontaíña Barca, Anabel

15019-Carballo

15002645-EEI de Encrucilladas

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44078908Y

Fontaíña Moledo, Carmen María

36038-Pontevedra

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32840021T

Fontal Alonso, Eugenio José

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35446852B

Fontán Jamardo, María Jesús

36060-Vilagarcía de Arousa

36015652-CEIP O Piñeiriño

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

32659912G

Fontao Barro, Luis Javier

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

45860528T

Fontela Turnes, Berena

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53191263Z

Fontenla Bastero, Sara

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33294040E

Fontenla Eiras, María José

15078-Santiago de Compostela

15015688-CEIP Raíña Fabiola

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77400299D

Fontenla Fraguas, Estefanía

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35573214B

Fontenla Simil, Begoña

36045-Redondela

36007710-CEP Santa Mariña

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76716172V

Formoso Gómez, Ana

36057-Vigo

36015627-CEIP García Barbón

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

76402305P

Formoso Vilasuso, Obdulia

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33540655P

Fraga Chao, Elisa

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47369107D

Fraga Couselo, Noelia

15029-Coristanco

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32653814R

Fraga Martínez, Ana María

15055-Neda

15010307-CEIP San Isidro

597038-Primaria

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53165324L

Fraga Romero, Lucía

15050-Monfero

15009241-CPI Virxe da Cela

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

46912616E

Fraga Vilas, Noelia

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76411766Q

Fragueiro Pérez, María del Pilar

15092-Vimianzo

15018987-CEIP de Castromil

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32696954Q

Fraguela Santos, Isabel

15036-Ferrol

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15024227 15024941

15

Interino

Ordinaria

44825438W

Fraiz Guizán, Tania

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597031-Educación infantil

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

32794045R

Franco Álvarez, María Elena

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76416912X

Franco Pena, María del Mar

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76416911D

Franco Pena, Noelia María

15052-Muxía

15009676-CEIP Virxe da Barca

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15027927

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

52931662Z

Franco Pérez, Sonia

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

44487689P

Franco Soto, María

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

32000356

15

Interino

Ordinaria

32699020N

Freire Cuiñas, Rocío

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15023399 15032492

15

Interino

Ordinaria

34899638J

Freire Lodeiro, Beatriz

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

15027307

15

Interino

Ordinaria

76418194G

Freire López, Silvia

15029-Coristanco

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

597038-Primaria

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33319116M

Freire Paz, Pilar

27064-O Vicedo

27012887-CEIP do Vicedo

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36100423Z

Freire Piñeiro, José Manuel

36058-Vilaboa

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

597034-Educación Física

S

N

N

15

Interino

Ordinaria

32682595D

Freire Ramírez, Paula

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597038-Primaria

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

44837341Z

Freire Rial, Rocío

15045-Mazaricos

15008659-CEIP Plurilingüe de Pino de Val

597034-Educación Física

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44468076Z

Freire Rodríguez, Cristina

32024-Celanova

32003771-CEIP Curros Enríquez

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32789921V

Friáns Prego, María Amparo

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597038-Primaria

N

S

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76817655R

Froiz Peña, María José

36052-Silleda

36009135-CEIP de Silleda

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

46896204D

Fuciños Castro, María Teresa

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33538541X

Fuciños Pérez, Paula

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34993616J

Fuentefría González, Gloria María

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

S

N

15016267 15024112

36

Interino

Ordinaria

36156212M

Fuentes Gende, Ana Belén

36057-Vigo

36009998-CEIP de Mosteiro-Bembrive

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

39451388V

Fuentes Rios, Iria María

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34628272R

Fuentes Rodríguez, Daniel

36051-Sanxenxo

36008805-CEIP de Portonovo

597038-Primaria

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44829998P

Fuentes Sampedro, Nuria

27024-O Incio

27005469-CEIP Ricardo Gasset

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53168924P

Fuentes Teijo, Antía

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53160767Q

Fuentes Trigo, Pablo

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36015032

15

Suprimido

Ordinaria

33235363H

Fuentes Vaamonde, María Jesús

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53161482H

Fuerte Dacal, Marta

15030-A Coruña

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

46911276Q

Fuertes Ferreiro, Alicia

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36014945

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

78793661P

Gabín García, Dolores

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44469772P

Gabriel Rodríguez, Eva

36057-Vigo

36014325-EEI Rúa Aragón

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

52458059G

Gago Domínguez, Eva Lucía

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33546815G

Gago Gómez, Jenifer

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

53114170V

Gago Portela, Ángel Antonio

36029-Moaña

36016590-CEIP de Abelendo

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47363463T

Galán Taboada, María

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32696731T

Galdo Leal, Laura

15036-Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Interino

Ordinaria

33297223P

Gallardo Rey, María

15053-Muros

15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

76730110V

Gallego Blanco, Vanesa

32085-Verín

32015797-CEIP Amaro Refojo

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76733021F

Gallego Fernández, Lucía

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44467493Y

Gallego Otero, Bernardo

32030-Entrimo

32014902-CEIP Santa María A Real

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35485869C

Gamallo Fariña, Magdalena

36038-Pontevedra

36019611-CEP Marcos da Portela

597038-Primaria

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

34949117L

Gamallo Santos, María Lucita

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

09811273W

Gancedo Fernández, María José

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36010204

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33280356T

Garabal Fariña, María Clavel

15002-Ames

15026637-CEIP de Barouta

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44470117P

García Alonso, María Luz

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597039-Orientación

S

N

N

15016292

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76353855L

García Alvarellos, María Luz

15030-A Coruña

15021536-CEIP Víctor López Seoane

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76938190Q

García Álvarez, María Asunción

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

597038-Primaria

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

44491647X

García Álvarez, Xabier

32052-Nogueira de Ramuín

32008033-CEIP Plurilingüe de Luíntra

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

76576314E

García Arias, Cristina

15013-Brión

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

79319836N

García Arijón, María Mar

15019-Carballo

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44481258V

García Boimorto, María José

36055-Tui

36024112-CRA Mestra Clara Torres

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

47380480C

García Calvo, Antía

27902-Burela

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

597031-Educación infantil

N

N

S

36

Interino

Ordinaria

76829376S

García Carracedo, María Alexandra

36051-Sanxenxo

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36149373C

García Carrasco, Esther Helen

36057-Vigo

36009962-CEIP Otero Pedrayo

597039-Orientación

S

N

N

36010162

15

Interino

Ordinaria

32803426K

García Castelo, Raquel

15069-Pontedeume

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53301126Y

García Castro, Antía-Sabela

15069-Pontedeume

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15026455

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

79325715A

García Castro, Bibiana

15058-Oleiros

15032911-CEIP de Oleiros

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77405154B

García Cimadevila, Marta

36038-Pontevedra

36006122-CEIP A Xunqueira nº 1

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35311232E

García Corbacho, Pilar

36051-Sanxenxo

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36015846 36017582

36

Interino

Ordinaria

33345820Y

García Díaz, María Soraya

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597038-Primaria

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34966917V

García Domínguez, María de los Ángeles

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33351573D

García Expósito, María José

36038-Pontevedra

36006377-CEIP Álvarez Limeses

597038-Primaria

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

77591852H

García Fanego, María Mar

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44076957X

García Fernández, Andrea

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597035-Música

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

77597171R

García Fernández, Elena Asunción

27902-Burela

27002584-CEIP Virxe do Carme

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

34267347S

García Fernández, Lorena

27032-Monterroso

27020801-CEIP de Monterroso

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33254186G

García Filloy, María Mercedes

15030-A Coruña

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76989732S

García Fontán, Javier

36045-Redondela

36015007-CEIP de Cedeira

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32842877G

García Freire, Paula

15058-Oleiros

15032911-CEIP de Oleiros

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44832092D

García Fuentes, Araceli

36017-A Estrada

36002347-CEIP Pérez Viondi

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Suprimido

Ordinaria

33307353H

García García, Lucía

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33283464A

García García, María Lourdes

15007-A Baña

15019301-CPI de San Vicente

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

44465100M

García García, Maruxa

36021-Gondomar

36018631-CEP Xosé Neira Vilas

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32815544H

García García, Raquel

15030-A Coruña

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76931920W

García Gómez, Ana Isabel

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

597038-Primaria

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76581441C

García Gómez, Lucía

32011-Beariz

32001920-CEIP de Beariz

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76578508P

García González, Eva María

15030-A Coruña

15019323-CEIP Alborada

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15023363

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33330513V

García González, Sonia

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

09733155S

García Gutiérrez, María Nieves

36057-Vigo

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

15969817C

García Hernández, Felisa

36057-Vigo

36015251-CEIP Frián-Teis

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

36095331M

García Herrero, María de las Mercedes

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Suprimido

Ordinaria

33340304X

García Iglesias, Silvia

36020-Agolada

36003480-CEIP de Agolada

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33256025A

García Lapido, Ilduara

15011-Boiro

15021500-CEIP Santa Baia

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76361207B

García Lijo, María del Carmen

15093-Zas

15019086-CEIP Labarta Pose

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

47376284X

García Liñares, Sergio

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15009597

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

44841968H

García Liñeira, Jesús

36038-Pontevedra

36006122-CEIP A Xunqueira nº 1

597034-Educación Física

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76575151D

García López, María Bélida

27014-O Corgo

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

47368258B

García López, Nuria

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52935590D

García López, Patricia

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

15024771

36

Interino

Ordinaria

44088198G

García Martínez, María Dolores

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

52430881N

García Mato, María Teresa

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597038-Primaria

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

76367790Q

García Miras, Susana

15031-Culleredo

15027708-CEIP Ría do Burgo

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

79324949L

García Montes, María Mirian

15081-As Somozas

15025074-CEIP da Igrexa

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

N

15009081

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33344878F

García Morán, Yolanda

27044-A Pastoriza

27009608-CEIP O Salvador

597038-Primaria

N

S

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

71641420P

García Nicolás, Nuria

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597035-Música

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76572519E

García Novo, María Luisa

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33538017S

García Núñez, Javier

36055-Tui

36009895-CEIP Plurilingüe nº 2

597038-Primaria

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76871913W

García Núñez, Sonia

36006-Cambados

36015093-CEIP San Tomé

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

35467515C

García Padín, Alicia

36043-Ponte Caldelas

36015536-CEIP Plurilingüe A Reigosa

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

53302707T

García Pena, Ariadna

15040-Laxe

15007621-CPI Cabo da Area

597038-Primaria

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

53118742N

García Pereira, María

36029-Moaña

36016607-CEIP de Quintela

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76872285Y

García Pérez, Begoña

36022-O Grove

36014878-CEIP de Conmeniño

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

71516838V

García Pérez, Cristian

36022-O Grove

36003832-CEIP Valle-Inclán

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

52456056W

García Pérez, María Teresa

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76829796K

García Piñeiro, Ana Belén

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32664255T

García Quiza, María Julia

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

S

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

35284393R

García Ramírez, Sebastián

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Príncipe Felipe

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36088764Q

García Reigosa, Daniel

36057-Vigo

36015366-CEIP O Pombal

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53302746Q

García Rey, Almudena

15058-Oleiros

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

33272330R

García Ríos, José Luis

15082-Teo

15017107-CEIP da Ramallosa

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

27

Suprimido

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76576761D

García Roca, Sonia

27007-Begonte

27014586-CEIP de Baamonde

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32789041B

García Rodríguez, Emilia

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597038-Primaria

N

N

N

32

Suprimido

Ordinaria

76725286T

García Rodríguez, Lucía

32053-Oímbra

32008173-CEIP de Oímbra

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

44450778N

García Rodríguez, María Fátima

32008-Barbadás

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

S

S

N

32009153

27

Suprimido

Ordinaria

33313783P

García Ron, Gisela

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Suprimido

Ordinaria

46895175S

García Sánchez, María Cruz

15030-A Coruña

15021536-CEIP Víctor López Seoane

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44847777P

García Sánchez, Miriam Irene

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32834504A

García Sánchez, Olga

15031-Culleredo

15021809-CEIP Sofía Casanova

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

46905600K

García Sánchez, Raquel

15017-Cambre

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53308500C

García Silveira, María Raquel

15058-Oleiros

15032911-CEIP de Oleiros

597031-Educación infantil

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77402077Q

García Souto, María Belén

36022-O Grove

36003807-CEIP Rosalía de Castro

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

32624588P

García Souto, María Victoria

15036-Ferrol

15006699-CEIP Recimil

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

46917451G

García Suárez, Cristina

15019-Carballo

15021524-CEIP A Cristina

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

S

N

15026480

15

Interino

Ordinaria

77593414Q

García Suárez, Francisco José

15051-Mugardos

15009391-CEIP Santiago Apóstolo

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

32431687P

García Suárez, Juan Carlos

15058-Oleiros

15032911-CEIP de Oleiros

597035-Música

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76619901R

García Subiela, María Pilar

15058-Oleiros

15032911-CEIP de Oleiros

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

33997000X

García Taracido, Benjamín Abel

15087-Valdoviño

15026509-CRA de Valdoviño

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36

Interino

Ordinaria

76822950Y

García Torres, Beatriz

36022-O Grove

36018100-CEIP As Bizocas

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

32814353T

García Valiño, Olga

15019-Carballo

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

21462462N

García Vázquez, Isabel Bárbara

27028-Lugo

27014665-CEIP Luís Pimentel

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33301609R

García Vázquez, Patricia

15002-Ames

15026637-CEIP de Barouta

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33343753D

García Vázquez, Yanira

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

46905548S

García de Dios Mardones, Miren Nerea

15019-Carballo

15024598-EEI de Gontade

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

78794281F

Garea Penas, Manuel Ángel

15082-Teo

15017107-CEIP da Ramallosa

597038-Primaria

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

36141267X

Garín Silva, Ana

36057-Vigo

36010150-CEIP Mestres Goldar

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

36010587

36

Interino

Ordinaria

44078817F

Garrido Aguete, Alejandra

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

S

N

N

36013311 36013333

36

Interino

Ordinaria

53100943S

Garrido Camba, María del Carmen

36057-Vigo

36010538-CEIP Lope de Vega

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

34978354T

Garrido Dapena, Begoña

32059-A Peroxa

32010121-CEIP Roberto Blanco Torres

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

36073277P

Garrido Figueiras, María Luz

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597034-Educación Física

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44826012R

Garrido Otero, Noelia

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53184022H

Garrido Pérez, Sara

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

33265228Y

Garrido Raña, María

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47380851T

Garrido Salgado, Iria

15030-A Coruña

15025037-CEIP Sagrada Familia

597038-Primaria

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do mestre

32411215Y

Gato Vivero, María Pilar

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

44449386T

Gayo Álvarez, María Elena

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

597061-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33323533Y

Gayoso Aguiar, Ana Isabel

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76819521G

Gayoso Collazo, Andrés

36026-Marín

36004496-CEP de Sequelo-Marín

597034-Educación Física

N

S

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44844784M

Gende Pazos, Patricia

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

40983442H

Gesto Álvarez, María Jesús

27066-Viveiro

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

33347220A

Gesto Barata, María José

27066-Viveiro

27013387-CEIP Antonio Pedrosa Latas

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

44809376V

Gesto Parga, Lucía

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

597060-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

45860035J

Giadás Quintela, Vicente

15078-Santiago de Compostela

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

76913646J

Gil Álvarez, Sandra

36055-Tui

36018471-CEIP de Rebordáns

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

N

27

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

33998570Q

Gil Basanta, Mónica

27019-Foz

27004519-CEIP Fondo Nois

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio mestre

22965414Y

Gil Beltrán, Rosario Natividad

32058-O Pereiro de Aguiar

32020771-EPAPU de Pereiro de Aguiar

597038-Primaria

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33861651Q

Gil Calvo, María Dolores

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

N

S

N

32

Interino

Ordinaria

44450955M

Gil Diz, Lidia

32050-Monterrei

32020801-CRA de Monterrei

597035-Música

S

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

76913531J

Gil Rodríguez, Lucía

36057-Vigo

36015044-EEI Monte do Alba

597031-Educación infantil

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76779742S

Gil Suárez, Mónica

15078-Santiago de Compostela

15016292-CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

597038-Primaria

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

34998827A

Gil Vázquez, María del Carmen

36033-Mos

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

52935551Q

Giménez Calviño, Carmen María

15067-A Pobra do Caramiñal

15013199-CEP Salustiano Rey Eiras

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

36

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

77005469C

Giráldez Rodríguez, Laura

36033-Mos

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33995937M

Giz García, Mª Socorro

27066-Viveiro

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

597038-Primaria

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

76572406R

Goas Amado, Gonzalo

15077-Santa Comba

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

597035-Música

N

S

N

36

Interino

Ordinaria

36167728K

Gómez Álvarez, María Cruz

36003-Baiona

36014374-EEI O Areal

597031-Educación infantil

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44456780B

Gómez Bande, Cristina

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

597033-Idioma estranxeiro: Francés

N

N

N

36

Suprimido

Ordinaria

44083433T

Gómez Barba, María

36038-Pontevedra

36006420-CEP Campolongo

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

N

15

Funcionario en prácticas de calquera especialidade agás primaria

Ordinaria

53301491A

Gómez Blanco, Verónica

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597031-Educación infantil

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

33538601R

Gómez Carballido, Fátima

27061-Trabada

27012607-CEIP Celso Currás

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

S

N

N

27016224

36

Interino