Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 169 Venres, 4 de setembro de 2015 Páx. 35789

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 30 de xullo de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se lles notifican os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros do centro, ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria 0081 5363 2000 0108 2918 do banco de Sabadell, nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Unha vez transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpor no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 15/2014, do 16 de setembro (BOE núm. 226, do 17 de setembro), expido, asino e selo esta cédula.

Monforte de Lemos, 30 de xullo de 2015

Antonio García Quintáns
Xerente da Xestión Integrada de Lugo,
Cervo e Monforte de Lemos

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Escribano Marín Eugenio

3379835F

Fra. 201550394

1.7.2015

440,09

Varela González Teresa

034233181G

Fra. 201550396

2.7.2015

340,46

Fernández Coriano Aida Zenobia

Fra. 201550397

2.7.2015

442,29

Ledo Rodríguez Carlos

034270656N

Fra. 201550400

2.7.2015

399,94

Colmenero David Luis

044180228B

Fra. 201550404

2.7.2015

440,09

Merino Álvarez Jesús Enrique

043015145Q

Fra. 201550409

2.7.2015

1.277,71

Martín Franco Ignacio

071727308Z

Fra. 201550411

2.7.2015

361,59

Villar Betances Esmerelin

Y02731644V

Fra. 201550413

2.7.2015

792,11

Varela López David

047385034C

Fra. 201550415

2.7.2015

1.002,61

Mariusz Dawid Nocon

Fra. 201550420

2.7.2015

340,46

Przemyslaw Fiedko

Fra. 201550421

2.7.2015

505,32

Wisniowski Marek Andrzej

Fra. 201550422

2.7.2015

378,45

Márquez Perdomo Douglas Antonio

Fra. 201550425

2.7.2015

378,45

Vázquez Rodríguez Silvano

03421356W

Fra. 201550427

2.7.2015

378,45

Raising --- Daniela Ana

Y01848902S

Fra. 201550430

2.7.2015

678,14