Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Luns, 14 de setembro de 2015 Páx. 36563

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

CORRECCIÓN de erros. Orde do 12 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 157, do mércores 19 de agosto de 2015, procédese a efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 34052, artigo 13, letras d) e e), onde di: «d) Pola súa idade no momento da solicitude ata 8 puntos segundo a seguinte escala:

d.1) Persoa desempregada menor de 30 anos: 8 puntos.

d.2) Persoa desempregada maior de 45 anos: 4 puntos.

d.3) Persoa desempregada maior de 30 e menor de 45 anos: 2 puntos.

e) Muller desempregada: 3 puntos».

Debe dicir: «d) Pola súa idade no momento da solicitude ata 8 puntos segundo a seguinte escala:

d.1) Persoa menor de 30 anos: 8 puntos.

d.2) Persoa maior de 45 anos: 4 puntos.

d.3) Persoa maior de 30 e menor de 45 anos: 2 puntos.

e) Muller: 3 puntos».

Na páxina 34.056, artigo 16.3, parágrafo primeiro, onde di: «Para os efectos de xustificar o cumprimento do requisito do investimento previsto no artigo 7.1 desta orde, entenderase realizado o que foi efectivamente facturado e realizado no período previsto no artigo 8.1 desta orde, polo que deberá estar efectivamente pagado no momento de finalización do período de xustificación.»; debe dicir: «Para os efectos de xustificar o cumprimento do requisito do investimento previsto no artigo 8.1 desta orde, entenderase realizado o que foi efectivamente facturado e realizado no período previsto no artigo 8.1 desta orde, polo que deberá estar efectivamente pagado no momento de finalización do período de xustificación».

Na páxina 34.061, artigo 17, letra m, onde di: « As persoas físicas beneficiarias de calquera axuda deste programa deberán manter durante o período de dous anos a forma xurídica elixida pola que se lles concederon as subvencións.»; debe dicir: «As persoas físicas beneficiarias de calquera axuda deste programa deberán manter durante o período dun ano a forma xurídica elixida pola que se lles concederon as subvencións».