Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Mércores, 16 de setembro de 2015 Páx. 36964

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 4 de setembro de 2015 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de licenzas por formación para o curso 2015/16 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

De conformidade co establecido artigo 8 da Orde do 4 de xuño de 2015 (DOG do 16 de xuño) pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2015/16 destinadas ao funcionariado docente non universitario, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicarlles as licenzas por formación aos profesores que se relacionan no anexo desta orde.

Segundo. De acordo co establecido no artigo 2 da orde de convocatoria, ofertáronse seis modalidades de licenzas por formación, todas elas retribuídas. Dentro do período que abrangue o curso académico, os beneficiarios puideron escoller o período de goce da licenza por formación.

Terceiro. O profesorado beneficiario das licenzas por formación queda obrigado ao cumprimento do recollido no artigo 10 da orde da convocatoria, obrigas das persoas beneficiarias, e a respectar o recollido no artigo 12, incompatibilidades. Non cumprir o anteriormente exposto dará lugar á activación do contido do artigo 13 da orde de convocatoria, responsabilidades por incumprimento.

Cuarto. Contra esta resolución os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Licenzas por formación concedidas para o curso 2015/16

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Desde

Ata

1

51941906V

Alhambra Sánchez, Roberto

7.1.2016

6.4.2016

5

53160032V

Álvarez Fernández, Inés

19.9.2015

18.12.2015

3a

36037294C

Álvarez Calvo, Carlos

21.9.2015

20.12.2015

6

53171836E

Araújo Vázquez, Beatriz

29.3.2016

29.4.2016

6

33307677C

Arias Castro, Sabela

8.1.2016

19.3.2016

1

33228094V

Armada Rodríguez, José Alberto

6.11.2015

5.2.2016

1

76707419G

Balboa Salgado, Antonio

1.4.2016

30.6.2016

3b

32790592K

Baldonedo del Río, Mª Belén

7.1.2016

6.4.2016

6

28727501H

Bangueses Modia, Eduardo

1.4.2016

30.6.2016

6

44807795T

Barral Fernández, Lorena

26.10.2015

20.12.2015

4

33238373S

Barreiro Neira, María Carmen

1.4.2016

30.6.2016

4

32797854S

Barreiro Martínez, Fátima Isabel

21.9.2015

20.12.2015

6

32686288E

Barro López, Héctor

1.4.2016

30.6.2016

5

52451166B

Boo Pouso, José Manuel

18.9.2015

17.12.2015

5

34948450l

Bouzán Matanza, José Manuel

18.9.2015

17.12.2015

6

76417278P

Buján Sesar, Santiago

1.5.2016

10.6.2016

4

32770857C

Caamaño Maldonado, Mª Isabel

21.9.2015

20.12.2015

3a

36099563M

Cabaleiro Gómez, Salomé

31.3.2016

29.6.2016

2

32679678J

Caínzos Cebral, Mercedes

8.1.2016

28.3.2016

4

32655883T

Calvo Rey, Fátima

7.1.2016

6.4.2016

2

34890934A

Calvo Díaz, Mª Isabel

1.4.2016

30.6.2016

5

34996788B

Carballo Rodríguez, Mª Asunción

18.9.2015

17.12.2015

6

78738075J

Caride Rivas, Patricia

2.5.2016

1.7.2016

3a

78791267Y

Carou Horta, Jorge

22.9.2015

21.12.2015

1

10182284T

Carracedo Santos, Agustín

29.3.2016

28.6.2016

5

33304054P

Carricoba Armesto, Miguel

15.9.2015

14.12.2015

6

76863622Z

Carrión Álvarez, Carlos

4.1.2016

1.4.2016

2

46900325J

Casado Pérez, Juan

15.2.2016

14.5.2016

2

32651878C

Casal Segade, Ana María

1.4.2016

30.6.2016

4

33258468P

Casal Devesa, Margarita

1.4.2016

30.6.2016

4

33351470K

Casanova López, Diana

8.1.2016

7.4.2016

2

35317613D

Casas Gil, Mariano

15.9.2015

14.12.2015

4

33281373M

César Vila, Manuel

11.1.2016

10.4.2016

1

53175118S

Cobas Fernández, Yolanda

23.3.2016

22.6.2016

1

36094843T

Cobeta Melchor, María del Mar

1.4.2016

30.6.2016

2

32809992D

Codesal Patiño, Mª Begoña

7.1.2016

6.4.2016

2

33301006L

Comojo Gómez, Teresa María

15.9.2015

14.12.2015

1

44077735Y

Dapena Mora, Ana

29.3.2016

28.6.2016

3a

44815462P

De Andrés Lema, Antonio

16.9.2015

15.12.2015

6

00686845L

De Partearroyo Domínguez-Luna, Julia

28.3.2016

27.6.2016

4

32656656Z

Del Río Rodríguez, Andrés

21.9.2015

20.12.2015

1

79310502Q

Díaz Teijo, José Tomás

29.3.2016

26.6.2016

6

35467776M

Dios Barreiro, Juliana

1.10.2015

15.12.2015

6

33306261F

Doce Sanmartín, Isaac

11.1.2016

18.03.2016

5

52494565D

Domínguez Portas, Antonio

15.9.2015

14.12.2015

2

44460456F

Domínguez González, María Nieves

15.9.2015

14.12.2015

6

44834639A

Doviso Ferreiro, Isabel

14.3.2016

3.6.2016

3a

33860541X

Durán Pollán, M. Reyes

7.1.2016

6.4.2016

2

X0921878S

Equy Marianne Claude, Antoinette

1.4.2016

30.6.2016

6

46901649A

Espido Lata, Lidia

1.4.2016

30.6.2016

4

32412257J

Fabal Rifón, Carlos

21.9.2015

20.12.2015

4

35323890F

Falcón Docampo, Amalia

17.9.2015

16.12.2015

4

32803535S

Fernández Torres, Mercedes

21.9.2015

18.12.2015

6

33321130H

Fernández Rey, Mercedes

11.1.2016

12.2.2016

6

36109589A

Fernández Pérez, Teresa

01.4.2016

30.4.2016

1

32797200M

Fernández Méndez, María Mónica

18.9.2015

17.12.2015

6

76812347Y

Fernández Mella, Ana María

4.4.2016

30.6.2016

4

33843448Y

Fernández Lameiro, María Carmen

21.9.2015

20.12.2015

4

44449053N

Fernández García, Marta

15.9.2015

14.12.2015

6

34995085X

Fernández Domínguez, Mª Isabel

04.1.2016

3.3.2016

4

44469711Q

Fernández Nocelo, Laura

17.9.2015

16.12.2015

1

32661076H

Fernández Míguez, María América

19.9.2015

18.12.2015

4

33827744B

Fraga Vila, Miguel Ángel

21.9.2015

20.12.2015

2

76908845L

Garabal González, Nuria

1.1.2016

31.3.2016

2

33857368B

García García, María José

15.9.2015

14.12.2015

1

36107376K

García de la Fuente, Iria

15.9.2015

14.12.2015

6

33332928V

García Rodríguez, Teresa

28.9.2015

30.10.2015

1

32673741X

García Rañales, Jesús Antonio

21.9.2015

20.12.2015

1

11939437E

García Plazuelo, José Manuel

1.12.2015

29.2.2016

5

35441001W

Gesteira Losada, Mª Esperanza

15.9.2015

14.12.2015

6

36037875A

Gil Ucha, Guadalupe

1.4.2016

30.6.2016

2

36115451T

Gómez Suárez, Jorge

28.3.2016

27.6.2016

4

71872664X

Gómez Rodríguez, Ana María

1.3.2016

31.5.2016

2

34952802R

Gómez Pato, Raúl

29.3.2016

28.6.2016

6

33322498Y

Gómez Paredes, Óscar

13.10.2015

18.12.2015

6

33297040D

Gómez Mourelle, Ramón

26.10.2015

20.12.2015

4

34988114P

González Yáñez, Ignacia

21.9.2015

18.12.2015

1

09801763Z

González Treceño, Cristina

11.1.2016

10.4.2016

3a

34993663Z

González Regal, Manuel

18.9.2015

17.12.2015

2

36080220M

González Lopo, María

1.4.2016

30.6.2016

2

36094744Q

González Lopo, Santiago

1.4.2016

30.6.2016

6

34965993J

González López, Francisco

4.4.2016

24.6.2016

6

32748595E

Gorrochategui Santos, Luis

21.9.2015

20.12.2015

1

44475707D

Guede Otero, Damián

21.9.2015

18.12.2015

1

36175520Q

Gutiérrez Pérez, Osvaldo

29.3.2016

28.6.2016

4

73241561Q

Herbello Hermelo, Francisco

8.1.2016

3.4.2016

5

33260852T

Hervés Sayar, Enrique

15.9.2015

14.12.2015

1

36115097Z

Iglesias Fernández, Avelino

1.4.2016

30.6.2016

6

44817199C

Isasi Freire, Alicia

9.5.2016

8.7.2016

2

32420977Q

Jove Maceiras, Aurora

7.1.2016

6.4.2016

2

30485127F

Jurado Luque, Javier Luis

15.2.2016

14.5.2016

2

32652699J

Leira Rodríguez, María Rocío

28.3.2016

27.6.2016

6

33216657B

Leirós de la Peña, Mª Paz

30.3.2016

24.6.2016

4

79324516T

Lijó Marcote, Tomás

8.1.2016

7.4.2016

1

33269724V

Lojo Dávila, Jesús

7.1.2016

20.3.2016

1

52457249E

Lojo Abeijón, María Josefa

8.1.2016

7.4.2016

2

33333672W

López Vara, Elena

19.9.2015

18.12.2015

6

76565361V

López Sampedro, Ana María

5.10.2015

27.11.2015

3a

32820118S

López Rey, Lucía

19.9.2015

18.12.2015

6

33304630D

López Prada, María Inmaculada

26.10.2015

4.12.2015

1

32416849M

Lorenzo Cimadevila, Margarita

1.11.2015

30.1.2016

6

33225779W

Loroño Pérez, María del Carmen

18.4.2016

26.6.2016

6

32778750R

Martín Aláez, Francisco Javier

1.4.2016

13.5.2016

6

35318767J

Martínez Mejuto, Teresita

1.4.2016

13.5.2016

3a

33256045T

Martínez Blanco, Manuel

21.9.2015

20.12.2015

2

34971244C

Martínez Iglesias, Cecilia

4.4.2016

27.6.2016

6

35558076F

Mene Pazos, Alejandro

29.3.2016

28.6.2016

6

33268793Y

Miguéns Cristobo, Mª de los Ángeles

11.4.2016

4.7.2016

4

44077011H

Miragaya López, Laura

8.1.2016

3.4.2016

6

71502247P

Montiel Reyero, Carolina

1.4.2016

30.6.2016

6

79314074T

Mosqueira Vilar, Patricia

23.1.2016

1.4.2016

5

36084019D

Muñoz Sobrino, Mónica Patricia

18.9.2015

17.12.2015

2

33342211P

Muñoz-Ayala Sánchez, Alejandro

1.4.2016

29.6.2016

2

33337001L

Muñoz-Ayala Sánchez, Patricia

1.4.2016

29.6.2016

4

76347177B

Negreira Noya, Mª Remedios

1.3.2016

31.5.2016

5

33336068Y

Noche Fraga, Ramón

15.9.2015

14.12.2015

5

33318790R

Novo Comba, Carlos

15.9.2015

14.12.2015

6

35249066W

Otero Urtaza, José María

1.5.2016

31.5.2016

2

52491792L

Otero Riobó, Begoña

19.9.2015

18.12.2015

4

76869853N

Otero López, Manuel

19.10.2015

18.12.2015

2

44448877C

Padrón Gómez, Marcos

21.9.2015

20.12.2015

4

44461410H

Pato González, María Carmen

15.9.2015

14.12.2015

1

33992108V

Pena Rey, Alberto

21.9.2015

18.12.2015

6

32837913P

Pena Arijón, Olivia

24.3.2016

23.6.2016

4

35308922N

Pérez Mouriño, Mónica

19.10.2015

18.12.2015

4

76897515M

Pérez Cardoso, Marcos

19.10.2015

18.12.2015

2

32639960Q

Pita Ameneiros, María Luisa

4.4.2016

27.6.2016

2

36142419N

Polo Cal, Rosalía

4.4.2016

27.6.2016

2

52498381F

Portas Conde, Iria

21.9.2015

20.12.2015

1

34726971F

Puentes Graña, Mª Aurora

1.4.2016

30.6.2016

5

52451633H

Ramos Saiñas, Bautista

18.9.2015

17.12.2015

4

36104376B

Rey López, Marta

17.9.2015

16.12.2015

1

33306952P

Río Silva, José Luis

20.9.2015

19.12.2015

6

36030980P

Rivero Tizón, María Gloria

21.9.2015

13.11.2015

5

32825008Y

Rodríguez Machado, Eduardo

19.9.2015

18.12.2015

6

32642122Q

Rodríguez Leal, Gloria

11.1.2016

10.4.2016

5

33998054Y

Rodríguez Calderón, Laura

19.9.2015

18.12.2015

6

36149841M

Rodríguez Bárbara, Marta

1.4.2016

30.6.2016

2

32753772R

Rodríguez López, José Antonio

7.1.2016

06.4.2016

1

77001343B

Román González, Patricia

1.4.2016

30.6.2016

4

09294114K

San José García, María Gloria

11.1.2016

10.4.2016

2

74612928P

Sánchez Sánchez, Francisco

1.1.2016

31.3.2016

2

25431990Q

Sánchez Pérez, María

7.1.2016

6.4.2016

6

52496145W

Sanmartín Xuncal, Xesús

7.1.2016

18.3.2016

2

35299546C

Santiago Pazos, Margarita

29.3.2016

28.6.2016

6

35284622T

Santos Solla, Ana

4.4.2016

29.4.2016

3a

32695897V

Sedes Doce, David

1.1.2016

21.3.2016

1

45277377Z

Segura Espinosa, Isabel María

1.4.2016

30.6.2016

2

36163561V

Sendón Ogando, Olaia

8.1.2016

28.3.2016

2

76865754F

Sierra Ferreiro, Victoriano

8.1.2016

28.3.2016

1

X2905804F

Son, Corinne

25.1.2016

24.4.2016

6

32420212X

Toba Nardín, Enrique

1.4.2016

15.5.2016

4

44808632D

Tojo Fernández, Beatriz

7.1.2016

6.4.2016

3a

44075367F

Tomé Castro, Victoriano

29.3.2016

28.6.2016

1

36088309K

Torres Búa, Manuel

21.9.2015

20.12.2015

1

33339067S

Trashorras de la Fuente, Pablo

19.9.2015

18.12.2015

3a

32649206Q

Varela Martínez, Pablo

29.3.2016

26.6.2016

1

36117153T

Varela Cabezas, Rodrigo

18.9.2015

17.12.2015

4

76514896Z

Vázquez García, Berta

21.9.2015

20.12.2015

5

32623741N

Zacarías Maceiras, Fernando

15.9.2015

14.12.2015