Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Luns, 21 de setembro de 2015 Páx. 37225

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2015, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión, para o ano 2015, á Empresa de Transformación Agraria, S.A., cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nunha porcentaxe máxima dun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Potema 3.44).

Encomenda de xestión para a construción dun punto limpo no concello de Vilar de Santos, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nunha porcentaxe máxima dun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, tema prioritario 3.44.

– Actividade: construción dun punto limpo no concello de Vilar de Santos. Os traballos que se van executar agrúpanse nos seguintes capítulos de obra:

• Movemento de terras.

• Urbanización e axardinamento.

• Instalacións xerais.

• Caseta de servizos de persoal e de recepción.

• Almacén de RAEE.

• Zona de plásticos.

• Peche perimetral e porta de acceso.

• Contedores e sinalización.

• Seguridade e saúde.

– Natureza e alcance da encomenda: esta encomenda ten natureza intersubxectiva ao ter a Empresa de Transformación Agraria, S.A. a consideración de medio instrumental da Administración, segundo o disposto na disposición adicional vixésimo quinta do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

– Prazo de vixencia: o prazo de vixencia é de tres meses, contados desde o 8 de setembro de 2015.

– Modalidade de financiamento: esta encomenda finánciase nun 80 % a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, encadrándose no tema prioritario 3.44: xestión de residuos domésticos e industriais.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2015

José Antonio Fernández Vázquez
Secretario xeral técnico da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas