Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Martes, 22 de setembro de 2015 Páx. 37438

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2015/16 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal opositor, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Advertidos erros na referida Resolución do 10 de setembro de 2015 (DOG do 15 de setembro) ,cómpre facer as seguintes correccións:

– Na páxina 36740, onde di: «34950218Q, Pérez Rico, María del Rosario, 32016273-IES Xesús Ferro Couselo, 590007-Física e Química», debe dicir: «34950218Q, Pérez Rico, María del Rosario, 32008902-CIFP A Carballeira, 590102-Análise e Química».

– Na páxina 36741, onde di: «44458988B, Fírvida Plaza, Iria, 32001725-IES Lauro Olmo, 590007-Física e Química», debe dicir: «44458988B, Fírvida Plaza, Iria, 32015050-CIFP A Farixa, 590113-Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos».

– Na páxina 36778, onde di: «33333127D, Vázquez Núñez, Rebeca, 32008902-CIFP A Carballeira-Marcos Valcarcel, 590102-Análise e Química», debe eliminarse.

– Na páxina 36778, onde di: «35983143B, Ardid Posada, Carlos, 36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester, 590104-Construcións Civís e Edificacións», debe dicir: «35983143B, Ardid Posada, Carlos, 360111634-IES Politécnico de Vigo, 590104-Construcións Civís e Edificacións».

– Na páxina 36778, onde di: «10597037V, De Medrano Iglesias, Joaquín, 15024513-CIFP Someso, 590104-Construcións Civís e Edificacións», debe dicir: «10597037V, De Medrano Iglesias, Joaquín, 36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra, 590104 Construcións Civís e Edificacións».

– Na páxina 36790, onde di: «33339837A, Pérez Pérez, Felisa, 320155050-CIFP-A Farixa, 590113-Organización e Proxectos. Sistemas Enerxéticos», debe eliminarse.

– Na páxina 36801, onde di: «32843558H, Muñoz Candal, Juan José, 36020337-IES Salvaterra de Miño, 591204-Fabricación e Instalación de Carpintaría e Moble», debe eliminarse.

– Na páxina 36815, onde di: «33281094W, Louzao Rodríguez, María del Carmen, 15022607-CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, 591225-Servizos á Comunidade», debe dicir: «33281094W, Louzao Rodríguez, María del Carmen, 15022607-CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, 591240-Linguaxe de Signos».

– Na páxina 36815, onde di: «53301643V, Pita Fernández, Patricia, 270112048-IES Xograr Alfonso Gómez de Sarria, 591225-Servizos á Comunidade», debe dicir: «53301643V, Pita Fernández, Patricia, 15022607-CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, 591225-Servizos á Comunidade».

– Na páxina 36815, onde di: «32792541S, Cernadas Rey, María Enriqueta, 27020793-CIFP Porta da Auga, 591225-Servizos á Comunidade», debe dicir: «32792541S, Cernadas Rey, María Enriqueta, 15022607-CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, 591240-Linguaxe de Signos».

– Na páxina 36815, onde di: «33846169J, Ferreiro Fernández, Purificación, 27007247-IES Francisco Daviña Rey, 591225-Servizos á Comunidade», debe dicir: «33846169J, Ferreiro Fernández, Purificación, 27012048-IES Xograr Alfonso Gómez de Sarria, 591225-Servizos á Comunidade».

– Na páxina 36818, onde di: «32676035G, López Leira, Luis, 36019463-IES Johan Carballeira, 591228-Soldadura», debe eliminarse.

– Na páxina 36818, onde di: «76580428L, Villalba López, Iván, 36014568-CIFP Valentín Paz Andrade, 591228-Soldadura», debe dicir: «76580428L, Villalba López, Iván, 36019463-IES Johan Carballeira de Bueu, 591228-Soldadura».

– Na páxina 36819, onde di: «52933774X, Abalo Otero, Rebeca, 15022607-CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, 591240-Linguaxe de Signos», debe eliminarse.

– Na páxina 36819, onde di: «35458935L, Cuba Cabrera, Mar, 15022607-CIFP Ánxel Casal-Monte Alto, 591240-Linguaxe de Signos», debe eliminarse.

Deben incluírse na referida resolución:

– 76368083X, Pacoret Balsa, Ana Belén, 15024513-CIFP Someso, A Coruña, 590104-Construcións Civís e Edificacións.

– 32701816W, Loureiro Varela, Daniel, 36014568-CIFP Valentín Paz Andrade de Vigo, 591228-Soldadura.