Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Mércores, 21 de outubro de 2015 Páx. 40751

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 28 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a autorización de novas seccións bilingües no curso 2015/16 en centros sustentados con fondos públicos de ensino non universitario reguladas pola Orde do 12 de maio de 2011.

A Orde do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio) regula as seccións bilingües en centros sustentados con fondos públicos.

Finalizado o procedemento establecido na citada orde para a autorización de seccións bilingües, procédese a facer pública a relación de novas seccións bilingües autorizadas a partir do curso 2015/16, segundo o disposto no artigo 12.2.

En consecuencia, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros con seccións bilingües que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada perante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 107.1, 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De non considerar oportuna a interposición do citado recurso poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de setembro de 2015

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO
Relación de centros con novas seccións bilingües para o curso 2015/16

Cód.Centro

Centro

Idioma

Materia

Observacións

Curso

Ensinanza

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Física e Química

 

Educación secundaria obrigatoria

15000338

CPI Conde de Fenosa

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15001070

CPI de Cruz do Sar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación secundaria obrigatoria

15001070

CPI de Cruz do Sar

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15001070

CPI de Cruz do Sar

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15001070

CPI de Cruz do Sar

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15001070

CPI de Cruz do Sar

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Matemáticas

 

Educación primaria

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inglés

Matemáticas

 

Educación primaria

15002591

IES Monte Neme

Inglés

Proxecto Interdisciplinar

 

Educación secundaria obrigatoria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Educación Plástica e Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Valores Éticos

 

Educación secundaria obrigatoria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Inglés

Valores Éticos

 

Educación secundaria obrigatoria

15004654

CPR Plurilingüe Santo Domingo

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004654

CPR Plurilingüe Santo Domingo

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias Sociais

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias Sociais

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias Sociais

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias Sociais

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias Sociais

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias Sociais

 

Educación primaria

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Inglés

Ciencias Sociais

 

Educación primaria

15005211

IES Salvador de Madariaga

Inglés

Tecnoloxías

 

Educación secundaria obrigatoria

15005233

IES Agra do Orzán

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15005233

IES Agra do Orzán

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

15005233

IES Agra do Orzán

Francés

Cultura da Unión Europea

 

Educación secundaria obrigatoria

15005300

IES Rafael Puga Ramón

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación secundaria obrigatoria

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Inglés

Programación de Servizos e Procesos

 

Ciclos formativos de grao superior

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15006501

CPR Cristo Rey

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15006501

CPR Cristo Rey

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15006602

CPR Belén

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15006730

IES Sofía Casanova

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

Educación secundaria obrigatoria

15008301

IES Urbano Lugrís

Francés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15008805

CEIP de Melide nº 1

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15008805

CEIP de Melide nº 1

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15009241

CPI Virxe da Cela

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15009241

CPI Virxe da Cela

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15009241

CPI Virxe da Cela

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15009241

CPI Virxe da Cela

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15009241

CPI Virxe da Cela

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15010204

CPR Santiago Apóstol

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15010204

CPR Santiago Apóstol

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15010575

CEIP O Coto

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15010575

CEIP O Coto

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15010575

CEIP O Coto

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15012730

IES Camilo José Cela

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

15012730

IES Camilo José Cela

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

15014349

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15014532

CPR Bayón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15014532

CPR Bayón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15014532

CPR Bayón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15014532

CPR Bayón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15014532

CPR Bayón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15014957

CPI de San Sadurniño

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15015597

CPR La Milagrosa

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Francés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15017314

CEIP de Toques

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15019281

CPI de Zas

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15019281

CPI de Zas

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

15019281

CPI de Zas

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15019281

CPI de Zas

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

15019281

CPI de Zas

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

15019281

CPI de Zas

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15019301

CPI de San Vicente

Inglés

Valores Sociais e Cívicos

 

Educación primaria

15019301

CPI de San Vicente

Inglés

Valores Sociais e Cívicos

 

Educación primaria

15019301

CPI de San Vicente

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

15020854

CPI de Xanceda

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15020970

CEIP Celso Emilio Ferreiro

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15021354

CEIP Bergantiños

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15021482

IES San Clemente

Inglés

Linguaxes de Marcas e Sistemas Xestores de Información

 

1º Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

Ciclos formativos de grao superior

15021482

IES San Clemente

Portugués

Fundamentos de Hardware

 

1º Administración de Sistemas Informáticos en Rede

Ciclos formativos de grao superior

15021500

CEIP Santa Baia

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15021500

CEIP Santa Baia

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15021500

CEIP Santa Baia

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15021524

CEIP A Cristina

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15021792

CEIP Salgado Torres

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15021792

CEIP Salgado Torres

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Inglés

Dotación Sanitaria

 

1º Emerxencias Sanitarias

Ciclos formativos de grao medio

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Inglés

Desenvolvemento Socioafectivo

 

2º Educación Infantil

Ciclos formativos de grao superior

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15023302

IES Manuel Murguía

Inglés

Debuxo Técnico I

 

Bacharelato

15023302

IES Manuel Murguía

Inglés

Debuxo Artístico I

 

Bacharelato

15023302

IES Manuel Murguía

Inglés

Tecnoloxía Industrial I

 

Bacharelato

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15025268

IES As Telleiras

Inglés

Valores Éticos

 

Educación secundaria obrigatoria

15025268

IES As Telleiras

Inglés

Valores Éticos

 

Educación secundaria obrigatoria

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15025633

CEIP Os Casais

Inglés

Educación Artística

Só plástica

4º (3º, 4º mixto)

Educación primaria

15025633

CEIP Os Casais

Inglés

Educación Artística

Só plástica

6º (5º, 6º mixto)

Educación primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15025724

CEIP Os Tilos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Inglés

Física e Química

 

Educación secundaria obrigatoria

15026169

CRA de Teo

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15026418

IES Terra de Soneira

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Valores Éticos

 

Educación secundaria obrigatoria

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Valores Éticos

 

Educación secundaria obrigatoria

15026731

IES Campo de San Alberto

Inglés

Filosofía

 

1º Bacharelato

Bacharelato

15027125

IES de Viós

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

15027125

IES de Viós

Inglés

Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15027125

IES de Viós

Inglés

Física e Química

 

Educación secundaria obrigatoria

15027125

IES de Viós

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15027216

IES Fernando Esquío

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Inglés

Servizos de Rede e Internet

 

2º Administración de Sistemas Informáticos en Rede

Ciclos formativos de grao superior

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

15027551

CRA de Rianxo

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15027551

CRA de Rianxo

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

15027654

IES Agra de Leborís

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

15027708

CEIP Ría do Burgo

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

15027708

CEIP Ría do Burgo

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

15027733

IES de Arzúa

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15027851

IES A Cachada

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

15027976

IES Poeta Añón

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

15032081

IES de Fene

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

15032081

IES de Fene

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27004428

CEIP de Foz nº 1

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27004428

CEIP de Foz nº 1

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27004635

CPI Dr. López Suárez

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

27006218

CPR Cervantes

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27006231

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27006231

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27006243

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27006243

CPR María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27006322

CPR La Inmaculada

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

27006528

CIFP As Mercedes

Inglés

Representación Gráfica de Instalacións

 

1º Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos

Ciclos formativos de grao superior

27009463

CEIP de Bretoña

Inglés

Educación Artística

Só plástica

3º (1º, 2º, 3º mixto)

Educación primaria

27009463

CEIP de Bretoña

Inglés

Educación Artística

Só plástica

6º (5º, 6º mixto)

Educación primaria

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27012504

CPI San Tomé do Carballo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

2º (1º, 2º mixto)

Educación primaria

27012504

CPI San Tomé do Carballo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

4º (3º, 4º mixto)

Educación primaria

27013648

IES Vilar Ponte

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

27013648

IES Vilar Ponte

Inglés

Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

27013697

CEIP Eloísa Rivadulla

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27013697

CEIP Eloísa Rivadulla

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27013697

CEIP Eloísa Rivadulla

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27013697

CEIP Eloísa Rivadulla

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27014860

CEIP A Gándara

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

27014860

CEIP A Gándara

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

27014860

CEIP A Gándara

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27014860

CEIP A Gándara

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27015311

IES A Pinguela

Inglés

Fundamentos de Hardware

 

1º Administración de Sistemas Informáticos en Rede

Ciclos formativos de grao superior

27015761

IES Ánxel Fole

Inglés

Física e Química

 

Educación secundaria obrigatoria

27015967

CPI Uxío Novoneira

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

27016297

IES Enrique Muruais

Inglés

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas

 

Educación secundaria obrigatoria

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

32004118

CPI Antonio Faílde

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

32006000

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Ciencias da Natureza

 

2º (1º, 2º mixto)

Educación primaria

32006000

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Ciencias da Natureza

 

4º (3º, 4º mixto)

Educación primaria

32006000

CEIP Emilia Pardo Bazán

Inglés

Ciencias da Natureza

 

6º (5º, 6º mixto)

Educación primaria

32006553

CEIP de Maceda

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32006929

CPI Terras de Maside

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32008550

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

32008550

CPR Plurilingüe San José

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

32008604

CPR Santa María

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

32008707

CPR Plurilingüe La Purísima

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

32008707

CPR Plurilingüe La Purísima

Inglés

Ciencias Sociais

 

Educación primaria

32008914

CPR Santo Cristo

Inglés

Márketing na actividade comercial

 

1º Comercio

Ciclos formativos de grao medio

32008914

CPR Santo Cristo

Inglés

Formación e Orientación Laboral

 

2º Xestión Administrativa

Ciclos formativos de grao medio

32008914

CPR Santo Cristo

Inglés

Empresa e Iniciativa Emprendedora

 

1º Farmacia e Parafarmacia

Ciclos formativos de grao medio

32009116

IES 12 de Outubro

Inglés

Empresa e Iniciativa Emprendedora

 

2º Estética Integral

Ciclos formativos de grao superior

32009190

IES As Lagoas

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32011755

CEIP Manuel Respino

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32011755

CEIP Manuel Respino

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32011755

CEIP Manuel Respino

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32011755

CEIP Manuel Respino

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32011755

CEIP Manuel Respino

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32011755

CEIP Manuel Respino

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Inglés

Física e Química

 

Educación secundaria obrigatoria

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Inglés

Física e Química

 

Educación secundaria obrigatoria

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

6º (5º, 6º mixto)

Educación primaria

32015207

IES O Couto

Inglés

Obradoiro de Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32015207

IES O Couto

Inglés

Obradoiro de Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32015207

IES O Couto

Francés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

32015220

CEIP Vistahermosa

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

32015232

IES Lagoa de Antela

Inglés

Informática

 

Educación secundaria obrigatoria

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

Francés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

32020631

CPR Pablo VI Fátima

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

32020631

CPR Pablo VI Fátima

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000247

CPI de Cova Terreña

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000247

CPI de Cova Terreña

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000247

CPI de Cova Terreña

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000247

CPI de Cova Terreña

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000375

CEIP da Torre-Cela

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000831

CPR Sagrada Familia

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000831

CPR Sagrada Familia

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000831

CPR Sagrada Familia

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000910

CPR Casa de la Virgen

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36000910

CPR Casa de la Virgen

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Inglés

Filosofía

 

Bacharelato

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Inglés

Ciencias da Administración e Finanzas

 

2º Xestión Loxística e Comercial

Ciclos formativos de grao superior

36003832

CEIP Valle-Inclán

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36003996

CPR San José

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004460

CEIP de Ardán

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004460

CEIP de Ardán

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004460

CEIP de Ardán

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004460

CEIP de Ardán

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004472

CEIP do Carballal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004472

CEIP do Carballal

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Valores Éticos

 

Educación secundaria obrigatoria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Valores Éticos

 

Educación secundaria obrigatoria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36004514

CPR La Inmaculada

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36004733

CEIP de Reibón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004733

CEIP de Reibón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004733

CEIP de Reibón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36004927

CPI de Mondariz

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36006079

CPI Curros Enríquez

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36006079

CPI Curros Enríquez

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36007242

CEIP de Viñas

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

36007621

CPI de Pontecesures

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

36007631

CEIP de Porto Cabeiro

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36007710

CEP Santa Mariña

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36010101

CEIP O Sello

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36010216

CPR Plurilingüe Divino Salvador

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36010216

CPR Plurilingüe Divino Salvador

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36010484

CEIP Eduardo Pondal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

36010897

CPR Santa Cristina

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36010903

CPR Plurilingüe Apóstol Santiago

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36010939

CPR Plurilingüe Barreiro

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36010939

CPR Plurilingüe Barreiro

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36011257

CPR El Pilar

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36011351

CPR San José de Cluny

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36011518

CPR Plurilingüe Mercantil

Inglés

Educación Artística

Só Música

Educación primaria

36011518

CPR Plurilingüe Mercantil

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

36011518

CPR Plurilingüe Mercantil

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

36011579

IES A Guía

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

36011798

IES Alexandre Bóveda

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

36011853

CPR Daniel Castelao

Inglés

Instalacións Domóticas

 

2º Instalacións Eléctricas e Automáticas

Ciclos formación profesional básica

36011865

CPR Quiñones de León

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36013011

CEIP Torre-Illa

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36013023

CEIP de San Roque

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36013096

CEIP de San Bartolomé

Inglés

Ciencias da Natureza

 

Educación primaria

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Inglés

Educación Plástica e Visual

 

Educación secundaria obrigatoria

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Inglés

Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas

 

Educación secundaria obrigatoria

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria

36014878

CEIP de Conmeniño

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36014878

CEIP de Conmeniño

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36015159

IES Chan do Monte

Francés

Informática

 

Educación secundaria obrigatoria

36015792

CEIP Xulio Camba

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36015792

CEIP Xulio Camba

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36015871

CEIP de Meaño-As Covas

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36016024

CPR Plurilingüe Abrente 

Inglés

Valores Sociais e Cívicos

 

Educación secundaria obrigatoria

36016024

CPR Plurilingüe Abrente 

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

36016024

CPR Plurilingüe Abrente 

Inglés

Música

 

Educación secundaria obrigatoria

36016024

CPR Plurilingüe Abrente 

Alemán

Cultura Clásica

 

Educación secundaria obrigatoria

36016051

CEIP Seis do Nadal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36016051

CEIP Seis do Nadal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36016051

CEIP Seis do Nadal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36016115

CPR Eduardo Pondal

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

36016115

CPR Eduardo Pondal

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

36016590

CEIP de Abelendo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36016619

CEIP de Atín-Cela

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

Inglés

Educación Física

 

Educación primaria

36017703

CEIP Souto-Donas

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36017703

CEIP Souto-Donas

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36017703

CEIP Souto-Donas

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36018033

CPR Plurilingüe Vigo

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

Educación secundaria obrigatoria

36018471

CEIP de Rebordáns

Inglés

Educación Artística

 

Educación primaria

36018501

IES Monte Carrasco

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36019062

IES Rosais 2

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

36019220

IES Auga da Laxe

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

36019220

IES Auga da Laxe

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

36019220

IES Auga da Laxe

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

36019220

IES Auga da Laxe

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

36019244

IES A Sangriña

Inglés

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

 

Educación secundaria obrigatoria

36019441

CEIP de Petelos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36019441

CEIP de Petelos

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36019657

IES Primeiro de Marzo

Inglés

Cultura Científica

 

1º Bacharelato

Bacharelato

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Inglés

Tecnoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36020155

CPR Estudio

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36020350

IES Pintor Colmeiro

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

36020350

IES Pintor Colmeiro

Inglés

Educación Física

 

Educación secundaria obrigatoria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36024057

CPR Bouza Brey

Inglés

Educación Artística

Só plástica

Educación primaria

36024197

IES de Cotobade

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

Educación secundaria obrigatoria

36024203

IES Faro das Lúas

Inglés

Matemáticas

 

Educación secundaria obrigatoria