Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 201 Mércores, 21 de outubro de 2015 Páx. 40746

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de setembro de 2015 pola que se autorizan novos centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2015/16.

De conformidade co establecido no artigo 16 da Orde desta consellería do 12 de maio de 2011 (DOG do 20 de maio), pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á Rede de centros plurilingües de Galicia, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Autorizar os centros plurilingües que se relacionan no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. De non consideraren oportuna a interposición do citado recurso, poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Centros autorizados

Cód. centro

Centro

Idioma

                    Materia

Observacións

Curso

Ensinanza

1

15001112

CPR Nosa Señora del Carmen

Inglés

Ciencias Sociais

 

1º primaria

Educación primaria

2

15004642

CPR Santa María del Mar

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º primaria

Educación primaria

3

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

4

15006353

CPR Jorge Juan

Inglés

Educación Artística

 

1º primaria

Educación primaria

 

15006353

CPR Jorge Juan

Inglés

Educación Física

 

1º primaria

Educación primaria

5

15006481

CPR Compañía de María

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

Educación secundaria

6

15006882

CPR Valle Incán I

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

Educación secundaria

7

15007621

CPI Cabo da Area

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria

8

15009241

CPI Virxe da Cela

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

9

15014520

CPR Galaxia

Inglés

Educación Física

 

1º primaria

Educación primaria

10

15014532

CPR Bayón

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

11

15015421

CPR Juventud

Ingles

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

12

15015524

CPR Vilas Alborada

Inglés

Educación Física

 

1º primaria

Educación primaria

13

15018343

CEIP Xacinto Amigo Lera

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

14

15020982

CEIP O Ramo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

15

15022000

CPR Plurilingüe Montegrande

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

1º ESO

Educación secundaria

16

15023508

CEIP Virxe do Mar

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

17

15027861

IES Pedra da Aguia

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria

18

15032426

CEIP Graxal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

19

27006218

CPR Cervantes

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

20

27009347

CEIP San Miguel

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

21

27012474

CEIP Virxe do Carme

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

22

27020801

CEIP de Monterroso

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

23

32003771

CEIP Curros Enríquez

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

24

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

Educación secundaria

25

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

Educación secundaria

26

36000351

CPR Virgen Milagrosa

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

27

36000417

CPR San Fermín

Inglés

Educación Artística

Só música

1º primaria

Educación primaria

 

36000417

CPR San Fermín

Inglés

Educación Física

 

1º ESO

Educación secundaria

28

36000508

CEIP de Castrelo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

29

36003960

CPR Padres Somascos

Inglés

Educación Artística

 

1º primaria

Educación primaria

30

36004711

CEIP Domaio

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

31

36006134

CEIP San Benito de Lérez

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

32

36008866

CEIP A Florida

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

33

36010356

CPR Plurilingüe Escuelas Nieto

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

1º ESO

Educación secundaria

34

36010393

CPR Plurilingüe Barreiro

Inglés

Bioloxía e Xeoloxía

 

1º ESO

Educación secundaria

35

36010721

CEIP Ramón y Cajal

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

36

36010800

CPR Niño Jesús de Praga

Inglés

Ciencias da Natureza

 

1º primaria

Educación primaria

37

36011491

CPR Possumus

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

38

36015871

CEIP de Meaño-As Covas

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

39

36015950

CEIP da Espiñeira-Aldán

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

40

36018161

CEP Xosé Ferro Couselo

Inglés

Educación Artística

Só plástica

1º primaria

Educación primaria

41

36020261

IES Terra de Turonio

Inglés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 

1º ESO

Educación secundaria