Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Venres, 23 de outubro de 2015 Páx. 41108

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2015 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos.

Expediente: 110/2014.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo e Benestar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: execución de programas de intervención en réxime de acollemento residencial e de atención de día, dirixidos a menores con medida de protección. 118 prazas.

c) Lotes: si. Lote 1 Santiago de Compostela. Lote 2 Verín. Lote 3 Vigo. Lote 4 Vilagarcía de Arousa.

d) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 76, do 23 de abril de 2015.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación con IVE: lote 1 Santiago de Compostela: 526.912,96 €. Lote 2 Verín: 524.436,00 €. Lote 3 Vigo: 5.338.725,60 €. Lote 4 Vilagarcía de Arousa: 526.912,96 €.

5. Formalización do contrato.

a) Data da adxudicación: 13 de xullo de 2015.

b) Data da formalización: 31 de xullo de 2015.

c) Contratistas e importes de adxudicación por anualidades:

Identificativo

Entidade

2015

2016

2017

2018

Lote 1

Asociación Dignidad Lugo

66.861,00

159.942,00

159.505,00

65.987,00

Lote 2

Cruz Vermella de Galicia

63.892,80

152.841,60

152.424,00

63.057,60

Lote 3.1

ACLAD Alborada

117.045,00

279.990,00

279.225,00

115.515,00

Lote 3.2

Aldeas Infantiles SOS Galicia

50.650,65

121.164,30

120.833,25

49.988,55

Lote 3.3

Aldeas Infantiles SOS Galicia

66.868,65

159.960,30

159.523,25

65.994,55

Lote 3.4

Aldeas Infantiles SOS Galicia

99.832,50

238.815,00

238.162,50

98.527,50

Lote 3.5

Aldeas Infantiles SOS Galicia

139.765,50

334.341,00

333.427,50

137.938,50

Lote 3.6

Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar

66.868,65

159.960,30

159.523,25

65.994,55

Lote 3.7

Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar

66.868,65

159.960,30

159.523,25

65.994,55

Lote 3.8

Asociación de Iniciativa Social Berce

66.868,65

159.960,30

159.523,25

66.868,65

Lote 4

Fundación Aldaba

66.868,65

159.960,30

159.523,25

65.994,55

d) Nacionalidade: española.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: as ofertas das adxudicatarias foron seleccionadas como as máis vantaxosas mediante a aplicación dos criterios obxectivos que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente: 111/2014.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo e Benestar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: xestión e dirección do centro Valverde para a execución de programas de emancipación en réxime de acollemento residencial tutelado. 8 prazas.

c) Lotes: non.

d) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 55, do 23 de marzo de 2015.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación: 142.800 €. Con IVE: 157.080 €.

5. Formalización do contrato.

a) Data da adxudicación: 22 de maio de 2015.

b) Data da formalización: 12 de xuño de 2015.

c) Contratistas: Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector-Igaxes3.

d) Importe de adxudicación por anualidades: 2015: 81.900 €. 2016: 58.500 €. IVE exento.

e) Nacionalidade: española.

d) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta da adxudicataria foi seleccionada como a máis vantaxosa mediante a aplicación dos criterios obxectivos que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente: 112/2014.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo e Benestar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: desenvolvemento do programa de adopcións especiais.

c) Lotes: non.

d) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 78, do 27 de abril de 2015.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación con IVE: 190.080 €.

5. Formalización do contrato.

a) Data da adxudicación: 13 de xullo de 2015.

b) Data da formalización: 31 de xullo de 2015.

c) Contratista: Fundación Meniños.

d) Importe de adxudicación por anualidades: 2015: 23.279,90 €. 2016: 55.871,76 €. 2017: 55.871,76 € e 2018: 23.279,90 €. IVE exento.

e) Nacionalidade: española.

f) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta da adxudicataria foi seleccionada como a máis vantaxosa mediante a aplicación dos criterios obxectivos que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente: 113/2014.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo e Benestar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: Programa de intervención ambulatoria con adolescentes en conflito social.

c) Lotes: non.

d) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 78, do 27 de abril de 2015.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación con IVE: 316.800 €.

5. Formalización do contrato.

a) Data da adxudicación: 13 de xullo de 2015.

b) Data da formalización: 31 de xullo de 2015.

c) Contratista: ACLAD Alborada.

d) Importe de adxudicación por anualidades: 2015: 39.796,47 €. 2016: 95.511,36 €. 2017: 95.511,36 € e 2018: 39.796,47 €. IVE exento.

e) Nacionalidade: española.

f) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta da adxudicataria foi seleccionada como a máis vantaxosa mediante a aplicación dos criterios obxectivos que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente: 114/2014.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo e Benestar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: xestión e dirección do centro O Seixo en Vigo, para a execución de programas de intervención en réxime de acollemento residencial e de atención de día dirixidos a menores con medida de protección.

c) Lotes: non.

d) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 69, do 14 de abril de 2015.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación con IVE: 1.062.133,60 €.

5. Formalización do contrato.

a) Data da adxudicación: 25 de xuño de 2015.

b) Data da formalización: 16 de xullo de 2015.

c) Contratista: Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.

d) Importe de adxudicación por anualidades: 2015: 146.945,50 €. 2016: 318.237,00 €. 2017: 317.367,50 €. 2018: 131.294,50 €. IVE exento.

e) Nacionalidade: española.

f) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta da adxudicataria foi seleccionada como a máis vantaxosa mediante a aplicación dos criterios obxectivos que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

Expediente: 115/2014.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo e Benestar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Familia e Inclusión.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: execución de programas de intervención en réxime de acollemento residencial e de atención de día dirixidos a menores con medida de protección. Lugo. 20 prazas.

c) Lotes: non.

d) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 69, do 14 de abril de 2015.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación con IVE: 1.221.985,20 €.

5. Formalización do contrato.

a) Data da adxudicación: 25 de xuño de 2015.

b) Data da formalización: 16 de xullo de 2015.

c) Contratista: Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.

d) Importe de adxudicación por anualidades: 2015: 171.281,50 €. 2016: 370.941,00 €. 2017: 369.927,50 €. 2018: 153.038,50 €. IVE exento.

e) Nacionalidade: española.

f) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta da adxudicataria foi seleccionada como a máis vantaxosa mediante a aplicación dos criterios obxectivos que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2015

P.D. (Artigo 1 da Orde do 19.8.2009)
María Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería de Traballo e Benestar