Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Venres, 23 de outubro de 2015 Páx. 41046

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

DECRETO 147/2015, do 22 de outubro, polo que se nomea secretaria xeral de Emprego a Covadonga Toca Carús.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 26 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e dous de outubro de dous mil quince,

Nomeo secretaria xeral de Emprego a Covadonga Toca Carús.

Santiago de Compostela, vinte e dous de outubro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria