Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Mércores, 28 de outubro de 2015 Páx. 41510

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de outubro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15 convocados pola Orde do 28 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 11 de xuño).

A Orde do 28 de maio de 2015 (DOG do 11 de xuño) pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15, establece no seu artigo 10.3 que o director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita polo tribunal ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, quen emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicada a acta provisional coas cualificacións obtidas polos alumnos e alumnas, resoltas as reclamacións presentadas, e vistas a acta coa proposta definitiva do tribunal de adxudicación dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2014/15 e a correspondente proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, sobre a concesión destes premios,

DISPOÑO:

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de bacharelato, correspondentes ao curso 2014/15, ao alumnado que figura no anexo a esta orde.

Segundo. Esta orde poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde a súa publicación, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Relación de premios extraordinarios de bacharelato
correspondentes ao curso 2014/15

Sol.

Apelidos e nome

Cód. centro

Centro estudos

Importe (€)

13189

Abalde García, Eduardo

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

1.000

14703

Araújo Villanueva, Marta

15015561

CPR Manuel Peleteiro

1.000

14749

Arias Soilán, Laura

27006437

CPR Plurilingüe San José

1.000

12885

Boado Rey, Julia

15006432

CPR Tirso de Molina

1.000

15081

Carreira Pacoret, Carolina

15002581

IES Alfredo Brañas

1.000

14589

Cela Rodríguez, Carmela

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

1.000

14189

Díaz Argüeso, Laura

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

1.000

12884

Fernández Iglesias, Antía

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

1.000

14763

Fuentes Rodríguez, Manuel

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

1.000

15180

Giráldez Villar, Marta

36019475

IES de Rodeira

1.000

14754

Lorenzo Otero, José

36019281

CPR Sek-Atlántico

1.000

14699

Maceda Fernández, Adrián

27003151

IES Lama das Quendas

1.000

14732

Martínez Pérez, Candela

36019062

IES Rosais 2

1.000

13389

Novas Otero, André

36019475

IES de Rodeira

1.000

14594

Otero González, Alexis

27020586

CPR Galén

1.000

14085

Pimentel Iglesias, Lois

15023338

IES Praia Barraña

1.000

14187

Rodríguez Ameal, Carlos

15006742

IES Concepción Arenal

1.000

14433

Rodríguez Romero, Manuel

27020586

CPR Galén

1.000

12983

Serantes Martín, Yaiza

15006742

IES Concepción Arenal

1.000

12483

Tomé Veira, Pedro

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

1.000