Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Mércores, 28 de outubro de 2015 Páx. 41483

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de outubro de 2015 pola que se resolve a concesión de premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2014 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

A Orde do 4 de maio de 2015 (DOG do 18 de maio) convocaba os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2014 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

De acordo co establecido no artigo 6 das bases da convocatoria, desde o 13 ao 23 de xullo de 2015 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e durante ese prazo os/as interesados/as podían formular reclamacións ou emendar erros e a falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Rematado este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

Tendo en conta o anteriormente exposto e atendendo á proposta elaborada pola citada comisión, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle o premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia ao alumnado universitario que rematou os seus estudos no ano 2014 nas universidades do Sistema universitario de Galicia, que se relaciona no anexo I da presente orde. O alumnado premiado recibirá unha contribución en metálico de 2.500 euros.

Artigo 2

Denegarlles o premio aos/ás solicitantes que figuran relacionados no anexo II desta orde e que foron admitidos/as para participar neste concurso, polas causas que nel se sinalan.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte dos/as beneficiarios/as de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 4 de maio de 2015 constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro total ou parcial, polo beneficiario/a, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo I
Concedidos
USC: Universidade de Santiago de Compostela

G-S-01: ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000022-0

45955995V

CARBALLAL LISTE, ESTEBAN

USC

G-S-01: ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-03: CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT. ADXUDICADA

2015/000184-0

78804785T

RAMA CAAMAÑO, JOSÉ

USC

G-S-03: CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-04: CIENCIAS DA CULTURA E DIFUSIÓN CULTURAL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000163-0

36155667N

QUEIRUGA BALADO, MARTA

USC

G-S-04: CIENCIAS DA CULTURA E DIFUSIÓN CULTURAL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-05: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000149-0

33540035D

DIREITO REBOLLAL, SABELA

USC

G-S-05: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-12: ENXEÑARÍA CIVIL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000101-0

33541491Q

SALVADOR VÁZQUEZ, CARLOS

USC

G-S-12: ENXEÑARÍA CIVIL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-15: ENXEÑARÍA EN XEOMÁTICA E TOPOGRAFÍA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000146-0

34278499N

TELLA ÁLVAREZ, MARCOS

USC

G-S-15: ENXEÑARÍA EN XEOMÁTICA E TOPOGRAFÍA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-18: ENXEÑARÍA QUÍMICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000005-0

52935732J

MAQUIEIRA GONZÁLEZ, CARLOS

USC

G-S-18: ENXEÑARÍA QUÍMICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-21: FILOSOFÍA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000004-0

39485210Y

SCOTTO BENITO, PABLO

USC

G-S-21: FILOSOFÍA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-22: FÍSICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000152-0

33560653L

PENIN ASCARIZ, JOSÉ MANUEL

USC

G-S-22: FÍSICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-23: HISTORIA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000013-0

34880416L

OTERO GONZÁLEZ, UXÍA

USC

G-S-23: HISTORIA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-24: HISTORIA DA ARTE

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000039-0

33550426G

PÉREZ LÓPEZ, ALEJANDRO

USC

G-S-24: HISTORIA DA ARTE

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-25: LINGUA E LITERATURA ESPAÑOLAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000067-0

72585735N

JOVEN SIEIRA, CRISTINA

USC

G-S-25: LINGUA E LITERATURA ESPAÑOLAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-26: LINGUA E LITERATURA GALEGAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000113-0

45860403J

MÍGUEZ REGO, VÍTOR

USC

G-S-26: LINGUA E LITERATURA GALEGAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-27: LINGUA E LITERATURA INGLESAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000059-0

45953038G

DÍAS FERNÁNDEZ, ALBA ÁGATA

USC

G-S-27: LINGUA E LITERATURA INGLESAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-29: MATEMÁTICAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000008-0

79335869Z

MÉNDEZ MARTÍNEZ, DAVID

USC

G-S-29: MATEMÁTICAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000176-0

44820425A

MIGUENS PÉREZ, MANUEL

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-37: PSICOLOXÍA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000109-0

79341730X

FRAGA DOMÍNGUEZ, SILVIA

USC

G-S-37: PSICOLOXÍA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-38: QUÍMICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000071-0

45909695Q

AMOZA DAVILA, MARTÍN

USC

G-S-38: QUÍMICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-39: RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000201-0

33556057T

REGUEIRO FERNÁNDEZ, JESSICA

USC

G-S-39: RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-42: XEOGRAFÍA E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000048-0

78805597F

LÓPEZ CARRO, MANUEL RAMIRO

USC

G-S-42: XEOGRAFÍA E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-S-44: XORNALISMO

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000100-0

53194192E

BRAGADO PAZ, MARÍA

USC

G-S-44: XORNALISMO

2.500,00

TOTAL

2.500,00

L-FAR: FARMACIA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000075-0

44465586P

GÓMEZ DACOBA, TAMARA

USC

L-FAR: FARMACIA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

L-FIR: FILOLOXÍA ROMÁNICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000210-0

44492063N

LOUREDO RODRÍGUEZ, EDUARDO

USC

L-FIR: FILOLOXÍA ROMÁNICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

L-MED: MEDICINA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000023-0

45847576C

RIVERO AGUILAR PENSADO, ALEJANDRO

USC

L-MED: MEDICINA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

L-PSP: PSICOPEDAGOXÍA (SÓ 2º CICLO)

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000042-0

45847202Z

MOURELOS VIDAL, CAROLINA

USC

L-PSP: PSICOPEDAGOXÍA (SÓ 2º CICLO)

2.500,00

TOTAL

2.500,00

L-VET: VETERINARIA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000047-0

44473703Y

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, PATRICIA

USC

L-VET: VETERINARIA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

E-AGR: ENXEÑARÍA AGRÓNOMA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000168-0

77416322R

GARCÍA SOUTO, VALENTÍN

USC

E-AGR: ENXEÑARÍA AGRÓNOMA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

E-QUI: ENXEÑARÍA QUÍMICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000209-0

45848788J

REGUEIRA LÓPEZ, ALBERTE

USC

E-QUI: ENXEÑARÍA QUÍMICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

UDC: Universidade da Coruña

G-C-08: DEREITO

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000054-0

53303395K

MAESTRO CORTIZAS, ANA MARÍA

UDC

G-C-08: DEREITO

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-09: ECONOMÍA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000069-0

78805633C

GARCÍA PÉREZ, DIEGO

UDC

G-C-09: ECONOMÍA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-13: ENFERMARÍA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000098-0

47359601W

TUBÍO NOYA, SARA

UDC

G-C-13: ENFERMARÍA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-14: ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000064-0

47383993Z

RIVAS REY, XAIME

UDC

G-C-14: ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-17: ENXEÑARÍA ELÉCTRICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000079-0

35590833N

FERNÁNDEZ SERANTES, LUIS ALFONSO

UDC

G-C-17: ENXEÑARÍA ELÉCTRICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-18: ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000132-0

79343591P

LÓPEZ VARELA, ÁLVARO

UDC

G-C-18: ENXEÑARÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-19: ENXEÑARÍA EN DESEÑO INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO DO PRODUTO

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000081-0

79342814J

SANDE CAAMAÑO, MARÍA

UDC

G-C-19: ENXEÑARÍA EN DESEÑO INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO DO PRODUTO

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-21: ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000058-0

39450975H

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ANTONIO

UDC

G-C-21: ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-22: TECNOLOXÍAS MARIÑAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000026-0

79339028E

GARCÍA CASTIÑEIRA, AMABLE

UDC

G-C-22: TECNOLOXÍAS MARIÑAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-24: ESPAÑOL: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000033-0

47377431F

ROJO MEJUTO, NATALIA

UDC

G-C-24: ESPAÑOL: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-26: GALEGO E PORTUGUÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000188-0

78803957T

RIVADULLA COSTA, DIEGO

UDC

G-C-26: GALEGO E PORTUGUÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-29: INGLÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000045-0

47372002Y

GALÁN RODRÍGUEZ, NOELIA MARÍA

UDC

G-C-29: INGLÉS: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERARIOS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-34: SOCIOLOXÍA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000041-0

44495629J

ÁLVAREZ BARREIRA, RAQUEL

UDC

G-C-34: SOCIOLOXÍA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-35: TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000181-0

32710710H

PEREIRA MÉNDEZ, CRISTÓBAL

UDC

G-C-35: TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-36: TERAPIA OCUPACIONAL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000134-0

47404479F

MARCOS CANCELO, PABLO

UDC

G-C-36: TERAPIA OCUPACIONAL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-C-38: GRAO EN ENXEÑARÍA DE PROPULSIÓN E SERVIZOS DE BUQUE

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000024-0

33553492B

URIARTE FERNÁNDEZ, ELISA MARCELINA

UDC

G-C-38: GRAO EN ENXEÑARÍA DE PROPULSIÓN E SERVIZOS DE BUQUE

2.500,00

TOTAL

2.500,00

L-MAQ: MÁQUINAS NAVAIS (SÓ 2º CICLO)

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000080-0

34636968A

ECHEVARRIA RUBIÑOS, FRANCISCO JOSÉ

UDC

L-MAQ: MÁQUINAS NAVAIS (SÓ 2º CICLO)

2.500,00

TOTAL

2.500,00

E-CAM: ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000001-0

47435428K

MIRA ROMERO, MARÍA

UDC

E-CAM: ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

E-INF: ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000003-0

47376244Q

VALCARCE SILVA, DANIEL

UDC

E-INF: ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

D-ARQ: ARQUITECTURA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000031-0

39455569N

TURIENZO RIVEIRO, ARANZAZU

UDC

D-ARQ: ARQUITECTURA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

UVI: Universidade de Vigo

G-V-02: BELAS ARTES

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000108-0

39451178Z

LORENZO VÁZQUEZ, MARTA

UVI

G-V-02: BELAS ARTES

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-03: BIOLOXÍA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000159-0

47372984E

DÍAZ DÍAZ, ANDREA

UVI

G-V-03: BIOLOXÍA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-05: CIENCIAS AMBIENTAIS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000136-0

76934006H

FERREIRO CARBALLAL, SARA

UVI

G-V-05: CIENCIAS AMBIENTAIS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-06: CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000173-0

44485462N

PADÓN CABO, ALEXIS

UVI

G-V-06: CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-08: CIENCIAS DO MAR

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000191-0

53520435X

VILLAMAÑA RODRÍGUEZ, MARINA

UVI

G-V-08: CIENCIAS DO MAR

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-10: COMERCIO

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000203-0

53196244G

DEL CAMPO MORENO, IRENE

UVI

G-V-10: COMERCIO

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-12: DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000129-0

35575495S

CAMPOS FERNÁNDEZ, EVA REGINA

UVI

G-V-12: DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000016-0

53357071S

LOZANO MUÑOZ, BEATRIZ

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000044-0

34998685E

PATO RODRÍGUEZ, SANTIAGO EDUARDO

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-16: EDUCACIÓN SOCIAL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000111-0

76719550Z

GARCÍA FERREIRO, NOELIA

UVI

G-V-16: EDUCACIÓN SOCIAL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-18: ENXEÑARÍA AGRARIA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000043-0

44486911N

SCHLESINGER PÉREZ, RODRIGO

UVI

G-V-18: ENXEÑARÍA AGRARIA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-19: ENXEÑARÍA DA ENERXÍA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000096-0

44491278D

PÉREZ OROZCO, RAQUEL

UVI

G-V-19: ENXEÑARÍA DA ENERXÍA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-20: ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000086-0

77460745B

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, DANIEL

UVI

G-V-20: ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-24: ENXEÑARÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000104-0

53308008B

ARMENTEROS CACHEDA, ALEJANDRO

UVI

G-V-24: ENXEÑARÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-25: ENXEÑARÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000141-0

53197569H

POZA NOGUEIRAS, VERÓNICA

UVI

G-V-25: ENXEÑARÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-29: ENXEÑARÍA MECÁNICA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000171-0

44477951E

ALONSO FIZ, CRISTIAN

UVI

G-V-29: ENXEÑARÍA MECÁNICA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-30: ESTUDOS DE GALEGO E ESPAÑOL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000056-0

76735511J

PANIAGUA POUSA, CÁNDIDO

UVI

G-V-30: ESTUDOS DE GALEGO E ESPAÑOL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-31: FISIOTERAPIA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000185-0

76902499K

ÁLVAREZ COSTAS, MARÍA PAZ

UVI

G-V-31: FISIOTERAPIA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-32: LINGUAS ESTRANXEIRAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000055-0

44659690S

GARCÍA CASTRO, LAURA

UVI

G-V-32: LINGUAS ESTRANXEIRAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-33: PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000029-0

33549998J

ABUÍN PENAS, JAVIER

UVI

G-V-33: PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-36: TRABALLO SOCIAL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000052-0

35577093A

GIRÁLDEZ RODRÍGUEZ, NOEMÍ

UVI

G-V-36: TRABALLO SOCIAL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-37: TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000061-0

53194172W

REIGOSA ALONSO, CARMEN

UVI

G-V-37: TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-38: TURISMO

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000021-0

45871683T

COSTOYA LÓPEZ, LORENA

UVI

G-V-38: TURISMO

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-39: XEOGRAFÍA E HISTORIA

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000030-0

44480303M

SOUTO CASTRO, IRIA

UVI

G-V-39: XEOGRAFÍA E HISTORIA

2.500,00

TOTAL

2.500,00

G-V-40: CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000122-0

76711682N

GONZÁLEZ PÉREZ, MÓNICA

UVI

G-V-40: CONSULTORÍA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN

2.500,00

TOTAL

2.500,00

E-IND: ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000049-0

77406824W

SANTOS FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA

UVI

E-IND: ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

2.500,00

TOTAL

2.500,00

E-MIN: ENXEÑARÍA DE MINAS

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000118-0

53193681V

LÓPEZ PEREIRA, ALEJANDRO

UVI

E-MIN: ENXEÑARÍA DE MINAS

2.500,00

TOTAL

2.500,00

E-TEL: ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000010-0

36161058K

PÉREZ ESTÉVEZ, DIEGO

UVI

E-TEL: ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

2.500,00

TOTAL

2.500,00

ET-XES: ENX. TÉC. EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

CONT.ADXUDICADA

2015/000211-0

44482556G

GALLEGO RODRÍGUEZ, ADRIANA

UVI

ET-XES: ENX. TÉC. EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN

2.500,00

TOTAL

2.500,00

Anexo II

Denegados
USC: Universidade de Santiago de Compostela

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

MOTIVO DENEGACIÓN

2015/000019-0

79335199B

AMADO CAAMAÑO, ESTEBAN

USC

G-S-09: ENFERMARÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000083-0

33552971L

ANDIÓN SOTO, NURIA

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000175-0

45870186K

ARES FURELOS, NEREA

USC

G-S-09: ENFERMARÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000018-0

45908822V

BALSA BELLO, ANA

USC

G-S-31: MESTRE DE EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000087-0

47381664P

BREGUA DE LA SOTILLA, MARTA

USC

E-QUI: ENXEÑARÍA QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000025-0

44091785A

CACHEDA ABELEDO, ANTÍA

USC

G-S-09: ENFERMARÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000060-0

33543889E

CAMIÑO LÓPEZ, CANDELA MARÍA

USC

G-S-23: HISTORIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000165-0

45905143H

CARRO GRELA, ESTEFANÍA

USC

G-S-07: ECONOMÍA

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000036-0

45874086B

CASAS VIDAL, ÁNXELA

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000028-0

34278447Y

CASTRO COLMENERO, MARÍA

USC

G-S-31: MESTRE DE EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000066-0

44487274F

CID PÉREZ, MARTA

USC

G-S-06: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000161-0

76932141Q

COUSO JUSTO, SARA

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000187-0

47369074E

DAUDE SANTOS, BÁRBARA MARINA

USC

G-S-18: ENXEÑARÍA QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000157-0

33551828A

DÍAZ RODRÍGUEZ, CRISTINA

USC

E-AGR: ENXEÑARÍA AGRÓNOMA

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000014-0

33293348C

DURÁN CASAS, JOSÉ MARÍA

USC

G-S-09: ENFERMARÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000212-0

33551248K

ENRÍQUEZ VÁZQUEZ, DANIEL

USC

L-MED: MEDICINA

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

2015/000198-0

33328991J

FERNÁNDEZ BASADRE, RICARDO

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000046-0

34879765N

FERNÁNDEZ BAUTISTA, PILAR ANTÍA

USC

L-DER: DEREITO

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000207-0

45862548L

FERNÁNDEZ CABALEIRO, PABLO

USC

G-S-23: HISTORIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000035-0

45870533T

FERNÁNDEZ FONDEVILA, MARCOS

USC

G-S-02: BIOLOXÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000112-0

45845346K

GARCÍA LAVANDEIRA, ANA

USC

L-DER: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000150-0

53517969M

GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA ESTHER

USC

G-S-05: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000151-0

44838169Z

GAREA MATO, EVA

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000195-0

33545552Y

GÓMEZ DARRIBA, JAVIER

USC

L-HIA: HISTORIA DA ARTE

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000097-0

33556325S

GÓMEZ RIVAS, CRISTINA

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000034-0

45957224G

GORGAL ROMARIS, ALEJANDRO

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000017-0

32711619F

GRAÑA PIÑEIRO, ANA

USC

L-PSP: PSICOPEDAGOXÍA (SÓ 2º CICLO)

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000208-0

44844554M

GUTIÉRREZ PICHEL, ANDRÉS

USC

E-QUI: ENXEÑARÍA QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000020-0

78789236E

IGLESIAS VILLAR, MARÍA PILAR

USC

G-S-05: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000193-0

79341031R

LÓPEZ ARES, LARA

USC

G-S-37: PSICOLOXÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000102-0

77466705Z

LÓPEZ ROMERO, CRISTINA

USC

G-S-05: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000124-0

33537361A

LÓPEZ SOMOZA, LUCÍA

USC

G-S-29: MATEMÁTICAS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000144-0

39463926C

MAGAN ABOLLO, MANUEL

USC

G-S-24: HISTORIA DA ARTE

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000137-0

33558784J

MEILÁN MATEO, INÉS

USC

L-DER: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000038-0

33558890G

MODIA VÁZQUEZ, ROCÍO

USC

G-S-31: MESTRE DE EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000153-0

44839651R

MUÍÑO GONZÁLEZ, NOELIA MARÍA

USC

G-S-05: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000009-0

44657768W

OCAMPO LOURIDO, ANDRÉS

USC

G-S-05: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000154-0

79344084H

PEDREIRA GIRALDA, FRANCISCO

USC

G-S-22: FÍSICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000015-0

45955238L

RICO REPISO, ISABEL

USC

G-S-32: MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000172-0

45953181D

RIVAS DE CASTRO, NAVIA

USC

G-S-21: FILOSOFÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000178-0

33559319L

RIVAS LÓPEZ, PAULA

USC

G-S-08: EDUCACIÓN SOCIAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000162-0

33540942L

RODRÍGUEZ ARIAS, IRIA

USC

G-S-38: QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000174-0

78805174K

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mª FÁTIMA

USC

E-QUI: ENXEÑARÍA QUÍMICA

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000094-0

44482631X

RODRÍGUEZ SOTELO, LAURA

USC

L-MED: MEDICINA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000148-0

78807461P

SANTABAYA CARREIRA, VIRGINIA

USC

G-S-31: MESTRE DE EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000120-0

44091692W

SESTO VARELA, VANESSA

USC

E-QUI: ENXEÑARÍA QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000119-0

33552015Y

SOTO PAZ, ADRIÁN

USC

G-S-18: ENXEÑARÍA QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000085-0

54127991K

SUANZES DÍEZ, CRISTINA

USC

G-S-06: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000002-0

33414810L

SUÁREZ GAREA, JORGE ALBERTO

USC

G-S-17: ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000167-0

33549782G

VALLE REGUEIRO, JAVIER

USC

G-S-29: MATEMÁTICAS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000155-0

34274367C

VILA PÉREZ, VÍCTOR

USC

G-S-22: FÍSICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000199-0

34883652N

YÁÑEZ CASTRO, BEATRIZ

USC

G-S-44: XORNALISMO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

UDC: Universidade da Coruña

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

MOTIVO DENEGACIÓN

2015/000139-0

47382461T

ARIAS RAPOSO, MARÍA DEL MAR

UDC

E-CAM: ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000131-0

79340364R

CALVO CANEIRO, NURIA

UDC

G-C-17: ENXEÑARÍA ELÉCTRICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000180-0

47381095Z

CAMESELLE MOLARES, AIDA

UDC

E-CAM: ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000063-0

32708219B

CASAL GUDÍN, LETICIA

UDC

G-C-11: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000158-0

47384449X

DE SOTO LOBÓN, BRUNO

UDC

G-C-08: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000057-0

36177183T

DEL RÍO VALEIRAS, SANTIAGO

UDC

G-C-22: TECNOLOXÍAS MARIÑAS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000032-0

33543808X

DOMÍNGUEZ VILA, CRISTINA

UDC

L-PSP: PSICOPEDAGOXÍA (SÓ 2º CICLO)

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000192-0

32712514M

FERNÁNDEZ MÍGUEZ, CARMEN

UDC

G-C-13: ENFERMARÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000007-0

53164389G

FROIZ MOSQUERA, FÁTIMA

UDC

G-C-37: TURISMO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000107-0

79337153X

GARCÍA ORDÓÑEZ, ELOY

UDC

G-C-33: RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000133-0

54129807C

GÓMEZ CASTRO, ANDRÉS

UDC

L-MAQ: MÁQUINAS NAVAIS (SÓ 2º CICLO)

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000145-0

47354879H

LORENZO LOZANO, CHRISTIAN MIGUEL

UDC

L-MAQ: MÁQUINAS NAVAIS (SÓ 2º CICLO)

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000051-0

32715641G

MACEIRAS PEREIRO, BEATRIZ

UDC

E-IND: ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000006-0

47382895C

MOLIST LÓPEZ, SILJA

UDC

D-ARQ: ARQUITECTURA

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000070-0

71669951L

NAVES GARCÍA-RENDUELE, JUAN

UDC

E-CAM: ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000215-0

47389499T

POSE SUÁREZ, BELÉN

UDC

G-C-35: TECNOLOXÍA DA ENXEÑARÍA CIVIL

FÓRA DE PRAZO

2015/000189-0

54128121J

RODRÍGUEZ LORENZO, SABELA

UDC

G-C-04: BIOLOXÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000194-0

53484965Y

SANTIAGO CAAMAÑO, LUCÍA

UDC

E-NAV: ENXEÑARÍA NAVAL E OCEÁNICA

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000091-0

33548776X

VÁZQUEZ DÍAZ, Mª DEL CARMEN

UDC

G-C-01: ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

2015/000092-0

33548776X

VÁZQUEZ DÍAZ, Mª DEL CARMEN

UDC

L-DER: DEREITO

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000103-0

54125246J

VÁZQUEZ HERRERO, JORGE

UDC

G-C-07: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

UVI: Universidade de Vigo

NÚM. EXPED.

DNI/CIF

SOLICITANTE

UNIVERSID.

TITULACIÓN

MOTIVO DENEGACIÓN

2015/000183-0

39465047Z

ALMUÍÑA LAGO, LAURA

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000135-0

44498505Z

ARELLANO PARDO, MARÍA

UVI

G-V-34: QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000065-0

53309155P

BAO RÍOS, CARMELA

UVI

G-V-19: ENXEÑARÍA DA ENERXÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000011-0

44480288J

BELMONTE URTIAGA, ESTEFANÍA

UVI

G-V-17: ENFERMARÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000117-0

36155643B

CABEZAS RIAL, TAMARA

UVI

G-V-30: ESTUDOS DE GALEGO E ESPAÑOL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000205-0

35574911Y

CASTRO GESTAL, PABLO MIGUEL

UVI

G-V-29: ENXEÑARÍA MECÁNICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000082-0

39461504J

CENDÓN CHAPELA, CARMEN

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000200-0

44477903C

CONDE FUENTES, MARÍA VICTORIA

UVI

G-V-11: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000204-0

53198324Z

COSTAS FERNÁNDEZ, JULIÁN

UVI

G-V-13: ECONOMÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000186-0

44498607R

CRUZ MUÑOZ, SANTIAGO JOSÉ

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000012-0

53171037M

CHIMENO DEL CAMPO, SANTIAGO

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000214-0

39459026L

DE COO DIZ, ALICIA

UVI

G-V-03: BIOLOXÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000089-0

39461356A

DOMÍNGUEZ EGUIA, AARON

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000076-0

44469576L

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, BRENDA

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000143-0

34267306C

EIRE PÉREZ, MARÍA

UVI

G-V-17: ENFERMARÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000116-0

39485754K

ESPERÓN CAMPOS, SARA

UVI

G-V-11: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000190-0

36134055C

ESTÉVEZ MIGUENS, Mª DEL PILAR

UVI

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000127-0

35574885A

FERNÁNDEZ CALLIS, ÁNXELA

UVI

G-V-13: ECONOMÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000093-0

44658014H

FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA NURIA

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000179-0

34267529J

FERNÁNDEZ LÓPEZ, UXÍA

UVI

G-V-02: BELAS ARTES

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000138-0

39453121W

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EVA

UVI

E-TEL: ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000128-0

77411353T

FIUZA FERNÁNDEZ, ALBA

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000147-0

44495503W

GALLEGO VIEITEZ, ANTONIO

UVI

G-V-23: ENXEÑARÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000078-0

44662093A

GARRIDO VILA, EMMA

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000125-0

44470714F

GERASSIS DAVITE, SAKI

UVI

G-V-21: ENXEÑARÍA DOS RECURSOS MINEIROS E ENERXÉTICOS

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000182-0

53198691J

GÓMEZ FARIÑAS, BEATRIZ

UVI

G-V-11: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000084-0

35573194Z

GONZÁLEZ CASTRO, LORENA

UVI

E-TEL: ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000073-0

44659895J

GONZÁLEZ FAILDE, MIGUEL ÁNGEL

UVI

G-V-01: ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000077-0

44495241Q

GONZÁLEZ IGLESIAS, LAURA

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000027-0

35576453F

GONZÁLEZ PÉREZ, LUCÍA

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000062-0

35570771Y

IGLESIAS VAQUEIRO, ESTEFANÍA

UVI

G-V-36: TRABALLO SOCIAL

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000068-0

76621243D

JUIZ VALIÑA, PAULA

UVI

G-V-17: ENFERMARÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000074-0

77460359Q

LOIRA CAMIÑA, NEREA

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000106-0

45909325Z

LÓPEZ BLANCO, RAQUEL

UVI

G-V-19: ENXEÑARÍA DA ENERXÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000196-0

34269642X

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MAR

UVI

G-V-19: ENXEÑARÍA DA ENERXÍA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000040-0

36177911S

MACRIDACHIS GONZÁLEZ, JORGE

UVI

G-V-04: CIENCIA E TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000130-0

53195234Y

MANEIRO VALIENTE, FRANCISCO J.

UVI

G-V-29: ENXEÑARÍA MECÁNICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000053-0

53489097K

MEIRA PÉREZ, PATRICIA

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000126-0

35629418A

MEIXUS TOURIS, MELISSA

UVI

G-V-26: ENXEÑARÍA EN TECNOLOXÍAS INDUSTRIAIS

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000115-0

34984705A

MIGUÉLEZ VILA, MARÍA

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000123-0

15490049D

MONTES GONZÁLEZ, ANDREA

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000110-0

45871737P

MOSQUERA CABANAS, VANESSA

UVI

G-V-02: BELAS ARTES

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000177-0

47358777Y

MOSQUERA LAREO, BLANCA Mª

UVI

E-TEL: ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000164-0

39458025F

MOURE FERNÁNDEZ, Mª DEL ROCÍO

UVI

E-TEL: ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000105-0

39461668Q

OTERO PÉREZ, GABRIEL

UVI

G-V-20: ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000095-0

34274241D

PARADELA DOUTON, BRAIS

UVI

G-V-25: ENXEÑARÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000142-0

76867333E

PAZ FUENTES, ARANDI

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000090-0

79334675Q

PENA MUÑIZ, MARÍA JOSÉ

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000088-0

32716996W

PÉREZ DÍAZ, ALEXANDRA

UVI

G-V-09: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000121-0

35478142K

PÉREZ ZAMORA, PAULA

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000156-0

35586008V

PIÑEIRO LÓPEZ, LAURA

UVI

G-V-11: DEREITO

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000099-0

39469572P

RAMOS DOCAMPO, MIGUEL ALEXANDR

UVI

G-V-34: QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000050-0

77460019K

REDONDO GÁNDARA, MIRIAM

UVI

G-V-12: DIRECCIÓN E XESTIÓN PÚBLICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000202-0

53114713P

RÍOS COELLO, TANIA

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000206-0

53119265Y

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, RODRIGO

UVI

E-IND: ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

NON SE AXUSTA ÁS BASES

2015/000037-0

76732793D

RODRÍGUEZ LÓPEZ, LORENA

UVI

G-V-34: QUÍMICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000166-0

53303626E

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, DAVID ANTONIO

UVI

E-IND: ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000072-0

53197491D

RODRÍGUEZ PIÑEIRO, JESSICA

UVI

G-V-15: EDUCACIÓN PRIMARIA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000213-0

34877571A

RODRÍGUEZ SUÁREZ, MÓNICA

UVI

G-V-14: EDUCACIÓN INFANTIL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000160-0

77460880P

SOBRADO TORRES, LAURA

UVI

G-V-25: ENXEÑARÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000169-0

33547285Z

SOILAN RODRÍGUEZ, MARIO

UVI

E-IND: ENXEÑARÍA INDUSTRIAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000140-0

45846040W

SOTOMAYOR VÁZQUEZ, ÁNGEL

UVI

G-V-20: ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000170-0

36166374R

TRONCOSO PASTORIZA, FRANCISCO MANUEL

UVI

E-TEL: ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000114-0

44485576B

VISO VIDAL, RUBÉN

UVI

G-V-28: ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE

2015/000197-0

71032849V

ZAPATERO CARREIRO, JAIME

UVI

G-V-25: ENXEÑARÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL

NON ALCANZAR A NOTA DE CORTE