Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Venres, 6 de novembro de 2015 Páx. 42434

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 30 de outubro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisioria de admitidos e excluídos do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015.

Logo de examinar as solicitudes dos participantes no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 93, do 20 de maio), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as relaciones provisorias de solicitantes admitidos e excluídos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.

A lista de solicitantes admitidos encóntrase á disposición das persoas interesadas no Servizo do Rexistro Xeral e Información da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas oficinas de Rexistro e Información dos edificios administrativos da Xunta de Galicia, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia e tamén se pode consultar no portal web da Xunta de Galicia (www.xunta.gal), na epígrafe Función pública autonómica.

Así mesmo, públicase a listas de excluídos, que figura como anexo a esta resolución.

Os solicitantes excluídos disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular, se procede, as alegacións pertinentes.

Os solicitantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos motivo de exclusión serán definitivamente excluídos.

Os solicitantes que non figuren na relación de admitidos nin na de excluídos disporán do mesmo prazo co obxecto de formular reclamación.

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2015

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO
Listaxe provisional de instancias excluídas

Concurso tr.: F0115, concurso da Administración xeral da Xunta de Galicia

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Motivo da exclusión

Abelleira

Fernández

José Balbino

33323743D

93, 96

Abelleira

López

Irene

44827844Q

94

Alonso

de Abel

Diego

34990463B

35, 94

Alonso

González

María Soledad

76995391Q

93, 96

Álvarez

Amado

Manuel Anxo

32801212S

96

Álvarez

Arias

Rocío

33331875E

12

Álvarez

Fernández

Juan José

77574575Z

93

Álvarez

Folgar

María Teresa

36061001Z

96

Álvarez

González

Carlos

34959134P

13

Amigo

Garrido

Ana Belén

79323449Z

93, 96

Antelo

Insua

Roberto

44816408B

12, 96

Ares

Yáñez

Ernesto

33323698X

94

Arias

Fernández

María Cristina

44454864G

96

Arias

Montes

Juan Emilio

36141162C

93

Armada

Alonso

María Paz

36074097T

93, 96

Badillo

Sánchez

Francisco Javier

07223232J

12

Balsa

Mosquera

María José

44823223H

96

Bande

Martínez

Marcos

34988867W

13

Baqueiro

Valladares

María Dolores

35296014F

12

(**) Barazal

Pérez

Olimpia

44838494V

95

Barbeito

Martínez

Elisabet

44458216K

32

Barcón

Goas

Manuel

32828478A

12

Barros

Morais

María Lourdes

35566297V

93, 96

Barroso

Álvarez

Cesáreo

34997519Y

13

Blanco

Soto

Arturo José

78796257M

94

Blanco

Suárez

Laura Elvira

32448839W

12

Borrajo

Martínez

Mónica

44469162L

13

Bouzada

Gómez

Estefanía

35480896S

12

Campos

López

José Carlos

44448934P

12

Cao

Mañá

María Teresa

33285261Y

96

Carrera

Machado

Elvira

34723524X

21, 96

Casal

López

Roberto

33337300L

32

Casanova

López

Mónica

34995758Q

12

Casas

Cores

Jesús

79311245T

12

Castro

Amarelle

María del Carmen

32835471G

12

Castro

Outón

Divina

44088559C

12, 94

Castro

Soto

Verónica

32699658Y

96

Cejudo

Miranda

María Sebastiana

44466692X

12

(**) Colmenero

Salgueiro

Luzdivina

76707449B

95

Cordo

Coto

Mónica

35561789V

96

Couce

Valeiras

Marta

44448097E

13

Dapia

Prieto

Paula Antusa

34983957Z

92, 94

Davila

Maceiras

Mercedes

76865047J

12

Delgado

Ballesteros

M. Ángeles

71435069J

13, 93

Diz

González

Manuel

35567405K

73

Docampo

Ramos

Sandra

44818889P

21, 91, 94

Domínguez

Iglesias

Antonio

36049950A

12

Domínguez

Iglesias

Celsa

44449319W

12

Feito

Cano

Patricia

09439443J

93

Feito

García

Juan Antonio

02182923Q

12

Fernández

González

Ana

44456635G

94

Fernández

López

María Remedios

32772393S

94

Fernández

Valeiras

Josefa

34963143S

96

Fernández

Gómez

José Luis

10059324K

12

Fernández

Rico

Rocío

33545709W

12

Ferreiro

Rodríguez

Montserrat

33283186R

21

Ferreiro

Vilas

Patricia

44817782M

39, 94, 96

Forján

Gómez

Juan Carlos

32800314Z

12, 13

Gago

Vila

Juan José

34991911X

13

Galán

Alfonso

María Mercedes

32815966A

94

García

Cebreiros

Ana

34997049L

73

García

Esperón

Jacqueline

36080232V

12

García

González

Ana María

36082665N

12

García

Rodríguez

María Azucena

34920405B

13

García

Valcarce

María Teresa

33329948G

13

Gómez

Iglesias

Beatriz

76748045N

73

González

Alcalde

María Elisa

78784373N

94

González

Vázquez

Susana

76747038V

93, 96

González

Outón

Mónica

32831401M

96

Gómez

González

Antonio

34975061L

93, 96

Guzmán

López

Rosa María

34978127A

12

Hernández

Álvarez

María Avelina

34997741K

73

Iglesias

Pino

María Isabel

34990739B

96

Iglesias

Sotelo

Lourdes Ana

34995557E

96

Leal

Ramos

Ana María

44465781L

12

Leiros

Orge

Ernesto

36081088E

12

Lestón

Marquina

Agustín

36082517W

96

Liñares

García

María Josefa

33266644L

73

(**) Lobo

Casas

Alfredo

32817978Z

95

López

Blanco

María Teresa

76397962N

73

López

Bóveda

Antonia

37328653K

96

López

Cayón

María Dolores

77594374X

13, 96

López

Fernández

Elena

78796706V

93, 96

López

Fernández

Patricia

76417499E

91

López

Moldes

Martín

44457106S

12

López

Núñez

María Consuelo

32756113L

12

(**) López

Penas

María Cruz

52481986B

95

López

Rendo

Rosa María

33280862T

73

Losada

Fernández

Cristina M.

34996772H

94, 96

Martínez

Manso

María del Pilar

76712673Z

13

Martínez

Vieites

María

79313629S

73

Mauro del

Blanco

Antonia

34993169A

73

Meilán

Sánchez

Raquel

33320857K

96

(**) Mella

Puig

Carlos Leopoldo

02615021J

95

Míguez

Boquete

Ana María

32804660J

73

Míguez

Feijoo

Julio César

44449780A

96

Míguez

Fernández

María Inmaculada

36047497B

93

Moral

Álvarez

Mercedes

34975583N

73

Mosqueira

Benítez

María José

35995554W

93, 96

Nieto

Alonso

Estrella

76716031Z

96

Nieves

Villar

Ana Belén

36144595A

94

(**) Nimo

Bouzas

Manuel

33282518T

95

Nogueiras

Alonso

David

34961379E

94

Núñez

Rivas

María Dolores

35436350C

13

Olveira

Barral

Jesús Manuel

34894493C

73

Orosa

Fernández

María de los Ángeles

36062454H

13, 94

Osuna

Carballeira

Daniel

34974003L

96

Otero

Badas

Gumersindo

34959913M

12

Otero

Reboredo

Julio

44456066X

96

Palanca

Pérez

Beatriz

44463125P

73

Pan

Fidalgo

Isabel

34996127V

12, 93, 96

Pardilla

Gago

Julio

35303365K

96

Paz

Santos

Juan Caros

36066825L

12

Pena

Búa

María Estrella

52472112G

73

Peón

Torres

Pedro

35323742C

12, 93, 96

Pereira

García

María del Pilar

36134197R

96

Pérez

Fernández

María Isabel

76724136T

73

Pérez

Fernández

Silvina

76712466Z

96

Pérez

Requejo

Cristina

44453973X

13

Pérez

Rodal

Hipólito

36031763D

21

Pérez

Troncoso

María

36131435E

96

Pinal

Moreira

Federico

33328812H

12

Piñeiro

Boente

Sandra

32693338B

21

Piñeiro

Otero

María Carmen

33276597J

94, 96

Portela

Conde

Ana Belén

44076591N

73

Preto

Fernández

Brais

33998105B

12

Prol

Prol

María Sol

15384825X

12

Pulido

Dopazo

María José

44456898Z

73

Quintana

Suárez

María Isabel

43426180H

96

Rey

García

Ana Isabel

46915023Z

96

Rey

Portela

Félix

32423121K

73

Rey

Simóns

Bruno

53176303G

12

Rivera

Márquez

Margarita

44456536C

96

Rodríguez

Amigo

Juan José

33251553Q

21

Rodríguez

Fernández

Jesús David

32761510B

73

Rodríguez

Fernández

María

34954813B

32

Rodríguez

Pereira

Ana

52472699Q

96

Rodríguez

Rey

Noela

33343574Z

12, 13, 96

Rodríguez

Parada

Marcos

44457917K

93, 96

Salgado

Álvarez

Ricardo

34957674C

12

Salgado

Blanco

Verónica

46900935W

35, 88

Salgado

González

Lucía

76732796N

13, 73, 96

Santiso

Cardero

Francisca

34948154E

21, 96

Santos

Piñeiro

Ignacio Santiago

35249848W

13

Sánchez

Insua

Carmen María

32840317C

94

Seoane

Lens

Silvia

44819252A

73

Seoane

Pérez

Purificación

34982363F

94

Sever

Marcuño

María Olga

35558775Q

96

Sexto

Alende

Rafael

33290950Z

73

Souto

Díaz

María Ángeles

33306872C

12

Tabernero

Dobaño

María del Carmen

44836306Z

96

Teijeiro

Díaz

Pilar

76572684A

13, 93, 96

Tobal

Oubiña

Ana

34978008E

12, 96

Torneiro

Rodríguez

Anselmo

38433114E

12

Torres

González

María Elvira

76715338B

73

Trigo

Garda

María Carmen

32807188B

91

Trigo

Gómez

Sandra

79318681F

32

Valledor

Amenedo

Patricia

32685981Z

96

Varela

Vázquez

María Teresa

76620391P

73

Vaz

Barreal

Ricardo

76714322F

12, 39

Vázquez

Iglesias

María Yolanda

30559987W

12, 91

(**) Vázquez

Melía

María Esther

32817792N

95

Vázquez

Vázquez

María Lourdes

32445486F

93, 96

Ventoso

Miniño

Juan Carlos

52452765T

12

Vilaverde

Santamariña

Beatriz

32836766B

12

Villanueva

Lemos

Angelina

52492795X

96

Villapol

Oural

Beatriz

77595617B

73

Viñas

Fernández

Jorge

76872371T

96

(**) Yáñez

Navarro

Mónica

44082262W

95

(**) Admitido na primeira fase, excluído na fase de resultas.

Relación de causas de exclusión

Cód. causa

Causa de exclusión

12

Corpo-escala ou categoría non corresponde coas do concurso

13

Non cumpre o tempo exixido no posto definitivo

21

Falta de sinatura da solicitude de participación e selección de postos da 1ª fase

32

Menos de dous anos desenvolvendo o posto con carácter definitivo

35

Non pertencer a corpo/escala/especial das prazas solicitadas

39

Non reunir os requisitos do corpo ou escala

73

Non achega copia da solicitude do condicionado

88

Excluída fase de resultas: solicitude de resultas fóra de prazo ou sen data

91

Documentacion non cotexada

92

Documentacion mal cotexada

93

Para o persoal doutras administracións, non acreditar grao de coñecemento da lingua galega

94

Para o persoal doutras administracións, grao de coñecemento da lingua galega non cotexado correctamente

95

Falta de sinatura da solicitude de resultas

96

Non presentar ou facelo de xeito incorrecto a certificación da base IV.2a)