Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Luns, 9 de novembro de 2015 Páx. 42548

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería do Medio Rural

DECRETO 156/2015, do 5 de novembro, polo que se dispón que cese Patricia Ulloa Alonso como directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta da conselleira do Medio Rural, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día cinco de novembro de dous mil quince,

DISPOÑO:

Que cese, por petición propia, Patricia Ulloa Alonso, como directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, cinco de novembro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira do Medio Rural