Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Martes, 10 de novembro de 2015 Páx. 42658

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

DECRETO 160/2015, do 22 de outubro, polo que se aproba o cambio de titularidade dun treito da estrada OU-320 Piñeira de Arcos (N-525) - A Ponte Noalla (OU-105) a prol do Concello de Taboadela.

A teor do previsto no artigo 9.4 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, os cambios de titularidade das estradas ou treitos delas, cando non se trate de travesías urbanas ou treitos delas que estean incluídos no inventario de travesías da súa administración titular, deberán ser aprobados por decreto da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de estradas e logo do acordo entre as administracións afectadas.

A estrada OU-320 ten unha funcionalidade local, xa que é unha estrada paralela á N-525, e a estrada nacional é a que presta o servizo para os tráficos de longo e medio percorrido. Esta estrada presenta deficiencias no estado do pavimento que necesitan ser reparadas.

O cambio de titularidade do treito da estrada OU-320 é de enorme importancia para o concello e con tal motivo o Concello de Taboadela e a Axencia Galega de Infraestruturas, tras os informes favorables emitidos polos servizos competentes, asinaron un acordo o día 9 de xuño de 2015 para iniciar os tramites da transferencia do treito da estrada OU-320 Piñeira de Arcos (N-525) - A Ponte Noalla (OU-105) desde o p.q. 17+500 ata o p.q. 19+700.

De conformidade co anteriormente exposto, por proposta da conselleira de Infraestruturas e Vivenda e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e dous de outubro de dous mil quince,

DISPOÑO:

Artigo 1

Apróbase a cesión de titularidade a prol do Concello de Taboadela do treito da estrada OU-320 Piñeira de Arcos (N-525) - A Ponte Noalla (OU-105) desde o p.q. 17+500 ao p.q. 19+700.

Artigo 2

En aplicación dos números 4 e 6 do artigo 10 da Lei 8/2013 do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o Concello de Taboadela deberá modificar o seu catálogo de estradas para incluír o cambio de titularidade a que se refire o presente decreto.

Artigo 3

A entrega dos bens formalizarase no prazo dos dous meses seguintes á publicación deste decreto no Diario Oficial de Galicia, mediante a sinatura da correspondente acta de entrega.

Artigo 4

Corresponderanlle ao Concello de Taboadela, a partir da formalización da entrega, todas as actividades de xestión, mantemento, conservación e explotación do treito sinalado, así como o exercicio das funcións de disciplina viaria e calquera outra que poida corresponderlle como nova Administración titular.

Disposición derradeira

O presente decreto terá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e dous de outubro de dous mil quince

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ethel María Vázquez Mourelle
Conselleira de Infraestruturas e Vivenda