Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Mércores, 11 de novembro de 2015 Páx. 42791

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 28 de outubro de 2015 pola que se publica a concesión dos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15, convocados pola Orde do 26 de xuño de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 7 de xullo).

A Orde do 26 de xuño de 2015 (DOG do 7 de xullo) pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico, correspondentes ao curso 2014/15, establece no seu artigo 10.5 que o titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa elevará a proposta feita polo tribunal ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, quen emitirá a correspondente orde de adxudicación para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizadas as probas, publicadas as cualificacións provisionais obtidas polos candidatos e candidatas no portal educativo https://www.edu.xunta.es , resoltas as reclamacións presentadas, vista a acta coa proposta definitiva do tribunal de adxudicación dos premios extraordinarios e por proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

RESOLVO:

Primeiro. Conceder os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15 ao alumnado que figura no anexo desta orde.

Segundo. Esta orde de adxudicación dos premios poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde tal publicación, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2014/15

Sol.

Apelidos e nome

Cód. C.

Centro estudos

Importe

16162

Monteagudo Lago, Pablo

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

750 €

17168

Fernández López, Beltrán

15027721

IES Plurilingüe de Ames

750 €

17761

González Fontanals, Fernando

32009360

CPI José García García

750 €

17672

Búa Teijeiro, David

36019062

IES Rosais 2

750 €

16798

Sendón Blanco, Alba

15027885

IES Lamas de Castelo

750 €

16481

Varela Rodríguez, Héctor

15015378

CPR Plurilingüe Compañía de María

750 €

17093

Ardións Liñares, Xián

15027721

IES Plurilingüe de Ames

750 €

17661

Montoto Pintos, David

15027411

IES de Cacheiras

750 €

17144

Fernández Lema, Cristina

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

750 €

17164

Franco Pérez, Miguel

32015207

IES O Couto

750 €

17111

Suárez Fernández, Alberto

15026704

IES David Buján

750 €

17475

Vence Nogueira, Xenevra Adriana

15015861

IES Eduardo Pondal

750 €

16819

Vaamonde López, David

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

750 €

17128

Buján Souto, Saúl Carlos

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

750 €

17071

Pallares Serantes, Daniel

15026704

IES David Buján

750 €

16669

Regueiro Espiño, Ramón Daniel

15026753

IES A Pontepedriña

750 €

17141

Iglesias Ramas, Andrea

36011531

CPR Plurilingüe Alba

750 €

16840

Vázquez Vázquez, Nazaret

32015207

IES O Couto

750 €

17465

Le Creurer Quinteiro, Nicolá Xoán

36019062

IES Rosais 2

750 €

16274

Corral Sertal, Javier

36016097

CPR Plurilingüe Montesol

750 €