Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Xoves, 12 de novembro de 2015 Páx. 42955

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 28 de outubro de 2015, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-PO-0546/2015-PPM e nove máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-PO-0546/2015-PPM e nove máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado (TEU do BOE), polo que o prazo para presentar alegacións se computará desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da Xefatura de Coordinación da Área do Mar da Consellería do Mar, sitas na rúa Concepción Arenal, 8, 4º andar, Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento a persoa interesada ten dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de quince (15) días para achegaren cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propoñeren proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuaren alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

Pontevedra, 28 de outubro de 2015

Miguel Ángel Pérez Dubois
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: PSC-PO-0546/2015-PPM.

Persoa interesada: Isaac Viñas Dieste.

NIF: 35489160E.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida de Cambados, nº 159, 1º B, Vilagarcía de Arousa.

Expediente: PSC-PO-0561/2015-PPM.

Persoa interesada: Iván Laya Fontán.

NIF: 35628881H.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Viña Grande, nº 48, Vilanova de Arousa.

Expediente: PSC-PO-0573/2015-PPM.

Persoa interesada: Eduardo Villanueva Olmo.

NIF: 33849207S.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: A Igrexa, Vilar de Infesta, nº 125, Redondela.

Expediente: PSC-PO-0655/2015-PPM.

Persoa interesada: Juan Manuel Martínez Otero.

NIF: 78736584V.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ San Pedro, nº 2, 2º esq., Cangas.

Expediente: PSC-PO-0659/2015-PRE.

Persoa interesada: Pedro Vilariño García.

NIF: 76932370S.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Bélgica, nº 13, 4º H, Pontevedra.

Expediente: PSC-PO-0669/2015-PPM.

Persoa interesada: Alisa Gorín Gorina.

NIF: 53861337Y.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Ramón Cabanillas, nº 124, 1º B, Moaña.

Expediente: PSC-PO-0677/2015-PPM.

Persoa interesada: Carmelo Rodríguez Davila.

NIF: 36035497V.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Numancia, nº 72, baixo, Vigo.

Expediente: PSC-PO-0682/2015-PPM.

Persoa interesada: Josefa Durán Rodríguez.

NIF: 36065386Y.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: As Vides, nº 11, Pereiras, Mos.

Expediente: PSC-PO-0727/2015-PPM.

Persoa interesada: José Francisco Alvés Martíns Ferreira.

NIF: 4029696G.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Maia-São Pedro Fins-Miragaia, Porto (Portugal).

Expediente: PSC-PO-0728/2015-PPM.

Persoa interesada: Victor Manuel Pereira da Acunha.

NIF: 10765978G.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Maia-São Pedro Fins-Miragaia, Porto (Portugal).