Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 222 Venres, 20 de novembro de 2015 Páx. 44068

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 26 de outubro de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se notifican os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo das notificacións alegaron distintos motivos para non recibilas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria 00815363200001082709 do Sabadell Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Unha vez transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpor no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 15/2014, do 16 de setembro (BOE núm. 226, do 17 de setembro), expido, asino y selo esta cédula.

Ferrol, 26 de outubro de 2015

Ángel Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Hamilton Sadie Allison

QJ152293

Fra. 201402192

14.8.2014

69,24

Hamilton Sadie Allison

QJ152293

Fra. 201402193

14.8.2014

361,59

Soria Emmanuelle María Paula

04AK33464

Fra. 201402277

28.8.2014

241,86

Schormann Christian

101012607

Fra. 201402278

28.8.2014

235,73

Rodríguez Martínez Jaime

XD470695

Fra. 201402287

28.8.2014

267,00

Andriamanga Hasina Mark

X4301065

Fra. 201402634

24.9.2014

442,29

Shorr Jennifer

440366559

Fra. 201403142

10.11.2014

34,62

Parente Martín Unay

32723813B

Fra. 201500704

9.3.2015

958,72

Cruz Amaral Vanessa

X09324232D

Fra. 201500705

9.3.2015

482,64

Huertas Bahamonde Víctor Manuel

32704170X

Fra. 201500706

9.3.2015

480,24

Steluta Ilie

Y0369508G

Fra. 201501113

30.4.2015

482,64

Lago Dopico Elena

32713650Z

Fra. 201502018

31.7.2015

442,29