Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Luns, 30 de novembro de 2015 Páx. 45171

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de San Sadurniño

ANUNCIO da aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal.

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 7 de novembro de 2015, acordou aprobar inicialmente o Plan xeral de ordenación municipal do Concello de San Sadurniño, e someter o expediente a información pública polo prazo de dous meses, mediante anuncio no Diario Oficial de Galicia e en dous xornais dos de maior difusión na provincia.

Durante ese prazo, que se computará a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG, todos os propietarios e demais interesados directamente afectados poderán formular as alegacións ou reclamacións que consideren pertinentes.

De acordo co disposto no artigo 77 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o acordo de aprobación inicial determinará a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas naqueles ámbitos do territorio obxecto de planeamento cuxas novas determinacións supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente. Poderanse outorgar licenzas sempre que simultaneamente se cumpran as condicións do planeamento vixente e as do aprobado inicialmente.

A suspensión de licenzas terá unha duración máxima de dous anos contado desde a dita aprobación inicial e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva do planeamento.

San Sadurniño, 9 de novembro de 2015

Secundino García Casal
Alcalde